Nieuws

geplaatst: 26-04-2017

Sajenna wint workshop games maken voor haar hele klas

Sajenna Rengelink, leerlinge in klas 2K-b van het Metzo College in Doetinchem was vrijdagmiddag compleet verrast toen zij uit handen van Maureen Sluiter, wethouder onderwijs in Doetinchem en Raoul van Heese, directeur/eigenaar van Gamestad de prijs ontving die was te winnen op de Techniekdag in Doetinchem.

Op zaterdag 18 maart bezocht Sajenna met haar moeder de Techniekdag bij Pas Reform. Daar leverde zij het strookje in van de folder die ze een paar weken eerder op school had gekregen. Aan het eind van de dag werd haar strookje getrokken uit een volle schatkist. Sajenna kwam niet voor niets naar de Techniekdag, volgend schooljaar kiest ze voor één van de vier technische profielen: PIE = Produceren, Installeren en Energie.
Sajenna wint een prijs voor haar hele klas, want binnenkort krijgen zij en haar klasgenoten een workshop zelf games maken aangeboden door Gamestad.

Vrijdag ontving zij uit handen van Jurgen van Aalst, bestuurder van VNO-NCW Achterhoek ook nog een technisch spel voor zichzelf.
De Techniekdagen worden door VNO-NCW Achterhoek en POA Achterhoek georganiseerd om jongeren te interesseren voor een opleiding/toekomst in de techniek. Bedrijven en opleidingen organiseren hiervoor speciaal voor de jeugd technische doe-activiteiten. Met b.v. games maken, interactief werken met robots, 3d printen, energie opwekken uit beweging, proefjes doen, stalen figuurtjes samenstellen en nog veel meer kan de jeugd zien hoe hip techniek is. www.techniekdag.nl

De Techniekdag in Doetinchem werd door ruim 4000 jongeren met hun ouders bezocht.

Op de foto van links naar rechts: Marianne te Linde (POA Achterhoek), Jurgen van Aalst (VNO-NCW Achterhoek), Sajenna Rengelink, Maureen Sluiter (wethouder onderwijs gemeente Doetinchem) en Raoul van Heese (Gamestad)

Nieuws

geplaatst: 26-04-2017

Steunbetuiging UNESCO-nominatie Nieuwe Hollandse Waterlinie

Regionale bestuurders van gemeenten, waterschappen en grote eigenaren zoals Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer hebben tijdens een feestelijke bijeenkomst op 20 april 2017 hun steunbetuiging voor de Unesco nominatie aan de Liniecommissie van de Nieuwe Hollandse Waterlinie overhandigd. De ondertekening en aanbieding van de steunbetuiging vond plaats op Fort Voordorp in Groenekan. De ondertekening is een belangrijke stap op weg naar de UNESCO Werelderfgoedstatus van de Nieuwe Hollandse Waterlinie (NHW) als uitbreiding van het sinds 1996 bestaande WerelderfgoedStelling van Amsterdam (SvA).

Brede steun voor Werelderfgoed
Bekendheid, bewustwording en draagvlak ontwikkelen bij alle betrokken partijen is belangrijke voor UNESCO. Het draagt bij aan de bescherming en het behoud van het Werelderfgoed. Tijdens een aantal bestuurlijke bijeenkomsten over de UNESCO nominatie met gemeenten en grote eigenaren is door de partners aangegeven dat ze duidelijk willen maken dat ze de nominatie ondersteunen.

Symbolische overhandiging
Op 20 april is de steunbetuiging aangeboden aan de Liniecommissie door de bestuurders van de gemeenten en waterschappen en de grote eigenaren die deel uit maken van het toekomstig Werelderfgoed. De Liniecommissie is het hoogste bestuurlijk orgaan in de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Zij wordt gevormd door de vier gedeputeerden van de provincies Utrecht, Noord-Holland, Gelderland en

Noord-Brabant.
Josan Meijers, voorzitter van de Liniecommissie: “Nederlanders zijn altijd heel ingenieus met "ons water" geweest. We maakten land van water, en water van land. Dijken, waterwerken, we kennen het allemaal. Maar we gebruikten water lang geleden ook vaak als militaire verdediging. De Nieuwe Hollandse Waterlinie is daar een geweldig mooi voorbeeld van. Forten, kazematten en open schootsvelden boden samen met de rivieren bescherming tegen de vijand. Een onderdeel van onze geschiedenis dat niet verloren mag gaan, maar dat we willen doorgeven aan volgende generaties. Een nominatie voor Unesco’s Werelderfgoed zou ons daarbij enorm helpen.”

Met het leggen van een puzzelstuk van de Nieuwe Hollandse Waterlinie hebben de vertegenwoordigers van betrokken partijen hun symbolische handtekening gezet en hebben met elkaar de verbinding gemaakt in de hele Linie. Deze houten puzzel (plm. 2 x 3m) is gemaakt door leerlingen van het Leerwerkbedrijf Nieuwe Hollandse Waterline in Geldermalsen.

Steun de nominatie
Ook verschillende andere betrokken hebben inmiddels de steunbetuiging ondertekend. Op de website van hollandsewaterlinie.nl staat een overzicht van alle steunbetuigingen die de Liniecommissie al heeft mogen ontvangen en staat ook hoe u zelf steun kan betuigen voor de nominatie.

De heer W.R. van Denderen, eigenaar Fort Voordorp:” Ik zie de nominatie als waardevolle erkenning voor alle jaren van restauratie die we achter de rug hebben. Het authentieke Fort Voordorp is in ere hersteld en wordt inmiddels veelvuldig ingezet voor unieke evenementen!”

Unesco proces
Het is een spannend jaar in het proces naar de Werelderfgoed-status voor de Nieuwe Hollandse Waterlinie. In mei besluiten de vier colleges van de provincies Noord-Holland, Utrecht, Noord-Brabant en Gelderland over de indiening van het nominatiedossier. Vervolgens moet in december de ministerraad instemmen. In januari 2018 biedt de minister van OCW namens de regering het dossier aan bij UNESCO in Parijs. UNESCO toetst dan of de Nieuwe Hollandse Waterlinie de Werelderfgoed-status vanaf 2019 mag dragen als uitbreiding van de Stelling van Amsterdam.

Nieuws

geplaatst: 26-04-2017

Definitief groen licht voor Fashion Outlet Zevenaar

Op woensdag 19 april heeft de gemeenteraad van Zevenaar haar akkoord gegeven op de plannen voor het realiseren van een Fashion Outlet in Zevenaar. Tijdens de openbare vergadering heeft de raad zich gebogen over het stedenbouwkundig plan en het beeldkwaliteitsplan. Beide documenten zijn vastgesteld. Hiermee heeft de Fashion Outlet definitief groen licht gekregen.

Op donderdag 11 mei wordt de koop- en realisatieovereenkomst door de gemeente en de Ontwikkelcombinatie FOZ B.V., bestaande uit de partners Stable International en Veluwezoom Verkerk (VolkerWessels), ondertekend. Ook vindt dan de ondertekening van het convenant plaats, dat in samenwerking met de omgeving tot stand is gekomen. Hier zijn diverse partijen bij betrokken, zoals de Zevenaarse ondernemersvereniging AOZ, Lindus en RBT KAN. In het convenant zijn afspraken vastgelegd over hoe deze nieuwe ontwikkeling een positief effect kan hebben op het centrum van Zevenaar en de regio.

Na de ondertekening gaat de Ontwikkelcombinatie verder met de bouw- en inrichtingsplannen van de Fashion Outlet. Vanaf juni 2017 zijn alle ontwikkelingen onder andere via de website www.zevenaarfashionoutlet.nl te volgen. Hier vindt het publiek naast impressies ook nieuws en informatie over de 15.000 m2 winkeloppervlakte aan de Spoorallee op Businesspark 7Poort.
Naar verwachting opent Fashion Outlet Zevenaar in 2021 haar deuren.

Inloopbijeenkomst
Op donderdag 11 mei 2017 van 17.00 tot 20.00 uur organiseert de gemeente samen met Ontwikkelcombinatie FOZ B.V. een inloopbijeenkomst voor inwoners en andere geïnteresseerden. Tijdens deze avond worden de definitieve plannen gepresenteerd. Ook worden er impressies van de toekomstige Fashion Outlet getoond en zijn er diverse deskundigen aanwezig om vragen te beantwoorden.

Nieuws

geplaatst: 26-04-2017

Berkelland onderneemt duurzaam

Industriële Kring Berkelland, de zeven ondernemersverenigingen verenigd in Platform BV Berkelland en VNO-NCW Achterhoek hebben gezamenlijk het energiebesparingsconvenant Ondernemend Berkelland getekend. Op dinsdagavond 18 april heeft Rinus Smet, plaatsvervangend voorzitter Industriële Kring Berkelland, het convenant overhandigd aan de wethouders Han Boer en Joke Pot. “Ondernemers zijn zich steeds meer bewust van innovatief en duurzaam ondernemen, niet alleen voor hun eigen bedrijf maar ook voor hun directe omgeving. En samen bereik je meer dan alleen”, aldus Rinus Smet.

Industriële Kring Berkelland, Platform BV Berkelland en VNO-NCW Achterhoek roepen hun leden op om energie te besparen en gebruik te maken van de DOE-scan en MKB Energy CheckUp. Volgens Joke Pot vinden ondernemers niet alleen het commerciële voordeel van energiebesparing belangrijk maar ook het milieu en de toekomst van onze kinderen. “Dat ze anderen meenemen in hun enthousiasme maakt mij bijzonder trots”.

Achterhoek onderneemt duurzaam
Achterhoek onderneemt duurzaam is een samenwerking van de Industriële Kring Berkelland en de ondernemersverenigingen - verenigd in Platform BV Berkelland – de gemeente, Omgevingsdienst Achterhoek, VNO-NCW Achterhoek en Stichting Achterhoek Duurzaam Verbouwen. Zij stimuleert ondernemers in Berkelland om hun fossiele energiegebruik te verminderen en daadwerkelijk over te gaan tot actie. Hiervoor zijn twee scans ontwikkeld die worden ingezet om de mogelijkheden voor elke ondernemer in beeld te brengen. Ondernemers kunnen zo nagaan hoe zij voordeel kunnen halen uit duurzaam ondernemen en energiebesparing.

Berkelland biedt gratis scans aan
Alle ondernemers kunnen gratis gebruik maken van de MBK Energy CheckUp. Een gemakkelijke online scan, waarmee zij in korte tijd kunnen zien waar zij besparingen kunnen behalen. Bedrijven kunnen hierbij worden ondersteund door een junior adviseur. In Berkelland mogen 60 ondernemers gratis gebruik maken van de DOE-Scan, een intensieve duurzaamheidsscan, die de nodige resultaten heeft opgeleverd. Onafhankelijke adviseurs voeren deze scan uit en adviseren ondernemers bij het nemen van energiebesparende maatregelen. “Als gemeente gaan we mee in het enthousiasme van de ondernemers en willen we ze graag financieel ondersteunen”, aldus een trotse Joke Pot en Han Boer.

Doe ook mee!
Energie besparen levert winst op voor bedrijven en het milieu. Om in Berkelland en de gehele Achterhoek energieneutraal te worden moeten we een aantal grote veranderingen realiseren. In Berkelland zijn veel enthousiaste ondernemers die gebruik maken van het aanbod van de gratis scans. Achterhoek onderneemt duurzaam zoekt die ondernemers die het verschil willen maken en nú aan de slag willen gaan met het besparen van energie. De DOE-scan en-/of de MKB Energy CheckUp maakt het eenvoudig om te verdienen op energiekosten en tevens te voldoen aan wettelijke regels.

Meer informatie over energiebesparing in Berkelland of aanmelden voor deelname? Ga naar www.achterhoekonderneemtduurzaam.nl of stuur een mail naar info@achterhoekonderneemtduurzaam.nl.

Nieuws

geplaatst: 26-04-2017

Uitbreiding Dachser op BusinessPark 7Poort

Dachser Intelligent Logistics en de gemeente Zevenaar hebben op woensdag 19 april 2017 de koopovereenkomst voor een uitbreiding van 8.103 m² op BusinessPark 7Poort ondertekend. Sinds 2011 is het Logistics Centre Zevenaar van Dachser gevestigd op BusinessPark 7Poort. Door een snelle toename van de activiteiten wordt de locatie dit jaar nog verder uitgebreid.

BusinessPark 7Poort
Dachser verhuisde eerder van bedrijventerrein Hengelder naar BusinessPark 7Poort. De voornaamste redenen om te kiezen voor BusinessPark 7Poort zijn de goede arbeidsmarkt van Zevenaar en de Liemers alsook de ruimte voor grootschalige logistiek en de goede bereikbaarheid, aldus Managing Director Benelux Aat van der Meer. De bereikbaarheid wordt in de toekomst nog verder verbeterd door de doortrekking van de A15, de verbreding van de A12 en de aanleg van de nieuwe op- en afrit bij Zevenaar Oost. Deze werkzaamheden worden naar verwachting in de periode 2021-2023 afgerond.

Dachser
Logistiek dienstverlener Dachser heeft vijf vestigingen in Nederland. De uitbreiding van de huidige locatie in Zevenaar met een crossdockloods betekent voor Dachser een verdere expansie in hun capaciteit. Het moderne logistieke centrum biedt de mogelijkheid om met name op piekmomenten veel wagens tegelijk te laden en lossen. De crossdock activiteiten worden voorzien van de meest moderne mogelijkheden op het gebied van handling van stukgoederen. Hier vindt de internationale pallet- en collodistributie plaats binnen het eigen Europese Dachser netwerk.

Naar verwachting start de uitbreiding eind april 2017.

Nieuws

geplaatst: 26-04-2017

Nieuw plan voor glasvezel buitengebied Achterhoek

Gemeenten willen zelf breedband-buis aanleggen

Om snel internet in het buitengebied te realiseren, willen de zeven gemeenten Bronckhorst, Doesburg, Doetinchem, Lochem, Montferland, Oude-IJsselstreek en Zutphen een zogenaamde ‘breedband-connectiviteit’ aanleggen. Het gaat om aanleg van een leeg buizenstelsel in het openbare gebied tot aan de erfgrens van een perceel. Belangrijke voorwaarde voor daadwerkelijke aanleg is deelname van tenminste één internetprovider om de glasvezelaansluitingen te realiseren. De voorbereidingen voor de aanleg starten binnenkort. Later dit jaar nemen de gemeenteraden een besluit over de bijbehorende investeringen.

De gemeenten laat het trekken van de glasvezelkabel door de buis en de aansluiting op particulier terrein over aan de markt. Elke belangstellende internetprovider kan toegang krijgen tot dit lege basisnetwerk tegen betaling van een marktconforme vergoeding. Eén contract met willekeurig welke provider is voldoende om te starten met aanleg. Bewoners moeten er op deze manier op kunnen rekenen dat de aanleg van deze hoofdinfrastructuur hen ook daadwerkelijk een glasvezel-abonnement oplevert.

De gemeenten nemen de leiding
Na jaren van plannen maken, meerdere pogingen en trajecten werden de zeven gemeenten wederom geconfronteerd met uitstel voor de aanleg van snel internet in hun buitengebieden. Investeringsfonds CIF liet weten aanleg van glasvezel in deze gemeenten uit te stellen als gevolg van tegenvallende aanlegkosten. De lange afstanden die overbrugd moeten worden, vormen hiervoor de belangrijkste reden (een aansluiting in het buitengebied kost daardoor driemaal zoveel als een aansluiting in de bebouwde kom). De onzekere planning van CIF is voor de gemeenten reden om de lege buis aan te leggen. Op deze manier willen zij het buitengebied commercieel aantrekkelijk maken voor de internetproviders.

Netjes binnen de regels
Wethouder Paul Seesing: “Onze inwoners en bedrijven in het gebied kunnen niet zonder een goede stabiele internetverbinding. We denken met de aanleg van deze buis een goede oplossing gevonden te hebben, die marktpartijen de mogelijkheid biedt om hun economische activiteiten naar het buitengebied uit te breiden. Binnen Europese regels en elke marktpartij mag er gebruik van maken. Aangezien ook de rijksoverheid geen concrete stappen neemt om van internet een basisvoorziening te maken, pakken wij de handschoen op. Wij zetten alles op alles om dit geregeld te krijgen!”

Nieuws

geplaatst: 26-04-2017

Volgende stap in planproces bestemmingsplan “Buitengebied Berkelland 2016”

De gemeente wil voor een groot gedeelte van het buitengebied van Berkelland naar één nieuw bestemmingsplan. Zij heeft daarom het voorontwerpbestemmingsplan “Buitengebied Berkelland 2016” opgesteld. Bewoners of gebruikers van het buitengebied die benieuwd zijn naar dit voorontwerpbestemmingsplan, zijn van harte welkom op een van de inloopbijeenkomsten op 9, 11, 17, 29 of 31 mei.

Nieuw bestemmingsplan begint met een voorontwerpbestemmingsplan
Het voorontwerpbestemmingsplan is de eerste stap bij het maken van een bestemmingsplan. In een bestemmingsplan staat waar en wat gebouwd of aangelegd mag worden en welk gebruik is toegestaan. Zo staat vermeld hoeveel, hoe groot en hoe hoog u mag bouwen en is er in het plan aan iedere locatie een bestemming gegeven, bijvoorbeeld wonen. Iedereen is aan het plan gebonden: niet alleen inwoners, bedrijven en instellingen, maar ook de gemeente zelf.

“Zicht op een actueel en passend bestemmingsplan voor ons buitengebied”
Wethouder Marijke van Haaren over het bestemmingsplan dat nu een volgende fase ingaat: ”We werken al jaren met oude, gedateerde bestemmingsplannen voor ons buitengebied. Er is nu eindelijk zicht op een bestemmingsplan dat passend en werkbaar is voor de ontwikkelingen die ons buitengebied raken. Ik denk dat er een plan ligt waar zowel rekening wordt gehouden met de mens als met de natuurlijke en landschappelijke kwaliteiten van het gebied.”

Inloopbijeenkomsten
De gemeente organiseert vijf inloopbijeenkomsten over het voorontwerpbestemmingsplan “Buitengebied Berkelland 2016”. Tijdens deze bijeenkomsten kunnen belangstellenden het voorontwerp en het Plan-MER (milieueffectrapport) bekijken en vragen stellen aan de aanwezige medewerkers van de gemeente. De inloopbijeenkomsten zijn van 15.00 uur tot 21.00 uur en vinden plaats op de volgende data en locaties:

-dinsdag 9 mei: Café-Restaurant-Zalencentrum Baan, Dorpsstraat 6 in Geesteren;
-donderdag 11 mei: Buitencentrum Kerkemeijer, Ruurloseweg 51 in Borculo;
-woensdag 17 mei: Café Kerkemeijer, Rekkenseweg 44 in Rekken;
-maandag 29 mei: Café-Restaurant-Zalencentrum Hassink, G.L. Rutgersweg 41 in Noordijk;
-woensdag 31 mei: Zalencentrum Dute, Mr. Nelissenstraat 16 in Beltrum.

Nieuw bestemmingsplan: een lang en zorgvuldig proces
Voor een nieuw bestemmingsplan wordt een lang en zorgvuldig proces doorlopen. Dat is nodig, omdat dit plan straks bepaalt wat er wel en niet mogelijk is in het buitengebied van Berkelland.

Niet eens?
Tot en met 13 juni 2017 loopt de inspraakperiode bij de gemeente. Na 13 juni beoordeelt de gemeente alle binnen gekomen reacties. Daarna werken we naar de volgende stap om te komen tot een nieuw bestemmingsplan, dat is het ontwerpbestemmingsplan. Ook dan is er de gelegenheid om eventuele zienswijzen op dit plan aan ons kenbaar te maken.

Nieuws

geplaatst: 26-04-2017

Gemeente Oost Gelre en De Feestfabriek samen sterk voor evenementengebied De Besselinkschans

Samenwerkingsovereenkomst Zwarte Cross 2017-2026

De gemeente Oost Gelre en De Feestfabriek – Alles komt goed BV, organisator van de Zwarte Cross, hebben een 10-jarige samenwerkingsovereenkomst. Burgemeester Annette Bronsvoort is positief over deze stap: ‘Met deze overeenkomst borgen we de intensieve samenwerking rondom de Zwarte Cross voor de komende jaren. Bovendien zetten we ons gezamenlijk in voor de ontwikkeling van De Besselinkschans als evenemententerrein. Iets wat past bij onze kwaliteit als evenementengemeente.”
In de overeenkomst staat onder andere dat de gemeente haar gronden binnen De Besselinkschans ter beschikking stelt aan de Zwarte Cross. De visvijver in gebruik door LHV De Rietvoorn vormt daarop een uitzondering. Verder willen beide partijen structurele investeringen doen in de infrastructuur van het evenementengebied én zich in te zetten voor behoud van natuur en natuurwaarden van De Besselinkschans.

Uitvoering Visie Besselinkschans
Vanuit de Visie Besselinkschans zet de gemeente zich onder andere in voor verbetering van de paden, de routestructuur en de landschappelijke kwaliteit. Zo worden op dit moment verharde karrensporen aangelegd bij delen van de Flierdijk, Schansweg en Eikendijk. Dit zorgt voor een betere bereikbaarheid en toegankelijkheid van het gebied. Verder zet de gemeente zich in voor ruimere mogelijkheden voor kleine evenementen in het rijksmonument de Engelse Schans. Dit door het verleggen van een natuurverbinding in het kader van het Gelders Natuur Netwerk (GNN).

“Draagvlak voor de Zwarte Cross is groot”
Burgemeester Bronsvoort: “Wij zijn een evenementengemeente, maar misschien nog wel meer een evenementengemeenschap. Bijna alle evenementen worden door onze inwoners georganiseerd en gedragen. En hoewel de Zwarte Cross een commercieel evenement is, geldt dit ook voor de Zwarte Cross. Dit zie je bijvoorbeeld aan de ruim 100 lokale verenigingen die tijdens de Zwarte Cross geld verdienen voor de clubkas. Door de inzet van zo’n 3000 vrijwilligers zijn weer heel veel andere activiteiten bij die verenigingen mogelijk. Maar je ziet het ook aan het draagvlak dat er voor het evenement is onder de verschillende grondeigenaren.”

Trots op evenement
“Wij zijn trots op dit evenement in Oost Gelre. Het zet ons op de kaart en roept internationaal een beeld op dat past bij Oost Gelre en bij de Achterhoek; namelijk die van bourgondische gezelligheid en gastvrijheid. Ik ben ook trots op alle inwoners die zich betrokken voelen bij de Zwarte Cross. We doen het samen. Het vertrouwen is groot. Het is prachtig dat de Zwarte Cross zich verbindt zich langjarig verbindt aan het evenemententerrein en nog vele jaren dit mooie evenement gaat organiseren in onze gemeente”, aldus burgemeester Bronsvoort.

Vergunningverlening
De afspraken uit de samenwerkingsovereenkomst zijn een aanvulling op de zakelijke afspraken die worden gemaakt in het kader van de vergunning voor het plaatsvinden van de Zwarte Cross. Samen met de veiligheidsdiensten en het waterschap maakt de gemeente ieder jaar duidelijke afspraken met De Feestfabriek. Bijvoorbeeld over verkeer, veiligheid, openbare orde, toezicht en handhaving.

Nieuws

geplaatst: 26-04-2017

Het Klokhuis en KvK slaan handen ineen in crossmediaal project over Ondernemen

Een webshop, een eigen ontbijtservice, computerhulp geven aan ouderen, een oppascentrale; steeds meer kinderen beginnen een eigen onderneming. Hoe doe je dat eigenlijk, een bedrijf opstarten en runnen? Hoe kom je bijvoorbeeld op een idee, hoe pitch je je plan, hoe kom je aan geld en hoe maak je er een echt bedrijf van? Om antwoord te geven op deze vragen en meer, komt jeugdprogramma Het Klokhuis (NTR) dit jaar met een crossmediaal project over Ondernemen, dat mede mogelijk gemaakt wordt door de Kamer van Koophandel (KvK).

Net als volwassenen hebben kinderen dagelijks met ondernemers en hun producten en diensten te maken. En dat zijn er nogal wat in Nederland. In 2016 steeg het aantal ondernemingen naar een recordaantal van 1.832.812, blijkt uit het jaaroverzicht ondernemend Nederland 2016 van de KvK (publicatie januari 2017). Het aantal ondernemers in de leeftijd van 0 – 19 jaar bedraagt in 2017 5.209, waarvan 22% in de detailhandel werkt. In de afgelopen vijf jaar is er een stijging van 38% te zien (bron: KvK).

Kinderen vertrouwd maken met ondernemerschap
He NTR en KvK hebben de ambitie kinderen vertrouwd maken met het ondernemerschap en wat er voor nodig is om te gaan ondernemen. Beide organisaties zijn ervan overtuigd dat het ontdekken en ontplooien van talent én het ontwikkelen van een ondernemende houding van kinderen in het algemeen, van waarde is voor een succesvolle toekomst. Als ondernemende werknemer of baanbrekende ondernemer.

Met het project over ondernemen wil Het Klokhuis kinderen inspireren om hun ondernemende vaardigheden te ontwikkelen. ‘Daarbij moedigen we ze aan om samen te werken met familieleden en mensen uit de eigen wijk of buurt. En om advies te vragen aan ondernemers. De KvK is daarin een waardevolle partner. Zij hebben niet alleen kennis over wat er allemaal bij komt kijken als je succesvol een onderneming wilt starten, maar ook een enorm waardevol netwerk van ondernemers in het hele land’, aldus Loes Wormmeester, Eindredacteur Het Klokhuis.

Onderdelen project
Het crossmediale project bestaat uit een 9-delige serie van Het Klokhuis over Ondernemen, een Klokhuis doe-boek, een online omgeving, leuke wedstrijden en een landelijk evenement in het najaar. ‘We vinden het heel mooi dat we bij kunnen dragen aan dit project van Het Klokhuis, waarin kinderen op verantwoorde wijze meer leren over ondernemerschap. Een goede manier om hen vertrouwd te maken met ondernemerschap en ze te inspireren. Daar kunnen ze later, wat ze ook kiezen te gaan doen, veel plezier van hebben,’ aldus Claudia Zuiderwijk, voorzitter Raad van Bestuur KvK.

Ondernemen op Koningsdag
Het project gaat van start in het najaar van 2017. Maar op donderdag 20 april, een week voor Koningsdag, wordt alvast de eerste aflevering van de 9-delige serie Het Klokhuis over Ondernemen uitgezonden, om 18.23 uur op NPO 3. Koningsdag is een moment waarop veel kinderen - zonder dat ze het misschien zelf weten - aan het ondernemen zijn. Met deze aflevering worden kinderen klaargestoomd voor Koningsdag zodat ze daar goed voorbereid hun koopwaar aan de man kunnen brengen. We gaan onder andere naar de Haagse Markt, de grootste buitenmarkt van Nederland waar marktkooplui tips en tricks geven. En de 16-jarige standwerkster Britt laat zien hoe je met een goed verhaal spullen kunt verkopen.

Kijk ook op www.hetklokhuis.nl en www.kvk.nl/kids

Nieuws

geplaatst: 26-04-2017

Vrouwenberoepen toekomstbestendiger dan mannenberoepen

Uit een analyse van typische mannenberoepen en vrouwenberoepen blijkt dat vooral mannenberoepen door de robots bedreigd worden. De werkzaamheden die worden uitgevoerd in typische mannenberoepen zijn een stuk gevoeliger voor robotisering en digitalisering dan de werkzaamheden bij vrouwenberoepen. Bij de top 10 van mannenberoepen bedraagt het gemiddelde robotiseringspercentage 62%. Bij de top 10 van vrouwenberoepen is dit percentage aanzienlijk lager met een score van 38%.

De werkzaamheden die horen bij echte mannenberoepen als lasser, metaalbewerker en bouwvakker lopen een veel groter risico op robotisering dan de werkzaamheden bij vrouwenberoepen als verloskundige, tandartsassistent en pedagogisch medewerker.
‘Echte’ mannenberoepen zijn vooral fysieke beroepen in de hoek van de techniek, bouw en apparatuur. Veel van deze fysieke werkzaamheden zijn vaak goed te automatiseren of kunnen op termijn door robots uitgevoerd worden. Vrouwenberoepen zijn vooral te vinden in de zorg en de dienstverlening. De werkzaamheden die bij deze mensgerichte of servicegerichte beroepen horen zijn over het algemeen minder goed te automatiseren.

Top 3 van mannenberoepen
1.Elektronisch ingenieur (100% mannen)
2.Metaalbewerker (100% mannen)
3.Lasser (100% mannen)

Top 3 van vrouwenberoepen
1.Medisch praktijkassistenten zoals een tandartsassistent (97% vrouwen)
2.Apothekersassistent (95% vrouwen)
3.Secretaresse (94% vrouwen)

Jobpersonality berekende de verhouding mannen en vrouwen in de beroepen op basis van de cijfers van het CBS en maakte op basis van deze analyse een top 10 met mannenberoepen en vrouwenberoepen. De robotiseringspercentages zijn afkomstig uit een onderzoek van de Universiteit van Oxford en door Jobpersonality naar het Nederlands vertaald.

De top 10 van mannenberoepen en vrouwenberoepen en hun toekomstbestendigheid is te vinden op: https://www.jobpersonality.com/vrouwenberoepen-toekomstbestendiger-dan-mannenberoepen