Nieuws

geplaatst: 18-07-2017

Hoe zit het precies met meenemen van vakantiesouvenirs?

Deze zomer gaan naar verwachting meer dan anderhalf miljoen Nederlanders op vakantie buiten Europa. Dit zijn er meer dan ooit. Uit onderzoek blijkt dat negen op de tien van hen graag leuke producten en souvenirs meeneemt naar huis. De meerderheid van de ondervraagde vakantiegangers twijfelt welke aankopen van buiten de EU mee naar huis mogen. Gelukkig is er nu een app die daarbij helpt. In de nieuwe Douane Reizen App staat per bestemming wat wel en niet mee terug mag in het vliegtuig naar Nederland. Je ziet ook meteen waarom dat zo is.

André Molenberg werkt al jaren bij de Douane op Schiphol en herkent deze twijfel. Hij ziet regelmatig alledaagse souvenirs en kleding voorbij komen die niet toegestaan zijn. “Bijvoorbeeld leren schoenen of een portemonnee gemaakt van beschermde krokodillen of souvenirs met beschermde schelpen en koraal” zegt de douanier.” Ook etenswaar zijn alledaagse vondsten. “Een lekker kaasje of hammetje zijn typische producten waarvan mensen simpelweg niet stilstaan dat deze niet door de Douane mogen. Wij kunnen die uit veiligheidsoverwegingen niet accepteren, omdat ze ziektes met zich kunnen meebrengen. Daarom adviseer ik iedereen de Douane Reizen App te gebruiken. Zo weet je bij het inpakken van de koffer zeker of je spullen mee naar Nederland mogen”, vervolgt hij.
Bijna de helft van de Nederlanders houdt kofferruimte vrij voor spullen die zij op hun vakantiebestemming kopen. Met het gebruik van de Douane Reizen App voor Android en iOS kun je deze ruimte optimaal benutten zonder dat je hoeft te twijfelen of deze mee naar huis mogen. Zo zie je direct dat smartphones en andere elektronica gewoon mee mogen. Alleen aankopen boven de € 430 hoef je te melden bij de Douane. Hier betaal je vervolgens btw over.

Maar hoe is het nu gesteld met de kennis van de douaneregels? Opvallend is dat de overgrote meerderheid van de Nederlanders (86%) ervan overtuigd is dat je geen 16 liter bier mag invoeren, terwijl dit geen probleem is. Bij het lekkere kaasje waar André Molenberg het over had, geldt dat precies andersom. Bijna de helft van de Nederlanders (46,7%) denkt dat je een lokaal schapenkaasje van vakantie gerust kunt inpakken, terwijl dit juist niet mag. Wie de app checkt, komt niet voor verrassingen te staan. Twijfel je alsnog? Deel je vraag of foto op Facebook of Twitter via #magditmee en de douaniers zoeken het voor je uit.

Top-3 favoriete vakantieaankopen
Wat nemen Nederlanders het liefst mee van hun vakantie?
-Kleding en schoenen: 60,4% (onder reizigers van 18-29 jaar is dit zelfs 75,3%)
-Souvenirs, zoals sleutelhangers en servies: 50,8%
-Sieraden: 28,9%

Vrouwen doen de meeste aankopen op vakantie. Er zijn twee uitzonderingen: alcohol en (waterpijp)tabak. 22,1% van de mannen neemt dit mee, tegenover 14,7% van de vrouwen.

Nieuws

geplaatst: 18-07-2017

Ondernemerspeiling in gemeenten Rijnwaarden en Zevenaar

Ondernemers in de gemeenten Rijnwaarden en Zevenaar ontvangen na de zomervakantie een uitnodiging voor deelname aan de digitale ondernemerspeiling. De uitkomsten van dit onderzoek vormen de basis voor de nieuwe dienstverlening van de nieuwe gemeente Zevenaar. Op die manier willen beide huidige gemeenten graag hun dienstverlening aan ondernemers verder verbeteren en beter aansluiten op hun wensen en behoeften. Eind dit jaar presenteren de gemeenten de uitkomsten van de peiling.

Ondernemingsklimaat
De Ondernemerspeiling levert belangrijke informatie op over de beleving van de ondernemers van de bedrijfsomgeving. De vragen gaan onder andere over de heffingen, regeldruk, het ondernemingsklimaat en wat zij vinden van de contacten met de gemeenten. De uitkomsten bieden inzicht in welke verbeteringen de gemeente kan doorvoeren in haar dienstverlening en beleid, zodat ondernemers op een prettige en succesvolle manier kunnen blijven ondernemen in de nieuwe gemeente Zevenaar. Het verder verbeteren van het ondernemingsklimaat is een belangrijke doelstelling.

De vragenlijst
De Ondernemerspeiling is een eenvoudig toe te passen en compacte standaardvragenlijst die gemeenten kunnen uitzetten bij de ondernemers. Het is ontwikkeld door het Kwaliteitsinstituut van Nederlandse Gemeenten en wordt uitgevoerd door Lexnova research. De resultaten uit dit onderzoek biedt inzicht in de tevredenheid van ondernemers over het functioneren van de gemeente op vijf onderwerpen:
-(digitale) dienstverlening
-lokale regel- en lastendruk
-de relatie ondernemer – gemeente
-economisch beleid
-vestigingsklimaat

De onderzoeksresultaten worden ook gepresenteerd op de website Waarstaatjegemeente.nl. Daarmee is een vergelijking mogelijk van de prestaties van andere gemeenten.

Nieuws

geplaatst: 13-07-2017

Statushouders azc Winterswijk krijgen zinvolle dagbesteding bij Hameland

Hameland en asielzoekerscentrum Winterswijk slaan de handen ineen om een zinvolle dagbesteding te realiseren voor statushouders. De statushouders, die in afwachting van definitieve huisvesting wonen in het azc in Winterswijk, gaan tijdens een stageperiode werken bij de sociale werkvoorziening Hameland in Lichtenvoorde. De samenwerkingsovereenkomst is deze maand getekend en de eerste personen zijn gestart met de stage in Lichtenvoorde.

Werkgever Service Punt Achterhoek heeft Hameland gevraagd om mee te werken aan een project om statushouders uit het azc Winterswijk een zinvolle daginvulling te bieden. In samenwerking met het azc is door Hameland bekeken welke werkzaamheden bij de sociale werkvoorziening geschikt zijn en welke randvoorwaarden er zijn. Naast het uitvoeren van het werk is er ook veel aandacht voor de Nederlandse taal en zogenaamde werkvloercompetenties. Het COA is blij met deze samenwerking omdat dit bijdraagt aan een vroegtijdige integratie en participatie van statushouders in de maatschappij.

De samenwerkingsovereenkomst tussen azc Winterswijk en Hameland is aangegaan voor de duur van één jaar met de mogelijkheid tot verlenging. Als Hameland eind dit jaar feitelijk ophoudt te bestaan, wordt de samenwerking overgenomen door Werkbaan Oost. Deze nieuwe organisatie zet voor de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk de sociale werkvoorziening voort. Werkbaan Oost is te beschouwen als een gedeeltelijke doorstart van Hameland, waar dan in totaal 375 mensen werken.

Nieuws

geplaatst: 13-07-2017

Natuur & Techniek leren op een kasteel

Stimulans voor grensoverschrijdend natuur & techniekonderwijs

In de D/NL grensregio zijn te weinig vakmensen in de natuurwetenschappelijk-technische beroepen. Het project ‘MINT LAB auf Schlössern / in kastelen’, draagt bij aan de oplossing hiervan door high tech onderwijs en historie te combineren. Tot 2021 is er bijna 650 duizend euro beschikbaar voor dit grensoverschrijdend natuur & techniekonderwijs.

MINT verbinden met cultureel erfgoed
Door de MINT-vakken (mathematiek, informatica, natuurwetenschap en techniek) te koppelen aan historische locaties in de EUREGIO, wordt een brug geslagen tussen techniek uit het verleden en technische toepassingen van de toekomst. De buitenschoolse leslocaties bestaan uit ‘fieldlabs’ in kastelen, kloosters en monumenten in de grensregio. Zo’n 3000 scholieren maken op een experimentele en toegankelijke wijze kennis met de MINT vakken, om hun interesse in een natuurwetenschappelijke of technische studierichting te stimuleren.

Buurtaal is sleutel tot succes
In totaal staan er 144 grensoverschrijdende projectdagen gepland. Scholieren uit Duitsland en Nederland voeren gezamenlijk experimenten uit en nemen deel aan rondleidingen. Naast technisch vernuft en cultureel besef staat daarmee ook het sociale aspect centraal. Ontbrekende kennis van de buurtaal is vaak een grote barrière voor een baan over de grens. Door in koppels samen te werken, leren de scholieren elkaar persoonlijk kennen en gaan zij de buurtaal beter beheersen.

Achterhoekse scholen doen mee
Regio Achterhoek is in dit project de Nederlandse partner van de Duitse leadpartner, de Andreas Mohn Stiftung, en zorgt vooral voor verbinding naar Nederlandse onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven. Deelnemende scholen in de Achterhoek zijn onder anderen het Ulenhofcollege in Doetinchem, het Gerrit Komrij College in Winterswijk en Christelijk College Schaersvoorde in Aalten. Projectdagen in de Achterhoek vinden plaats in de DRU-fabriek en Kasteel Vorden.

INTERREG-subsidie
Het project ontvangt in het kader van het INTERREG-programma “Deutschland-Nederland” zo’n 325 duizend euro uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Naast de Europese Unie dragen ook de nationale INTERREG-partners en de regionale projectpartners uit Gelderland en Overijssel en de deelstaten Nedersaksen en Noordrijn-Westfalen bij aan de financiering. Daarmee komt de totale investering in het project op ca. 650 duizend euro.

Nieuws

geplaatst: 13-07-2017

Kunstmestvrije Achterhoek stap dichterbij

Initiatief ‘Kunstmestvrije Achterhoek’ krijgt steun van provincie

In de Achterhoek is momenteel een overschot aan organische meststoffen; dat wordt geëxporteerd. Aan de andere kant wordt er kunstmest geïmporteerd. De Regiegroep Kunstmestvrije Achterhoek wil de invoer van kunstmest terugdringen, minder mest afvoeren en meer duurzame energie uit mest winnen. Deze circulaire manier van omgaan met mest is in het belang van de agrarische sector, maar ook in belang van bodem-, water- en luchtkwaliteit. Bovendien bespaart het kosten en is het goed voor het imago van de landbouwsector. Recent hebben Provinciale Staten van Gelderland ingestemd met de eerste Agenda Vitaal Platteland, waardoor er nu groen licht is voor het Initiatief Kunstmestvrije Achterhoek. Dit initiatief is aangehaakt bij Achterhoek 2020.

Initiatief kunstmestvrije Achterhoek
Een brede coalitie (LTO-Noord, de Vruchtbare Kringloop Achterhoek, Wageningen UR, stichting KiEMT, Dofco, NVV/POV, DLV Advies, De Marke, Regio Achterhoek, Waterschap Rijn IJssel en Stichting Biomassa) heeft, samen met verwerkingsinitiatieven als Groot Zevert, BVA en Greenferm en technologiebedrijven als NijhuisWater en Waterstromen, de handen ineen geslagen. Gezamenlijk bereiden zij een Green Deal voor om op termijn een kunstmestvrije Achterhoek te realiseren.
De daarvoor benodigde verwerkingsinstallaties zijn kapitaalintensief en investeren hierin is risicovol. De technieken in deze combinatie en op deze schaalgrootte zijn immers innovatief en nog experimenteel van aard.

Eenmalige provinciale subsidie
Het MestInvesteringsFonds, de Regeling Stimulering Mestverwerking, SDE (Stimuleringsregeling duurzame energieproductie), het Nationaal Groenfonds, het Gelders IEG-fonds, particuliere investeerders en de banken dragen bij, maar er blijft een gat in de begroting. Met de eenmalige provinciale subsidie kunnen bedrijven die mineralen uit mest terugwinnen, hun financiering definitief rond krijgen. Een deel van het geld is bestemd voor het projectplan Kunstmestvrije Achterhoek van LTO. Het resultaat is dat er niet alleen wordt geëxperimenteerd, maar dat er ook daadwerkelijk verwerkingscapaciteit komt in Gelderland.

Duurzame landbouw
Gedeputeerde Jan Jacob van Dijk: “De provincie onderschrijft met deze bijdrage het belang dat zij hecht aan duurzame landbouw in Gelderland en in het bijzonder de Achterhoek. De Achterhoek laat zien dat zij van aanpakken weet en aan een gezonde bodem werkt.”

Nieuws

geplaatst: 11-07-2017

Ondernemers Berkelland maken gebruik van gratis scans om energie te besparen

Om na te gaan hoe ze energie kunnen besparen kunnen alle ondernemers in Berkelland gratis gebruik maken van energiescans. Veel ondernemers pakken deze unieke kans met beide handen aan. De gemeente Berkelland maakt dit mogelijk. Doe ook mee!

Ondernemers delen eigen ervaring
Lokale ondernemersverenigingen van Neede, Borculo, Eibergen en Ruurlo organiseerden samen met Industriële Kring Berkelland en VNO-NCW Achterhoek voorlichtingsbijeenkomsten om ondernemers te informeren en enthousiasmeren voor energiebesparing. Zij hoorden van ondernemers die zelf al duurzaam ondernemen wat hun ervaring is, wat de voordelen zijn van een energiescan en wat het hen oplevert.

“Ik heb me vooraf compleet verkeken op de DOE-scan. Ik heb veel meer gekregen dan ik verwacht had! Het rapport is een leidraad waarmee ik kan bepalen waar ik komende jaren in ga investeren.” Sven Bonsel, SVEN voor Ogen

Gratis scans
De online MKB Energy CheckUp is voor iedereen beschikbaar en maar liefst 60 ondernemers kunnen gebruik maken van de uitgebreide Duurzaam Ondernemen en Energiescan (DOE-)scan. Tijdens de voorlichtingsbijeenkomsten hoorden de ondernemers hoe zij van deze kans gebruik kunnen maken en samen kunnen werken aan lagere energiekosten. Voor veel ondernemers waren de mogelijkheden voor het krijgen van voordelige leningen via de gemeente nieuw. Een interessant steuntje in de rug, zo blijkt.

“Ik ben heel positief over wat ik gehoord heb vanavond! Bij ons is er zeker winst te behalen. Vooral de mogelijkheden voor fiscale voordelen zijn nieuw voor mij.” Henk Rothman, Focus Ruurlo

Ambitie, plicht en voordeel
Duurzaam en energie-efficiënt ondernemen levert direct voordeel op. Lagere energiekosten door energiebesparing en een sterkere concurrentiepositie. En u voldoet ook nog eens aan de wettelijke verplichtingen. Met behulp van de energiescans verhoogt u de toekomstwaarde van uw bedrijf en stimuleert u de economie en werkgelegenheid in Berkelland.

“Tijdens een gesprek met de bank vertelden we hoe we stapsgewijs duurzamer gaan ondernemen. Ze zaten op het puntje van hun stoel en het gesprek liep meteen een stuk soepeler.” John Schuurman, Schuurman Schoenen

Pak deze unieke kans!
Ga nu aan de slag met het besparen van energie. De DOE-scan en/of de MKB Energy CheckUp maakt het u eenvoudig om te gaan verdienen op uw energiekosten en tevens te voldoen aan wettelijke regels. Bent u ondernemer in Berkelland? Meld u dan aan voor een scan via ons aanmeldformulier op www.achterhoekonderneemtduurzaam.nl. Wilt u eerst meer weten over de energiescans en wat deze voor uw onderneming kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op via ons contactformulier op de website of via info@achterhoekonderneemtduurzaam.nl.

Nieuws

geplaatst: 11-07-2017

Gelderlandse vakantieganger neemt gemiddeld 16,9 kilo bagage mee op zonvakantie

Uit onderzoek van Corendon blijkt dat Gelderse vakantiegangers die afgelopen twee jaar met Corendon op vakantie zijn gegaan gemiddeld 16,9 kilo bagage meenemen. Hiermee staan zij op plaats vier van Nederlandse provincies die de meeste bagage meenemen op zonvakantie. Het onderzoek is een analyse van 656.325 boekingen die sinds 2015 zijn gemaakt. In totaal gaat het om de data van bijna 1,7 miljoen mensen die met Corendon op zonvakantie zijn gegaan.

Zuidelijke provincies nemen de meeste bagage mee
Limburgers nemen met 17,4 kilo de meeste bagage mee. Opvallend is dat de zuidelijke provincies gemiddeld meer in hun koffer stoppen dan de Noordelijke provincies. Hoe Noordelijker men woont, hoe minder zwaar de koffer is. Met 17,4 kilo checken de Limburgers gemiddeld de zwaarste koffers in. Vakantiegangers uit Groningen reizen over het algemeen het lichtste, zij checken gemiddeld 16.4 kilo in, maar liefst een kilo lichter dan de Limburgse koffers.

Meeste bagage wordt meegenomen in september, het minst in april
De meeste bagage wordt meegenomen in de maanden juni en september, waarin gemiddeld 17,6 kilo wordt ingecheckt. Een oorzaak hiervan kan liggen aan het weer: In de maanden juni en september is het op zonvakantie-bestemmingen overdag mooi weer, maar in de avond kan het echter gaan afkoelen. Mensen nemen in deze maanden dus een extra trui of lange broek mee wat resulteert in zwaardere koffers.” In april, een maand waar men relatief kort op vakantie gaat, wordt er gemiddeld 15,8 kilo meegenomen.

Meeste kilo’s gaan mee naar Gambia
Van alle bestemmingen die Corendon aanbiedt, nemen de vakantiegangers de meeste bagage mee naar Gambia. Hoe verder de bestemming, hoe meer kilo er wordt meegenomen. Na Gambia volgen Tunesië, Egypte en Turkije. Hoewel men zou verwachten dat er op de terugreis meer bagage mee wordt genomen dan op de heenreis, bijvoorbeeld door het kopen van souvenirs, blijkt dat er op de terugweg bij de meeste bestemmingen minder bagage wordt meegenomen dan op de heenreis.

Meer informatie over het bagage onderzoek bezoek www.corendon.nl/bagageonderzoek.

Nieuws

geplaatst: 11-07-2017

Grote ravage na inbraak bakwinkel Gaabs

Bakwinkel Gaabs aan de Terborgseweg te Doetinchem is doelwit geworden van inbraak. Dit bleek toen eigenaresse Gabi Hunter op maandagmorgen een grote ravage aantrof bij binnenkomst.

“Deze aanblik na twee volle weken dag in dag uit gewerkt te hebben, voelt heel zuur”, stelt Hunter. “Gelukkig ligt er nooit veel contant geld op de zaak, maar de schade en het gevoel van onmacht die de inbreker heeft achtergelaten, zijn enorm.”
Naast een bakwinkel is Gaabs een plek waar mensen via Stichting Komt voor de Bakker terecht kunnen voor begeleide dagbesteding, met als doel reïntegratie. "Vanuit een positieve invalshoek vinden mensen hier hun plekje in de maatschappij en leren zij ontdekken wat ze kunnen", aldus Hunter.

Ook vanuit de stichting wordt geschrokken gereageerd: "Hier wordt zó hard gewerkt, worden levens weer opgepakt en kansen gegrepen door mensen die daar ontzettend hard hun best voor doen. En dan dit!", laat bestuurslid Tamara Tijdink zich aangedaan ontvallen. "Gaabs is een vrolijke, fijne en veilige plek. Voor iedereen. Maar wel gewoon via de voordeur, tijdens openingstijden..."

Helpen?
Beide ondernemers zijn vastberaden deze inbraak geen negatief effect te laten hebben op de dagelijkse gang van zaken en zeker niet op klanten en cliënten. "Het is vervelend, maar we hebben genoeg mooie dingen om onze energie in te steken. Zo zijn we momenteel bezig met het samenstellen van een mooi pakket voor de feestdagen, met daarin onze eigen koekjeslijn", vertelt Hunter, duidelijk trots op haar bedrijf. “Alle hulp is echter welkom”, stelt Tijdink. “Een financiële bijdrage voor de stichting of hulp in de vorm van een nieuw camerasysteem, een nieuw raam of een bestelling van onze nieuwe pakketten... Ik noem maar wat!"

Informatie of tips over de inbraak kunnen doorgegeven worden bij Politie Doetinchem of bij Gaabs.

Nieuws

geplaatst: 11-07-2017

Tweedaagse 7e editie Dreamfields Festival in Zevenaar zeer geslaagd

Het populaire muziekevenement Dreamfields in gemeente Zevenaar op recreatiegebied Rhederlaag in Lathum was zowel zaterdag 8 juli als zondag 9 juli een groot succes. Deze 7e editie was dit jaar extra bijzonder door de uitbreiding met Dreamfields Sunday. Maar liefst 25.000 liefhebbers van dancemuziek kwamen af op de zaterdageditie van dit bijzondere evenement af en 8.000 festivalgangers waren aanwezig op de zondag. Beide dagen zijn zeer gemoedelijk en zonder noemenswaardige incidenten verlopen.

De voorbereiding vanuit de gemeente, die ook voorzitter is van de veiligheidsoverleggen, was intensief. In samenwerking met de politie, de festivalorganisatie, de brandweer en de GHOR (Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen) is er een draaiboek gemaakt en zijn er verschillende maatregelen genomen om het evenement veilig en gemoedelijk te laten verlopen. De politie geeft aan dat de sfeer weer bijzonder goed was. De gerichte controles van beveiliging en politie werpen duidelijk hun vruchten af.

Dubbel genieten
“Wat het meest van belang is, is dat het voor alle bezoekers een geweldig feest is en dat was het zeker. Het festival stond ook dit jaar in het teken van veel blije mensen die aan het genieten waren van de muziek, de attracties en de algehele sfeer van Dreamfields.
De eerste editie van Dreamfields Sunday was een succes met een grote diversiteit qua publiek en muziek. Dat maakt dat deze tweede dag een zeer goede aanvulling is op het algehele programma. Hierbij is een leuke bijkomstigheid dat bijna 80% van het publiek op zondag uit Zevenaar en de directe omgeving komt. Verder wil ik graag mijn respect uiten richting de professionele organisatie achter Dreamfields. De samenwerking tussen de Matrixx, gemeente Zevenaar en alle hulpdiensten verliep zeer voorspoedig”, aldus burgemeester Staatsen.

Dreamfields Sunday
Tijdens het debuut van Dreamfields Sunday kon het publiek kon genieten van drie area’s in de welbekende Dreamfields sfeer, toegespitst op alle leeftijden. Het verschil ten opzichte van de zaterdag zit vooral in het muziekprogramma. De zondag stond meer in het teken van popmuziek, wat geschikt is voor een breder publiek. Alle partijen kijken terug op een zeer geslaagd Dreamfieldsweekend.

Nieuws

geplaatst: 11-07-2017

Smaakwerkplaats Zuivel: boer en kok als Smaakmakers

Voor het eerst in de geschiedenis waren leerling-koks van het Graafschap College op bezoek bij AOC-Oost in Doetinchem. Alleen al in dat opzicht was de vijfde Smaakwerkplaats van de Smaakacademie, gehouden op 1 mei 2017, uniek: de toekomstige melkveehouders én koks van de Achterhoek kwamen bij elkaar. De avond stond helemaal in het teken van het belang van zuivel voor de Achterhoek. Welke zuivelproducten worden er zoal gemaakt in de Achterhoek en vooral: welke mogelijkheden biedt dat voor de menukaarten van restaurants?

‘Witte zuivel’ was het onderwerp van de avond: melk, karnemelk, hangop, yoghurt, biest, wei en boerderij-ijs. Om zo van te genieten, of te verwerken in een scala van producten. Maar ook wat komt er bij kijken als Achterhoekse melkveehouders hun melk gaan vermarkten en kan dat op zo’n manier dat het bijdraagt aan een mooi landschap met meer akker- en weidevogels? Vragen met bijbehorende antwoorden die de ongeveer tachtig bezoekers in de loop van de avond op het AOC kregen voorgeschoteld: in woord, beeld en in de vorm van smakelijke zuivelhapjes. Bekijk hier het filmverslag.

Achterhoekse zuivelaars: overzicht
Verschillende Achterhoekse zuivelaars presenteerden tijdens de avond de bijzondere producten die ze maken. Wikkerink Zuivel uit Aalten maakt bijvoorbeeld yoghurt van niet-ontroomde melk, onder andere voor de Jumbo. Daalwiek zuivel uit Geesteren maakt naast bijzondere kazen, yoghurt, karnemelk, kwark, hangop drie soorten vla en verse roomkwark met tuinkruiden. Allemaal volvet, zonder verdikkingsmiddelen.

De Natuurboeren, waaronder Bert Wagenvoort uit Vorden, presenteerden hun biologische roomijs. De Natuurboeren is een samenwerkingsverband van biologische boeren die op een kwart van hun grond extra aandacht schenken aan natuur en landschap én gebruik maken van oud Hollandse runderrassen. Hun natuurboerenroomijs wordt gemaakt door De IJsfabriek in Doetinchem.

Zorgboerderij de Vijfsprong was niet aanwezig maar leverde haar prijswinnende lekkerste zuivelproduct van 2016 aan voor de proeverij.

Natuurinclusieve zuivel kans voor Achterhoek
Cees Witkamp van Vogelbescherming Nederland vertelde over de succesvolle campagne Red de rijke Weide. Daarbij werkt de Vogelbescherming samen met boeren, onder andere door ze te ondersteunen bij het vermarkten van zuivel met extra aandacht voor het behoud van weidevogels. Inmiddels is deze ‘natuurinclusieve zuivel’, zoals de Vogelbescherming het noemt, verkrijgbaar in de supermarkt.

Knappe multi-ondernemers met eigen verhaal
Ronald Pelgrom van ijsboerderij De Steenoven en Chris Bomers van boerderij Kraanswijk, werden met recht Achterhoekse ‘multi-ondernemers’ genoemd: hun melkveebedrijven hebben een groot aantal veelzijdige takken, waaronder duurzaam ijs en A2A2-melk. Ze hebben de stap gezet om zélf de markt op te gaan en niet te doen wat iedereen al doet. Gevraagd naar waar de drive voor hun bijzondere ondernemerschap vandaan komt, zei Ronald Pelgrom: ‘Je komt van school en je wilt wat en dat was in mijn geval niet precies zo doorgaan zoals mijn ouders hebben gedaan. Maar dat betekent wel tegen de wind in fietsen.’ Oftewel eigenzinnig durven zijn, ook al krijgt dat niet altijd direct steun vanuit de omgeving.

De Rabobank, ook partner van Smaakacademie Achterhoek, gaf aan dat het soms lastig is om vernieuwers te beoordelen. “Omdat ondernemers die willen starten met een nieuwe activiteit ook een andere plek in de keten innemen en dat wil zeggen dat men ook over andere competenties moet beschikken. Dit vraagt een uitgebreidere analyse en gesprek, maar dit is ons vak en hier zijn wij ook voor opgeleid”.

Presentaties leerlingen AOC Oost
Tussen de plenaire presentaties door, kon er worden geproefd en presenteerden de leerlingen van het AOC Oost de zuivelprojecten waaraan ze de afgelopen tijd hadden gewerkt. Onder meer hadden ze les gehad van DLV-adviseur Edith Finke over wat er komt kijken bij het kiezen voor een biologische bedrijf. De leerlingen zijn vervolgens aan de slag gegaan met verschillende opdrachten. Eén groep studenten rekende door wat het betekent als gangbaar zuivelbedrijf De Steenoven zou overschakelen naar biologisch: met name het vermarkten van het vlees van melkkoeien biedt volgens de studenten interessante mogelijkheden. Een groep concludeerde met hun onderzoek dat natuurinclusieve zuivelproductie heel goed mogelijk is in de Ooijpolder (bij Nijmegen). Een andere groep verdiepte zich in wat er bij komt kijken als boeren zelf willen gaan verzuivelen en vermarkten, bijvoorbeeld via een boerderijwinkel. Heel wat, concludeerden de studenten: ruimte om te produceren, opslag en verkopen, inclusief bijbehorende extra hygiëneregels, naamsbekendheid en publiciteit. De door de studenten onderzochte ondernemers als kaasboerderijen Weenink en de Harmienehoeve, bleken met die inzet bloeiende bedrijven te hebben ontwikkeld.

Bijzondere zuivelhapjes
De zuivelhapjes die er geproefd konden worden, waren die dag gemaakt door leerlingen van het Graafschap College, onder leiding van chefkok Jan Smink. Op uitnodiging van de Smaakacademie Achterhoek bracht hij zijn ervaringen als boerenzoon en chef-kok in. Jan Smink werkte onder andere bij driesterrenrestaurant De Librije en kreeg bekendheid als meervoudig winnaar van de Nederlandse voorronde van de prestigieuze internationale Bocuse d’Or wedstrijd. Op het Graafschap College gaf hij een masterclass voor MBO4 leerlingen van de opleiding gespecialiseerd kok en met de MBO3 leerlingen bereidde hij de zuivelhapjes voor.

De volgende Smaakwerkplaats, op 11 september, staat in het teken van graan en graanproducten. Op 13 november houden we een Smaakwerkplaats Charcuterie & Cheese. Wil je op de hoogte blijven? Schrijf dan hier in voor de nieuwsbrief.