Nieuws

geplaatst: 19-10-2017

Duits ondernemingsklimaat beter dan ooit

Investeringsplannen op recordhoogte, industrie in duidelijk verbeterde stemming

De economische situatie van Duitse bedrijven is beter dan ooit. De in het voorjaar duidelijk gestegen verwachtingen zijn uitgekomen. De Duitse conjunctuur rust op een sterke basis, bestaande uit een sterke binnenlandse vraag, een solide export en opnieuw uitgebreide werkgelegenheidsplannen. Daarmee zou de consumptie ook volgend jaar verder kunnen groeien. Met grotere investeringsplannen dan ooit te voren lijken bedrijven klaar te staan voor een economische heropleving gestuwd door investeringen. Ook de exportverwachtingen worden beter. De verwachte BNP-groei voor 2018 ligt intussen op 2,2 procent en voor 2017 bij 2,0 procent. Ook de werkgelegenheid groeit verder. Na 650.000 extra arbeidsplaatsen in dit jaar rekent de Duitse werkgeversorganisatie DIHK (Deutsche Industrie- und Handelskammertag) voor 2018 op een ongeveer net zo grote stijging van 600.000 banen. Dit zijn uitkomsten van een actuele conjunctuurenquête onder 27.000 bedrijven, die de DIHK recent publiceerde.

Bedrijven uit alle branches kunnen profiteren van deze positieve ontwikkelingen. Bijzonder gunstig is de situatie in de bouwsector. Ook dienstverlenende bedrijven beoordelen de economische situatie beter dan ooit. In de industrie is de stemming bovendien duidelijk verbeterd. Met name de vraag naar producten uit de hightech-industrie is groot.

De investeringsplannen van het Duitse bedrijfsleven groeien zichtbaar en bereiken daarmee een recordniveau. De drijvende kracht achter deze investeringsgroei is de industrie. Over de breedte van het bedrijfsleven zijn ondernemers van plan hun budgetten aan te vullen. De digitalisering en veranderd consumentengedrag leiden in de betreffende branches tot uitbreiding van slagkracht. En hoewel alle bedrijven graag hun personeelsbestand willen aanvullen, zien zij het tekort aan vakkundig personeel als grootste beperkende factor.
Dat de investeringsplannen deze recordhoogte bereiken is vooral het gevolg van de langdurig hoge vraag naar Duitse producten in binnen- en buitenland. “Om deze positieve ontwikkeling voort te kunnen zetten, eist niet alleen de DIHK, maar ook wij als DNHK, dat een nieuwe Bondsregering snel investeert in infrastructuur, bureaucratieafbouw en digitalisering”, zegt Günter Gülker, directeur van de

Duits-Nederlandse Handelskamer.
Niet alleen nieuwe investeringen maar ook de dynamiek op de arbeidsmarkt, de lage rentes en de goede internationale concurrentiepositie dragen bij aan de goede stemming. Als grootste risico zien bedrijven het tekort aan vakkundig personeel, gevolgd door de arbeidskosten en de macro-economische randvoorwaarden. Deze hebben hun weerslag op de exportverwachtingen, want die stijgen slechts licht. Uitdagingen op het gebied van de internationale handel, zoals de vooralsnog onduidelijke koers van de Amerikaanse regering, de aanstaande Brexit, de ontwikkelingen in Turkije en de toenemende handelsbarrières met belangrijke handelspartners remmen deze verwachtingen. Ook stijgen de zorgen om de ontwikkeling van de wisselkoers weer.

“Het gaat goed met het Duitse bedrijfsleven en dat is heel erg fijn. Toch zijn er nog veel uitdagingen, die we echter ook als kans kunnen zien. Vooral in Duits-Nederlandse context. Enerzijds bieden deze hoogconjunctuur en de stemming in bouw en industrie kansen voor Nederlandse bedrijven op de Duitse markt, anderzijds ook voor toeleveranciers in de hightech-industrie en voor specialisten opgeleid op het gebied van digitalisering”, aldus DNHK-directeur Günter Gülker.

Lees hier ook de standpunten van de DNHK aan de nieuwe Duitse Bondsregering.

Nieuws

geplaatst: 19-10-2017

WW in Gelderland dit jaar en komend jaar verder omlaag

Eind september 2017 ligt het aantal WW-uitkeringen in Gelderland 21,0% lager dan een jaar geleden. Ook over heel 2017 en 2018 verwacht UWV dat de WW daalt, in de Gelderse regio’s zelfs nog iets sterker dan landelijk.

WW in Gelderland daalt sterker dan gemiddeld voor heel Nederland
In september verstrekte UWV 39.978 WW-uitkeringen aan inwoners van Gelderland. Dat zijn er 10.651 minder dan in september vorig jaar, wat een daling betekent van 21,0%.
Dat is sterker dan de landelijke daling van 17,3%. De daling is met 23,4% het sterkst in de Achterhoek. Van alle Gelderse regio’s is de WW in Rivierenland met 16,3% het minst sterk gedaald.
UWV verwacht dat de WW over heel 2017 en heel 2018 in alle Gelderse regio’s nog iets sterker daalt dan landelijk.

Uitgelicht: UWV brengt arbeidsmarkt per regio in beeld
UWV geeft met Regio in Beeld 2017 inzicht in arbeidsmarktontwikkelingen per arbeidsmarktregio. De WW daalt doordat het aantal banen stijgt en de economie groeit.
Daarbij verandert de arbeidsmarkt: banen worden flexibeler, door verdergaande automatisering en digitalisering worden andere, vaak hogere, eisen gesteld aan personeel. Ook de beroepsbevolking verandert en wordt steeds meer divers wat betreft leeftijd, geslacht, opleidingsniveau, migratieachtergrond, arbeidsbeperking en arbeidsmogelijkheden.

De veranderingen in de vraag van werkgevers naar personeel, lopen niet altijd gelijk met de veranderingen in de beroepsbevolking. Door deze ontwikkelingen neemt de mismatch op de arbeidsmarkt toe. Steeds meer werkgevers ervaren personeelstekorten. Voor werkzoekenden nemen de kansen op werk toe, maar dat geldt niet voor iedereen. Sommige groepen werkzoekenden komen vaak moeilijker aan het werk, zoals laagopgeleiden, werkzoekenden met een administratief beroep, mensen met een arbeidsbeperking en 50-plussers.

In Regio in Beeld 2017 geeft UWV inzicht in de arbeidsmarktontwikkelingen per arbeidsmarktregio. Daarbij wordt speciale aandacht besteed aan groepen werkzoekenden met een slechtere positie op de arbeidsmarkt. Regio in Beeld beschrijft oplossingen om deze groepen (weer) aan het werk te krijgen, bijvoorbeeld:
Laagopgeleiden hebben vaak goede kansen op werk in technische-, bouw- en transportberoepen. Uitzendwerk is voor hen belangrijk om werk te vinden. Door automatisering verdwijnt veel werk in administratieve beroepen. Bijvoorbeeld voor receptionisten en administratief medewerkers. Werkzoekenden kunnen overstappen naar beroepen met betere kansen op werk, zoals callcentermedewerker en medewerker klantenservice. Mensen met een arbeidsbeperking kunnen onder andere via herverdeling van taken en het ontzorgen van werkgevers aan het werk geholpen worden. Ook voor 50-plussers zijn uitzendbureaus vaak een goede manier om een baan te vinden. Daarnaast zijn netwerken en open sollicitaties voor hen belangrijke wegen naar werk.

Voor alle 35 arbeidsmarktregio’s staat een Regio in Beeld en een samenvatting daarvan op: https://www.werk.nl/werk_nl/arbeidsmarktinformatie/publicaties/publicaties-over-regios/regio-in-beeld

16 oktober 2017 zijn de nieuwe Regio’s in Beeld uitgereikt door Tof Thissen – directeur UWV WERKbedrijf – aan de wethouders van de acht oostelijke arbeidsmarktregio’s. De belangrijkste boodschap was om samen met overheid, onderwijs, werkgevers en UWV verder vooruit te kijken en zo beter te kunnen anticiperen op de veranderende arbeidsmarkt.

WW in de Achterhoek dit jaar en komend jaar verder omlaag
Eind september 2017 ligt het aantal WW-uitkeringen in de Achterhoek bijna een kwart lager dan een jaar geleden. Ook voor heel 2017 en 2018 verwacht UWV dat de WW daalt, in de Achterhoek nog sterker dan landelijk. Eind september waren er in de Achterhoek 5.614 WW-uitkeringen. Dat zijn er 1.711 minder dan vorig jaar en betekent een daling van 23,4%. De daling in de Achterhoek is sterker dan landelijk. Dit beeld blijft voorlopig zo.

Voor de Achterhoek over 2017 en 2018 sterkere daling WW verwacht
UWV verwacht dat de WW in de Achterhoek over heel 2017 met 22% daalt en in 2018 met nog eens 18% afneemt tot minder dan 4.500 WW-uitkeringen. WW’ers profiteren sterk van het groeiende aantal vacatures. Het aantal WW-uitkeringen daalt naar verwachting in de Achterhoek sterker dan landelijk.

Nieuws

geplaatst: 18-10-2017

Gazelle laat Dieren meeprofiteren van duurzaamste fietsfabriek

Gazelle krijgt de meest duurzame fietsfabriek van Nederland. Op het dak van de fabriek in Dieren worden vanaf volgend jaar 6.000 zonnepanelen geïnstalleerd. Huishoudens in de omgeving kunnen profiteren van de groene stroom die Gazelle opwekt.
“Onze fabriek heeft een oppervlak van 20.000 vierkante meter. Ruimte genoeg dus om zonnepanelen te plaatsen. Huishoudens hebben niet altijd een dak dat daarvoor geschikt is, terwijl steeds meer mensen wel geïnteresseerd zijn. Met dit project hebben mensen in Dieren en omstreken wél groene stroom en profiteren zij van de voordelen, zonder dat ze zelf ook maar één paneel op het dak hebben”, zegt algemeen directeur Huub Lamers van Koninklijke Gazelle.

Ambassadeurs van duurzaam
Huishoudens die meedraaien in het project investeren in de zonnepanelen en profiteren van de vrijstelling van energiebelasting. Bij storingen en schade dragen huishoudens geen risico; Gazelle neemt de onderhoudskosten voor haar rekening. Gedurende vijftien jaar genieten de huishoudens in het postcodegebied van de voordelen van groene stroom. Uit berekeningen blijkt dat gezinnen bij afname van zonnestroom gemiddeld 300 euro per jaar op de energiekosten besparen.
Lamers: “Het besluit om zonnepanelen te plaatsen, hebben we niet zomaar genomen. We beschikken al over de modernste fietsfabriek van Nederland en willen van deze ook de meest duurzame maken. Inwoners van Dieren, het vertrouwde thuis van Gazelle in al die 125 jaar dat het merk bestaat, moeten een graantje kunnen meepikken. Dat geldt ook voor mensen buiten Dieren met dezelfde postcode. We hopen dat zo veel mogelijk gezinnen net als wij ambassadeur van duurzame energie willen worden.”

Informatieavond
Op woensdag 25 oktober en woensdag 1 november houden de projectpartners (Gazelle, Postcodestroom en PonEnergie) een informatiebijeenkomst. Inwoners die woonachtig zijn in een specifiek postcodegebied (6951, 6961, 6964, 6952, 6956, 6957, 6991, 6994, 6891, 6953, 7224, 7225, 7221, 6974), worden vanaf 19:30 uur uitgenodigd om de avond bij te wonen. Locatie: Gazelle fabriek, Wilhelminaweg 8 te Dieren. Inschrijving voor de informatieavond kan door een mail te sturen naar info@postcodestroom.nl. 
Wegens een overweldigende opkomst (ruim 400 aanmeldingen) is inschrijving voor de informatieavond op woensdag 25 oktober nu gesloten.

Zonnepanelen voor gemeente Rheden
Wethouder Nicole Olland van de gemeente Rheden is enthousiast over het initiatief van Gazelle. “Het sluit heel mooi aan bij de duurzame ambities van de gemeente. De uitdaging is om onze energievoorziening om te buigen van fossiel naar duurzaam. Deze zogenaamde energietransitie is echt een maatschappelijke opgave waarvoor we iedereen nodig hebben; bedrijfsleven, scholen, inwoners, overheid. Dat Gazelle hierin haar verantwoordelijkheid neemt, is geweldig. Om die reden steunen we het project en hebben wij besloten de eerste tien zonnepanelen af te nemen."

Voor meer informatie over dit project, kijk op: www.gazelle.nl, www.postcoderoos.nl

Nieuws

geplaatst: 17-10-2017

Managers zijn beduidend tevredener met hun werk en de organisatie dan medewerkers

In een recent onderzoek onder 624 Nederlandse bestuurders, managers en medewerkers ontdekten Dr. André. de Waal MBA van het HPO Center, Dr. Robert Goedegebuure van StatMind Management Research & Development en Harold de Wit MSc van Driessen HRM dat directieleden en senior managers beduidend tevredener zijn met hun werk en de organisatie dan medewerkers. De managers schatten het niveau van de eigen organisatie ook hoger in.

“Het zou zo maar kunnen zijn dat deze mensen zich in een ‘ivoren toren’ bevinden waardoor ze onvoldoende weten van en aangesloten zijn op wat er op de werkvloer speelt.”, aldus André de Waal. Een indicatie hiervoor zijn de gemiddelde HPO-scores die de respondenten aan hun organisatie hebben gegeven. Deze score is een 6,7, met een score van 6,6 voor managementkwaliteit, wat aangeeft dat het hoog-presterende niveau van de Nederlandse organisatie en haar managers gemiddeld kan worden gekenschetst als voldoende en zeker niet exceptioneel.

Hoe gelukkig zijn Nederlandse werknemers?
Wanneer de score voor ‘organisatieattractiviteit’ voor de respondenten wordt uitgerekend, dan blijkt dat met een 7,7 Nederlandse werknemers hun organisatie best attractief vinden. De score voor ‘werkbetrokkenheid’ is een 7,8 en de score ‘organisatiebetrokkenheid’ een 6,5. Dit betekent volgens de onderzoekers dat Nederlandse werknemers over het algemeen gelukkig zijn met het werk dat ze doen, maar niet echt met de organisatie waarin ze dat werk doen.

Er blijkt geen verschil te zijn in werkgeluk tussen mannen en vrouwen, uit welke sector de organisatie afkomstig is (profit of non-profit of overheid) of hoe groot de organisatie is, hoe lang de respondent heeft gewerkt bij een organisatie of hoe oud zij/hij is. Het enige verschil is te vinden bij functieniveau: de directie en senior managers zijn beduidend tevredener met hun werk en de organisatie en schatten het niveau van de eigen organisatie ook hoger in.

De onderzoekers adviseren directieleden en managers om zo snel mogelijk in contact te komen met alle organisatieniveaus, vooral omdat eerder onderzoek heeft laten zien dat management een doorslaggevende rol heeft bij het al dan niet slagen van een transformatie naar een excellente en aantrekkelijke organisatie.

Over het onderzoek
De beste manier om de gelukkige (of ongelukkige) gevoelens van mensen op hun werk te meten is volgens Fisher (2010) om betrokkenheid bij het werk zelf, tevredenheid over de baan, en affectieve organisatiebetrokkenheid (“hoe betrokken iemand zich voelt bij de organisatie”) te evalueren. In ons onderzoek hebben we werkbetrokkenheid gemeten met de Utrecht Work Engagement schaal (Schaufeli et al., 2002), een veelvuldig gevalideerde meetschaal die bestaat uit drie groepen van kenmerken: toewijding (de mate waarin mensen worden geïnspireerd door hun werk en hoe trots ze daar vervolgens op zijn), kracht (de mate waarin mensen de energie en mentale veerkracht hebben om veel in hun werk te stoppen), en absorptie (de mate waarin mensen in beslag worden genomen door hun werk en zichzelf daar moeilijk van los kunnen rukken). Baantevredenheid werd gemeten met de Schriesheim and Tsui (1980) baantevredenheidschaal, en affectieve organisatiebetrokkenheid met de Allen and Meyer (1990) AOB-schaal. De mate waarin een organisatie hoog-presterend is, werd gemeten met het HPO-raamwerk (de Waal, 2013). Dit raamwerk, bestaande uit vijf factoren, kijkt naar de kwaliteit van de managers en medewerkers, de openheid in en actiegerichtheid van de organisatie, de langetermijngerichtheid van de organisatie, en of er sprake is van continue verbetering en vernieuwing. De attractiviteit van een organisatie wordt gezien als een combinatie van de mate waarin potentiele werknemers een organisatie aantrekkelijk vinden om daar eventueel te gaan werken (Aiman-Smith et al., 2001) en de mate waarin huidige medewerkers voordelen zin in het blijven werken voor de organisatie (Berthon et al., 2005). Een veelgebruikte manier om organisatieattractiviteit te meten is met de Highhouse et al. (2003) schaal, die wij hebben aangevuld met een aantal extra items (Drevs et al., 2015). Door deze bestaande, en al gevalideerde schalen, bij elkaar te voegen, verkregen wij een goed meetinstrument om de relatie HPO – werkgeluk – organisatieattractiviteit te meten.

Het werkgelukmodel
De items uit bovengenoemde schalen heeft HPO Center wij in een internet-enquête verwerkt, die vervolgens naar de relaties van het HPO Center en haar zusterbedrijf Direction en Driessen (2017) is gemaild. In totaal werden ongeveer 12.000 mensen benaderd waarvan er 624 reageerden, een response rate van ongeveer vijf procent wat in lijn ligt met de algehele response op dit soort grootschalige enquêtes. Met de ontvangen data heeft HPO Center, met behulp van een factoranalyse en zogenoemde structural equation modelling, het Werkgelukmodel ontwikkeld:Over de onderzoekers:
Dr. André. de Waal MBA is academisch directeur van het HPO Center in Hilversum (www.hpocenter.nl), een organisatie die wereldwijd onderzoek doet naar HPOs. Hij is tevens directeur van StatMind Management Research & Development, een business school gevestigd in Oost-Afrika. Dr. Robert Goedegebuure is directeur van StatMind Management Research & Development (www.statmind.org). Harold de Wit MSc is directeur Administratie & Advies bij Driessen HRM (www.driessen.nl).

Nieuws

geplaatst: 16-10-2017

Achterhoek gaat samen voor jong talent

Onder de naam SmartHub Achterhoek hebben ruim zestig ondernemers, overheden en maatschappelijke organisaties in de Achterhoek hun krachten gebundeld. In heel Nederland promoten ze de stages, afstudeeropdrachten en startersfuncties voor jong hoger opgeleid talent.

Samen sterker
Jan Kaak (Kaak Group) en Toin de Ruiter (Bonsen Reuling) zijn nauw betrokken bij het ontstaan en de groei van SmartHub Achterhoek. Samen met andere vertegenwoordigers van de drie Achterhoekse O’s (ondernemers, overheden en maatschappelijke organisaties) nemen ze deel aan de Regiegroep Smart Industry. Jan Kaak: “In de Achterhoek hebben we veel toonaangevende bedrijven die volop aan het innoveren zijn en geweldige carrièrekansen bieden voor jong talent. Ondernemers constateerden echter dat het moeilijk is om jong talent te vinden en aan zich te binden. Omdat deze jongeren voor de toekomst van een vitale Achterhoek hard nodig zijn, sloegen we als ondernemers, overheden en maatschappelijke organisaties de handen ineen. Met economische regiomarketing onder de naam SmartHub Achterhoek zetten we gezamenlijk de regio op de kaart als dé stage- en afstudeerregio van Nederland.”

Onbekende kracht van de Achterhoek
Toin de Ruiter: “We hebben ons oor te luister gelegd bij de doelgroep en brainstormsessies gehouden met jonge talenten, waarin duidelijk werd dat ze moeite hebben met het vinden van interessante stages en afstudeeropdrachten. Aan de ene kant verbaasden we ons dat jongeren afkomstig uit de Achterhoek niet eens wisten welke interessante bedrijven en carrièrekansen in ‘hun achtertuin’ liggen. Aan de andere kant kregen we te horen van stagiaires en afstudeerders bij Achterhoekse bedrijven dat ze interessante opdrachten uitvoeren en volop kansen krijgen zich verder te ontwikkelen. Dit was voor ons een signaal dat we iets goeds in huis hebben wat we veel meer moeten uitdragen. Be good and tell it! Te beginnen bij de jongeren die opgegroeid zijn in de Achterhoek, het zogeheten laaghangend fruit.”

Woonboulevard met ruim 60 bedrijven
Jan Kaak: “Zie SmartHub Achterhoek als een soort woonboulevard, waar we namens alle verbonden organisaties onszelf presenteren aan de jonge talenten in heel Nederland, en straks ook daarbuiten. Bedrijven beseffen dat ze in hun eentje maar beperkt exposure, bereik en aanbod hebben, waardoor het moeilijk is om de aandacht van jong talent te trekken. Samen lukt dat veel beter en hebben we ook veel meer te bieden, denk alleen al aan alle vacatures die we op één plek presenteren. Met een continue social mediacampagne komen we nadrukkelijk in beeld bij de doelgroep en bouwen we een grote groep volgers op. Daarnaast promoten studerende ‘Achterhoek ambassadeurs’ SmartHub Achterhoek in hun studentenstad en presenteren we onszelf regelmatig op bedrijvendagen. Jonge talenten die in de Achterhoek werken, kunnen deelnemen aan een speciaal Talent Program. Daarin komen ze regelmatig bijeen voor kennisuitwisseling, persoonlijke groei, een kijkje in de keuken bij andere bedrijven en sociale activiteiten.”

De exposure en impact van SmartHub Achterhoek worden steeds groter. Meer dan 60 organisaties hebben zich al verbonden. Achterhoekse ondernemers, overheden en maatschappelijke organisaties hebben samen gezorgd voor financiering in de komende drie jaren, met cofinanciering van de Provincie Gelderland. Toin de Ruiter: “Niet alleen bedrijven uit de maakindustrie, ook organisaties uit andere bedrijfstakken onderstrepen dat we jong talent enerzijds nodig hebben en anderzijds veel te bieden hebben. Iedere Achterhoekse organisatie profiteert uiteindelijk van economisch succes in de regio. Hoe meer organisaties zich verbinden met SmartHub Achterhoek, hoe meer jonge talenten de Achterhoek weten te vinden. ”

Projectmanager
De sterke groei van SmartHub Achterhoek maakt dat de organisatie rondom SmartHub ook verder uitgebouwd wordt. Vanaf half oktober is Sandra Junier (30) projectmanager van SmartHub Achterhoek. Zij heeft veel ervaring met het aantrekken en begeleiden van jong talent, onder andere in haar rol als hubmanager voor verschillende Achterhoekse bedrijven. Sandra Junier: “Ik zie mezelf als een spin in het web die alle bestaande en nieuwe initiatieven in de Achterhoek rond het aantrekken van jong talent aan elkaar verbindt. We hebben al veel prachtige voorbeelden die we kunnen inzetten bij de profilering van de Achterhoek als dé stage- en afstudeerregio van Nederland. En jong talent in Nederland gaat nog veel meer van ons horen!”

SmartHub Achterhoek is een project van Achterhoek2020.

Op de foto v.l.n.r: Jan Kaak, Sandra Junier en Toin de Ruiter

Artikel

geplaatst: 16-10-2017

Wat is de impact van Brexit op de tech industrie?

‘Should I stay or should I go?’ Deze vraag werd door een meerderheid van de Britse bevolking beantwoord met 'Leave' tijdens het EU-referendum. Hoewel Nederland deze belangrijke partner binnen de Unie niet graag ziet vertrekken, is het tijd om Brexit als realiteit te beschouwen.

Het nieuwe regeerakkoord van afgelopen dinsdag laat dat alvast zien: met een verlaging van de vennootschapsbelasting en de afschaffing van de dividendbelasting sorteert de nieuwe coalitie alvast voor op bedrijven die Londen willen gaan verlaten.
Het is daarom ook van belang dat de digitale sector zich nu voorbereid op de uiteenlopende Brexit-scenario's. Vandaar dat Digital Gateway to Europe een rapport publiceert over de huidige status, de mogelijke scenario's en de te ondernemen acties door de tech sector. Wat zijn de uitdagingen en mogelijkheden van Brexit?

Rather inconvenient
In het rapport noemt Digital Gateway to Europe vier onderwerpen die van groot belang zijn voor de sector: toegang tot de Europese Interne (Digitale) markt, toegang tot datastromen, toegang tot talent en toegang tot EU-belastingvoordelen.
Hoewel er nog veel onduidelijkheid is over de mogelijke impact van Brexit, is het zeer waarschijnlijk dat het Verenigd Koninkrijk zowel uit de Europese Interne markt als uit de douane-unie gaat stappen. Dat heeft belangrijke consequenties voor het internationale (en digitale) verkeer van goederen, diensten, kapitaal en arbeid.
Vooral voor de financiële sector en de media-industrie wordt grote impact verwacht, omdat afspraken omtrent oorsprongsregels en 'passporting rights' na Brexit niet meer zullen gelden. Verder worden deze sectoren beïnvloed door een mogelijke restrictie op datastromen van het VK naar de EU en andersom, aangezien dit verdere (FinTech) innovatie belemmert.
Een ander urgent issue is het wereldwijde tekort aan goed IT-personeel. Als het Verenigd Koninkrijk besluit om immigratiewetgeving aan te scherpen en te bemoeilijken, zal het voor de Britten lastiger worden IT-specialisten aan te trekken. Aangezien 25 procent van de Britse digitale en tech bedrijven het rekruteren van talent een 'major challenge' noemt (TechNation, 2017), is dit een zeer belangrijk punt voor de sector.

Keep calm and come to Europe
"Het Verenigd Koninkrijk is een belangrijke en gelijkgestemde handelspartner. Het is voor Nederland dan ook geen goed nieuws dat een land dat zo dichtbij ons ligt, vertrekt uit de EU. Echter is dit vertrek een realiteit waar wij ons als digitale sector op moeten voorbereiden. Gezien de mogelijke impact van Brexit, is het van groot belang dat de industrie goed geïnformeerd is over toekomstige uitdagingen en mogelijkheden," zegt Stijn Grove, Managing Director van Digital Gateway to Europe. "Europa, en Nederland in het bijzonder, biedt goede alternatieven voor het Verenigd Koninkrijk, en Amsterdam is een fantastisch substituut voor Londen, vooral voor de FinTech en mediabedrijven. En vanuit een zakelijk perspectief sluit Nederland goed aan bij de Britse handelsgeest. Bedrijven als Shell, Unilever en Reed Elsevier laten dat tot op de dag van vandaag zien. Vandaar dat de Britten meer dan welkom zijn in Nederland."
Wat er gaat gebeuren op 29 maart 2019 - de dag dat voor het eerst in de geschiedenis een lidstaat de Europese Unie verlaat - is grotendeels onbekend. Met het Brexit rapport informeert Digital Gateway to Europe de tech sector over de mogelijke implicaties. Het Verenigd Koninkrijk zal de Europese Unie gaan verlaten, laten we er het beste van maken.

Bron: Brisk Magazine

Nieuws

geplaatst: 16-10-2017

Beheerders van schema’s voor certificatie, inspectie en keurmerken ontwikkelen nieuwe standaard

Om onafhankelijkheid te waarborgen en kwaliteit van werkwijze aantoonbaar te maken, hebben de beheerders van schema’s voor certificatie, inspectie en keurmerken (schemabeheerders) een nieuwe standaard ontwikkeld. Deze standaard is in de vorm van een NTA (Nederlandse Technische Afspraak) ontwikkeld door een NEN-commissie. Hierin zijn schemabeheerders, ministeries, certificerende instellingen en certificaathouders vertegenwoordigd.

Op 1 oktober is NTA 8813 ‘Eisen aan ontwikkeling en beheer van schema’s voor conformiteitsbeoordeling door onafhankelijke schemabeheerders’ gepubliceerd. Schema’s hebben als doel om certificatie en inspectie van bijvoorbeeld producten of managementsystemen te harmoniseren. Dit verhoogt de kwaliteit van de resulterende certificaten en keurmerken en het maatschappelijke vertrouwen daarin. Onafhankelijke schemabeheerders zijn organisaties die samen met belanghebbenden deze schema's ontwikkelen en onderhouden, maar niet zelf de conformiteitsbeoordelingen uitvoeren.

Beleidswijziging
Aanleiding voor de ontwikkeling van de NTA 8813 is een beleidswijziging van de Raad voor Accreditatie (RvA). Met ingang van 1 januari 2017 beoordeelt de RvA alleen de inhoud van schema’s en niet meer de organisatie van schemabeheerders en de uitvoering van het schemabeheer. Het is de RvA op basis van Europese wet- en regelgeving niet langer toegestaan om schemabeheerders als organisatie te beoordelen, omdat dit buiten de door de RvA toegepaste internationale normen voor accreditatie valt. De RvA blijft wel de schema’s inhoudelijk beoordelen en instellingen accrediteren voor de als goed beoordeelde schema’s.

NTA 8813 leidend
Om aan te kunnen tonen dat het schemabeheer ook zonder toezicht van de RvA op een hoogwaardige manier wordt uitgevoerd, heeft een aantal schemabeheerders het initiatief genomen om NTA 8813 te ontwikkelen. Hierin zijn eisen vastgelegd waaraan een schemabeheerder moet voldoen om te komen tot schema’s die aansluiten bij de behoeften en verwachtingen van belanghebbende partijen. NTA 8813 is nu gereed en wordt leidend voor de inrichting van de organisatie van schemabeheerders en de wijze waarop de ontwikkeling en het beheer van schema’s wordt uitgevoerd.

Kwaliteit aantoonbaar borgen
Ter vervanging van het toezicht door de RvA is een systematiek in ontwikkeling voor de beoordeling van schemabeheerders op basis van de NTA 8813. Doelstelling is om de kwaliteit van schemabeheer aantoonbaar te borgen voor belanghebbende partijen. Daarvoor zijn verschillende alternatieven denkbaar die in de tweede helft van 2017 worden uitgewerkt en ook voorgelegd aan belanghebbende partijen. De planning is dat in 2018 de wijze van toetsing op NTA 8813 wordt geïmplementeerd en de uitvoering van kwalitatief hoogwaardig schemabeheer daarmee ook aantoonbaar is.

NTA 8813 is zonder kosten te downloaden via de NEN webshop.

Nieuws

geplaatst: 16-10-2017

Nieuw Fair Data-keurmerk garandeert privacy

Marktonderzoek waakt over persoonlijke informatie

Marktonderzoekbureaus willen graag een goed beeld krijgen van consumenten, van hun voorkeuren en gedragingen. Dat doen ze voor bedrijven, producten en overheden. Juist die sector wil nu echt werk maken van verantwoord gebruik van persoonlijke gegevens. Sinds kort hanteert de marktonderzoekbranche daarom een nieuw keurmerk: Fair Data.

Informatie is essentieel om de consument beter te helpen, met nieuwe en betere producten, afgestemd op diens wensen en smaak. Maar ook om allerlei overheden beter inzicht te geven in wat mensen willen en verwachten. Net zo belangrijk is hoe die informatie wordt behandeld. Niemand wil dat persoonlijke gegevens zomaar openbaar zijn of dat informatie wordt misbruikt. Privacy is daarom een hot item, en terecht. De marktonderzoekbranche garandeert met het nieuwe Fair Data-keurmerk dat gegevens in vertrouwde handen zijn en nooit ‘herkenbaar’ naar buiten komen of worden afgestaan. Dat is een manier van werken die al veel langer in de branche geldt, maar die nu ook echt herkenbaar is.

Digitaal spoor
Marktonderzoek kent veel manieren van informatie verzamelen. De telefonische enquête is bekend, maar de branche zet ook communities op waarin mensen kunnen meepraten over producten. Soms krijgen ze een online vragenlijst over allerlei onderwerpen. Steeds meer mensen zijn lid van een vast panel waarin zij hun mening kunnen geven. Er is nog een ander gebied waar marktonderzoek informatie vandaan haalt, en dat is big data. Het zijn de stukjes informatie die iedereen overal achterlaat: waar men artikelen koopt, welke artikelen, op welke sites is gezocht, soms zelfs waar mensen in een winkelstraat zijn en in welke winkel. Maar ook hoe een restaurant wordt beoordeeld en hoe vaak men uit eten gaat. Mensen laten nou eenmaal overal een digitaal spoor achter, en al die gegevens zeggen iets over het gedragspatroon en voorkeuren. Een specialist – de data-analist – kan uit de veelheid van die gegevens een patroon halen en zo ontstaat inzicht in wat grote groepen mensen doen, waar hun voorkeuren liggen, en wat ze misschien van plan zijn te doen. Ook voor deze digitale informatie geldt het Fair Data-keurmerk.

Gegevens in vertrouwde handen
Het nieuwe keurmerk, geïntroduceerd door de branchevereniging van marktonderzoekbureaus, de MOA, laat zien dat persoonlijke informatie in vertrouwde handen is. Bureaus die het logo voeren voldoen aan strengen eisen.
MOA-directeur Wim van Slooten zegt hierover: ‘Mensen maken zich steeds meer zorgen over hoe bedrijven omgaan met hun persoonsgegevens. Voor ons is het zaak om te laten weten dat privacy bij onze bureaus hoog in het vaandel staat.’

Alleen organisaties die lid zijn van de MOA, en voldoen aan de strenge kwaliteitseisen voor het gebruik van persoonsgegevens, mogen het Fair Data-keurmerk dragen en zo aan de consumenten duidelijk maken dat zij hun gegevens heel zorgvuldig behandelen.
Van Slooten: ‘De bedrijven die het Fair Data-logo mogen voeren, zullen nooit zonder toestemming van de consument de verkregen informatie in herkenbare vorm voor andere doeleinden gebruiken dan waarvoor de consument die gegevens heeft verstrekt. De consument kan erop vertrouwen dat persoonsgegevens integer en met respect worden behandeld. Privacy is ons uitgangspunt. Alle persoonlijke informatie die wij verzamelen, opslaan en bewerken behandelen wij op een heel secure en veilige manier. Wij gebruiken persoonlijke informatie alleen voor doeleinden waarover we de consument informeren of waarvoor toestemming is gegeven. Wij zijn ook transparant over de door ons verzamelde persoonlijke informatie en hoe we die gebruiken.’

Veilig idee
Het Fair Data-keurmerk moet voor alle consumenten een veilig idee zijn, zegt de MOA, en het is meteen een oproep voor andere bedrijfstakken om ook zorgvuldig om te gaan met persoonlijke gegevens.
Het Fair Data-keurmerk sluit aan op een grotere beweging om zorgvuldig te zijn met informatie. Dat alles past in de Europese richtlijnen die volgende jaar gaan gelden. Dan treedt in mei een nieuwe wet in werking die een veel strenger privacybeleid nastreeft. Nederland loopt wat dat betreft met zijn onderzoekbranche en het Fair Data-keurmerk voorop.

Nieuws

geplaatst: 16-10-2017

Vorst'17 bijzonder positief ontvangen

Editie 2017 van het evenement VORST, op 10 oktober 2017 georganiseerd door o.a. cooperatie De Groene Kolenboer en Davo Bieren, is zeer goed ontvangen door het aanwezige publiek. Ook de organisatie is tevreden over het resultaat, aldus bestuurslid Hans Kostense: niet alleen was de opkomst voor het middagsymposium (met ruim 70 aanwezigen) naar verwachting, maar ook de kwalitatief sterke inbreng van de geinteresseerden heeft inmiddels geleid tot diverse afspraken in de komende weken.

Bestuurslid Rob Korten presenteerde dinsdag de activiteiten en doelstellingen van de nieuwe cooperatie voor het aanwezige bedrijfsleven. Sprekers als Jaap Starkenburg van Stichting IJssellandschap, cooperatie Ecopower uit Belgie; (50.000 leden sterk) en Stefan Lemmens van Fimavest deden vervolgens een verdiepingsslag en vertelden hoe de verschillende activiteiten in elkaar grepen en elkaar versterken.

Coordinator Circulaire Economie bij MKB Deventer Jeannette Vos bedankt de organisatie voor de leuke en nuttige middag tijdens het evenement Vorst: Wij hebben veel geleerd over pellets. Daarnaast hebben wij met bewondering geluisterd naar hoe De Groene Kolenboer de randvoorwaarden heeft georganiseerd rondom de cooperatie en de financieringsvormen. De cooperatie presenteerde feitelijk de oprichting van 6 verschillende bedrijven en bedrijfsactiviteiten: een energiebedrijf, leasebedrijf, investeringsmaatschappij, groenfonds, groenbedrijf en adviesbureau. Daarmee zullen vanuit de gehele keten, van houtproducent tot eindgebruiker, duurzame projecten op een succesvolle manier kunnen worden gerealiseerd en geexploiteerd.

Hanno Littink van Bax Advocaten Belastingkundigen deed aan het eind van de middag uit de doeken waarom de aanpak van De Groene Kolenboer werkt en hoe deze een hefboom kan zijn voor financiering van vele duurzame initiatieven (van versterken van landschapselementen tot duurzame energieproductie) in de regio. Als laatste onderdeel van het symposium werd door Littink, Kostense en Korten een intentieverklaring getekend voor de oprichting van het groenfonds. Zij deden dat als vertegenwoordigers van Bax Advocaten Belastingkundigen, Cooperatie De Groene Kolenboer en Stichting Duurzaam Salland. Deze organisaties zullen samen de schouders eronder zetten om, in lijn met het beleid van De Groene Kolenboer, het groenfonds te realiseren.3-Voudig Nederlands kampioen Woodcarving Sander Boom sloot deze tekensessie op zijn eigen manier af: er was geen lintje om door te knippen, dus hij zaagde de tafel waarachter de handtekeningen werden gezet met een kettingzaag doormidden en verklaarde de bar voor geopend.

Bekijk hier een videoverslag van het evenement.

Gedurende het gehele evenement waren tussen de 100 en 125 mensen aanwezig. Heeft u het gemist omdat u aanwezig was bij een ander event op de Dag van de Duurzaamheid of keek u die avond naar de kwalificatiewedstrijd van het Nederlands mannen-elftal. Geen zorgen: de Groene Kolenboer zal op woensdagavond 6 december opnieuw informatie verstrekken aan geinteresseerden. Tijdstip en locatie worden nog nader bekend gemaakt op www.degroenekolenboer.nl.

Nieuws

geplaatst: 16-10-2017

Grensoverschrijdend netwerk ‘Grenzhoppers’ onderscheiden met speciale prijs

Deelstaat zet gemeenten in Achterhoek en Kreis Borken in het zonnetje

Ministerpresident Armin Laschet van Nordrhein-Westfalen heeft gemeenten in de deelstaat onderscheiden die zich met enthousiasme inzetten voor grensoverschrijdende samenwerking en de Europese gedachte uitdragen. Zes gemeenten ontvingen de titel ‘Europa-aktive Kommune’ die zij voor de duur van 5 jaar mogen voeren. De Stadt Bocholt ontving een speciale onderscheiding voor een grensoverschrijdend initiatief waarmee zij de samenwerking tussen gemeenten, bedrijven en sociaal-culturele organisaties in de grensregio Achterhoek-Kreis Borken versterkt.

Dit initiatief betreft het grensoverschrijdende netwerk ‘Grenzhoppers’ dat in 2016 in samenwerking tussen de gemeenten Aalten, Oost Gelre, Winterswijk en de Stadt Bocholt is opgezet. Binnen het netwerk wordt op een pragmatische manier invulling gegeven aan grensoverschrijdende samenwerking. Nederlandse en Duitse vertegenwoordigers uit de grensregio Achterhoek-Kreis Borken werken intensief samen op het gebied van toerisme, economie, onderwijs, cultuur en sport. In een jaar tijd is het netwerk gegroeid van 16 naar 170 deelnemers. Tot de meest recente activiteiten behoren het kunstproject SeptemberKunst, het 3D Xperience Center, toeristische dagtours en een grensoverschrijdend meisjesvoetbaltoernooi.

De coördinatie van het Grenzhoppers-netwerk is in handen van Nicky Eppich (Winterswijk, Oost Gelre), Tom Lamers (Aalten) en Petra Taubach (Stadt Bocholt). Op het moment dat het nieuws van de onderscheiding hen ter oren kwam, waren zij net op weg naar Maastricht om hun initiatief daar als best-practice te presenteren aan Limburgse gemeenteraadsleden en bestuurders.

Sinds het instellen van de prijs in 2013 zijn 43 gemeenten in Nordrhein-Westfalen onderscheiden met de titel ‘Europa-aktive Kommune’ en hebben 36 gemeenten de speciale onderscheiding voor best-practice in ontvangst mogen nemen. De deelstaat telt net als Nederland ongeveer 400 gemeenten en is ook qua inwoneraantal (17,8 mln.) vergelijkbaar.

Foto: Nicky Eppich (Winterswijk, Oost Gelre), Tom Lamers (Aalten) en Petra Taubach (Stadt Bocholt)