Nieuws

geplaatst: 21-06-2017

Succesvol bezoek van Ministerie OC&W aan POA en project STERA

Op maandag 19 juni hebben de Secretaris Generaal, Marjan Hammersma, de directeur VO, Christianne Mathijssen en ambtenaren Krimp van het ministerie van OC&W een werkbezoek gebracht aan de Achterhoek om zich te laten informeren over de samenwerking binnen het POA Achterhoek en het project STERA.

Wederom werd vastgesteld dat partijen in de Achterhoek elkaar goed weten te vinden. Maar ook dat deze samenwerking niet zomaar is te kopiëren naar andere regio’s. Het noaberschap en de gezamenlijk gevoelde knelpunten op de arbeidsmarkt (groot tekort aan geschoolde technici en zorgpersoneel) spelen hierbij een belangrijke rol. Maar ook het feit dat er in de Achterhoek sprake is van 1 ROC met een groot verantwoordelijkheidsgevoel voor een goede samenwerking in de Achterhoek.

Daarnaast hebben de vertegenwoordigers van het Ministerie van OC&W zich laten informeren over het project STERA (Smart Technical Education Regio Achterhoek). STERA heeft als doel om VMBO leerlingen in staat te stellen om keuzevakken techniek te kunnen volgen, ongeacht of de VMBO school deze nog zelf kan aanbieden. De oplossing zit in het organiseren van praktijkleerplekken samen met het bedrijfsleven en de opleidingsbedrijven.

Aan de orde kwam dat dergelijke projecten cruciaal zijn om voldoende technische scholingsmogelijkheden in stand te houden bij een verdere leerlingendaling in de Achterhoek. STERA wordt ook gezien als een kans om leerlingen van het VMBO een goed beroepsbeeld te geven en kennis te laten maken met de nieuwste technieken. Het ministerie onderkent dat er financiële ruimte nodig is binnen het VO voor het ontwikkelen van dit soort oplossingen.

Nieuws

geplaatst: 21-06-2017

Circulair inkopen breekt door de grens van €100 miljoen

Ruim 40 organisaties hebben de afgelopen drie jaar met elkaar voor meer dan 100 miljoen euro circulair ingekocht. Daardoor vergroten ze het hergebruik en waardebehoud van producten en grondstoffen in de hele keten. De 40 partijen, publiek én privaat, werken samen in de Green Deal Circulair Inkopen (GDCI) van MVO Nederland, NEVI, PIANOo en Rijkswaterstaat. Ze hebben inmiddels zo’n 80 circulaire inkooppilots opgestart.

Bij circulair inkopen borgt de inkopende partij dat afgenomen producten of diensten herbruikbaar zijn door hierover afspraken te maken met zijn leveranciers. Die ontwerpen hun producten en regelen hun diensten en processen zo, dat na einde levensduur de producten worden teruggenomen en hoogwaardig worden gerecycled.

Nieuwe businessmodellen
“Circulair inkopen haalt verspilling uit de keten, staat voor waardebehoud en levert financiële voordelen op,” zegt programmamanager Michel Schuurman van MVO Nederland. “De in-/verkoopovereenkomst is een belangrijke sleutel om nieuwe circulaire businessmodellen en ketensamenwerking in de praktijk te brengen.”

Met die aanpak won de GDCI onlangs de award voor de beste Green Deal van 2017. De jury prees de grote impact van de coalitie en noemde de GDCI “een inspiratie voor alle organisaties die concrete stappen willen zetten richting verduurzaming”.

Goede voorbeelden
-De Rijksoverheid maakt de omslag naar een compleet circulaire inkoop van kantoormeubilair.
-Alliander, Dura Vermeer en Croonwolter&dros/TBI willen dit jaar 40% van hun bedrijfskleding circulair inkopen.
-Landal Greenparks ontwikkelt samen met Auping en Van Gansewinkel een retoursysteem voor hun bedden en matrassen.
-UMC Utrecht heeft voor de circulaire inrichting een tienjarig contract afgesloten voor 90% van het kantoormeubilair, wachtkamermeubilair en o.a. huiskamerinrichting.
-Gemeente Wageningen heeft een 100% circulair inkoopbeleid ingevoerd, wat betekent dat circulair inkopen vast onderdeel is van elk inkooptraject.

Meer inspirerende voorbeelden zijn te vinden op www.gdci.nl. De Green Deal Circulair Inkopen organiseert regelmatig bijeenkomsten voor bestaande en nieuwe deelnemers.

Foto: Netbeheerder Alliander werkt toe naar het circulair inkopen van hun kabels en leidingen. Op de foto: (rechts) Hendrik van Zantvoort, programmamanager Maatschappelijk Verantwoord Inkopen bij Alliander en (links) Hendrik de Vries, consultant duurzaamheid en circulaire economie bij Liandon (onderdeel van Alliander). Fotografie: Jurn de Winter

Nieuws

geplaatst: 21-06-2017

Gezocht: Manager Medewerker Engagement

Engagement heeft een eigenaar nodig

Directieleden schatten het belang dat wordt gehecht aan medewerker engagement gemiddeld hoog in. Meer dan de helft van de medewerkers in Nederland is trots op hun werkgever en vindt een positieve werkomgeving belangrijk. Tegelijkertijd zegt meer van de helft dat de organisatie nog onvoldoende beleid heeft gemaakt rondom engagement. Wie dit oppakt binnen een organisatie en hoe is vaak niet duidelijk. Dit melden HR-Communicatie.nl en Motivaction in hun publicatie ‘Aan de slag met Medewerker Engagement’.
Medewerker engagement, het is een abstract maar veelbesproken begrip. Het wordt van groot belang geacht voor het succes van een organisatie. Dit blijkt uit een in maart 2017 gehouden brainstormsessie en vervolgens uit een in april 2017 uitgevoerd onderzoek. Meer dan 1000 professionals deelden hun inzichten: directieleden, HR-managers, communicatiemanagers en medewerkers met andere functies. Het onderzoek brengt in beeld hoe medewerker engagement wordt ervaren bij de Nederlandse medewerkers en organisaties.

Dit zijn de drie belangrijkste conclusies:
1. Ongrijpbaar maar wel belangrijk
Dat er aandacht moet zijn voor engagement binnen organisaties, daarover is men het grotendeels eens: 86% vindt aandacht voor medewerker engagement belangrijk en 68% zegt dat hun organisatie medewerker engagement belangrijk vindt. Werknemers hebben het gevoel dat de organisatie medewerker engagement minder belangrijk vindt dan zijzelf. De meeste impact op medewerker engagement heeft het bieden van een positieve werkomgeving (60%), direct gevolgd door zinvol werk (59%).

2. Concrete tools ontbreken
Meer dan de helft van de medewerkers in Nederland is trots op hun werkgever. Toch is hier nog een wereld te winnen want 34% van de ondervraagden ‘weet niet’ of hun medewerkers wel of niet trots zijn. Bijna de helft zegt dat de organisatie nog onvoldoende beleid heeft gemaakt rondom engagement. En 1 op de 3 medewerkers mist concrete tools om medewerker engagement goed op de kaart te gaan zetten.

3. Engagement heeft een eigenaar nodig
Hoewel de directie volgens de verschillende functiegroepen de meeste invloed heeft op medewerker engagement voelt iedereen zich er verantwoordelijk voor. Het is nog onduidelijk welke afdeling acties voor medewerker engagement moet initiëren. Wel wordt duidelijk dat de verantwoordelijkheid niet alleen bij de directie kan liggen.

Bij onderwerpen als maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) zien we dat het goed werkt om eigenaren toe te wijzen die deze verantwoordelijkheid op zich nemen. De auteurs zijn van mening dat ‘eigenaarschap’ een cruciale factor kan zijn om medewerker engagement te verhogen.

Onderzoeksverantwoording
‘Aan de slag met Medewerker Engagement’ is een gezamenlijke uitgave van HR-Communicatie.nl en Motivaction. De whitepaper is tot stand gekomen op basis van een brainstorm met HR- en communicatie-experts en een daaropvolgend kwantitatief onderzoek onder 1178 professionals. De publicatie is beschikbaar via de websites HR-Communicatie.nl en Motivaction.nl.

Over de auteurs
Ester Koot is onderzoeker bij Motivaction en heeft een bedrijfskundige achtergrond. Zij adviseert haar klanten op basis van onderzoek. Ester is gespecialiseerd in medewerkeronderzoek en ziet het als een mooie uitdaging om organisaties ècht aan de slag te laten gaan met de uitkomsten hiervan.

Inge Beckers is zelfstandig adviseur en initiatiefnemer van HR-Communicaite.nl. Ze helpt organisaties met arbeidsmarktcommunicatie, Internal en Employer Branding en met het positief beïnvloeden van de tevredenheid van medewerkers.

Ester en Inge vonden elkaar door hun gedeelde passie voor HR-communicatie, onderzoek en medewerkertevredenheid.

Nieuws

geplaatst: 21-06-2017

Gamesbedrijven in Arnhem verenigen zich en vormen Gamepact Gelderland

Op 16 juni hebben vier Arnhemse game-bedrijven aangekondigd dat ze gaan samenwerken onder de naam Gamepact Gelderland. Het nieuwe samenwerkingsverband wordt een multi-disciplinaire gaming netwerkorganisatie die elk vraagstuk op het gebied van games, gamification, game-evenementen, game-lanceringen kan faciliteren, begeleiden en oplossen. De focus ligt op een intensieve samenwerking van bedrijven die games als een onderdeel zien van hun bedrijfsstrategie zodat deze samenstelling als één bedrijf kan opereren van concept, creatie tot marketing en ondersteuning. Een opdrachtgever kan zo eenvoudig complexe opdrachten geven aan één contactpersoon die verder alle zaken regelt met de verbonden bedrijven over alle werkzaamheden.

Totstandkoming
Gamepact Gelderland is tot stand gekomen door een samenwerking tussen Yellow Riders, Gamestad, Weber Interactive en Vertigo 6; vier partijen die op verschillende gebieden bezig zijn met gaming en zich allen in de ‘gaming corridor’ bevinden in de Arnhemse binnenstad. Yellow Riders helpt bij het ontwikkelen van games voor gedragsverandering, verbinding en motivatie. Weber Interactive ontwikkelt websites, apps en (online) games. Gamestad Arnhem enthousiasmeert jonge gamers om games te maken tijdens events en bijeenkomsten. Vertigo 6 is een Marketing- en PR-bureau dat werkt voor internationale gamesuitgevers zoals Electronic Arts, Jagex en Bandai Namco en hen ondersteunt op het gebied van marketing en PR in de Benelux en Scandinavië.

Meerwaarde Gamepact Gelderland
Er zijn meerdere gamecollectieven in Nederland, maar deze zijn vaak gericht op een specifiek onderdeel van het maken van een game. Gamepact Gelderland houdt zich bezig met het het gehele creatieproces; van idee en financiering tot aan het in de markt zetten van een product en kent alle ins en outs om anderen te kunnen helpen bij elke stap.

‘Serieus’ gamen
Gaming is niet meer weg te denken uit onze samenleving. Een steeds groter gedeelte van de bevolking is opgegroeid met (game)computers en gamingtechnieken zijn verweven in ons dagelijkse leven. Zelfs voetbalteams uit de Eredivisie hebben een eigen eSporter in dienst. “Gaming wordt vaak geassocieerd met entertainment, plezier en ontspanning, maar het medium op zich is ook uitermate geschikt voor (gedrags)verandering doordat het de gebruiker spelend laat leren.” zegt Stephan Aarts, oprichter van Yellow Riders. “Er zijn bijvoorbeeld ook game-toepassingen in de zorg, waarbij games patiënten beter en sneller kunnen laten rehabiliteren.”

Meer informatie over Gamepact Gelderland is terug te vinden op gamepactgelderland.nl.

Nieuws

geplaatst: 21-06-2017

WW daalt in Gelderland sterker dan landelijk

In mei is het aantal WW–uitkeringen in Gelderland met 2.040 verder afgenomen tot 44.486. Dat is 4,4% minder dan een maand eerder en 16,7% minder dan eind mei 2016. UWV verwacht dat de WW tot eind 2017 nog verder daalt.

WW Gelderland houdt gelijke lijn met de landelijke ontwikkeling
Eind mei waren er in Gelderland 44.486 WW-uitkeringen. Dat is 4,4% minder dan een maand eerder, en 16,7% minder dan een jaar eerder. Daarmee daalt de WW in Gelderland sterker dan landelijk gemiddeld. Over heel Nederland daalde de WW in mei met -3,9% en in de afgelopen 12 maanden met 13,9%. Het WW-percentage in Gelderland van 4,2% ligt een fractie onder het landelijke gemiddelde van 4,3%.

UWV verwacht tot eind 2017 verdere daling WW
Eind mei publiceerde UWV haar Arbeidsmarktprognose 2017-2018. In deze prognose verwacht UWV dat het aantal WW-uitkeringen in alle Gelderse regio’s eind 2017 lager uitkomt dan eind 2016.
Door seizoensinvloeden zijn de komende maanden verdere dalingen van het aantal WW-uitkeringen te verwachten, waarna de WW in de laatste maanden van het jaar weer iets kan toenemen. In de zomer is er namelijk meer werk in bijvoorbeeld de horeca, terwijl er in november en december minder werk is in bijvoorbeeld de bouw en landbouw.
In de prognose komt het landelijk WW-percentage eind 2017 net onder de 4% uit. Ook voor Gelderland is het beeld positief. In vier van de vijf Gelderse arbeidsmarktregio’s ligt het WW-percentage eind 2017 op of onder het landelijk gemiddelde. De WW-percentages in Gelderland lopen dan uiteen tussen 2,9% in FoodValley en 4,3% in Midden-Gelderland.

WW in de Achterhoek blijft dalen
In mei is het aantal WW–uitkeringen in de Achterhoek met 367 verder afgenomen tot 6.226. Dat is 5,6% minder dan een maand eerder en 20,4% minder dan een jaar geleden. UWV verwacht dat de WW tot eind 2017 verder daalt tot circa 5.500.

WW in de Achterhoek daalt sterker dan landelijk
Eind mei waren er de Achterhoek 6.226 WW-uitkeringen. Dat is 4,2% minder dan een maand eerder, en 14,6% minder dan een jaar geleden. Daarmee daalt de WW in de Achterhoek opnieuw sterker dan landelijk. In Nederland als geheel daalde de WW in mei met -3,9% en in de afgelopen 12 maanden met 13,9%. Het WW-percentage in de Achterhoek ligt nu op 4,1%, tegen 4,3% landelijk.

UWV verwacht tot eind 2017 verdere daling WW
Eind mei publiceerde UWV haar Arbeidsmarktprognose 2017-2018. In deze prognose verwacht UWV dat het aantal WW-uitkeringen in de Achterhoek eind 2017 uitkomt op ongeveer 5.500. Daarmee zou het WW-percentage verder afnemen tot 3,6%. Door seizoensinvloeden zijn de komende maanden nog verdere dalingen van het aantal WW-uitkeringen te verwachten, waarna de WW in de laatste maanden van het jaar weer iets kan toenemen. In de zomer is er namelijk meer werk in bijvoorbeeld de horeca, terwijl er in november en december minder werk is in bijvoorbeeld de bouw en landbouw.

Nieuws

geplaatst: 21-06-2017

Informatiebijeenkomsten gratis energiescans

Lagere energiekosten door energiebesparing? Een sterkere concurrentiepositie door duurzaam en energie-efficiënt te ondernemen? Lokale ondernemersverenigingen van Neede, Borculo, Eibergen en Ruurlo organiseren samen met Industriële Kring Berkelland, VNO-NCW Achterhoek en Achterhoek Duurzaam Verbouwen verschillende voorlichtingsbijeenkomsten om dat te realiseren.
Alle ondernemers in Berkelland kunnen gratis gebruikmaken van energiescans. De online MKB Energy CheckUp is voor iedereen beschikbaar en maar liefst 60 ondernemers kunnen gebruik maken van de zeer uitgebreide Duurzaam Ondernemen en Energiescan (DOE-)scan. Tijdens de voorlichtingsbijeenkomsten horen ondernemers welke mogelijkheden zij hebben om van deze kans gebruik te maken en samen te werken aan een energiezuinig Berkelland.

Aanmelden
U komt toch ook? Meld u aan via de website achterhoekonderneemtduurzaam.nl (agenda) of mail naar info@achterhoekonderneemtduurzaam.nl. U bent van harte welkom op één van de volgende voorlichtingsbijeenkomsten:
21 juni Neede bij “Studio 16”, Borculoseweg 16, Neede
27 juni Borculo bij “Kerkemeijer”, Ruurloseweg 51, Borculo
28 juni Eibergen bij “De Klok”, Grotestraat 84, Eibergen
5 juli Ruurlo bij “De Keizerskroon”, Dorpsstraat 15, Ruurlo

Ambitie, plicht en voordeel
U speelt een grote rol om in 2030 energieneutraal te zijn. Energie-efficiënt ondernemen levert niet alleen commercieel voordeel op, u voldoet ook aan de wettelijke verplichtingen. Door gebruik te maken van de energiescans verhoogt u de toekomstwaarde van uw bedrijf en stimuleert u de economie en werkgelegenheid in Berkelland. Bedrijven met een elektriciteitsverbruik van meer dan 50.000 kWh zijn verplicht de maatregelen te nemen die ze binnen 5 jaar terugverdienen. Hiervoor zijn voor verschillende bedrijfstakken erkende maatregelen bepaald, als uitwerking van het Activiteitenbesluit bij de Wet Milieubeheer. Verbruikt een bedrijf minder, dan heeft het een zorgplicht om energieverspilling tegen te gaan.

Twee vliegen in één klap
Door deel te nemen aan de energiescans slaan ondernemers twee vliegen in één klap. Ze nemen hun verantwoordelijkheid m.b.t. wettelijke verplichtingen en doen hun voordeel met verlaging van hun bedrijfskosten en toekomstgericht ondernemerschap.

Nieuws

geplaatst: 21-06-2017

Achterhoeks Woonwensen- en Leefbaarheidsonderzoek van start

Vanaf 20 juni 2017 start een groot onderzoek naar de woonwensen voor de toekomst en de huidige leefbaarheid in de Achterhoek. Het onderzoek vindt tegelijk plaats in de gemeenten Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Oost Gelre, Oude IJsselstreek en Winterswijk en wordt samen met de woningcorporaties en de provincie Gelderland uitgevoerd. 30.000 Achterhoekers ontvangen een uitnodiging om mee te doen.

Wonen in toekomst
Met de uitkomsten kunnen de Achterhoekse gemeenteraden nog betere beslissingen nemen over het wonen in de toekomst. Welke aanpassingen van de bestaande woningen zijn nodig? Welke wensen hebben starters op de woningmarkt? Waar en hoe bouwen we nog nieuwe woningen? Begin 2018 staan de resultaten van het onderzoek op de agenda’s van de gemeenteraden.

Verschillende leeftijdsgroepen
Via een steekproef zijn inwoners uit verschillende leeftijdsgroepen geselecteerd om mee te doen aan dit onderzoek. Deze mensen ontvangen een persoonlijke uitnodiging voor de digitale enquête. Deelnemers die binnen twee weken de vragenlijst invullen, maken kans op een cadeaubon (VVV-bon, iTunes-tegoed of Bol.com kortingscode) van € 20,=. De uitvoer van het onderzoek is in handen van onderzoekbureau Moventem.

Veranderende woonwensen
Ted Kok, wethouder gemeente Aalten en woordvoerder namens de deelnemende gemeenten: “Ik hoop dat veel inwoners mee doen aan dit onderzoek. Wij werken nu nog met de resultaten van het onderzoek uit 2013 en de tijd gaat door. Mensen veranderen, worden ouder en woonwensen veranderen. Ook gaat de technologie op het gebied van wonen steeds verder. De leefomgeving verandert mee en denk ook aan verduurzaming. Wij willen daarom graag weten hoe de inwoners hun woonomgeving nu ervaren en wat hun woonwensen voor de toekomst zijn.“

Nieuws

geplaatst: 14-06-2017

Eén dag als directeur van Achterhoeks bedrijf

Zomaar een bedrijfspand op een industrieterrein, zoals er vele zijn in de Achterhoek. Wat er binnen allemaal gebeurt is niet zichtbaar, ook niet voor jonge talenten, en dat is zonde! Deze regio kent namelijk vele bedrijven en organisaties in ‘anonieme’ panden die topproducten en –diensten produceren en leveren. Om jongeren bewust te maken van deze prachtige bedrijven én de carrièrekansen die zij bieden is het project ‘CEO for a day’ bedacht.

CEO for a day is een project van Achterhoek2020 Jong dat studenten of starters tussen 16 en 26 jaar een dag koppelt aan de directeur (CEO) van een Achterhoeks bedrijf. Toen Marco Geurink, directeur bij full-service internetbureau Frontis uit Varsseveld, erover hoorde was hij meteen enthousiast. Met mededirecteuren Marco Willemsen en Sebastiaan Hemink koos hij als ‘CEO for a day’ voor Loes ten Dolle, een 22-jarige rechtenstudente uit Winterswijk. Geurink: “In de ICT werken veel mannen, dus gingen wij juist voor een vrouw. Bovendien sprak de ervaring, ambitie en studierichting van Loes ons alledrie aan.”
Recent zwaaide Loes de scepter over Frontis als directeur. “Een inspirerende dag, waarin zij als ambitieuze student ons nieuwe inzichten heeft gegeven, bijvoorbeeld over jonge talenten en carrièremogelijkheden in de Achterhoek”, blikt directeur Willemsen terug. “CEO for a day past prima in onze bedrijfscultuur om te blijven vernieuwen.”

Hoewel Frontis geen familiebedrijf is, is dat gevoel wel duidelijk aanwezig. Dat viel Loes ook op. “De drie directeuren hebben ieder hun eigen persoonlijkheid, maar staan open voor elkaars mening en respecteren elkaar. Dat is denk ik hun sleutel voor goede samenwerking en succes binnen het bedrijf.” In een persoonlijke noot stelt ze: “Ik vind het belangrijk om hard te werken en te gaan voor succes, maar wel in een baan die je gelukkig maakt. Ik heb vandaag gezien dat dat goed kan bij een bedrijf in de Achterhoek!”

Bij elke match blijken jongeren onder de indruk van het bedrijf dat ze bezoeken. Zoals de 21-jarige student Oldrick Weenink uit Lievelde die een dag optrok met directeur Foppe Atema van metaalbedrijf Goma. In de bedrijfshal in Hengelo staan innovatieve fabricagelijnen met tientallen machines. Weenink: “Pas wanneer je er zelf in het echt voor staat, heb je door hoe indrukwekkend en handig deze machines zijn. En om ze te bedienen is goed opgeleid personeel nodig.”

Het project CEO for a day loopt nog het hele jaar. Beoogd doel is jongeren te interesseren en behouden voor de regionale arbeidsmarkt. Geïnteresseerde directeuren/managers die een jongere tussen de 16 en 26 jaar een kijkje in hun keuken willen bieden, kunnen contact opnemen door een mail te sturen naar ceoforaday@achterhoek2020jong.nl.

Wat is Achterhoek2020 Jong?
Achterhoek2020 Jong is het geheel van jongereninitiatieven in de Achterhoek met hetzelfde doel: de Achterhoek aantrekkelijk maken en houden voor jongeren. Om dit te bereiken zetten de initiatieven zich in voor carrièremogelijkheden en de bekendheid daarvan onder jongeren, passende en betaalbare huisvesting en het faciliteren van ontmoetingen voor jongeren in de Achterhoek.

Nieuws

geplaatst: 08-06-2017

Nieuwe gemeentesecretaris voor fusiegemeente Zevenaar

De stuurgroep herindeling van Rijnwaarden en Zevenaar benoemt de heer J.M. (Michel) Tromp als kwartiermaker/beoogd gemeentesecretaris per 1 januari 2018. Per 1 september 2017 treedt Michel Tromp in dienst en vervult hij de rol van algemeen projectleider herindeling. Als projectleider herindeling bereidt hij de fusie van Rijnwaarden en Zevenaar verder voor.

Michel Tromp heeft jarenlange ervaring met complexe organisatieontwikkelingen en –veranderingen en resultaatgericht en efficiënt werken, ervaring die hij opdeed als gemeentesecretaris bij de gemeenten Baarle-Nassau en Goirle. Voor de nieuwe gemeente Zevenaar richt hij zich op drie pijlers: organisatie, cultuur en verbinding: ‘Ik heb er zin in om in Zevenaar aan de slag te gaan. Ik deel de visie van beide gemeenten dat een goede samenwerking in een open cultuur tussen de ambtelijke organisatie, college en raad belangrijk is. Vanuit die basis waarborgen we de kwaliteit van dienstverlening en hebben we verbinding met de inwoners. Wij faciliteren onze inwoners om te leven in de gemeenschap die zij zelf wensen. Mijn motto: behandel de ander, zoals de ander behandeld wil worden’.

Op de advertentie reageerden circa 35 kandidaten. Jeroen Staatsen, voorzitter van de stuurgroep herindeling, is blij met de komst van Michel Tromp en heeft alle vertrouwen in een goede samenwerking.

Nieuws

geplaatst: 08-06-2017

Ouders in Gelderland houden te weinig toezicht op financiën kind

Lenen en uitgeven van geld vaak blinde vlek

In de financiële opvoeding van hun kinderen besteden ouders in Gelderland relatief weinig aandacht aan het (uit)lenen en uitgeven van geld. Dat blijkt uit landelijk onderzoek onder ruim 1.300 Nederlandse respondenten naar het sentiment rondom zakgeld en financiële educatie, dat onlangs werd uitgevoerd door RegioBank. Ruim 74% van de Gelderse ouders heeft het met zijn kind(eren) gehad over geld opzijleggen om te sparen, terwijl minder dan 46% met zijn kroost in gesprek gaat over hoe het zijn geld uitgeeft. Slechts 59% praat bovendien met zijn kinderen over het (uit)lenen van geld. Daarmee lijkt het (uit)lenen en uitgeven van geld een blinde vlek te zijn in de financiële opvoeding van kinderen.

Omgaan met financiële verleidingen
RegioBank voerde het onderzoek uit onder ouders van 10- tot 13-jarige kinderen, omdat er juist in die leeftijdscategorie veel veranderingen en daarmee onzekerheden zijn. De overgang naar de middelbare school is daar een van. Bovendien komen kinderen in deze categorie voor diverse verleidingen te staan, zoals geld (uit)lenen om snoep en frisdrank te kopen. Van de ondervraagden in Gelderland gaf 62% aan wel te weten hoe je kinderen leert omgaan met (zak)geld. Landelijk ligt dat op 65%. “Dat betekent dat er nog een behoorlijk aantal ouders is, dat in onzekerheid leeft over hoe je kinderen leert omgaan met geld”, zegt Hans van den Bor, directievoorzitter bij RegioBank. De bank ondersteunt ouders bij het spelenderwijs financieel opvoeden van hun kinderen. Zo biedt zij kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar het educatieve pakket JongWijs aan.

Maatschappelijke rol voor banken
Onlangs presenteerde de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) cijfers over de financiële kennis van 15-jarige Europeanen. Daaruit bleek dat Nederlandse kinderen slecht ‘scoren’ in vergelijking met hun buitenlandse leeftijdsgenoten. Volgens de OESO ontbreekt het de kinderen aan de juiste vaardigheden en educatie om goede beslissingen te kunnen nemen op het gebied van geldzaken. Van den Bor: “We horen vaak van onze klanten, veelal ouders, dat ze het lastig vinden hun kind te leren omgaan met geld. In ons eigen onderzoek geeft ruim een derde van de ouders aan dat men vindt dat banken een rol moeten spelen bij de financiële educatie van kinderen. Vanuit RegioBank staan de Zelfstandige Adviseurs ouders bij met vragen over de financiële opvoeding van hun kind. Ik vind ook dat er een maatschappelijke rol voor ons is weggelegd.”

Ouders praten niet over lenen en uitgeven van geld
Hoewel Van den Bor van mening is dat banken een educatieve taak hebben, is hij verbaasd door sommige resultaten. Want hoewel ouders hun kinderen het nodige lijken bij te brengen over positieve aspecten als sparen, blijven de negatieve aspecten en risico’s onderbelicht. “Er is nog een aanzienlijke groep die niet met zijn kinderen praat over het lenen en uitlenen van geld. Dat vind ik zorgelijk.” Verder zegt 77% van de ouders in Gelderland te weten hoe men het uitgavenpatroon van zijn kind(eren) moet controleren. “Dan is er dus nog een aanzienlijk deel dat dit niet doet of niet weet hoe het moet. Een op de acht ouders in de provincie denkt bovendien dat zijn kind beter op de hoogte is van alle betaalmogelijkheden dan hijzelf. Als jouw kennis beperkter is dan die van je kind, geeft dat des te meer reden om het financiële gedrag van je kind te monitoren.” RegioBank geeft aan de programma’s rondom financiële educatie verder uit te breiden en in de toekomst mogelijk een programma vergelijkbaar met JongWijs voor jongvolwassenen op de markt te brengen.