Nieuws

geplaatst: 13-12-2017

Tragter Groep neemt brandbeveiliging en BHV-opleidingen T-ISS Dinxperlo over

Tragter Groep neemt per 1 januari 2018 de brandbeveiliging en BHV-opleidingen van T-ISS uit Dinxperlo over. Tragter Groep, een lokale partij uit Neede welke landelijk werkt, is vanaf 2008 bekend om haar totale ontzorgingspakket op het gebied van veiligheid. Door deze overname wordt de positie van Tragter Groep in het oosten van het land nog meer verstevigd en draagt het bij aan de beoogde groei van het bedrijf. Tragter Groep heeft alle facetten op basis van veiligheid onder één dak, waardoor de ondernemer hiervoor één aanspreekpunt heeft. Dit zorgt voor overzicht binnen de organisatie tegen scherpe tarieven. De dienstverlening van Tragter Groep bestaat onder andere uit:

Een greep uit de dienstverlening van Tragter Groep:
Preventie:
-Risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E)
-Bedrijfsnoodorganisatie/Ontruimingsplan
-Ontruimingsplattegronden
-Veiligheidssignalering

Opleidingen/cursussen
-BHV
-Preventiemedewerker
-VCA VOL/Basis
-Heftruck
-Beheerder BMI

Aanleg/onderhoud/certificeren
-Brandblusmiddelen en Noodverlichting
-EHBO-koffers/AED’s
-Trappen/Ladders/Steigers/Magazijn
-NEN 3140 Elektrisch handgereedschap
-Brandmeld-/Ontruimingsinstallatie
-Inbraak- en Camerasystemen

Meer informatie: www.tragtergroep.nl, www.veiligheidsborden.com

Nieuws

geplaatst: 13-12-2017

VNO-NCW Midden blij met extra investeringen infrastructuur Oost-Nederland

Het bedrijfsleven heeft veel hinder van de filedruk op verschillende wegen in Oost-Nederland. De afgelopen periode heeft VNO-NCW Midden intensief gelobbyd om de doorstroming op N50, A28, A1/A30, A15 en de N35 te verbeteren. Vorige week is bekend geworden dat de minister extra wil investeren in deze wegen. VNO-NCW Midden is blij met deze besluiten.

Extra investeringen
De verbreding van de N50 tussen Kampen en Kampen Zuid is terug op de agenda. In 2019 wordt met een planstudie gestart. Het Rijk was eerst voornemens om de verbreding pas in 2023 te laten plaatsvinden. In 2018 gaat het Rijk samen met de regio een MIRT onderzoek uitvoeren om de knelpunten van de A28 Hoevelaken - Zwolle in kaart te brengen. Dit onderzoek is noodzakelijk om de gewenste verbreding te krijgen. Daarnaast komt er geld vrij om te zoeken naar een slim en duurzaam vervoersysteem. De A28 is een belangrijke corridor voor de verbinding tussen Randstad en Noordoost-Nederland. VNO-NCW Midden vraagt al een lange tijd aandacht voor de grote knelpunten op de A28.

De minister heeft aangegeven om de verkeersknelpunten bij het knooppunt A1/A30 versneld op te lossen. Het Rijk en de regio willen hier extra in investeren. Voor de ongelijkvloerse kruising bij Raalte is 12,5 miljoen euro beschikbaar gesteld. Ook wordt de doorstroming goederencorridor A15 nader onderzocht en is er budget voor Bankhoef aan de A50. Er wordt dan vooral gekeken naar oplossingen die op korte termijn gerealiseerd kunnen worden.

ICE Amsterdam-Arnhem-Frankfurt
VNO-NCW Midden is verheugd dat niet alleen naar oplossingen is gekeken op de weg. Rijk en regio hebben afgesproken om de ICE Amsterdam-Arnhem-Frankfurt en de Berlijnlijn te verbeteren. Ze gaan in overleg met NS/DB en het Duitse ministerie. Dit om de reistijd en kwaliteit van de internationale verbindingen te optimaliseren.

We blijven lobbyen
Goede bereikbaarheid is essentieel om economisch interessant te blijven en om onnodige kosten voor het bedrijfsleven te voorkomen. De komende periode blijven we actief lobbyen om de bovenstaande en andere knelpunten in het gebied van VNO-NCW Midden onder de aandacht te brengen. Ook zullen we ons actief blijven inzetten om maatregelen te nemen die op korte termijn effect zullen hebben. Denk aan het toepassen van slimme mobiliteit, waardoor je de infrastructuur beter benut. Ook vinden we dat er naar innovaties per spoor en water gekeken moet worden. We zijn bijvoorbeeld warm voorstander van de hyperloop in Lelystad. We trekken hierin samen op met andere werkgeversorganisaties en lokale/regionale overheden.

Nieuws

geplaatst: 07-12-2017

Overname Broekhuis Automatisering door ICT Spirit

Per 1 januari 2018 wordt Broekhuis Automatisering uit Holten onderdeel van ICT Spirit BV in Haaksbergen. De zes medewerkers van Broekhuis Automatisering worden opgenomen in het 60 medewerkers tellende team bij ICT Spirit. Beide partijen zijn zeer verheugd met deze stap.

IT dienstverlener ICT Spirit is voor haar klanten een vertrouwd begrip. Met een werkgebied in Overijssel en Gelderland, een eigen cloud omgeving en hoogwaardige kennis omtrent security en AVG heeft ICT Spirit veel te bieden voor haar klanten. Niet voor niets is ICT Spirit hét Microsoft Competence Center van Oost-Nederland. ICT Spirit zorgt voor flexibele ICT-oplossingen die passen bij de organisatiedoelstellingen van haar klanten en daarmee zijn de relaties van Broekhuis Automatisering in goede handen. ICT Spirit neemt alle bestaande verplichtingen over van Broekhuis Automatisering en zal de dienstverlening vanuit Haaksbergen voort zetten, inclusief de Mailchimp en Wordpress trainingen.

Gerrit Broekhuis zal samen met zijn vrouw Jannie het door hemzelf ontwikkelde softwarepakket WinVIS blijven exploiteren en doorontwikkelen onder de naam WinVIS Consultancy. WinVIS is een modulair pakket voor relatiebeheer, projecten en uren, offertes, inkoop, orders, facturen en digitaal archiveren. Het is zeer geschikt voor zzp’ers en MKB bedrijven. Broekhuis: “In dit pakket laten we ruim 20 jaar ICT- en ondernemerservaring samenkomen, waardoor bedrijven snel en gemakkelijk hun administratie op orde hebben.”

Broekhuis is erg tevreden dat Broekhuis Automatisering goed is ondergebracht bij ICT Spirit. ICT Spirit is immers ook een familiebedrijf met een zichtbare en toegankelijke directie, wat heel goed past bij de medewerkers en klanten.

Mark Leferink (algemeen directeur ICT Spirit): 'Ik ben heel blij met deze expansie. Er zijn veel gelijkenissen tussen beide bedrijven en het sluit perfect aan op het werkgebied van ICT Spirit. Wij kunnen de Broekhuis Automatisering klanten door ons grotere product- en dienstenportfolio nog beter helpen met de juiste automatisering.'

Over Broekhuis Automatisering, www.bah.nl
Broekhuis Automatisering biedt ICT-oplossingen en producten voor MKB, onderwijs, instellingen, overheid en thuis. De systeembeheerders en de eigen Technische Dienst werken nauw samen, waardoor de klant ontlast en ontzorgd wordt. Klanten kunnen bovendien ICT-trainingen volgen. Bestaande computersystemen worden uitgebreid geserviced en gerepareerd. Broekhuis Automatisering is o.a HP Preferred Partner, VMware Partner en Microsoft Partner. Merken die elkaar naadloos aanvullen en zorgen voor vertrouwde en betrouwbare ICT-systemen.

Over ICT Spirit, www.ictspirit.nl
ICT Spirit zorgt voor flexibele ICT-oplossingen passend bij uw organisatiedoelstellingen. Als regionaal familiebedrijf in de ICT-sector adviseren wij u over, realiseren en beheren uw ICT-omgeving. ICT Spirit staat voor altijd en overal functioneel en veilig gebruik kunnen maken van data. Wat daarvoor nodig is, dat regelen wij. En u? U kunt zich helemaal richten op de business. ICT Spirit, focus on your business.

Nieuws

geplaatst: 07-12-2017

Laborijn zet vernieuwende technologie in voor klantondersteuning

Meer maatwerk in ontwikkeling, begeleiding en communicatie

Laborijn slaat een nieuwe weg in bij het begeleiden en ontwikkelen van haar doelgroepen. De organisatie kiest voor 8TING, een technologie speciaal ontwikkeld voor het sociaal domein. “Deze digitale vorm van dienstverlening helpt ons in de ambitie om onze klanten meer maatwerk te leveren in informatie, communicatie en begeleiding. De pilot met 8TING heeft uitgewezen dat deze aanpak werkt. Daarom gaan we komend jaar de doelgroep uitbreiden en verbreden”, vertelt Betty Talstra, directeur van Laborijn.

Pilot
In mei 2017 ging Laborijn met 8TING van start in een pilot onder gedetacheerde medewerkers. Zij kregen naast de persoonlijke begeleiding door de coaches van Laborijn, via een app digitale begeleiding en ondersteuning.
Het onderzoekscentrum van hogeschool Saxion volgde gedurende drie maanden de jobcoaches en gedetacheerde werknemers. Zij onderzochten hoe digitale middelen bijdragen aan de begeleiding en ontwikkeling van deze doelgroep. Een van de conclusies is dat via de app medewerkers optimaal worden voorzien in de communicatie tussen medewerkers en jobcoaches door het bieden van informatie over Laborijn-gerelateerde zaken. Medewerkers kunnen tegelijkertijd op persoonlijke wijze geïnformeerd worden, wat de mate van betrokkenheid vergroot. Ook is gebleken dat medewerkers minder behoefte hebben aan uitleg van de jobcoaches over algemene zaken. Dit scheelt jobcoaches kostbare tijd in het verspreiden van informatie.

Uitbreiding doelgroep
In 2018 wordt binnen Laborijn bekeken hoe alle doelgroepen van Laborijn met 8TINGkunnen gaan werken. Zo gaat de organisatie de app beschikbaar maken voor alle gedetacheerde medewerkers. Ook de doelgroep die beschut werkt, gaat kennismaken met 8TING. Verder wordt gekeken naar wat 8TING kan betekenen voor inleners als het gaat om betere communicatie en informatievoorziening. Ook de ruime 700 uitkeringsgerechtigden in de gemeente Oude IJsselstreek worden in de toekomst bij hun participatie- en werktrajecten ondersteund door 8TING. “8TING is een echte innovatie voor de sociale sector. In 2018 hopen we door de doelgroepverbreding veel te leren en het programma samen met 8TING verder te ontwikkelen. We nodigen andere werkbedrijven en werkpleinen van harte uit om mee te doen. Want dit is onze toekomst”, aldus Betty Talstra.

Over Laborijn
Laborijn is een uitvoeringsorganisatie van de Participatiewet en Wsw voor de gemeenten Doetinchem, Aalten en Oude IJsselstreek en voert tevens de Wsw uit voor de gemeente Montferland Bij Laborijn staat werk voorop. Elke inwoner moet kans hebben op een zo zelfstandig mogelijk leven. In de visie van Laborijn draagt werk daaraan bij. Laborijn ondersteunt inwoners voor wie werk niet vanzelfsprekend is, op weg naar hun baan.

Over 8TING
8TING heeft zich als doel heeft gesteld om met mens en technologie een revolutie in het sociale domein teweeg te brengen. Waar in het sociale domein de mens vaak ondergeschikt aan de structuur gemaakt wordt, gebruikt 8TING technologische middelen in dienst van de mens. Daardoor kan het sociale domein flexibeler, effectiever, efficiënter en vooral met meer aandacht voor het individu ingericht worden. Want digitale persoonlijke aandacht loont.

Nieuws

geplaatst: 07-12-2017

Bronckhorst zet verder in op duurzaam rijden

“Onderzoek laat zien dat we al goed op weg zijn”

De gemeente heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan. Onze ambitie is om in 2030 energieneutraal te zijn, oftewel dat we in Bronckhorst dan net zoveel energie op duurzame wijze opwekken als er wordt verbruikt in woningen en bedrijven. We stimuleren inwoners bijvoorbeeld om hun huizen te voorzien van groene energie. Daarnaast nemen we als gemeentelijke organisatie duurzame maatregelen. We werken vanuit zeer energiezuinige (‘0 op de meter’) gebouwen. B en w besloten vandaag ook het gemeentelijke wagenpark verder te verduurzamen. Verder wil het college elektrisch rijden onder inwoners meer stimuleren. Allemaal activiteiten om de emissie-uitstoot van CO2 en fijnstof te verminderen.

Zo schafte de gemeente onlangs weer drie nieuwe elektrische dienstauto’s aan. Het gaat om bestelwagens. Deze zijn eind november geleverd. Voor medewerkers van de gemeente komt er in 2018 een clinic om elektrisch rijden te stimuleren. Voor inwoners is de bedoeling komend jaar een demodag/week over elektrisch vervoer te houden.
Naar mogelijke andere interessante vormen van brandstof voor ons wagenpark gaan we onderzoek doen. Denk aan waterstof of biogas. Proefboerderij De Marke in Hengelo (Gld) is van plan om een biogasinstallatie plaatsen en heeft ons gevraagd of wij willen overwegen deze te gebruiken voor enkele dienstauto’s. Ook onderzoeken we hoe we de laadinfrastructuur voor inwoners met elektrische auto’s in Bronckhorst kunnen versterken door de mogelijkheden voor bijvoorbeeld laadpalen te vergemakkelijken etc. Begin 2018 komt in Hummelo in ierder geval een nieuwe laadpaal.

Al goed op weg
Wethouder Jan Engels van duurzaamheid: “Onlangs bleek dat we het afgelopen jaar al goed op weg zijn met het duurzamer maken van het vervoer dat we inkopen. Stichting Natuur & Milieu deed onderzoek naar het aanbestedingsbeleid van 218 gemeenten op dit terrein. Bronckhorst staat volgens de stichting met Amsterdam, Utrecht, Groningen, Leeuwarden en Uden in de top 6 van gemeenten die hiervoor actief duurzame criteria hanteren. Dat is mooi, maar we willen nu verder vooruit!”

Nieuws

geplaatst: 07-12-2017

ProWonen, gemeente Berkelland en huurdersverenigingen tekenen Prestatieafspraken 2018 Berkelland

Samen verder bouwen aan betaalbaar en prettig wonen

Dinsdag 5 december hebben Patricia Hoytink-Roubos, wethouder van de gemeente Berkelland, Nardy Cupers van Huurdersvereniging De Naobers, Erwin Wolfs van Huurdersvereniging Borculo en Henk Meulenkamp, directeur ProWonen hun handtekening gezet onder de Prestatieafspraken 2018 voor Berkelland.

Met deze vier handtekeningen bekrachtigen de partijen dat ze zich gezamenlijk verantwoordelijk voelen voor de sociale huursector in Berkelland. Patricia Hoytink-Roubos: “De ontwikkeling van de bevolking leidt de komende jaren tot opgaven op het gebied van wonen, zorg, verenigingen, onderwijs, economie en leegstaand vastgoed. We willen graag samen op een positieve manier aan de slag met de veranderingen door het wendbaar maken van het woonbeleid.”

Betaalbaar wonen
Zorgen voor voldoende beschikbare én betaalbare woningen is een van de belangrijke afspraken die met elkaar gemaakt zijn. Sinds 2016 is er wetgeving voor het toewijzen van woningen aan mensen die vanwege inkomen in aanmerking komen voor huurtoeslag. Zij komen in 2018 alleen in aanmerking voor een woning met een huurprijs tot € 597,30 (één en tweepersoons-huishouden) of, voor drie- en meerpersoonshuishoudens, voor een woning met een huurprijs tot € 640,14.

Duurzaam wonen
Verduurzaming is een ander belangrijk onderwerp in de Prestatieafspraken. Huurdersverenigingen en gemeente hebben aan ProWonen gevraagd om na te denken over een vervolgstap, bijvoorbeeld door meer gebruik te maken van zonne-energie. Henk Meulenkamp, directeur ProWonen: “ProWonen werkt constant aan de verduurzaming van de woningvoorraad. In 2018 plaatsen we zonnepanelen op individueel verzoek van bewoners. Voor de lange termijn is een energiezuinige woning niet voldoende. Het afscheid nemen van gas en het overstappen op duurzame energiebronnen is die volgende stap.”

Huurdersverenigingen vragen aandacht voor leefbaarheid
Kwetsbare mensen in de samenleving zijn steeds vaker aangewezen op hulp van vrijwilligers. Denk aan opvang van vergunninghouders, mensen met schulden en ouderen. In 2018 bespreken gemeente en huurdersverenigingen de ontwikkelingen in het sociaal domein. Daarbij is specifiek aandacht voor de afstemming en taakverdeling tussen professionals en vrijwilligers/mantelzorgers als het gaat om mensen met een problematiek, ouderen en vergunninghouders. De gemeente zet zich in voor ondersteuning van vrijwilligers.

Woningbouwprogramma
De woningvoorraad van ProWonen blijft in de periode tot 2024 ongeveer gelijk. Maar wanneer een tekort aan huurwoningen dreigt te ontstaan, wordt er gezamenlijk onderzocht hoe dit het beste kan worden opgelost. Henk Meulenkamp: “De afname van kleine huurwoningen in vooral Neede en Eibergen mag ergens anders in Berkelland worden ingezet voor tijdelijke woonvormen, transformatie van huurwoningen en zorgwoningen. Zo ontstaat er voor ons ruimte om te doen wat goed is.”

V.l.n.r. Erwin Wolfs, Henk Meulenkamp, Patricia Hoytink-Roubos en Nardy Cupers

Nieuws

geplaatst: 07-12-2017

Internationaal vrouwen-event op 8 maart 2018 in Bocholt

Op donderdag 8 maart wordt in het IndustriemuseumTextilWerk in Bocholt een aansprekend vrouwen-event ter ere van de Internationale Vrouwendag 2018 gehouden. Annette Bronsvoort, burgemeester van de gemeente Oost Gelre, is enthousiast: “Interessante workshops over gelijke behandeling van vrouwen (in het bedrijfsleven), familierecht en culturele verschillen tussen Nederland en Duitsland. Lezingen van diverse vrouwen die vanuit een benarde positie inmiddels succesvol zijn, informatie van organisaties die zich bezighouden met vrouwenrechten. Daarnaast zullen diverse politica vanuit de verschillende bestuurslagen aangeven waarom zij politiek actief zijn geworden.”

Dit is zomaar een greep uit de activiteiten die tussen 10.00 en 21.00 uur georganiseerd worden in het Industriemuseum TextilWerk aan de Industriestrasse 5 in Bocholt. Natuurlijk is er ook volop ruimte om te netwerken, is er muziek en zijn er culturele optredens.
“Dit event mag je niet missen! Het is interessant om actieve vrouwen vanuit de Achterhoek maar ook uit Duitsland en België te ontmoeten, het is leerzaam en het brengt je misschien op ideeën om organisaties die goed werk verrichten te ondersteunen. En tot slot wordt het ook nog eens een hele gezellige dag!”, aldus Annette Bronsvoort.

Reserveer nu alvast jouw kaart!
Dat kan door een mail te sturen aan Nicky Eppich n.eppich@oostgelre.nl. De kaarten kosten 10 euro per stuk; dat is inclusief koffie met gebak, of soep of een snack. Geef dan s.v.p. ook aan of je gebruik wilt maken van gezamenlijk vervoer vanuit de Achterhoek. Bij voldoende interesse, wordt dit georganiseerd.

Het evenement wordt gesteund en gepromoot door de stad Bocholt, de gemeenten Oost Gelre en Winterswijk, de Provincie Gelderland, de Europese Unie en Interreg Duitsland Nederland.

Druk bezig met de voorbereidingen van de Internationale Vrouwendag: v.l.n.r.: Sonja Hüls, Birkitta Kortes, Nicky Eppich, Astrid Schupp, Gienne te Gronde, Dina Deckers (rechtsonder) en Carmen Wessels (rechtsboven) - Foto: Bruno Wansing, Stadt Bocholt

Nieuws

geplaatst: 05-12-2017

DACHSER wint award voor duurzaamheid

Tijdens de uitreiking van ‘The European Transport Award for Sustainability’ (ETPN), ontving DACHSER dit jaar de ‘Special Award for Corporate Social Responsabilty”. De logistiek dienstverlener werd eerste in de categorie “Transportation and Forwarding Companies”.

De ‘Special Award’, toegekend door de in München gevestigde logistieke uitgeverij Huss-Verlag, erkent een organisatie zijn of haar inzet voor duurzaamheid. Er wordt rekening gehouden met milieubescherming, maatschappelijk verantwoord ondernemen, de bedrijfscultuur en de verbintenis van het bedrijf met de wetenschap en het veiligstellen van de toekomst. Een belangrijke overweging is dat deze verbintenis in overeenstemming is met bedrijfsdoelstellingen. "We waren zeer onder de indruk van DACHSER ‘s totale concept als duurzaam familiebedrijf", zei de jury.

"We zetten ons al jarenlang in voor sociale, ecologische en economische duurzaamheid. Deze prijs is zowel een erkenning van onze inspanningen als een extra motivatie om door te gaan", zegt Bernhard Simon, CEO van DACHSER. Dr. Andreas Froschmayer, Corporate Director Corporate Development, Strategy & PR bij DACHSER, heeft de prijs in München in naam van de logistiek dienstverlener in ontvangst genomen.

De jury bestond uit zes redacteuren van vaktijdschriften uit de Huss-Verlag uitgeverij in München. Elk jurylid mocht dit jaar maximaal drie kandidaten voorstellen voor elk van de categorieën: ‘Transportation and Forwarding Companies’ en KEP diensten.

Van links naar rechts: Rainer Langhammer, Managing Director HUSS Publishing House, Dr. Andreas Froschmayer, Corporate Director, Corporate Development, Strategy & Public Relations, Torsten Buchholz, Editor in Chief TRANSPORT magazine.

 

Nieuws

geplaatst: 05-12-2017

Gezocht: de beste Farm Vloggers van Nederland

De leukste vlog over werken in de agrarische sector wint een mooie geldprijs

Veel werkgevers in de land- en tuinbouw merken dat het lastiger wordt om personeel te vinden. Daarom daagt Farm Vloggers jongeren tussen 12 en 18 jaar uit om een leuk filmpje te maken over werken in onze mooie sector en deze filmpjes via social media breed te verspreiden. Een leuke manier om de sector van de andere kant te laten zien aan werknemers van de toekomst.

Om het extra aantrekkelijk te maken om mee te doen krijgen de beste filmpjes mooie geldprijzen, oplopend tot 350 euro cash. Meer informatie over de actie staat op www.lto.nl/farmvloggers. Farm Vloggers wordt mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van Colland Arbeidsmarkt.

Nieuws

geplaatst: 04-12-2017

Open dag Stadskamer succes: ruim duizend bezoekers

Het bezoekersaantal voor de Open Dag die Stichting Stadskamer organiseerde komt ruim boven de duizend uit. Acht locaties in Doetinchem, Lichtenvoorde, Groenlo, Didam en ’s Heerenberg openden op 25 november hun deuren voor geïnteresseerden.

Pompoenen
De vestiging aan de Terborgseweg trok de meeste bezoekers. Maar ook op de andere locaties gebeurden mooie dingen. Bij binnenkomst op de locatie Villa Veentjes krijgen bezoekers direct zelfgemaakte pompoensoep aangeboden, waar bijzondere verhalen bij horen over het roemruchte verleden van de jongens daar. Serieuze verhalen over verloren maten, maar ook over pompoenen die men kreeg van de politie.

Elke dag open dag
‘Elke locatie heeft een eigen karakter, die ook elke locatie anders maakt. Maar allemaal met een Stadskamer-gevoel. Dat is moeilijk uit te leggen, dat moet je ervaren.’, vertelt Frits Kloppert van het communicatieteam. Hij is trots op het succes van de open dag, maar benadrukt dat de deuren eigenlijk altijd open zijn: ‘Bij ons is het eigenlijk elke dag een open dag. Men is altijd welkom voor een kop koffie of een rondleiding, dat doen we graag want we zijn ontzettend trots op elke vestiging van onze Stadskamer!’

Kijk voor meer informatie op www.stadskamer.com.