Nieuws

geplaatst: 22-02-2018

Oude IJsselstreek en Doetinchem helpen jonge ondernemers

Zomer 2018 starten de gemeenten Oude IJsselstreek en Doetinchem met het project ZomerOndernemer. Het project helpt jongeren tussen de 15 en 22 jaar met het opstarten van een eigen onderneming in de zomervakantie.

ZomerOndernemer is een inmiddels beproefd concept, dat al zeven jaar in verschillende regio’s in Nederland plaatsvindt. Professionele coaches begeleiden de deelnemers, die binnen enkele weken de basiselementen van het ondernemerschap leren door daadwerkelijk aan de slag te gaan. Daarna besluiten de deelnemers of ze doorgaan met hun onderneming.

Wethouder Drenth (gemeente Doetinchem): ‘Het project is een mooie manier om jongeren te begeleiden naar een toekomstbestendige, zelfstandige bron van inkomsten uit het ondernemerschap. Dit ondersteunen wij als gemeente van harte.’
Wethouder Sluiter (gemeente Oude IJsselstreek): ‘Het vergroot de zelfredzaamheid van jongeren in een steeds flexibeler wordende arbeidsmarkt. Dit project geeft jongeren al op jonge leeftijd inzicht in het ondernemerschap en of dat bij hen past.’

Oude IJsselstreek en Doetinchem starten deze zomer samen het project voor de proefperiode van een jaar. Regionale partijen als De Rabobank, Kamer van Koophandel het Graafschap College en Smarthub Achterhoek dragen financieel bij aan het project. Als het project succesvol blijkt, is het de intentie om het project in de hele Achterhoek uit te rollen. In 2018 kunnen in totaal 30 jongeren deelnemer. De inschrijving verloopt via de website www.zomerondernemer.nl.

Nieuws

geplaatst: 22-02-2018

Nederland na China grootste handelspartner van Duitsland

De totale handel in goederen tussen Nederland en Duitsland had in 2017 een waarde van 177,3 miljard euro, dat blijkt uit voorlopige resultaten van het Duitse federale statistiekbureau Destatis. Nederland is daarmee, na China en voor de Verenigde Staten, de tweede handelspartner van Duitsland. Uit Europees oogpunt behaalt Nederland daarmee de eerste plaats. Frankrijk daalde in 2017 van de tweede plek op de lijst van belangrijke handelspartners naar de vierde.

De Duits-Nederlandse handel liet het afgelopen jaar een groei van 15 miljard euro zien door het handelsvolume van 162,3 miljard euro naar 117,3 miljard euro te laten stijgen. “Het eerste halfjaar van 2017 was al veelbelovend. In het tweede halfjaar konden zowel de import als de export zich nog verder ontwikkelen. De groei bedroeg nu in totaal 9,2 procent. Een prachtig resultaat”, zo beoordeelt Günter Gülker, directeur van de Duits-Nederlandse Handelskamer in Den Haag, de cijfers.

Import
De Nederlandse import vanuit Duitsland bedroeg vorig jaar in totaal 86 miljard euro, wat gelijk staat aan een groei van 9,8 procentpunten. De belangrijkste motoren achter dit resultaat zijn opnieuw de machinebouw (23,8 mld. euro), chemische producten (17,7 mld. euro) en verschillende fabricaten (9,4 mld. euro). In alle branches kon groei waargenomen worden.

Export
De export van producten naar Duitsland steeg in totaal met 9,1 procent naar 91,4 miljard euro. Tot de lijstaanvoerders bij de goederen behoren de chemische producten (19,6 mld. euro), minerale brandstoffen en smeermiddelen (18,5 mld. euro) en machines en vervoermaterieel (12,5 mld. euro).
“Deze cijfers bevestigen de actuele wereldwijde economische situatie, maar laten ook de kracht van de Duits-Nederlandse handel zien. Deze samenwerking biedt voor beide partijen nog veel economische kansen”, aldus Günter Gülker.
Andere Duitse handelspartners

De belangrijkste afnemer van Duitse goederen waren in 2017, net als in de jaren ervoor, de Verenigde Staten (111,5 miljard euro). Op de tweede en derde plaats van de belangrijkste exportbestemmingen voor Duitsland lagen Frankrijk (105,2 miljard euro) en China (86,2 miljard euro). Nederland belandde met 86 milliard euro op de vierde plaats. De export naar het Verenigd Koninkrijk daalde van 85,9 miljard euro in 2016 naar 84,4 miljard euro in 2017.

De importeur van de meeste goederen was China (100,5 miljard euro). Op de tweede en derde plaats bij de grootste importlanden voor Duitsland stonden Nederland (91,4 miljard euro) en Frankrijk (64,2 miljard euro).

Achtergrondcijfers:
Import vanuit Duitsland naar Nederland in 2016: 78,92 mld.
Import vanuit Duitsland naar Nederland in 2017: 86,2 mld.
Groei: 9,8 procent

Export van Nederland naar Duitsland in 2016: 83,34 mld.
Export van Nederland naar Duitsland in 2017: 91,4 mld.
Groei: 9,1 procent

Nieuws

geplaatst: 20-02-2018

Belangstelling glasvezel buitengebied Achterhoek Zuid groot

Het definitieve percentage aanmeldingen in het buitengebied van Doesburg, Doetinchem, Montferland, Oude IJsselstreek en een deel van Zevenaar is 69%. Dit werd vandaag bekend gemaakt en gevierd op het stadhuis van Doetinchem met de wethouders van de gemeenten, enkele ambassadeurs uit het gebied en team Glasvezel buitenaf. Vorige week werd al bekend dat het benodigde percentage van 50 %, dat nodig is om glasvezel te kunnen aanleggen, is gehaald. De belangstelling voor glasvezel in het buitengebied is enorm.

De wethouders van de gemeenten zijn heel blij dat er glasvezel komt in de Achterhoek Zuid. “We weten dat de behoefte aan een snelle breedbandverbinding groot is. De bewoners hebben zich gezamenlijk ingezet om het mogelijk te maken. Dankzij de inzet en het enthousiasme in het gebied zijn we gekomen tot dit percentage. Iets waarop wij als gemeenten enorm trots zijn” aldus Ingrid Lambregts wethouder van de gemeente Doetinchem.

Aanleg glasvezel
De aannemer zal in kwartaal 3 van 2018 starten met de aanleg van glasvezel in het buitengebied. De verwachting is dat de aanleg medio 2019 zal worden afgerond.

Meer informatie is beschikbaar op de website glasvezelbuitenaf.nl

Nieuws

geplaatst: 20-02-2018

ING en EIB verstrekken EUR 300 miljoen om groene scheepvaart te financieren

ING en de Europese Investeringsbank (EIB) tekenen vandaag een overeenkomst om investeringen in groene Europese scheepvaart te ondersteunen. Het betreft een totaalbedrag van EUR 300 miljoen. ING en EIB zullen elk EUR 150 miljoen bijdragen aan de kredietfaciliteit. Deze overeenkomst zorgt ervoor dat sponsors van groene en duurzame projecten in de maritieme transportsector kunnen profiteren van gunstige financiële voorwaarden.

De kredietfaciliteit is beschikbaar voor klanten die grote interesse hebben in Europese projecten met een groen innovatie-aspect, zoals de bouw van nieuwe schepen of modernisering (retrofitting) van bestaande schepen, en geldt voor zowel de binnenvaart als de zeescheepvaart.

Deze overeenkomst maakt deel uit van de bredere duurzaamheidsstrategie van ING, die gericht is op het faciliteren en financieren van de maatschappelijke verschuiving naar duurzaamheid op ecologisch, economisch en sociaal gebied. Hiertoe helpen wij bij het ontwikkelen en promoten van duurzame bedrijfsmodellen en onderzoeken wij hoe duurzame financiering de energietransitie kan ondersteunen en de klimaatverandering kan bestrijden.

Om een gediversifieerde portefeuille te creëren, zal de kredietfaciliteit van EUR 300 miljoen de komende drie jaar geleidelijk samen met de EIB worden geïnvesteerd. Het scheepvaartteam van ING gaat de financieringsverbintenis leiden en beheren. De lening wordt gegarandeerd onder het Europees Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI), hart van het Juncker Plan.

“Het zal geen geheim zijn dat de scheepvaartsector een belangrijke bijdrage levert aan de CO2-uitstoot. Klimaatactie is een van de topprioriteiten van de EIB en dit soort financiering moet worden gezien als een stimulans voor reders om te overwegen zaken anders aan te pakken”, aldus EIB-President Werner Hoyer. “De kredietfaciliteit is opgezet na vele gesprekken met Nederlandse partners uit de publieke en private sector en heeft tot doel de scheepvaartsector te helpen overschakelen naar een groenere toekomst.”
Isabel Fernandez, Head of Wholesale Banking bij ING, voegt daaraan toe: “Duurzaamheid is een belangrijke strategische prioriteit voor ING en we zijn erg trots dat we met de EIB kunnen samenwerken om onze scheepvaartklanten aan te moedigen na te denken over groenere en duurzamere financieringsmogelijkheden. Met deze overeenkomst ondersteunen wij onze scheepvaartklanten bij het veranderen van hun bedrijfsmodellen, zodat zij op een steeds duurzamere manier de toekomst tegemoet treden. De ondersteuning blijft van kracht gedurende het hele vergroeningsproces.”

Deze risicodragende kredietfaciliteit voor de scheepvaartsector is bedoeld voor projecten die de milieuprestaties van transportschepen verbeteren, gemeten naar vermindering van de uitstoot van verontreinigende stoffen en verhoging van de brandstofefficiëntie. Projectvoorstellen moeten worden ingediend bij ING en zijn onderworpen aan diens financiële en niet-financiële risicoacceptatiecriteria.

Nieuws

geplaatst: 20-02-2018

Achterhoekse wethouders sluiten RetailDeal met staatssecretaris Mona Keijzer

Maandag 19 februari ondertekenden wethouders van de gemeenten Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Oude IJsselstreek, Oost Gelre en Winterswijk, tijdens het Wintercongres van het Ministerie van Economische Zaken (EZ), met staatssecretaris Mona Keijzer de RetailDeal.

Hiermee sluiten de Achterhoekse gemeenten aan bij de Retailagenda van het Ministerie van EZ, die tot doel heeft het toekomstbestending maken van retail en daarmee van onze stads- en dorpscentra. Een onderwerp waar gemeenten in de Achterhoek zich al sterk mee bezighouden.

Retailagenda
Gemeente Doetinchem heeft al eerder een RetailDeal gesloten. Door de deal te sluiten krijgen de gemeenten commitment van het rijk voor hun aanpak. De Retailagenda houdt zich de komende jaren bezig met vijf thema's: lokale transformatie, regionale sturing, huurmarkt, Human Capital Agenda, Kenniscreatie & Innovatie.

Gezamenlijk beleidskader
De 7 Achterhoekse gemeenten hebben een gezamenlijk beleidskader detailhandel met elkaar afgesproken ('regionaal Afsprakenkader detailhandel') en hebben inmiddels diverse lokale visies, uitvoeringsagenda's en regelingen voor de centra vastgesteld.

Op de foto: wethouders Jan Engels (Bronckhorst) en Jos Sluiter (Oude IJsselstreek), staatssecretaris Mona Keijzer en wethouders Ilse Saris (Winterswijk), Gerard Nijland (Aalten) en Han Boer (Berkelland). Wethouder Marieke Frank (Oost Gelre) was helaas verhinderd.

Nieuws

geplaatst: 20-02-2018

Techniekdag Achterhoek innoveert

De jaarlijkse Techniekdag Achterhoek vindt dit jaar plaats op zaterdag 17 maart, met als gastheer Grijsen park & straatdesign. De Techniekdag is de ideale mogelijkheid voor jongeren om kennis te maken met techniek en technologie. Deze dag is een initiatief van VNO-NCW Midden en het Platform Onderwijs Arbeidsmarkt Achterhoek (POA).

Dit jaar zullen er tijdens de vertrouwde Techniekdag Achterhoek een aantal innovaties doorgevoerd worden. De technische branche verbreedt door digitalisering en robotisering, de Techniekdag haakt daar steeds meer op in. Het logo is daarom veranderd in Techniekdag & Technologie, zo ontstaat er een mooie aansluiting met de Smart Industry Agenda in de Achterhoek. Tegelijkertijd kunnen ondernemers de huidige vraag naar goed technisch personeel niet alleen meer opvangen met de jeugd. Bedrijven kijken steeds meer naar zij-instroom en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Om deze reden zullen er dit jaar een aantal uitzendbureaus uitgenodigd worden, om de oudere bezoekers te adviseren over de mogelijkheden van onder andere zij-instroom.

Gastheer Grijsen park & straatdesign
Grijsen is verheugd zich dit jaar gastheer te mogen noemen van de Techniekdag. ‘’Je ziet dat jongeren minder vaak voor een technisch beroep kiezen. Terwijl techniek zo veelzijdig is en bij Grijsen, net als bij veel andere bedrijven, onmisbaar is. Zonder onze technische vakmensen zouden wij niet de banken en afvalbakken kunnen maken die we nu maken. Het is dus essentieel dat de jeugd blijft kiezen voor de techniek. En de Techniekdag is een ideale manier om met alle facetten van techniek kennis te maken’’, aldus Patrick Grijsen, directeur Grijsen park & straatdesign. ‘’Ook bij Grijsen zie je de diversiteit die techniek biedt bij elkaar onder één dak. Van ontwerp tot de uiteindelijke plaatsing van het straatmeubilair bij de klant.’’

Zelf aan de slag
Op de Techniekdag kunnen jongeren zelf een robot bouwen, werken met een 3d-printer en VR-opdrachten uitvoeren. Ook kan er gewerkt worden met metaal, wordt er gemetseld en staan er veel verschillende voertuigen van Stichting Ga voor mobiliteit.
De Techniekdag is met name bedoeld voor jongeren tussen de 8 en 14 jaar en de toegang is gratis. De Techniekdag vindt zaterdag 17 maart plaats van 10.00 – 16.00 uur bij Grijsen park & straatdesign, Lorentzstraat 13 in Winterswijk. Tegelijk met de Techniekdag stelt Grijsen haar productiehallen ook open voor ander publiek. Belangstellenden zijn van 10.00 – 16.00 uur van harte welkom.

De Techniekdag is onderdeel van het InnovatieFestival2018.
Kijk voor meer informatie op www.techniekdag.nl en www.InnovatieFestival2018.nl.

Nieuws

geplaatst: 20-02-2018

Glasvezel voor het buitengebied Achterhoek Zuid

Benodigde 50% deelname is ruim voor de einddatum gehaald

Het buitengebied van Achterhoek Zuid krijgt glasvezel! Vijftig procent van de inwoners heeft zich al aangemeld voor een aansluiting in combinatie met een glasvezelabonnement. En dat percentage is minimaal nodig om glasvezel te kunnen aanleggen in het buitengebied van Doetinchem, Doesburg, Montferland en Oude IJsselstreek. Dat de inwoners van het platteland in de Achterhoek Zuid zitten te springen om een snelle internetverbinding werd al duidelijk tijdens de informatieavonden.

Glasvezel: dankzij inzet van de inwoners
Glasvezel buitenaf is blij met de grote interesse. Piet Grootenboer, directeur Glasvezel buitenaf, licht toe: “De inwoners van de Achterhoekse gemeenten hebben zich met z’n allen ingezet om vijftig procent deelname te halen. We hebben gezien hoe groot de inzet was van de verschillende ambassadeurs in het gebied. Juist daarom kunnen we nu al aankondigen dat er glasvezel komt. Iets dat voor de inwoners en bedrijven ongelooflijk goed nieuws is.”

Blij voor de inwoners van ons buitengebied
Ook de gemeenten zijn blij dat de aanleg van glasvezel is zeker gesteld. En dit vooral dankzij de inzet van de inwoners. Er is enorm veel werk verzet door de vrijwilligers in het gebied. Er zijn veel lokale avonden georganiseerd door ambassadeurs en dorpsraden. De saamhorigheid is groot en dat wordt nu beloond. Er komt glasvezel en dat is voor de ontwikkeling van het buitengebied zo ontzettend belangrijk. De inwoners hebben zich gerealiseerd dat het nu of nooit was.

Meer informatie is beschikbaar op de website glasvezelbuitenaf.nl.

Nieuws

geplaatst: 20-02-2018

Aanleg glasvezel op bedrijventerreinen Lichtenvoorde verloopt voorspoedig

Enkele maanden geleden aangekondigd en nu al gerealiseerd: het glasvezelnetwerk van Bright Access op bedrijventerreinen de Kamp, de Kamp Zuid en Lindebrook in Lichtenvoorde. De graafwerkzaamheden zijn inmiddels begonnen. Als de huidige vorstperiode niet al te lang duurt dan gaan de eerste klanten nog deze maand gebruik maken van hun nieuwe supersnelle verbinding.

Bright Access ziet in Lichtenvoorde veel potentie. "Een goede internetverbinding is in onze visie een nutsvoorziening net als water en stroom, daar moet iedere ondernemer eenvoudig gebruik van kunnen maken.” stelt projectleider Colin Puntman. “Duidelijkheid is daarbij cruciaal. In deze branche worden nog wel eens beloften gedaan die niet worden nagekomen, maar als wij een levertijd afgeven dan zorgen we er voor dat die wordt gehaald.”

Porskamp Installatietechniek is één van de eerste bedrijven die zijn aangesloten.
Directeur Jos Schotman is blij met de komst van Bright Access: “Bedrijven kunnen tegenwoordig niet meer zonder snel internet gezien het vele werken in de Cloud. De vraag hiernaar zal in de nabije toekomst alleen maar toenemen. De aanleg van glasvezel maakt ondernemen in Lichtenvoorde nog aantrekkelijker voor gevestigde bedrijven én nieuwkomers.”

Ondernemers die ook binnen enkele weken willen beschikken over een stabiele breedbandverbinding met een capaciteit van 10 Gbps kunnen deze bestellen bij één van de meer dan 200 ICT dienstverleners die verbindingen van Bright Access leveren. In Oost Gelre zijn dat o.a. Intercom ICT, Decorsign ICT, DLA Hosted ICT diensten, Harbers ICT, Steentjes ICT en 123Telcom.

Nieuws

geplaatst: 20-02-2018

Nieuwe groep deelnemers voor D-toren gezocht

Iedereen uit Doetinchem, Gaanderen en Wehl met een computer, smartphone of tablet én toegang tot internet, kan zich weer inschrijven voor deelname aan de D-Toren: nog altijd één van de meest interactieve kunstwerken ter wereld. Op 1 maart 2018 kan de nieuwe groep deelnemers aan de slag via de vernieuwde website www.d-toren.nl.

Deelnemers beantwoorden een half jaar lang iedere twee dagen enkele vragen over alledaagse en actuele zaken. Aan de hand van de gegeven antwoorden berekent een computerprogramma dagelijks de gemiddelde emotie van de deelnemers.

Kleur
Kenmerkend aan de D-toren is dat hij van kleur verandert. Wat veel mensen niet weten is dat bij iedere kleur een emotie hoort: LIEFDE zorgt voor een rode D-toren, bij GELUK kleurt hij blauw, voelen de deelnemers ANGST dan wordt het kunstwerk geel verlicht en bij HAAT zien voorbijgangers de kleur groen. Zodra de straatverlichting ’s avonds aangaat, krijgt de D-toren de kleur die is berekend.

Aanmelden
Deelnemers kunnen zich aanmelden op www.d-toren.nl. Ook wie in de afgelopen jaren meedeed, kan zich opnieuw inschrijven door zijn gegevens achter te laten op de site. De deelname is anoniem; gegevens worden volkomen vertrouwelijk behandeld en niet gebruikt voor andere doeleinden.

Het is de 26ste keer dat een groep deelnemers start. De periode van een half jaar loopt van 1 maart tot 1 september 2018.

Nieuws

geplaatst: 15-02-2018

Seizoen zorgt voor lichte stijging WW in Gelderland

WW in Gelderland in januari licht gestegen

In januari steeg de WW in Gelderland met 1,7% tot 37.520 uitkeringen. Dat betekent echter geen einde van de dalende trend. Vergeleken met een jaar geleden is het aantal WW-uitkeringen bijna een kwart lager.
Eind januari 2018 telde Gelderland 37.520 WW-uitkeringen. Dat zijn er 610 meer dan eind december 2017, wat een stijging betekent van 1,7%. Deze lichte stijging is een terugkerend fenomeen in januari. In diverse sectoren is er in de winter minder werk. Zo steeg de WW afgelopen januari bijvoorbeeld in de landbouw met 12% en in de bouw met 2%. In absolute zin gaat het echter om kleine aantallen.

Daling WW op jaarbasis toont structrele trend in Gelderland
De lichte stijging in januari betekent geen trendbreuk. Vergeleken met een jaar geleden is de WW 23,7% lager. In de landbouw en vooral in de bouw is de WW ten opzichte van vorig jaar zelfs nog sterker gedaald.

WW in Achterhoek in januari gestegen
In januari steeg het aantal WW-uitkeringen in de Achterhoek met 2,1% tot 5.169 uitkeringen. Dat betekent echter geen einde van de dalende trend. Vergeleken met een jaar geleden is het aantal WW-uitkeringen ruim een kwart lager.
Seizoen zorgt in januari voor stijging WW in Achterhoek

Eind januari 2018 telde de Achterhoek 65.169 WW-uitkeringen. Dat zijn er 107 meer dan eind december 2017, wat een stijging betekent van 2,1%. Deze lichte stijging is een terugkerend fenomeen in januari. In diverse sectoren is er in de winter namelijk minder werk. Zo steeg de WW afgelopen januari bijvoorbeeld in de landbouw met 8%. Bij uitzendbedrijven steeg het aantal WW-uitkeringen voor bouwarbeiders bijna een kwart.

Daling WW op jaarbasis toont structrele trend in Acherhoek
De lichte stijging in januari betekent geen trendbreuk. Vergeleken met een jaar geleden is de WW 26,6% lager. In de bouw is de WW ten opzichte van vorig jaar zelfs met 58% gedaald.