Nieuws

07-12-2017 15:13

ProWonen, gemeente Berkelland en huurdersverenigingen tekenen Prestatieafspraken 2018 Berkelland

Samen verder bouwen aan betaalbaar en prettig wonen

Dinsdag 5 december hebben Patricia Hoytink-Roubos, wethouder van de gemeente Berkelland, Nardy Cupers van Huurdersvereniging De Naobers, Erwin Wolfs van Huurdersvereniging Borculo en Henk Meulenkamp, directeur ProWonen hun handtekening gezet onder de Prestatieafspraken 2018 voor Berkelland.

Met deze vier handtekeningen bekrachtigen de partijen dat ze zich gezamenlijk verantwoordelijk voelen voor de sociale huursector in Berkelland. Patricia Hoytink-Roubos: “De ontwikkeling van de bevolking leidt de komende jaren tot opgaven op het gebied van wonen, zorg, verenigingen, onderwijs, economie en leegstaand vastgoed. We willen graag samen op een positieve manier aan de slag met de veranderingen door het wendbaar maken van het woonbeleid.”

Betaalbaar wonen
Zorgen voor voldoende beschikbare én betaalbare woningen is een van de belangrijke afspraken die met elkaar gemaakt zijn. Sinds 2016 is er wetgeving voor het toewijzen van woningen aan mensen die vanwege inkomen in aanmerking komen voor huurtoeslag. Zij komen in 2018 alleen in aanmerking voor een woning met een huurprijs tot € 597,30 (één en tweepersoons-huishouden) of, voor drie- en meerpersoonshuishoudens, voor een woning met een huurprijs tot € 640,14.

Duurzaam wonen
Verduurzaming is een ander belangrijk onderwerp in de Prestatieafspraken. Huurdersverenigingen en gemeente hebben aan ProWonen gevraagd om na te denken over een vervolgstap, bijvoorbeeld door meer gebruik te maken van zonne-energie. Henk Meulenkamp, directeur ProWonen: “ProWonen werkt constant aan de verduurzaming van de woningvoorraad. In 2018 plaatsen we zonnepanelen op individueel verzoek van bewoners. Voor de lange termijn is een energiezuinige woning niet voldoende. Het afscheid nemen van gas en het overstappen op duurzame energiebronnen is die volgende stap.”

Huurdersverenigingen vragen aandacht voor leefbaarheid
Kwetsbare mensen in de samenleving zijn steeds vaker aangewezen op hulp van vrijwilligers. Denk aan opvang van vergunninghouders, mensen met schulden en ouderen. In 2018 bespreken gemeente en huurdersverenigingen de ontwikkelingen in het sociaal domein. Daarbij is specifiek aandacht voor de afstemming en taakverdeling tussen professionals en vrijwilligers/mantelzorgers als het gaat om mensen met een problematiek, ouderen en vergunninghouders. De gemeente zet zich in voor ondersteuning van vrijwilligers.

Woningbouwprogramma
De woningvoorraad van ProWonen blijft in de periode tot 2024 ongeveer gelijk. Maar wanneer een tekort aan huurwoningen dreigt te ontstaan, wordt er gezamenlijk onderzocht hoe dit het beste kan worden opgelost. Henk Meulenkamp: “De afname van kleine huurwoningen in vooral Neede en Eibergen mag ergens anders in Berkelland worden ingezet voor tijdelijke woonvormen, transformatie van huurwoningen en zorgwoningen. Zo ontstaat er voor ons ruimte om te doen wat goed is.”

V.l.n.r. Erwin Wolfs, Henk Meulenkamp, Patricia Hoytink-Roubos en Nardy Cupers