Nieuws

07-12-2017 15:20

Laborijn zet vernieuwende technologie in voor klantondersteuning

Meer maatwerk in ontwikkeling, begeleiding en communicatie

Laborijn slaat een nieuwe weg in bij het begeleiden en ontwikkelen van haar doelgroepen. De organisatie kiest voor 8TING, een technologie speciaal ontwikkeld voor het sociaal domein. “Deze digitale vorm van dienstverlening helpt ons in de ambitie om onze klanten meer maatwerk te leveren in informatie, communicatie en begeleiding. De pilot met 8TING heeft uitgewezen dat deze aanpak werkt. Daarom gaan we komend jaar de doelgroep uitbreiden en verbreden”, vertelt Betty Talstra, directeur van Laborijn.

Pilot
In mei 2017 ging Laborijn met 8TING van start in een pilot onder gedetacheerde medewerkers. Zij kregen naast de persoonlijke begeleiding door de coaches van Laborijn, via een app digitale begeleiding en ondersteuning.
Het onderzoekscentrum van hogeschool Saxion volgde gedurende drie maanden de jobcoaches en gedetacheerde werknemers. Zij onderzochten hoe digitale middelen bijdragen aan de begeleiding en ontwikkeling van deze doelgroep. Een van de conclusies is dat via de app medewerkers optimaal worden voorzien in de communicatie tussen medewerkers en jobcoaches door het bieden van informatie over Laborijn-gerelateerde zaken. Medewerkers kunnen tegelijkertijd op persoonlijke wijze geïnformeerd worden, wat de mate van betrokkenheid vergroot. Ook is gebleken dat medewerkers minder behoefte hebben aan uitleg van de jobcoaches over algemene zaken. Dit scheelt jobcoaches kostbare tijd in het verspreiden van informatie.

Uitbreiding doelgroep
In 2018 wordt binnen Laborijn bekeken hoe alle doelgroepen van Laborijn met 8TINGkunnen gaan werken. Zo gaat de organisatie de app beschikbaar maken voor alle gedetacheerde medewerkers. Ook de doelgroep die beschut werkt, gaat kennismaken met 8TING. Verder wordt gekeken naar wat 8TING kan betekenen voor inleners als het gaat om betere communicatie en informatievoorziening. Ook de ruime 700 uitkeringsgerechtigden in de gemeente Oude IJsselstreek worden in de toekomst bij hun participatie- en werktrajecten ondersteund door 8TING. “8TING is een echte innovatie voor de sociale sector. In 2018 hopen we door de doelgroepverbreding veel te leren en het programma samen met 8TING verder te ontwikkelen. We nodigen andere werkbedrijven en werkpleinen van harte uit om mee te doen. Want dit is onze toekomst”, aldus Betty Talstra.

Over Laborijn
Laborijn is een uitvoeringsorganisatie van de Participatiewet en Wsw voor de gemeenten Doetinchem, Aalten en Oude IJsselstreek en voert tevens de Wsw uit voor de gemeente Montferland Bij Laborijn staat werk voorop. Elke inwoner moet kans hebben op een zo zelfstandig mogelijk leven. In de visie van Laborijn draagt werk daaraan bij. Laborijn ondersteunt inwoners voor wie werk niet vanzelfsprekend is, op weg naar hun baan.

Over 8TING
8TING heeft zich als doel heeft gesteld om met mens en technologie een revolutie in het sociale domein teweeg te brengen. Waar in het sociale domein de mens vaak ondergeschikt aan de structuur gemaakt wordt, gebruikt 8TING technologische middelen in dienst van de mens. Daardoor kan het sociale domein flexibeler, effectiever, efficiënter en vooral met meer aandacht voor het individu ingericht worden. Want digitale persoonlijke aandacht loont.