Column ETL Dales: verhoging tarieven box 2 en afschaffing dividendbelasting

Magazines | Oost-Gelderland Business nr 5 2017

Afschaffing dividendbelasting: voordelig, of toch niet?

n het regeerakkoord van het nieuwe kabinet zit in ieder geval één onderwerp dat de gemoederen aardig bezighoudt. Het is je vast niet ontgaan dat dit het voornemen van het nieuwe kabinet is om de dividendbelasting per 2019 af te schaffen. In het algemeen geldt dat men in de praktijk de noodzaak van dit kabinetsplan niet ziet. De afschaffing van de dividendbelasting kost de schatkist 1,4 miljard euro. De schone taak aan het nieuwe kabinet om de oppositiepartijen ervan te overtuigen dat dit nodig is om het voor buitenlandse bedrijven aantrekkelijker te maken om zich in Nederland te vestigen, dan wel multinationals in Nederland te houden. Dit zou de Nederlandse economie, waaronder de werkgelegenheid, weer stimuleren. Tot op heden lijkt het kabinet hier nog een harde dobber aan te hebben.

Inge Drabbels - RB MB. Belastingadviseur - Inge.Drabbels@etlnederland.nl


Waarom is dit zo belangrijk?

Dividendbelasting is een belasting op winst die bedrijven uitkeren aan aandeelhouders. Over een dividenduitkering is 15% dividendbelasting verschuldigd. Een Nederlandse aandeelhouder kan de verschuldigde dividendbelasting in de inkomstenbelasting verrekenen en betaalt de dividendbelasting per saldo eigenlijk niet. De afschaffing zou dus enkel een administratieve lastenverlichting betekenen. Voor buitenlandse bedrijven ligt dit anders. Zij voelen de afschaffing wel direct in hun portemonnee, waardoor er meer kapitaal overblijft om (in Nederland) te investeren, is de gedachte hierachter. Overigens wijzen economen erop dat veel buitenlandse beleggers de Nederlandse dividendbelasting deels verrekenen met de belastingaangifte in hun eigen land. Door afschaffing van de dividendbelasting wordt de belastingaanslag in eigen land dus hoger. Het lijkt derhalve de vraag in hoeverre één en ander daadwerkelijk voordelig is.

Daarnaast is het kabinet voornemens om het inkomstenbelastingtarief in box 2 (aanmerkelijk belang) te verhogen van het huidige 25% naar 27,3% in 2020 en 28,5% in 2021. Dus als de B.V. straks dividend uitkeert, is de directeur grootaandeelhouder (DGA) daar vanaf 2020 meer belasting over verschuldigd. Een voorbeeld kan de gevolgen van de combinatie van de afschaffing van dividendbelasting en verhoging van het box-2-tarief verduidelijken. Stel een DGA ontvangt dit jaar een dividend van € 100.000. Hierover is 15%, ofwel € 15.000 dividendbelasting verschuldigd. De DGA ontvangt van de B.V. dus een netto dividend van € 85.000. In de aangifte inkomstenbelasting is over het bruto dividend van € 100.000 25% belasting, ofwel € 25.000 verschuldigd. Hier mag echter de betaalde dividendbelasting van worden afgetrokken, zodat uiteindelijk € 10.000 (€ 25.000 -/- € 15.000) aan inkomstenbelasting is verschuldigd. Van het dividendbedrag van € 100.000 blijft dus netto € 75.000 over (€ 100.000 -/- € 15.000 dividendbelasting -/- € 10.000 inkomstenbelasting).

De afschaffing van de dividendbelasting zorgt er echter uiteindelijk niet voor dat er minder belasting over een dividenduitkering is verschuldigd. Want ontvangt de DGA in 2019 een dividenduitkering van € 100.000, dan blijft daar ook netto € 75.000 van over. De B.V. betaalt weliswaar geen dividendbelasting meer, maar er is wel 25% inkomstenbelasting in box 2 verschuldigd over de volledige € 100.000, zonder vermindering van dividendbelasting. De afschaffing van de dividendbelasting heeft dus feitelijk alleen tot gevolg dat de heffing zich volledig in de inkomstenbelasting gaat afspelen (een administratieve lastenverlichting).

Als dan vervolgens vanaf 2020 het box-2-tarief stijgt naar 27,3% is de DGA alleen maar meer kwijt. Netto blijft er dan maar € 72.700 van een dividenduitkering van € 100.000 over. Dit is toch een stijging van € 2.300. En vanaf 2021 wordt het tarief verder verhoogd.

Hier staat, als de plannen doorgaan, weliswaar een stapsgewijze verlaging van de vennootschapsbelastingtarieven tegenover. Ofwel, de B.V. is straks minder belasting verschuldigd over de winst. Maar de hierop gegeven kritiek is toch het 'sigaar uit eigen doos'-gevoel. Hoe dan ook, we zullen de verdere ontwikkelingen hierover moeten afwachten.

Oost-Gelderland Business nr 5 2017

» Coverstory Business Makeover: kick-start bij innovaties
» De win-win-gedachte van De Graafschap
» Column ETL Dales: verhoging tarieven box 2 en afschaffing dividendbelasting
» Business Flitsen - Achterhoek en Twente halen banden met Duitsland aan - Succesvolle inspiratiebijeenkomst
» Dirkzwager: Goed nadenken over de juiste samenwerkingsvorm
» Automotive nieuws: Mercedes - Vredestein - Renault - Volkswagen Polo - Continental - BMWi
» Column STRAIGHT Human Support: Wie het gemak niet zoekt, is lui
» Jong Management Achterhoek: persoonlijke en zakelijke groei
» Achterhoek Agenda 2020: SmartHub Talent Program van start in de Achterhoek
» VNO-NCW Midden: Aanbesteden moet gewoon weer leuk worden
» Gestapeld financieren: Wees zuinig op je tafelzilver
» RCT Gelderland: ICT-ontwikkelingen in de maakindustrie
» Column HAN: Smart Industry & Smart Business: rage of trend?
» Goma: investeren in toegevoegde waarde
» Column cbt Voor Resultaten: boekhouden volgens de lean methode
» The Hunting Lodge: een culinair paradijs
» Vergaderen zonder muren
» Jaarbeurs Utrecht: Utrechtse vibe brengt ons verder
» Business Flitsen - De Feestfabriek - Gamemiddag Lensink Gussinklo Makelaardij
Lees volledige uitgave online