Artikel

18-07-2019 11:40

WW in Gelderland daalt verder, personeelstekorten in industrie

In alle Gelderse regio’s neemt de WW verder af. Vergeleken met een jaar geleden is de WW in de meeste regio’s zelfs sterker gedaald dan landelijk. In de industrie kampen werkgevers met personeelstekorten. Er worden niet alleen meer mensen gevraagd, maar ook de eisen veranderen. Ondanks de inzet van technologie blijft vaktechnische kennis nodig.

WW in Gelderland over een jaar iets sterker gedaald dan landelijk

Eind juni 2019 verstrekte UWV in Gelderland 26.632 WW-uitkeringen. Dat is 2,7% minder dan eind mei en 17,3% minder dan eind juni 2018. Vergeleken met een jaar geleden is de WW in alle Gelderse regio’s (iets) sterker gedaald dan landelijk, op Riviereland na. De WW in Rivierenland lag echter al op een lager niveau dan landelijk gemiddeld, en dat is eind juni nog steeds het geval.

Personeelstekorten in de industrie bieden kansen voor werkzoekenden

In de industrie werd het de afgelopen jaren moeilijker om personeel te vinden. In het tweede kwartaal van 2019 ondervond bijna 20% van de werkgevers in de industrie belemmeringen door personeelstekorten. Die tekorten doen zich voor in verschillende beroepen en op verschillende niveaus. Denk hierbij aan de grote behoefte aan (technische) vakmensen zoals lassers en CNC-verspaners op middelbaar beroepsniveau. Maar ook op hoger en wetenschappelijk beroepsniveau zijn er beroepen waarvoor vacatures moeilijk in te vullen zijn, bijvoorbeeld als projectleider, ontwerper-constructeur of procestechnoloog.

Hoewel het werk in de industrie verandert door robotisering, blijft er behoefte aan vakmensen die technische basiskennis en vakvaardigheden bezitten. Er worden echter ook andere competenties gevraagd. Zo is er in toenemende mate ICT-kennis en kennis van elektronica en sensoren nodig. Tegelijkertijd zorgt robotisering ervoor dat het werk fysiek minder zwaar wordt en er minder handelingen nodig zijn. Ook is nachtwerk minder vaak noodzakelijk.

De nieuwe Factsheet arbeidsmarkt Industrie die UWV vandaag uitbrengt, beschrijft uitgebreid deze en andere ontwikkelingen in de arbeidsmarkt van de industrie.

De industrie is ook in de Gelderse arbeidsmarktregio’s een belangrijke werkgever. Landelijk werkt één op de 10 werknemers in de industrie. In Gelderland loopt het aandeel van de industrie in de banen van werknemers uiteen van 8% in regio Rijk van Nijmegen tot 17% in de Achterhoek. Daarnaast werken er ook nog mensen als zelfstandige of als uitzendkracht in de industrie.

______________________________________________________________________________
WW verder omlaag in de Achterhoek, personeelstekorten industrie houden aan

In juni is het aantal WW-uitkeringen in de Achterhoek verder gedaald. Veel werkgevers kampen met personeelstekorten, ook in de industrie. Het aantal nieuwe WW-uitkering van mensen met een industrieberoep is sinds 2014 met meer dan de helft afgenomen. Niet alleen worden er veel mensen gevraagd, maar ook de eisen veranderen. Opleiden en ontwikkelen van medewerkers en van werkzoekenden helpt om het personeelsprobleem te verlichten.

Een mooi voorbeeld hiervan is Gordon, 49 jaar, uit Winterswijk. Hij raakte na 30 jaar gewerkt te hebben in de Tapijtindustrie, per 1 februari 2019 zijn baan kwijt. Hij oriënteerde zich op mogelijkheden om te gaan werken in de zorg of techniek. Na gesprekken met Leren en Werken Achterhoek koos hij voor de Techniek. Hij volgde een voorlichting bij Verder in Techniek, doorliep de benodigde testen met goede resultaten en startte eind februari met een opleiding en stage. Per 24 juni is hij als operator in dienst bij Copac Development/Handling Systems.

WW in de Achterhoek daalt sterk in juni

Eind juni 2019 verstrekte UWV in de Achterhoek 3.513 WW-uitkeringen. Eind mei waren dat er nog 3.621 en eind juni vorig jaar nog 4.387. Dat komt neer op een daling van 3% in de afgelopen maand en een daling van 19,9% ten opzichte van een jaar geleden. Daarmee komt het WW-percentage in de Achterhoek op 2,2% en dat is nog altijd ruim onder het landelijk gemiddelde van 2,7%. Het WW-percentage is het aantal WW-uitkeringen in verhouding tot de beroepsbevolking.

Instroom in WW van mensen met industrieberoep sinds 2014 gehalveerd

Dat het goed gaat met de industrie blijkt ook wel uit het feit dat er sinds 2014 steeds minder nieuwe WW-uitkeringen zijn voor mensen met een industrieberoep. In 2014 werden in de Achterhoek nog ruim 1.800 nieuwe WW-uitkeringen toegekend aan mensen met een industrieberoep. In 2018 waren dat er 650, dat zijn er 66% minder. Aan deze daling lijkt wel een einde te komen: in de eerste helft van 2019 is de instroom met 324 nieuwe WW-uitkeringen aan mensen met een industrieberoep precies gelijk aan de eerste helft van 2018.

De industrie is een belangrijke sector in de Achterhoek: met 22.000 banen biedt het werk aan 17% van alle werknemers in de regio. Bovendien zijn aan de industrie andere sectoren gekoppeld zoals de groothandel, transport & logistiek, uitzendbureaus en zakelijke diensten. Naar verwachting neemt het aantal banen van werknemers in de industrie zowel landelijk als in de Achterhoek nog licht toe.
Algemene voorwaarden | privacy statement