Nieuws

19-03-2018 15:50

Kaveluitgifte bedrijvenpark De Hofskamp Oost verloopt voorspoedig

De kavels op bedrijvenpark De Hofskamp Oost in Varsseveld zijn grotendeels verkocht. Redenen hiervoor zijn de aantrekkende economie en de gunstige vestigingslocatie van dit bedrijvenpark. Inmiddels is in 2018 al voor ruim 1,8 ha aan bedrijfskavels verkocht.

De Hofskamp Oost fase II beslaat 18 ha. In januari 2018 was 15,4 ha verkocht of in optie gegeven. De uitgifte is het afgelopen jaar enorm toegenomen. Het Varsseveldse bedrijf Van Raam, fabrikant van unieke aangepaste fietsen, heeft bijvoorbeeld vorig jaar een kavel gekocht om een nieuw bedrijfspand te bouwen. Daarnaast hebben 24/7 TailorSteel uit Varsseveld en de gemeente eind vorig jaar overeenstemming bereikt over de aankoop van een aangrenzend bedrijfskavel van bijna 2 hectare.

Naast de definitieve verkoop van 1,8 ha de eerste maanden van dit jaar zijn er vergaande onderhandelingen met partijen over de verkoop van in totaal ca 1,3 ha op het bedrijvenpark. Er zijn daarmee nog slechts enkele bedrijfskavels beschikbaar en uitgeefbaar.

Wethouder Jos Sluiter van economie, ‘De verkoop van de kavels op Hofskamp Oost, maar ook op de Rieze in Ulft, verloopt voortvarend. De voorspoedige kaveluitgifte van vorig jaar zet dit jaar door. Met name de bedrijfstak van de innovatieve maakindustrie in Varsseveld groeit enorm. Dat is een mooie ontwikkeling. Een stevige economie en groei zorgt voor meer bedrijvigheid en werkgelegenheid in onze gemeente’.

Uitbreiding Hofskamp Oost
Om te kunnen blijven voorzien in de economische ontwikkeling wil de gemeente bedrijvenpark Hofskamp Oost gefaseerd uitbreiden voor de vestiging van met name (innovatieve) maakindustrie.