Nieuws

10-04-2018 10:05

Netwerkbureau geeft boost aan digitale economie en techniek

‘SmartHub Achterhoek‘ meets ‘Digital Hub münsterLAND‘ en informatiebijeenkomst over Techniekdag op 19 april

In Nederland heet het ‘Smart Industry‘, in Duitsland ‘Industrie 4.0‘, hoe dan ook: het thema staat in beide landen hoog op de agenda. Op 19 april organiseert het Internationaal Netwerkbureau vanaf 7:45 uur bij de Dorset Group in Aalten een Ondernemersontbijt rond dit onderwerp. ´s Avonds vanaf 18.30 uur staat bovendien een informatiebijeenkomst over de grensoverschrijdende Techniekdag op 22 september in Bocholt op het programma.

Tijdens het ontbijt leren ondernemers hoe zij met behulp van nieuwe technologie de concurrentie voor kunnen blijven en bedrijfsprocessen kunnen verbeteren. Geïnteresseerden krijgen vooral inzicht in een tweetal hubs: ‘SmartHub Achterhoek’ en ‘Digital Hub münsterLAND’. Sprekers Harold Vulink, innovatiemakelaar ACT/RCT Gelderland, Sandra Junier, manager Smarthub Achterhoek en Lars W. Steinhoff, projectmanager MünsterLAND.digital e.V. vertellen meer over de twee hubs die diverse netwerken in de regio verbinden en de bijbehorende kaderprogramma’s om de digitale economie te stimuleren. Ook staan samenwerkingsverbanden op het gebied van digitalisering centraal. Dit om de innovatiekracht van de regionale economie een boost te geven. Aansluitend kunnen ondernemers deelnemen aan een rondleiding bij de Dorset Group.

Techniek zonder grenzen
´s Avonds vanaf 18.30 staat een informatiebijeenkomst over de grensoverschrijdende Techniekdag op 22 september in Bocholt op het programma. Net als vorig jaar, toen meer dan 3.000 kinderen en hun ouders de eerste grensoverschrijdende Techniekdag bezochten, is de organisatie van de Techniekdag aan Nederlandse zijde in handen van VNO-NCW Midden, het Internationaal Netwerkbureau en het Platform Onderwijs Arbeidsmarkt (POA) Achterhoek. Aan Duitse kant tekenen regionale belangenbehartigers uit het bedrijfsleven en van onderwijsinstellingen (IHK Nord Westfalen, Kreishandwerkerschaft Borken, AIW Aktive Unternehmen in het Westmünsterland e.V) voor de organisatie. De bijeenkomst is bedoeld voor bedrijven die graag als exposant mee willen werken aan de tweede Nederlands-Duitse Techniekdag in Bocholt.

Aanmelden kan per mail aan: knuf@bocholt-wirtschaftsfoerderung.de
Meer informatie over bijeenkomsten, spreekuren en services van het Internationaal Netwerkbureau is te vinden op www.internationaal-netwerkbureau.nl

Over de Dorset Group 
De Dorset Group is een internationaal opererend familiebedrijf met hoofdvestiging in Aalten. Het innovatieve productiebedrijf met de drie takken ‘Green Machines’, ‘Identification’ en ‘Farm Systems’ ontwikkelt en produceert oplossingen voor de verwerking van organische reststromen, luchtreiniging, elektronische identificatie en stalinrichting. Op het gebied van Research & Development werkt het bedrijf nauw samen met regionale hogescholen en ook heeft de Dorset Group diverse klanten in Duitsland.

Over het Internationaal Netwerkbureau
Het INTERREG V-project ‘Internationaal Netwerkbureau‘ bestaat sinds 2016 en loopt nog tot september 2018. Het is een servicepunt voor bedrijven die grensoverschrijdend zaken willen doen. Medewerkers van de lead partners van het project, de gemeente Oude IJsselstreek en de gemeente Bocholt, beantwoorden vragen van ondernemers en regelen op verzoek een kennismakingsgesprek met de matchmaker. Met het project is een bedrag van circa 235.000 euro gemoeid. De helft van de kosten wordt gefinancierd door de EU uit middelen van het subsidieprogramma INTERREG. Extra middelen zijn afkomstig van particuliere ondernemersinitiatieven. Het resterende deel wordt ingevuld in de vorm van manuren door de projectpartners. Het project richt zich specifiek op ondernemers uit de Achterhoek en de aangrenzende regio rondom Bocholt. Actuele informatie over het project is te vinden op www.internationaal-netwerkbureau.nl