Nieuws

20-09-2018 11:08

Studenten ontmoeten potentiële werkgevers in Bocholt

Oude IJsselstreek/Bocholt. Jongeren hebben de toekomst: niet voor niets staan studenten centraal tijdens de Internationale Matchingbeurs op 11 oktober 2018 op de Campus van de Westfälische Hochschule in Bocholt. Van 13.00 tot 16.00 uur zijn meer dan 30 bedrijven uit de Nederlandse en Duitse grenstreek hier met een eigen stand aanwezig om zich voor te stellen aan mogelijke toekomstige medewerkers. De organisatie van de beurs is in handen van het Internationaal Netwerkbureau in samenwerking met de Westfälische Hochschule Campus Bocholt, de Radboud Universiteit Nijmegen, de Wirtschaftsförderung Bocholt en de Gemeente Oude IJsselstreek. 

De deelnemende bedrijven willen de academici interesseren voor hun werkzaamheden, hebben bijbanen in petto en presenteren stageplekken, traineeships en afstudeerprojecten in de vorm van bachelor- en/of masterscripties. Op die manier worden studenten en toekomstig afgestudeerden al vroeg bij het bedrijfsleven betrokken. Zo verzekeren ondernemers zich vroegtijdig van goed opgeleid personeel dat bij het bedrijf past.

Naast studenten van de Campus Bocholt van de Westfälische Hochschule zijn ook Nederlandse studenten van harte welkom. Met name van de Radboud Universiteit Nijmegen, waarmee het Internationaal Netwerkbureau deze bijeenkomst organiseert.

Over het Internationaal Netwerkbureau
Het INTERREG V-project ‘Internationaal Netwerkbureau‘ bestaat sinds 2016 en loopt nog tot september 2018. Het is een servicepunt voor bedrijven die grensoverschrijdend zaken willen doen. Medewerkers van de lead partners van het project, de gemeente Oude IJsselstreek en de gemeente Bocholt, beantwoorden vragen van ondernemers en regelen op verzoek een kennismakingsgesprek met de matchmaker. Met het project is een bedrag van circa 235.000 euro gemoeid. De helft van de kosten wordt gefinancierd door de EU uit middelen van het subsidieprogramma INTERREG. Extra middelen zijn afkomstig van particuliere ondernemersinitiatieven. Het resterende deel wordt ingevuld in de vorm van manuren door de projectpartners. Het project richt zich specifiek op ondernemers uit de Achterhoek en de aangrenzende regio rondom Bocholt. Actuele informatie over het project is te vinden op www.internationaal-netwerkbureau.nl