Nieuws

20-12-2018 10:36

Dalende WW-uitkeringen en stijgende baankansen in detailhandel in Gelderland

In november daalde het aantal WW-uitkeringen in Gelderland met 2,6% tot 29.386 iets sterker dan gemiddeld voor heel Nederland. De omzet in de detailhandel groeit, evenals het aantal banen. Niet alleen voor jongeren, maar ook voor 50-plussers nemen de kansen op werk in de detailhandel toe. Er ontstaan vooral kansen in webwinkels, bouwmarkten, woonwinkels en supermarkten.

Aantal WW-uitkeringen in Gelderland daalt het sterkst in Rijk van Nijmegen
Eind november waren er in Gelderland nog 29.386 WW-uitkeringen. Dat zijn er 770 (2,6%) minder dan vorige maand en 8.524 (22,5%) minder dan een jaar geleden. Daarmee daalt het aantal WW-uitkeringen in Gelderland iets sterker dan landelijk. Ook het Gelderse WW-percentage laat met 2,7% iets meer verschil zien met het landelijk gemiddelde van 3,0%. Het WW-percentage is het aantal WW-uitkeringen in verhouding tot de beroepsbevolking.

De omvang van de WW daalde afgelopen maand in alle Gelderse arbeidsmarktregio’s. Het sterkst daalde de WW in Rijk van Nijmegen. Daar lag het aantal WW-uitkeringen eind november ruim 3% lager dan een maand eerder.

Werkgelegenheid in detailhandel groeit, kans op werk neemt toe
De daling van het aantal WW-uitkeringen komt onder meer doordat de werkgelegenheid toeneemt. Dat is bijvoorbeeld het geval in de detailhandel dat de economische wind mee heeft. De omzet in deze sector stijgt en daardoor ook het aantal banen. UWV ziet het aantal vacatures stijgen en het aantal werkzoekende verkopers dalen. Hierdoor nemen de kansen om aan de slag te komen toe. En dat geldt niet alleen voor studenten en andere jongeren, maar ook voor 50-plussers nemen de baankansen toe.

Er ontstaan vooral kansen in webwinkels, bouwmarkten, woonwinkels en supermarkten. De werkgelegenheid van webwinkels stijgt flink. Er zijn mogelijkheden om aan de slag te gaan in de bezorging, magazijnen of in klantcontactcentra. Ook bouwmarkten en woonwinkels doen het goed. Dit komt door de aantrekkende huizenmarkt, waardoor mensen vaker verhuizen en verbouwen. Daarnaast zijn de kansen op een baan goed in supermarkten, met name voor afdelingsmanagers.

Hoewel de baankansen voor verkopers toenemen, is dit niet in elk segment van de detailhandel het geval. Winkels in schoenen, huishoudelijke artikelen, kantoorartikelen en boeken bieden beperkte kansen voor werkzoekende verkopers. Dit heeft ermee te maken dat een deel van de verkoop verschuift naar online.

Minder WW uitkeringen in de Achterhoek en meer baankansen in detailhandel
Eind november lag het aantal WW-uitkeringen in de Achterhoek 2,6% lager dan een maand daarvoor en 25% lager dan een jaar geleden. In de detailhandel daalde het aantal WW-uitkeringen over een jaar gezien nog sterker, met (ruim) een derde. In de Achterhoek werkt 12 procent van alle werknemers in de detailhandel.

Aantal WW-uitkeringen zakt in de Achterhoek onder de vierduizend
Eind november waren er in de Achterhoek nog 3.930 WW-uitkeringen. Dat zijn er 107 (2,6%) minder dan vorige maand. Daarmee daalde het aantal WW-uitkeringen in de Achterhoek sterker dan landelijk (-0,9%). Vergeleken met een jaar geleden telt de Achterhoek 1.306 WW-uitkeringen minder. Dat is een daling van 24,9%.

De omvang van de WW daalde over het afgelopen jaar in alle sectoren. In de Achterhoek is het aantal WW-uitkeringen van mensen die in het grootwinkelbedrijf hebben gewerkt 33,5% lager dan een jaar geleden. Van de overige detailhandel is de WW zelfs 36,7% lager dan een jaar geleden. Daarmee daalde de WW in de detailhandel aanmerkelijk sterker dan het regionale gemiddelde van alle sectoren.

Werkgelegenheid in detailhandel groeit, kans op werk neemt toe
De daling van het aantal WW-uitkeringen komt onder meer doordat de werkgelegenheid is toegenomen. Daardoor nemen de kansen op werk in deze sector toe. Voor 2018/2019 verwacht UWV dat het aantal banen in de detailhandel in de Achterhoek stabiliseert op 14.600. Dat is 12% van alle banen van werknemers in deze regio. Daarmee blijft de detailhandel ook in de Achterhoek een belangrijke werkgever.