Nieuws

22-01-2019 09:06

Het nationale fietsplan: steeds interessanter voor bedrijven

Het is al een paar weken 2019. Nieuw jaar, nieuwe kansen. Zo ook voor fietsend Nederland. Want steeds meer Nederlanders pakken de fiets om naar het werk te gaan. Het is niet alleen sportief, maar ook nog eens voordelig. Bijvoorbeeld bij het aanschaffen van Cortina fietsen via Mantel.com. Voor een werkgever is het Nationale Fietsplan met de jaren aantrekkelijker geworden. Waarom is het voor werkgevers nou aantrekkelijk om werknemers met de fiets naar hun werk te sturen? Dat als volgt:

Per 1 januari 2015 is de werkkostenregeling (WKR) verplicht ingesteld voor werkgevers. De werkgever mag – binnen de WKR – 1,2% van haar totale brutoloonsom gebruiken voor onbelaste vergoedingen en verstrekkingen aan haar werknemers. Daar valt de ‘fiets van de zaak’ onder, maar ook bijvoorbeeld een abonnement van de sportschool (bedrijfsfitness), kerstpakketten of bedrijfsuitjes. Met de introductie van de WKR is een aantal belangrijke basisregels met betrekking tot secundaire arbeidsvoorwaarden gewijzigd:

- Alle aparte regels voor het onbelast verstrekken en vergoeden vervallen. Het onbelast verstrekken en vergoeden van secundaire arbeidsvoorwaarden valt per 1 januari 2015 onder de WKR.
- De kosten van de aanschaf van secundaire arbeidsvoorwaarden vallen binnen het WKR-budget (voor 2017 is dit vastgesteld op 1,2% van de totale brutoloonsom van de gehele organisatie).
- De werkgever bepaalt – zoals gewend – het aanbod van secundaire arbeidsvoorwaarden, maar nieuw is dat de werkgever ook bepaalt welke bedragen daarvoor worden aangewend, wie hiervoor in aanmerking komt en hoe vaak de aanschaf gedaan mag worden. U kunt de fiets dus fiscaal aantrekkelijk blijven aanbieden.

De voordelen van het Nationale Fietsplan zijn o.a.:
- Het aanbieden van "de fiets van de zaak" is voor veel werkgevers een interessante secundairearbeidsvoorwaarden
- De fiets is vriendelijker voor het milieu dan de auto
- De fiets levert een bijdrage aan de oplossing van het fileprobleem
- De fiets levert een bijdrage aan de oplossing van het probleem van te volle binnensteden
- De fiets biedt een oplossing voor de parkeerproblematiek bij bedrijven
- Fietsen is gezond voor de werknemers en levert een bewezen bijdrage aan de arbeidsproductiviteitvan werknemers (minder ziek, beter concentratievermogen, meer weerstand) en levert derhalveook een bijdrage aan het terugdringen van het ziekteverzuim


Wat kost het als werkgever om het Nationale Fietsplan voor uw werknemers op te starten?
De invoering van het Nationale Fietsplan kost u niets. Sterker nog: er is financieel voordeel te behalen door besparing op de sociale lasten.


Wat kost het uw werknemers om deel te kunnen nemen aan het Nationale Fietsplan?
Deelname aan een fietsproject is gratis. De werknemer krijgt fiscaal voordeel op de aanschaf van een nieuwe fiets van de zaak. Het voordeel is gemiddeld 42% en kan oplopen tot maximaal 52%. De hoogte van het voordeel is afhankelijk van het tarief inkomstenbelasting van de werknemer.