Nieuws

05-03-2019 10:57

Subsidieregeling Duurzame Inzetbaarheid voor HR-beleid

ESF duurzame inzetbaarheid; nieuwe en laatste openstelling subsidieronde 8 t/m 12 april 2019

In de tweede week van april 2019 volgt een nieuwe en tevens laatste openstellingsronde voor de subsidieregeling Duurzame Inzetbaarheid. De regeling houd in 50% subsidie van de projectkosten, tot een bedrag van maximaal € 12.500 per project terug ontvangen kan worden. Voor bedrijven en (overheids)instellingen is dit een mogelijkheid om subsidie aan te vragen voor advies en/of begeleiding bij implementatie van bij HR-vraagstukken, bij de ontwikkeling van medewerkers of het bevorderen van bijv. leiderschap, samenwerking, gastvrijheid of ondernemersdenken in organisaties, ziekteverzuimvraagstukken, vitaliteit, talentontwikkeling etc. Dit biedt een kans om een deel van je investering voor een HR-traject, een verandering, de medewerkerstevredenheid vergroten gesubsidieerd te krijgen. 

De thema’s waaraan het project een bijdrage dient te leveren daaronder vallen:

-het bevorderen van gezond en veilig werken, waaronder een gezondere levensstijl en het terugdringen van werkstress en ongewenst gedrag in de werksfeer;
-het bevorderen van een leercultuur voor werknemers, waaronder het erkennen van niet bedrijfsspecifieke kennis en vaardigheden;
-het stimuleren van interne en externe mobiliteit van werknemers, waaronder het begeleiden van individuele ambities en ontwikkelmogelijkheden en het begeleiden van werknemers naar ondernemerschap
-het bevorderen van een flexibele werkcultuur, waaronder het invoeren van flexibel arbeidstijdenmanagement

4Human en subsidie
4Human heeft jaren lange ervaring met deze ESF subsidietrajecten. Het is een mooi gebaar van de Europese Unie en Agentschap om de ontwikkeling van medewerkers te bevorderen. De afgelopen jaren heeft het bedrijf 100% resultaat behaald met trajecten die zijn begeleid. Dat houdt in dat de aanvraag in alle gevallen gehonoreerd is en dat het aangevraagde subsidiebedrag voor 100% is uitgekeerd aan de klant.

Wilt u ook in aanmerking komen? 4Human adviseert u om de aanvraag zo snel mogelijk voor te bereiden en uit te voeren. Neem contact op via info@4human.nl of 085-8768832

Er zijn enkele voorlichtingsavonden:
-Dinsdagavond 26 maart bij Sandton Hotel de Roskam in Rheden. van 19.30 uur tot 21.00 uur
-Woensdagavond 27 maart bij 4Human Training, Coaching & Advies in Hengelo. Van 19.30 uur tot 21.00 uur
Indien u wilt komen mail dan naar info@4human.nl