Nieuws

14-03-2019 12:52

Oude IJsselstreek: Meer mensen nemen deel aan de samenleving

In mei 2019 start de gemeente een experimenteel project om meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar werk te begeleiden. In het project dat we starten wordt voor inwoners die al langere tijd een uitkering hebben een match gezocht met werkgevers in onze gemeente of regio. 

Iedereen moet kunnen meedoen
Dit projectis één van de maatregelen om de kwaliteitsverbetering in het sociaal domein te realiseren. Het project heeft tot doel om onze inwoners die al langer aan de kant staan mee te laten doen aan de samenleving. Bij voorkeur via betaald werk. Gebleken is dat een groot deel van de inwoners, die al langere tijd aan de kant staan, een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben. De wijze waarop we dit gaan doen wijkt af van de bestaande aanpak en zal een experimenteel karakter krijgen. 

Match tussen vraag en aanbod werkplekken
Wethouder Peter van de Wardt: “Op dit moment is de arbeidsmarkt gunstig en veel vraag naar personeel. Ik hoor dit elke keer weer terug bij de werkgevers die ik bezoek. Daarom willen we juist nu met hulp van die werkgevers inzetten opmatchesdie leiden tot duurzame werkgelegenheid. Om succes te halen zetten we in op een goede samenwerking met werkgevers in de regio. Zij worden bij de uitwerking van dit project maximaal betrokken. Het wordt een lerende aanpak waarover we u in de nabije toekomst verder zullen informeren."