Nieuws

08-04-2019 08:56

Gebiedsvisie voor Gendringen

Het college van B&W laat een gebiedsvisie voor het centrum van Gendringen opstellen. De gebiedsvisie brengt de kansen en mogelijkheden in beeld. Het moet een integraal kader bieden voor een levendig en aantrekkelijk dorpshart voor Gendringen, waar het prettig wonen is en ook wat te doen. 

In het centrum van Gendringen zijn op dit moment verschillende ontwikkelingen. Er komt een nieuw woonzorgcentrum, het Kerkplein wordt opnieuw ingericht en ondernemers hebben een plan opgesteld voor de vergroening van de Grotestraat. Naast deze ontwikkelingen zijn er ook locaties die om aandacht vragen. Zoals de scholen, Woonplaza en de leegstand in de Grotestraat. Met een gebiedsvisie worden de verschillende ontwikkelingen in het centrum van Gendringen vanuit een bredere context en in samenhang met elkaar bekeken. Daarbij worden kansen en ontwikkelingen in kaart gebracht.