Nieuws

11-03-2020 12:00

Baak in Bronckhorst zet sportenergie om in zonne-energie

Initiatiefnemers Remie Renewable Energy en Obton GreenIPP gaan een zonnepark aanleggen op het voormalige voetbalveld van de Baakse Boys. Inwoners kunnen straks gebruik maken van lokaal opgewekte groene stroom. Het park wordt een natuurinclusief zonnepark, wat betekent dat er veel aandacht is voor de aanleg van groen en verbetering van de biodiversiteit.

De gemeente Bronckhorst verleende in oktober 2019 de omgevingsvergunning voor de aanleg van het park. Eind januari 2020 kregen de initiatiefnemers bericht van het Rijk dat de aangevraagde subsidie is toegekend. Daarmee is een grote stap gezet om het zonnepark te kunnen realiseren. De initiatiefnemers zijn nu bezig met de financiering en aanschaf van de zonnepanelen en de technische installaties. Volgens de planning kan de bouw van het zonnepark eind 2020 starten.

Wethouder Paul Hofman van duurzaamheid: “Dit zonnepark draagt bij aan onze doelstelling om in 2030 een energieneutrale gemeente te zijn. Daarom stellen wij, net als bij solarpark De Kwekerij in Hengelo, de gronden hiervoor beschikbaar.”

Lokale groene stroom
De initiatiefnemers onderzoeken een samenwerking met AGEM (de Achterhoekse groene energiemaatschappij), zodat inwoners via AGEM groene energie uit de buurt kunnen afnemen. Daarnaast gaan ze uitzoeken hoe inwoners ook mee kunnen investeren in het zonnepark, door bijvoorbeeld zonnedelen af te nemen. Informatie hierover volgt later.

Natuurinclusief zonnepark
De gemeente Bronckhorst en de initiatiefnemers hebben er voor gekozen het zonnepark natuurinclusief te maken. Het voormalig voetbalterrein wordt voorzien van ca. 6.900 zonnepanelen voor de opwekking van groene stroom. Maar daarnaast worden er kruidenmengsels gezaaid voor meer biodiversiteit. Het park is al grotendeels omringd door bosjes. Dit blijft ook zo. Het is niet de bedoeling dat het zonnepark een openbaar terrein wordt, zoals solarpark De Kwekerij in Hengelo. Wel komt er, in overleg met de buurt, een wandelpad rond het zonnepark. Daarbij komt ook een bankje met een informatiebord over het zonnepark en de voormalige voetbalvereniging Baakse Boys.

Op Morgen
Zonnepark Baak is een initiatief dat bijdraagt aan het klimaat van morgen. Op Morgen is een platform waar we elkaar inspireren. Omdat we samen verantwoordelijk zijn voor een duurzame toekomst voor onze (klein)kinderen. In Bronckhorst zijn al veel mooie initiatieven. Laten we deze verhalen delen en elkaar inspireren om samen in actie te komen voor de toekomst. 
www.bronckhorst.nl/OpMorgen 
delen:
Algemene voorwaarden | privacy statement