Nieuws

16-07-2020 12:55

Lichte daling WW in Gelderland

In juni is de WW in Gelderland licht gedaald. Wel ligt het aantal WW-uitkeringen in alle regio’s nog fors hoger ten opzichte van vorig jaar. Daarnaast blijft de uitstroom uit de WW in de Gelders regio’s nagenoeg stabiel.

Lichte afname aantal WW-uitkeringen in Gelderland
Het aantal uitkeringen is in juni in Gelderland afgenomen ten opzichte van vorige maand. Dit komt overeen met het landelijke beeld. Met -0,3% ligt de afname een fractie hoger dan het landelijke gemiddelde van -0,2%. Wel zijn er verschillen tussen de regio’s. In Rivierenland (-1,3%) en FoodValley (-0,2%) nam de WW iets af. In de Achterhoek (+0,6%), Midden-Gelderland (+1%) en Rijk van Nijmegen (+0,3%) was er nog sprake van een lichte stijging van de WW ten opzichte van mei. 

Uitstroom uit WW naar werk blijft stabiel in Gelderse regio’s
In de maanden maart tot en met juni is de uitstroom uit de WW stabiel gebleven. In Rivierenland was in juni relatief gezien de hoogste uitstroom uit de WW, hier was zelfs sprake van een hogere uitstroom dan instroom. In de Achterhoek en Midden-Gelderland bleef de uitstroom nagenoeg gelijk. In FoodValley en Rijk van Nijmegen was er nog een hele lichte daling van de uitstroom. De meest voorkomende redenen van uitstroom waren dat iemand weer werk had gevonden en het bereiken van de maximale uitkeringsduur.
delen:
Algemene voorwaarden | privacy statement