Nieuws

14-10-2020 13:29

Tips voor een veilige werkomgeving

Als werkgever zorg je voor een veilige werkomgeving. Die verantwoordelijkheid heb je niet alleen op de werkvloer, maar ook voor je medewerkers die onderweg zijn. Vanachter het stuur vergaderen en berichten lezen is niet veilig en niet slim. Even met je ogen of gedachten niet bij het verkeer en iedereen loopt een groot risico op ongelukken. Veilig rijden is MONO rijden. Zonder onnodige afleiding en met volle aandacht voor het verkeer. En ongestoord onderweg zijn geeft je medewerkers de ruimte om mentaal op te laden. 

Ook voor kleinere ondernemingen
Nederland kent veel kleine organisaties met minder dan 20 medewerkers. Misschien ben je zzp’er of heb je een klein onderhoudsbedrijf. Juist dan ben je belangrijk voor de MONO-zakelijk community omdat je vaak binnen de bebouwde kom rijdt, waar de risico’s het grootst zijn.
Als eigenaar ben je vaak ‘meewerkend voorman’. Als een voertuig of een medewerker een paar weken of maanden niet ingezet kan worden, is dat een enorme klap. Daarom kijken we bij de MONO-zakelijk community speciaal naar kleine ondernemingen. Kleine acties zoals de telefoon in automodus zetten, of onder e-mailberichten aangeven dat medewerkers onderweg alleen telefonisch bereikbaar zijn voor spoed, kunnen al een groot verschil maken. Zowel in veiligheid, imago als welzijn van de medewerkers.

Onderdeel van de bedrijfsstrategie
Werkgevers hebben steeds meer aandacht voor sociaal maatschappelijke vraagstukken en goed werkgeverschap. De beweging om zonder afleiding deel te nemen aan het verkeer, waar MONO zich op richt, is zo’n vraagstuk. Hoe kun je zonder al te veel moeite de MONO-uitgangspunten meenemen in de bedrijfsvoering? Er zijn vijf specifieke waarden die voor werkgevers belangrijk zijn en waar MONO aan bij kan dragen: naast veiligheid is dat kostenverlaging, goed werkgeverschap, postief bedrijfsimago en innovatiekracht. Als werknemers zonder afleiding deelnemen aan het verkeer worden die waarden alleen maar versterkt. Die waarden zijn ook actueel in de bedrijfsvoering van organisaties. Ze komen bijvoorbeeld terug in jaarplannen, of zijn relevant binnen de uitgezette bedrijfskoers. 

Tips en middelen voor werkgevers 
Met MONO-zakelijk helpen we werkgevers op weg om de organisatie zo in te richten om de werknemers ongestoord aan het verkeer kunnen deelnemen. Kijk voor praktische tips en ondersteunende middelen en materialen op www.monozakelijk.nl.
delen:
Algemene voorwaarden | privacy statement