Column SDOA: willen veranderen en ontwikkelen is van beide kanten nodig

Magazines | Oost-Gelderland Business nr 1 2018


Leon ten Have, accountmanager Werkgeversservicepunt Achterhoek


Werkgevend Nederland is hevig op zoek. Door economisch herstel en omdat Nederland de verschuivingen binnen de werkende generatie nadrukkelijk gaat voelen. De naoorlogse babyboomers gaan massaal stoppen en aan de instroomkant op de arbeidsmarkt zien we 'ontgroening'. Het gevolg is dat het aantal moeilijk vervulbare vacatures sterk toeneemt. De wedren om vakkrachten is enorm! Aanbod om die vele vacatures in te vullen lijkt al lang niet meer voorhanden. Of vergissen we ons?

We zien namelijk tegelijkertijd een behoorlijk aantal werkzoekenden, die graag aan de slag willen, aan de kant staan. 'Mismatch' zeggen we dan. Maar wát is er dan precies mis? Sociale- en technologische ontwikkelingen, automatisering, flexibilisering en digitalisering, zelfsturing, 'een leven lang leren' en ga zo maar door. Nieuwe functies schieten als paddenstoelen uit de grond en bestaande functies (en organisaties) wijzigen zo ingrijpend en snel, dat het lastig is om bij te benen.

Stel je dan eens voor dat je al een periode niet in staat bent om mee te doen. Bijvoorbeeld vanwege een arbeidshandicap of een eenzijdig arbeidsverleden. Je zit al langer thuis. Je solliciteert, maar wordt steeds afgewezen omdat je niet meer zo snel bent of omdat je juist sturing nodig hebt in plaats van dat je zelf initiatieven kunt nemen. Is er dan iets mis met jou?

Past de huidige werkzoekende niet meer bij de vraag of past de vraag niet meer bij de huidige werkzoekende? Willen veranderen en ontwikkelen is van beide kanten nodig! Steeds meer is het zaak dat ook werkgevers aantrekkelijk worden voor (toekomstige) medewerkers. En dan praten we niet alleen over gunstige arbeidsvoorwaarden. Misschien is dat nog wel het minst. Het gaat waarschijnlijk veel meer over het vermogen om werk en werkomstandigheden aan te passen en op maat te snijden op de (toekomstige) medewerker.

In de afgelopen jaren hebben veel werkgevers dit natuurlijk ook gezien en zijn zij in staat gebleken om hun werkprocessen en werkomstandigheden zodanig aan te passen, dat alle werkzoekenden, een goede bijdrage kunnen leveren aan de business; 'inclusief ondernemen'.

'Inclusief ondernemen' is in Nederland al langer een thema. En dat dit niet alleen met de mond beleid wordt, maar ook zichtbaar wordt toegepast, is bewezen. In het afgelopen jaar hebben we, samen met werkgevers in Oost-Gelderland, honderden werkzoekenden die om uiteenlopende redenen een afstand tot de arbeidsmarkt hebben, kunnen voorzien van werk. Winst voor de medewerker, winst voor de werkgever en winst voor de maatschappij.

Meer weten? Het WerkgeversServicepunt Achterhoek brengt vraag en aanbod bij elkaar. Wij helpen u graag.

www.wspachterhoek.nl

 

Oost-Gelderland Business nr 1 2018

» Coverstory NED fire & security: altijd een gerust gevoel
» ASB: veiligheid en gezondheid voorop
» Goede plaagdierbeheersing werkt kostenbesparend
» Interview Rudolf Bak: Meer regie van bovenaf is dringend gewenst
» Asbestsanering: vertrouwen in plaats van angst creëren
» Riool heeft onderhoud nodig
» Regiodirecteur Michiel Cusell Arriva: Sociaal ondernemen doe je samen
» Bach Vitaliteitscoaching: een vertrouwde steun in de rug
» Column at.groep: jobcoachen is als jongleren
» Column SDOA: willen veranderen en ontwikkelen is van beide kanten nodig
» Column Lijstenmakerij Martin: de talenten
» Wies Bol: de mens op handen dragen
» Special Olympics Nationale Spelen Achterhoek 2018: De hele Achterhoek wil een bijdrage leveren
» Achterhoekse scholen voor Praktijkonderwijs: "Onze leerlingen zorgen voor een goede sfeer"
» VNO-NCW Midden: hulp voor ondernemers bij voorbereiden Brexit
» Jong Management Achterhoek: al 170 jaar bezems en borstels uit Aalten
» ROS Regiemanagement over bedrijfsoverdracht
» GDPR-compliant in zes stappen: doe jij het wel veilig
» Hedan Telecom - ICT: gelegenheid maakt de hacker
» Van Veen Advocaten: privacyrecht op werkvloer draait om bewustwording
» Contentvisie: Durf te luisteren en daarna te leren!
» Achterhoek Agenda 2020: stevige samenwerking technisch onderwijs en bedrijfsleven
» Beenen: innovator in productie-efficiency
» Ad Hoc Data: Nooit meer met hagel schieten
» Business Flitsen - Nick Tibben vennoot bij Stolwijk KennisNetwerk - Project ZomerOndernemer
Lees volledige uitgave online