VNO-NCW Midden: sterk bedrijfsleven voor een vitale gemeente

Magazines | Oost-Gelderland Business nr 6 2017Gemeenteraadsverkiezingen 21 maart 2018

Met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018 hebben MKB-Nederland Midden en VNO-NCW Midden een manifest opgesteld over de voor het lokale bedrijfsleven belangrijkste onderwerpen. De werkgeversverenigingen willen daarmee bereiken dat de politieke partijen in de regio deze punten betrekken bij hun voorbereidingen op de komende gemeenteraadsverkiezingen en bij het opstellen van de collegeprogramma's na de verkiezingen.

Bedrijven scheppen banen, zorgen voor levendige steden en dorpen en dragen bij aan lokale initiatieven. Ondernemers hebben een gemeente nodig met een sterke economische agenda om groei te stimuleren en onnodige belemmeringen weg te nemen of te voorkomen.

Arbeidsmarkt

Een adequaat aanbod van geschoolde werknemers met competenties die goed aansluiten op de regionale economische activiteiten is noodzakelijk. Continue bijscholing blijft noodzakelijk door de zeer snelle (markt)wijzigingen die het bedrijfsleven raken. De aansluiting tussen bedrijfsleven, onderwijs en arbeidsmarkt moet worden versterkt. Dit geldt voor zowel de hogeropgeleiden als de lagergeschoolden. Regioprofilering met SmartHub moet verder worden uitgebouwd, er moet huisvesting voor jongeren beschikbaar zijn en de bereikbaarheid van de Achterhoek moet op orde zijn. Dan zijn we in staat om medewerkers te boeien en te binden en vacatures in te vullen zodat bedrijven hun groeiambities waar kunnen maken.

Bereikbaarheid

Goede bereikbaarheid van de Achterhoek is cruciaal voor een bloeiende economie, voor behoud van bedrijven en werkgelegenheid. Ook digitale bereikbaarheid. Gemeenten horen daarom zorg te dragen voor een goede digitale infrastructuur, óók in buitengebieden. We dringen ook aan op het maken van de slag naar één digitale overheid, voor burgers en bedrijven.

Bedrijventerreinen

De marktvraag verandert steeds sneller en de economie groeit, zorg daarom voor voldoende beschikbaarheid van bedrijventerreinen en goed regionaal beleid. Onder invloed van e-commerce neemt de logistiek een steeds belangrijkere plek in.

Grensoverschrijdend ondernemen

In de Actieagenda 'Grensoverschrijdend Ondernemen en Arbeid' zijn vijftien doelen geformuleerd, uiteenlopend van verminderen van administratieve lasten voor ondernemers in de grensstreek, verbetering van de informatievoorzieningen voor mensen die net over de grens willen werken, ondernemen of studeren en een snellere bereikbaarheid van werk- of stageplek aan de andere kant van de grens. Gemeenten zijn een belangrijke factor om een voortvarende uitrol van deze agenda tot een succes te maken.

Verduurzamen en circulaire economie

De komende jaren werken we met gemeenten, provincie, industriekringen en ODA samen om bij te dragen aan de energiedoelstellingen. Ook willen we de komende jaren samen optrekken om te komen van een lineaire economie naar een circulaire economie. Het is noodzakelijk de ondernemers daarbij te ondersteunen en aandacht te geven aan circulair inkopen en -aanbesteden.

Aanbesteden

Gemeenten kunnen er veel aan doen om het lokale MKB meer kansen te bieden op aanbesteden en tegelijk er zorg voor te dragen dat overheidsmiddelen doelmatig worden besteed. Dat begint met het aangaan van de dialoog, met als doel elkaar beter te leren begrijpen. Zodra duidelijk is welke behoefte een gemeente heeft en welke mogelijkheden er hiervoor in de markt zijn, zal een aanbesteding succesvoller verlopen.

Zet rem op lokale lasten

Beperk de lokale lasten voor het bedrijfsleven. Voorkom stapeling van lasten en wentel de OZB-derving door leegstand niet af op eigenaren/gebruikers. Een gematigde lokale lastendruk is van groot belang voor de aantrekkingskracht van de gemeente/regio. VNO-NCW Achterhoek en MKB Midden roepen gemeenten op om te blijven investeren in het midden- en kleinbedrijf, de 'motor' van de lokale, regionale en landelijke economie.

www.vno-ncwmidden.nl
www.mkbmidden.nl

Oost-Gelderland Business nr 6 2017

» Coverstory WSP Achterhoek: Een geschikte kandidaat voor iedere werkgever
» Bach Vitaliteitscoaching: van vitaliteit naar duurzame inzetbaarheid
» Lijstenmakerij Martin: sociaal ondernemen is onze bedrijfsbasis
» at.groep: achterhoekse werkgevers, wat doen jullie met de Participatiewet?
» Sientje Hulp met Zorg: zorg verlenen vanuit een sociaal hart
» VNO-NCW Midden: De arbeidsmarkt houdt zich niet aan dorps- of stadsgrenzen
» Special Olympics Nationale Spelen Achterhoek 2018: genieten van sport en een plek in de maatschappij
» Het sociale gezicht van De Graafschap, eigenlijk heel normaal!
» VNO-NCW Midden: sterk bedrijfsleven voor een vitale gemeente
» Business Flitsen - Tragter Groep neemt diensten over - Gelderland duurzaamste tuinbouwregio van Europa
» Overname Broekhuis Automatisering door ICT Spirit
» Jong Management Achterhoek: goede voornemens
» Lelystad Airport verdeelt ondernemers in de regio
» Econoom Herman Wijffels: Het moet radicaal anders
» Column ETL Dales: een goed 2018 gewenst!
» Carwash & Co: golflengtes blijven afstemmen
» Familiebedrijven: weg met de bescheidenheid
» Achterhoek Onderneemt Duurzaam: mouwen opstropen voor de toekomst
» Hotel Landgoed Ehzerwold: de zorg zit gebakken in de stenen
» Havezathe Carpe Diem: buitengewoon vergaderen in het rustieke Montferlandse land
Lees volledige uitgave online