Column ETL Dales: een goed 2018 gewenst!

Magazines | Oost-Gelderland Business nr 6 2017

Het is een cliché, maar wat gaat de tijd snel. Het jaar 2018 is alweer gestart. De in het belastingplan 2018 voorgestelde fiscale wijzigingen zijn zo nodig aangevuld en inmiddels door de Tweede en Eerste Kamer goedgekeurd. We beginnen langzaam weer te denken aan de aangifte inkomstenbelasting over het afgelopen jaar. In deze bijdrage zal ik mij beperken tot de wijzigingen in box 3.

Inge Drabbels - RB MB. Belastingadviseur - Inge.Drabbels@etlnederland.nl


Heb je spaartegoeden, beleggingen dan wel overig vermogen, dan hoef je in het belastingjaar 2018 over de eerste ? 30.000 (in 2017: ? 25.000) nog geen vermogensrendementsheffing te betalen. Voor fiscaal partners geldt een verdubbeling, te weten ? 60.000. Tot en met 2016 wordt er in box 3 nog gerekend met een forfaitair rendement van 4% x 30% inkomstenbelasting, ofwel 1,2% belastingheffing over het vermogen in box 3. Zeker gelet op de huidige rentetarieven op spaartegoeden wil men in de toekomst meer gaan aansluiten bij het gemiddelde werkelijke rendement. Vanaf het belastingjaar 2017 zal er met drie schijven gerekend gaan worden. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat er meer rendement op het vermogen wordt behaald naarmate er meer vermogen is. Waarbij er wordt meegewogen dat er dan in de regel ook meer zal worden belegd dan gespaard, wat doorgaans een hoger rendement oplevert.

Bij de berekening van de rendementen is een onderverdeling gemaakt tussen het gemiddelde landelijke rendement op spaargeld over vijf jaar bezien (voor 2017: 1,63%) en het gemiddelde lange termijn rendement op aandelen, obligaties en onroerende zaken over 15 jaar (voor 2017: 5,39%).

Schijven Percentage       1,63% percentage   5,39% %   gemiddeld rendement

tot en met € 75.000                67%                 33%           2,871%

van € 75.001 - € 975.000         21%                 79%           4,600%

vanaf € 975.001                        0%                100%          5,390%

Feitelijk bekent dit dat er rekening houdend met een heffingsvrij vermogen van ? 25.000 in 2017, ? 100.000 van het vermogen onder het laagste fictieve rendement van 2,871% valt.

Vanaf 2018 is dit € 105.000. Ofwel, vermogens tot € 100.000 / € 105.000 worden geacht voor 67% uit spaargeld te bestaan, en vermogens tussen de € 100.000 en 1 miljoen euro voor slechts 21%. Vermogens vanaf 1 miljoen euro worden geacht volledig uit beleggingen te bestaan. Volgens de Belastingdienst is deze verdeling gebaseerd op gegevens uit alle belastingaangiften over het jaar 2012 en zal er in 2020 opnieuw worden beoordeeld of dit nog voldoende aansluit bij de realiteit. Overigens is er over het berekende rendement altijd 30% aan inkomstenbelasting in box 3 verschuldigd. Voorts kan het belastbare vermogen worden verminderd met eventuele tot box 3 behorende schulden, voor zover deze schulden boven een drempel van (in 2017 en 2018) € 3.000 (fiscaal partners € 6.000) uitkomen. Het nieuwe kabinet heeft besloten dat er voor het fictief rendement op spaargeld voortaan wordt aangesloten bij rentes van maximaal anderhalf jaar vóór het belastingjaar. In het belastingjaar 2018 zal de belastingdienst daarom uitgaan van de gemiddelde spaarrente van juli 2016 tot en met juli 2017. Deze rente lijkt uit te komen op 0,35%. Er gaan echter ook al geluiden op dat de heffing in de toekomstige jaren al weer zal gaan stijgen.

Een nieuw jaar, met in dit geval voor mij ook meteen een afsluiting. Dit is namelijk mijn laatste column. Of je nu kiest voor sparen of voor beleggen, ik wens je alle goeds en maak er een mooi (fiscaal) 2018 van!

Oost-Gelderland Business nr 6 2017

» Coverstory WSP Achterhoek: Een geschikte kandidaat voor iedere werkgever
» Bach Vitaliteitscoaching: van vitaliteit naar duurzame inzetbaarheid
» Lijstenmakerij Martin: sociaal ondernemen is onze bedrijfsbasis
» at.groep: achterhoekse werkgevers, wat doen jullie met de Participatiewet?
» Sientje Hulp met Zorg: zorg verlenen vanuit een sociaal hart
» VNO-NCW Midden: De arbeidsmarkt houdt zich niet aan dorps- of stadsgrenzen
» Special Olympics Nationale Spelen Achterhoek 2018: genieten van sport en een plek in de maatschappij
» Het sociale gezicht van De Graafschap, eigenlijk heel normaal!
» VNO-NCW Midden: sterk bedrijfsleven voor een vitale gemeente
» Business Flitsen - Tragter Groep neemt diensten over - Gelderland duurzaamste tuinbouwregio van Europa
» Overname Broekhuis Automatisering door ICT Spirit
» Jong Management Achterhoek: goede voornemens
» Lelystad Airport verdeelt ondernemers in de regio
» Econoom Herman Wijffels: Het moet radicaal anders
» Column ETL Dales: een goed 2018 gewenst!
» Carwash & Co: golflengtes blijven afstemmen
» Familiebedrijven: weg met de bescheidenheid
» Achterhoek Onderneemt Duurzaam: mouwen opstropen voor de toekomst
» Hotel Landgoed Ehzerwold: de zorg zit gebakken in de stenen
» Havezathe Carpe Diem: buitengewoon vergaderen in het rustieke Montferlandse land
Lees volledige uitgave online