Nieuws

geplaatst: 16-10-2017

Week van Geluk in Ruurlo

23 tot en met 27 oktober is het de Week van Geluk in Ruurlo! Het Repair Café, ’t Dorpshuis, Old Reurle, Voormekaar Ruurlo en de Bibliotheek Oost-Achterhoek hebben hiervoor de handen ineen geslagen. In deze week vinden er in het bibliotheekgebouw verschillende activiteiten plaats rond het thema Geluk. En Ruurloërs kunnen Ruurloërs nomineren voor de speciale geluksactie van Voormekaar en verschillende Ruurlose winkeliers en ondernemers!

Geluk zit ‘m in de kleine dingen
Een ander verder helpen. Er voor iemand zijn. Je inzetten voor Ruurlo. Het zijn de kleine dingen die het grote verschil voor de ander én voor Ruurlo kunnen maken. Met die gedachte organiseren de gebruikers van het bibliotheekgebouw en verschillende lokale ondernemers/winkeliers in de Week van Geluk verschillende activiteiten.

Geluksactie van Voormekaar Ruurlo en Ruurlose winkeliers/ondernemers
Zo heeft Voormekaar Ruurlo het idee opgevat om samen met verschillende Ruurlose winkeliers/ondernemers tijdens de Week van Geluk dorpsgenoten te verrassen. Vanaf 20 oktober tot en met 26 oktober kunnen Ruurloërs andere dorpsgenoten nomineren die iets goeds doen voor een ander en daarmee Ruurlo een beetje mooier maken. Dit kan van alles zijn: van een buurman die klaar staat als je dat nodig hebt tot een moeder die actief is bij de vereniging. Met de speciale kaart die te krijgen is bij de lokale ondernemers kunnen inwoners meedoen. En wie weet: ontvangt u op 27 oktober een mooie verrassing!

Dinsdag 24 oktober 10.00-12.00 uur : geluksmomentjes omzetten in woorden
‘t Dorpshuis en de Bibliotheek Oost-Achterhoek organiseren in de Week van Geluk een gedichtenochtend. Inwoners zijn van harte welkom om mee te doen en zelf aan de slag te gaan met het maken van een gedicht rondom het thema ‘Geluk’. Natuurlijk is het ook mogelijk om te komen luisteren. Niets hoeft, alles mag, neem eventueel een gedichtenbundel mee. Voor koffie en thee wordt gezorgd.
Donderdag 26 oktober om 20.00 uur: Lezing: Eet jezelf gelukkig en Repair Café extra geopend

Eet jezelf gelukkig. Het klinkt kort door de bocht maar toch is het mogelijk. Hierover en meer gaat de gratis lezing die wordt verzorgd door Dorien Agelink van Lekker Leven Voedingsadvies. Vanuit haar praktijk in Ruurlo begeleidt zij individuele cliënten en groepen die willen werken aan een gezonde leefstijl, waarbij de keuze voor Puur Gezonde voeding van essentieel belang is.
In de middag is het Repair Café Ruurlo extra geopend. Kom even langs, tussen 13.30 en 16.30 uur.
Ook is er op vrijdag 27 oktober een Cine-breng film om 20.00 uur. Entree is 5 euro, voor Bibliotheekleden 4 euro. Na afloop van de film wordt een drankje aangeboden.

De hele week: vitrinethema Toen was Geluk heel gewoon, archief extra geopend op 25 oktober
De Historische vereniging ‘Old Reurle’ is in haar archieven gedoken en op zoek gegaan naar oud (beeld) materiaal rondom ‘Geluk’. Kom even kijken bij de vitrine of loop even langs op woensdag 25 oktober. Het archief is deze ochtend extra geopend.

Nieuws

geplaatst: 12-10-2017

Groot feest in Amphion ter ere van 25 jaar SDC

Afgelopen vrijdag 6 oktober vierde SDC haar 25 jaar bestaan in het Amphion. De directeur eigenaren van dit familie bedrijf, Paul en Vincent Kloos, vierden het 25 jarig bestaan samen met klanten, medewerkers, familie, vrienden en leveranciers.

Vincent en Paul Kloos bedankten tijdens het officiële gedeelte op een bijzondere wijze hun vader, Jan Kloos, die als oprichter de basis heeft neer gezet voor dit mooie familie bedrijf. Jan Kloos is geleidelijk naar de achtergrond getreden. Tijdens een video vertelden verschillende zakelijke relaties anekdotes die zij mee hebben gemaakt tijdens hun samenwerking met Jan Kloos. Deze anekdotes zijn kenmerkend voor de cultuur van SDC. Het is een toegankelijk bedrijf. Het bedrijfspand van SDC heeft zelfs een kroeg, wat wel duidelijk maakt hoe men denkt over gastvrijheid. De medewerkers boden tijdens dit officiële gedeelte een cadeau aan: een schilderij bestaande uit allemaal oude foto’s van SDC die samen het portret van Jan Kloos vormen.

SDC levert onder andere telefonieproducten, netwerkwerkproducten en wifi-oplossingen aan bedrijven als installateurs, IT-bedrijven en Telecombedrijven. De kennis die SDC heeft van de producten van de verschillende merken, maakt dat zij informatie en ondersteuning kunnen bieden bij het combineren van al deze producten.

Tijdens het feest werd er even teruggeblikt op het verleden, maar vooral gekeken naar de toekomst. Er werd ook een frisse, nieuwe huisstijl gepresenteerd, die past bij deze tijd en de toekomst. In de afgelopen jaren heeft SDC verschillende benamingen gehad: SDC Telecom, SDV Logistics BV en de afgelopen jaren was het SDC Group, maar uiteindelijk noemt iedereen het bedrijf gewoon SDC. En omdat SDC houdt van ‘gewoon doen’ hebben ze besloten om het ‘gewoon’ bij SDC te houden. De url op internet wordt ook ‘gewoon’ SDC.nl en er wordt gewerkt aan een nieuwe website.

De avond in het Amphion werd geopend met een buffet, daarna volgende een kort officieel gedeelte met twee sprekende korte film, wat overging in een feest op de dansvloer. De medewerkers en hun partners werden aan het einde ook nog verrast met een after party in Ruimzicht. De samenwerking stond ook centraal in de organisatie van het feest. SDC koos voor drie lokale partijen om de avond te organiseren. Deze avond werd duidelijk dat SDC weet hoe ze samen een feest moeten vieren en dat ze samen met hun medewerkers, klanten en leveranciers vol vertrouwen de volgende 25 jaar in gaan.

Nieuws

geplaatst: 12-10-2017

P10 biedt nieuw kabinet ruimte voor oplossingen

Het nieuwe regeerakkoord ziet veel ruimte voor oplossingen. De P10, het samenwerkingsverband van grote plattelandsgemeenten zonder stedelijke kern, kan voor een aantal thema’s deze ruimte bieden en is verheugd dat het nieuwe kabinet hieraan aandacht besteedt.

Maatwerk voor het platteland
De regio krijgt veel aandacht in het akkoord. Terecht, want plattelandsregio’s hebben specifieke maatschappelijke opgaven die om maatwerkoplossingen vragen. Wij hebben waardering voor de ruimte die het kabinet bijvoorbeeld wil bieden aan experimenten om het voorzieningenniveau op peil te houden. Hierbij wordt de nadruk echter nog te veel gelegd op de krimpregio’s. P10-gemeenten liggen lang niet allemaal in een krimpregio, maar staan wel voor dezelfde opgave om voorzieningen beschikbaar en bereikbaar te houden. Hierbij spelen de financiën uit het Gemeentefonds ook een grote rol. In de programmatische afspraken, die het kabinet met de mede-overheden wil maken over de financiële verhoudingen, pleiten wij daarom voor maatwerk voor de grote plattelandsgemeenten.

Het nieuwe kabinet wil werk maken van de mogelijkheden die de nieuwe Omgevingswet biedt. Het kabinet wil afspraken maken over regionaal maatwerk, bijvoorbeeld door het wegnemen van belemmeringen bij de woningbouwproductie of de aanpak van leegstand. Dit maatwerk is van belang voor krimpregio’s, maar minstens zo belangrijk voor andere plattelandsregio’s.

Ruimte voor oplossingen
Een van de kernpunten van het nieuwe kabinet is het aanpakken van de klimaatverandering. De P10-gemeenten bieden letterlijk ruimte voor oplossingen voor de verduurzamingsopgave van Nederland. Klimaatadaptatie, energietransitie en circulaire economie zijn speerpunten van de P10. Voorzitter Ellen van Selm: “Wij willen, in samenspel met de stad, de ruimte bieden voor innovatie én uitvoering om de energietransitie mogelijk te maken”. Digitale bereikbaarheid is hierbij onmisbaar. Wij blijven het belang van snel internet voor de ontwikkeling van het platteland bij het nieuwe kabinet benadrukken. De P10-gemeenten hebben ten slotte een belangrijke agrarische functie, die een grote bijdrage kan leveren aan het omschakelen naar een circulaire economie. De P10 zal namens het platteland daarom graag gesprekspartner zijn voor de oplossingen die vorm krijgen in de nieuwe Klimaatwet van dit kabinet.

Kortom, de P10 ziet veel mogelijkheden in het regeerakkoord om zijn eigen opgaven voor een leefbaar platteland te realiseren en tegelijkertijd een grote bijdrage te leveren aan de opgaven van Nederland. Wij roepen het nieuwe kabinet op het platteland via de P10 te betrekken bij de uitwerking van dit regeerakkoord.

Nieuws

geplaatst: 11-10-2017

Laborijn Match van de Maand: Agrio en Jelle de Vries een win-win

Steeds meer bedrijven en organisaties ondernemen met een maatschappelijk missie. Bijvoorbeeld door een werkplek te bieden aan mensen die al een tijdje aan de zijlijn van de arbeidsmarkt staan. Laborijn zet iedere maand ondernemers die in de praktijk werk maken van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen in het zonnetje door te trakteren op de ‘Match van de Maand-taart’. Deze maand kwam de taart terecht bij uitgeverij Agrio. Dit bedrijf maakte een succesvolle match met Jelle de Vries uit Gendringen.

Werkzoekenden die aan de zijlijn staan, hebben vaak een arbeidshandicap en hebben daarom een uitkering, zijn statushouder of 50-plussers met een uitkering. Ook Jelle de Vries (62) behoorde jarenlang tot deze groep. Want na jaren op zoek te zijn geweest naar werk, had hij de hoop op een betaalde baan opgegeven. “Ik had mijn dagen al gevuld met tal van klussen en oppaswerk en geloofde er niet meer in dat ik ooit nog aan betaald werk zou komen”, vertelt hij. Laborijn zag potentieel in Jelle en via een intensief ‘maatwerk-traject’ is hij sinds 1 oktober 2017 aan de slag bij Agrio.

Boerennuchterheid
Agrio is een middelgrote uitgeverij met ruim zeventig medewerkers en biedt een toonaangevend, crossmediaal agrarisch portfolio aan boeren. Daarnaast staat Agrio midden in de maatschappij en staat het bedrijf te boek als ‘Maatschappelijk Verantwoorde Onderneming’, waarbij boerennuchterheid de boventoon voert. Tamara Yapru, personeelsadviseur van Agrio, geeft aan dat Agrio altijd op zoek is naar nieuw talent waarbij leeftijd een ondergeschikte rol speelt. “Het talent, de competenties en vaardigheden van Jelle sloten goed aan bij onze vacature van klusjesman/conciërge”, aldus Yapru.

Match van de Maand-taart
De motivatie van Agrio om werkzoekenden zoals Jelle een kans te geven, was voor Laborijn reden om Agrio en Jelle de Vries te trakteren op de ‘Match van de Maand-taart’. Jelle de Vries kan zijn geluk niet op. Re-integratieconsulent Anne Welling en accountmanager Diane Lupinu van Laborijn houden beiden contact met zowel Jelle als Agrio om de ‘match’ te begeleiden. “Dit is waarom ik dit werk doe”, zegt Anne Welling. “Het is fantastisch om te zien hoe Jelle het geloof in eigen kunnen weer heeft omarmd. Via de app laat hij mij af en toe weten hoe het met hem gaat en het gaat goed.”

Interesse in werkzoekenden via Laborijn? Voor info en contact: www.laborijn.nl.

Foto: Jelle de Vries (2e van links) en Ben van Uhm, directeur/eigenaar van Agrio (3e van links) nemen de Match van de Maand-taart in ontvangst van re-integratieconsulent Anne Welling (links) en accountmanager Diane Lupinu (rechts) van Laborijn.

Nieuws

geplaatst: 11-10-2017

Gemeente Bronckhorst zit digitaal in de kopgroep

Landelijk 5e plaats in ‘digitale volwassenheid’

Gemeente Bronckhorst scoort een mooie 5e plaats in een onderzoek naar de digitale dienstverlening van overheden. De ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en Economische Zaken (EZ) willen de staat van de digitale dienstverlening in beeld brengen. Daarom onderzochten zij voor het vierde jaar op rij de digitale volwassenheid van de gemeentelijke websites in Nederland.
Zij onderzoeken bijvoorbeeld of bij een aanvraag de gegevens van de aanvrager voor-ingevuld worden (met gebruik van DigiD of e-Herkenning) en of het voor een inwoner mogelijk is een formulier digitaal in te sturen. Wethouder Antoon Peppelman: “Er werd ook gekeken of wij als gemeente een eenvoudige melding of vraag via een contactformulier laagdrempelig maken, juist door géén DigiD te vragen. Omdat de inwoner bij ons centraal staat, letten wij hier goed op. Wij zijn dan ook blij met deze mooie score.”

Bronckhorst is 90% digitaal volwassen
Het onderzoek toetst gemeenten op 56 producten, 33 voor inwoners en 23 voor ondernemers. Een product is de mogelijkheid die een gemeente biedt om een aanvraag of melding te doen, bijvoorbeeld een aanvraag bijstandsuitkering of melding gevonden voorwerp. Is dit product digitaal aan te vragen en zo ja, in hoeverre is dan sprake van een geavanceerde digitale toepassing? Daar waar het gaat om het aantal producten dat de gemeente digitaal aanbiedt scoort Bronckhorst 92% (landelijk gemiddelde is hier 83%). Kijkt men naar de digitale volwassenheid van de producten dan neemt Bronckhorst landelijk de 5e plaats in met een 90% score! Het landelijk gemiddelde voor digitale volwassenheid ligt op 75%.

Digitale dienstverlening
Digitale dienstverlening neemt een grote vlucht. In het overheidsprogramma ‘Digitaal 2017’ werken de ministeries van BZK en EZ nauw samen met overheidsorganisaties om zoveel mogelijk diensten aan burgers en ondernemers via een digitaal kanaal aan te bieden. Om de staat van de digitale dienstverlening in beeld te brengen, is voor het vierde jaar op rij de digitale volwassenheid onderzocht van de meest gebruikte producten voor inwoners en ondernemers van de 388 gemeenten in Nederland.

Nieuws

geplaatst: 11-10-2017

Specsavers opent winkel in Zevenaar

Onlangs heeft Specsavers officieel de deuren geopend van haar winkel in Zevenaar. Mede-eigenaren van deze 130e Specsavers winkel aan de Grietsestraat 18 zijn opticiens Reza van Etten en Edwin de Graaff en audicien Aart Jansen. Alle drie hebben zij jarenlange ervaring in hun vakgebied. In totaal staat er een team van zes professionals klaar om klanten de beste oog- en hoorzorg te bieden.

Jarenlange ervaring
Reza van Etten heeft ruim 25 jaar ervaring in het vak, waarvan 2 jaar bij Specsavers. Samen met Edwin de Graaff is hij al mede-eigenaar van de succesvolle winkel aan de Ketelstraat in Arnhem. De Graaff is een bekend gezicht binnen Specsavers, 18 jaar geleden opende hij een van de eerste winkels van Specsavers. Ook audicien Aart Jansen is al ruim 25 jaar werkzaam in zijn vak. Samen gaan zij nu dit nieuwe avontuur in Zevenaar aan. Daarin staan zij niet alleen. Het team bestaat uit enthousiaste collega’s, woonachtig in de regio Zevenaar, Duiven en Doesburg. ‘‘Ik ben oprecht trots op dit team en we kijken er erg naar uit om ook van deze nieuwe winkel een succes te maken waar zowel klanten als collega’s zich in een warm bad wanen’’, aldus De Graaff.

De klant staat voorop
Specsavers onderscheidt zich door het bieden van betaalbare en professionele oog-en hoorzorg. ‘‘Naast het bieden van de beste prijs, zijn service en professionaliteit voor ons minstens zo belangrijk. We vinden dat je met je ogen en oren uiterst zorgvuldig om moet gaan. Daarom worden bij Specsavers alle oogonderzoeken uitsluitend gedaan door opticiens of optometristen met een afgeronde overheidserkende MBO- of HBO-optiekopleiding. Daarnaast vinden wij het belangrijk om een bril perfect aan te laten passen. Met onze Digitale Precisie Meter stemmen we de glazen nauwkeurig af op de ogen en het montuur voor een optimaal kijkcomfort’’, aldus Van Etten.

Ook voor de audiciens bij Specsavers geldt dat zij allen gediplomeerd en StAr-geregistreerd zijn. “Een goede zaak, want problemen met het gehoor luisteren nauw en vragen om een professionele audicien die verstand van zaken heeft. Mensen met licht tot complex gehoorverlies kunnen bij ons rekenen op een deskundig advies, innovatieve hoortoestellen én uitgebreide nazorg. Daarnaast onderzoek ik met een video otoscoop, een digitale oorscan, de gehoorgang en trommelvliezen, terwijl de klant zelf meekijkt op het scherm. Zo begeleid ik, samen met mijn collega’s, onze klanten bij een passende hooroplossing’’, aldus Jansen.

Lokale betrokkenheid
Naast het bieden van kwalitatieve oog- en hoorzorg hecht Specsavers als zijnde een familiebedrijf waarde aan betrokkenheid, samenwerking en het nemen van eigen verantwoordelijkheid. Voor elke klant die een bril of hoortoestel koopt wordt een vast bedrag gespaard voor een lokaal goed doel. Aanmelden kan vanaf 6 november via www.stichtingspecsaverssteunt.nl.

Nieuws

geplaatst: 11-10-2017

Anton Stapelkamp voorgedragen als nieuwe burgemeester van Aalten

De gemeenteraad van Aalten heeft vanavond een besluit genomen over de aanbeveling aan de minister van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties voor een nieuwe burgemeester. Als het aan de raad ligt, wordt Anton Stapelkamp benoemd als eerste burger van Aalten.

Mr. A.B. Stapelkamp is (nog net) 55 jaar en geboren te ’s-Gravenhage. Hij is getrouwd en lid van de ChristenUnie. Hij heeft zijn familieroots in de gemeente Aalten liggen. Hij studeerde Nederlands Recht (staats- en bestuursrecht) aan de Universiteit te Leiden. Hij was 6 jaar docent en opleidingscoördinator Openbaar Bestuur en Sociale zekerheid bij het ROC Albeda te Rotterdam. Van 2001 tot 2010 was hij lid van het Dagelijks Bestuur van de Rotterdamse deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek. Hij had de portefeuilles welzijn en zorg, sport en recreatie, onderwijs en cultuur.

Sinds begin 2011 is de heer Stapelkamp burgemeester van de Zeeuwse gemeente Kapelle. De heer Stapelkamp wordt als burgemeester van Aalten aanbevolen, vanwege zijn ruime bestuurlijke ervaring, doortastendheid en hij past het beste in de profielschets. Hij straalt rust en vertrouwen uit en wordt ervaren als een krachtig boegbeeld zowel binnen als buiten Aalten.

Het besluit van de gemeenteraad vormt de afronding van een proces dat begon met de vaststelling van de profielschets door de raad waarin de kwaliteiten waren verwoord, waaraan de nieuwe burgemeester dient te voldoen. Vervolgens heeft de vertrouwenscommissie het raadsbesluit van vanavond voorbereid. In de vertrouwenscommissie zaten 7 raadsleden (van elke fractie één) aangevuld met twee vertegenwoordigers van het college, de gemeentesecretaris en de griffier als adviseurs.

De aanbeveling zal verzonden worden naar de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties die een Koninklijk Besluit zal voorbereiden. Het is de bedoeling dat de heer Stapelkamp op 15 december wordt geïnstalleerd.

Nieuws

geplaatst: 05-10-2017

Volleybalster ambassadeur Special Olympics Nationale Spelen Achterhoek 2018

Ze is amper terug uit Azerbeidzjan, waar ze met het nationaal volleybalteam zilver haalde op het EK. Twee dagen later vliegt ze naar Istanbul, waar de competitie voor haar club Vakibank SK op het punt van beginnen staat. Toch was Lonneke Sloetjes dinsdagavond 3 oktober van de partij in de Topsporthal in Doetinchem, om een mooie prijs in ontvangst te nemen én de organisatoren van sportevenement Special Olympics een hart onder de riem te steken.

,,Ik vind het heel bijzonder dat ik ambassadeur van de Special Olympics mag zijn. Iedereen heeft het recht om te sporten, ook mensen met een verstandelijke beperking’’, aldus de 26-jarige topsporter. ,,En ik ben trots op de Achterhoek en heel blij dat het evenement in onze regio wordt gehouden.’’

Doetinchems burgemeester Mark Boumans schoof de IJsselring, een ontwerp van juwelier De Tijd, om de vinger van Sloetjes. Het eerbetoon is bedoeld voor topsporters die Doetinchem als sportstad op de kaart zetten. Voetbalster Siri Worm (EK voetbal voor vrouwen) en tennisster Richèl Hogenkamp kregen eerder dezelfde onderscheiding.

Sportwethouder Peter Drenth onderstreepte tegenover ceremoniemeester en projectleider Marian Hagen het belang van de Special Olympics. Op 8, 9 en 10 juni 2018 strijden 2.500 sporters met een verstandelijke beperking in acht gemeenten om de hoogste eer in 25 takken van sport. Liefst 22 verenigingen en accommodaties uit de hele regio zijn bij de organisatie betrokken. Vrijwilligers daarvan werden dinsdagavond bijgepraat door de Stichting Special Olympics Nationale Spelen Achterhoek.

Net als Lonneke Sloetjes onderstreepte de Doetinchemse sportwethouder Peter Drenth het grote belang van de Special Olympics. ,,We doen dit als Achterhoekers met elkaar. Als Doetinchem willen we elk jaar minstens één groot sportevenement. We hebben de Nationale Sportweek gehad, dit jaar het EK voor vrouwen. Misschien zijn de Special Olympics wel de belangrijkste van de drie.’’
Met de drukbezochte bijeenkomst in de Topsporthal geeft Doetinchem aan dat de focus vanaf nu wordt verlegd van het EK vrouwenvoetbal naar het grootschalige evenement in juni volgend jaar.

Nieuws

geplaatst: 04-10-2017

Plan gereed voor gebied Oude IJssel - binnenstad

Het inrichtingsplan voor het gebied tussen de Oude IJssel en de binnenstad is gereed. Bij het maken van het plan hebben de gebruikswensen voorop gestaan. Doel is om de beleving van het water in en bij de stad te vergroten en zo bij te dragen aan de aantrekkelijkheid van de binnenstad. Het inrichtingsplan komt in november in de gemeenteraad.

Grote betrokkenheid vanuit samenleving
Aan het plan is gewerkt door een projectteam met inwoners, ondernemers en ambtenaren van gemeente en waterschap. Zij hebben een ontwerp gemaakt op basis van de gebruikswensen. Volgens wethouder Ingrid Lambregts heeft dit goed uitgepakt: “Er is door het projectteam met ontzettend veel energie aan dit plan gewerkt. Dat heeft geleid tot een plan van hoge kwaliteit. Tegelijk is er ook goed geluisterd naar de input vanuit de samenleving.” Op het concept-ontwerp is feedback gevraagd en met meer dan 1.000 reacties is daarvan volop gebruik gemaakt. Op basis van de feedback is het inrichtingsplan verbeterd en verfijnd. Voor het benodigde verkeersonderzoek is een gespecialiseerd bureau aan de slag gegaan en zijn de Gaswal en C. Missetstraat twee keer op proef afgesloten. Zo is een goed beeld gekregen van de mogelijkheden om de beleving in het gebied te verhogen, maar ook van de effecten op de verkeerssituatie in Doetinchem.

Een verblijfsgebied met verbinding tussen stad en water
Ter hoogte van de Waterstraat krijgt de Gaswal een brede oversteek, waardoor deze entree aantrekkelijker wordt, met name voor voetgangers en fietsers. Met de aanleg aan de stadszijde van een boulevard met zitkade, pleintjes en ‘plekjes’, groen en een waterpartij ontstaat de gelegenheid om van het water en van activiteiten op het water (bijv. concert, roeiwedstrijd) te genieten. Langs het water wordt de flaneersteiger doorgetrokken en er komt ruimte voor aanlegplaatsen voor boten. Een brug ter hoogte van ’t Brewinc zorgt voor een mooie plek én biedt de gelegenheid om een rondje Oude IJssel te maken. De Bleek houdt in het plan zijn unieke karakter van open en groen verblijfsgebied, waar af en toe kleinschalige evenementen plaatsvinden. Daar waar mogelijk kan de ecologie versterkt worden.

In het gebied tussen de Oude IJssel Brug en de Europabrug komt een speelplek. Door het aanbrengen van watergangen komen de binnenstad en de rivier op speelse wijze met elkaar in verbinding. Het is de bedoeling de benodigde energie in het gebied zelf op te wekken. In de hoek tussen de Europabrug en de Gaswal is ruimte voor zonnebomen of een andere energieopwekker. Het projectteam heeft twee varianten uitgewerkt voor de ligging van de weg bij de Walmolen; een variant achter de molen langs en een variant voor de molen (vergelijkbaar met de huidige situatie). Het college heeft voor deze laatste variant gekozen, omdat uit de feedback blijkt dat deze meer draagvlak heeft bij omwonenden.

Meer ruimte voor voetgangers en fietsers, gemotoriseerd verkeer te gast
Het is de bedoeling om de Gaswal en de C. Missetstraat te versmallen en zodanig in te richten dat het gemotoriseerde verkeer te gast is in het gebied. De oversteekbaarheid voor voetgangers wordt zo sterk verbeterd en fietsers krijgen de ruimte. In het evenementenseizoen wil het college de mogelijkheid bieden om de Gaswal en C. Missetstraat in het weekend af te sluiten voor activiteiten. Verkeersbureau Goudappel Coffeng heeft een studie verricht naar de mogelijkheden om de Gaswal en C. Missetstraat te ‘knippen’ of te ‘knijpen’. Er zijn meerdere varianten berekend aan de hand van het verkeers- en geluidsmodel. Het omliggende wegennet kan de voorgestelde oplossing aan, zonder dat er onaanvaardbare toename van verkeer, overschrijding van de milieunormen of onveilige verkeerssituaties plaatsvinden. De overige varianten, zoals permanent afsluiten of eenrichtingsverkeer, vragen grote maatregelen aan het wegennet in Doetinchem met torenhoge kosten. Dat vindt het college niet verantwoord en het is ook niet nodig om een aantrekkelijk verblijfsgebied bij de Oude IJssel te realiseren.

Nieuws

geplaatst: 03-10-2017

50 bedrijven gezocht die duurzaam willen stoken

Energiecoöperatie De Groene Kolenboer is op zoek naar 50 bedrijven in een straal van ca. 25 kilometer rondom Deventer die van het gas af willen. Deze bedrijven krijgen de kans om hun bedrijven voortaan duurzaam te verwarmen. In de meeste gevallen zal dat zijn met gebruik van zogenaamde landschapskorrels. Dat zijn houtpellets gemaakt van lokaal landschapshout. Ook garandeert De Groene Kolenboer voor langere termijn leveringszekerheid van deze brandstof. Speciaal voor deze gelegenheid presenteert De Groene Kolenboer op dinsdagmiddag 10 oktober tijdens VORST’17 een financieel instapmodel om het bedrijven nog makkelijker te maken van het gas los te komen. Doelstelling is om binnen afzienbare tijd hiermee tot een financiële slagkracht van minimaal 15 miljoen euro te komen. Daarnaast wordt een mogelijkheid tot lease van biomassaketels en pelletkachels geïntroduceerd.

Investeringsmaatschappij en groenfonds
Als ondernemer, medewerker en ZZP’er oriënteert u zich tijdens VORST’17 op duurzame oplossingen voor uw bedrijf. Het middagprogramma van VORST’17 (te vinden op www.vorst.nl) staat namelijk in het teken van de zakelijke markt. Om u te informeren en inspireren komt o.a. Hanno Littink van Bax Advocaten Belastingkundigen spreken. Hij zal meer vertellen over het belang van de door De Groene Kolenboer opgerichte investeringsmaatschappij en de intentie voor oprichting van een speciaal groenfonds voor de regio, gericht op landschapsversterking en biomassaprojecten. Voor de oprichting van het groenfonds wordt o.a. samengewerkt met stichting Duurzaam Salland. Lease wordt georganiseerd in samenwerking met het landelijk opererende Credion Agro uit Assen

Jaap Starkenburg is directeur bij Stichting IJssellandschap en vertelt tijdens VORST’17 hoe duurzaam landschapsbeheer samen kan gaan met een duurzame energievoorziening. Ook komt Stefan Lemmens van Fimavest BV vertellen over zijn ervaringen met het stoken met pelletketels. Mieke van Looveren en Luc Vermeeren zijn aanwezig namens de ca. 50.000 leden tellende energiecoöperatie Ecopower cvba in België en vertellen hoe houtpellets gemaakt worden. Tot slot heeft u volop de gelegenheid om te netwerken onder het genot van diverse brouwsels.

Van bier brouwen tot de Ruige Rita’s
Duurzaamheid hoeft niet saai te zijn. Dat wordt duidelijk uit zowel het middagprogramma als avondprogramma van VORST’17. Naast vlammende betogen en inspirerende voorbeelden op de informatiemarkt biedt VORST’17 u de gelegenheid om mee te doen met een Masterclass van Wagging Finger Distillery (proeven van Whisky, Rum en Gin) en hoort u in een Masterclass Bierbrouwen ook over de verbintenis tussen Stichting IJssellandschap en Davo Bieren. Na het boogschieten trek gekregen? Dat komt mooi uit want de barbecue op houtpellets staat klaar! De Dag van de Duurzaamheid wordt afgesloten op de dansvloer tijdens een optreden van de Ruige Rita’s. Een vlammend einde van de dag!

Gratis toegang, wel graag aanmelden
Meer informatie over het programma tijdens deze vlammende dag, de sprekers en de standhouders vindt u online op www.vorst.nl. Hier kunt u zich ook gratis aanmelden. Het middagprogramma start om 13.30 uur. Het avondprogramma start om 17.30 uur. De Ruige Rita’s beginnen om 21.00 uur.