Nieuws

geplaatst: 30-11-2017

LOC 17 koopt loods Turfhaven

LOC 17 wordt 11 december eigenaar van de GTW-loods, kraan en trechter. Op die dag tekenen koper en verkoper de leveringsakte. LOC 17 gaat als nieuwe eigenaar beginnen met het opknappen van de loods. Ook gaat ze er voor zorgen dat in de loods een modern voorzieningengebouw komt voor de haven- en campergasten.

Sinds september 2016 onderzoekt LOC17 samen met de Gemeente de haalbaarheid van haar ambitieuze programma voor de loods. In de loods moet horeca, een zaal annex markthal, bedrijfsunits en vakantie-appartementen worden gerealiseerd. Dit alles zal gebeuren in meerdere fasen, waarbij een grondige aanpak van de buitenwanden de prioriteit krijgt. De GTW-loods is in de loop der jaren behoorlijk in verval geraakt.

De ondernemers van LOC 17: “Het is goed dat een stuk geschiedenis dat verwijst naar een industrieel-en havenverleden behouden blijft voor Doesburg. De loods van de Gelderse Tramwegen en de haven vervulden generaties lang een cruciale rol als knooppunt voor allerlei vormen van handel en transport en bedienden hiermee een groot deel van de Achterhoek. Wij zijn dan ook verheugd dat de gemeente dit heeft onderkend en zich zoveel inspanningen heeft getroost om dit laatste stukje industrieel erfgoed voor onze stad te behouden. Wat gesloopt is komt nooit meer terug!”

LOC 17 zal op eigen wijze de GTW-loods, met respect voor het gebouw, weer een knooppunt laten worden van allerlei activiteiten. “Wij hopen in de toekomst vele mensen te mogen verwelkomen en te laten delen in ons enthousiasme voor dit bijzondere gebouw op een unieke locatie in Doesburg.”

Vanaf 2008 is de Gemeente op zoek naar een nuttige bestemming voor de loods, een bestemming die aansluit bij de haven. De voormalige bedrijfshaven van de Betoncentrale is met financiële bijdrage van de provincie getransformeerd in een aantrekkelijke toeristische passantenhaven. In die opzet is de Gemeente geslaagd. “Afgelopen seizoen hebben heel veel toeristen de haven en camperplaatsen aangedaan,” vertelt projectwethouder Ellen Mulder-Metselaar. “Dit aantal kan alleen maar groeien wanneer onze gasten straks gebruik kunnen maken van een prachtig voorzieningengebouw. Een gebouw dat van alle gemakken wordt voorzien en het gehele jaar open wordt gesteld”.

LOC 17 gaat geheel voor eigen risico de loods opknappen. De schetsen voor de 1e bouwfase zijn gereed en binnenkort wordt hiervoor een omgevingsvergunning verleend. Vanaf dat moment kan LOC 17 echt aan de slag, iets waar heel veel Doesburgers naar hebben uitgekeken. Met de verkoopopbrengst van de loods gaat de gemeente een trap en hellingbaan tegen de fietsdijk bekostigen. Hierdoor ontstaat een kortere loop- en fietsroute van de haven naar de historische binnenstad. De route loopt via de Kloosterstraat, die twee jaar geleden helemaal is opgeknapt.

Ellen Mulder-Metselaar vertelt dat het geen gemakkelijk proces is geweest. “Steeds meer mensen geloofden er niet meer in en de roep om de loods te slopen en het terrein volledig in te richten als parkeerplaats werd steeds luider. Ik had een uiteindelijk onvermijdelijke sloop - nog even afgezien van de kosten - bijzonder jammer gevonden. De haven zou met alleen een parkeerplaats te geïsoleerd komen te liggen en daardoor zijn aantrekkelijkheid voor toeristen verliezen. Voor mij was alleen dat al voldoende reden om te blijven strijden voor het behoud van de loods. Ons geduld en onze inzet worden eindelijk beloond. Doesburg heeft er straks weer een prachtige plek bij!”

De haven blijft voorlopig geëxploiteerd worden door de Gemeente. LOC 17 krijgt een optie om de haven binnen enkele jaren van de gemeente over te nemen.

Nieuws

geplaatst: 30-11-2017

Start campagne ‘Glasvezel buitenaf’ in Achterhoek Zuid

Bewoners worden ingelicht over glasvezel tijdens informatieavonden

CIF start de campagne ‘Glasvezel buitenaf’ in deelgebied Achterhoek Zuid. Hieronder valt het buitengebied van de gemeenten Doetinchem, Doesburg, Montferland en Oude IJsselstreek. Inwoners van deze gemeenten kunnen vanaf nu tot 19 februari 2018 een glasvezelabonnement afsluiten bij een dienstaanbieder. Al bij 50% deelname gaat de aanleg door. Om bewoners te informeren over de aanleg, kosten, voorwaarden en planning worden vier informatieavonden georganiseerd.

De campagne Glasvezel buitenaf is een initiatief van Communication & Infrastructure Fund (CIF). In totaal gaat het om ongeveer 5.000 huishoudens en bedrijven. Aanmelden voor glasvezel kan tot 19 februari 2018 door een abonnement bij een dienstaanbieder af te sluiten.

Alle bewoners krijgen hetzelfde aanbod: keuze uit vier dienstaanbieders voor een passend glasvezelabonnement en een vastrechtvergoeding van 1600 euro bij eenmalige afkoop of 12,50 euro per maand. Inwoners die na de inschrijfperiode alsnog kiezen voor glasvezel betalen de werkelijke aansluitkosten van minimaal 995 euro.

Informatiebijeenkomsten
De uitnodiging voor de informatieavonden valt deze week bij de inwoners op de deurmat. CIF kiest ervoor om inwoners persoonlijk te informeren. “Wij vinden het belangrijk om vanuit CIF te vertellen wat glasvezel is en wat de mogelijkheden zijn. Maar ook waarom een deelname van 50% noodzakelijk is om glasvezel aan te leggen. Tijdens de informatieavonden zijn ook de dienstaanbieders aanwezig. Mensen die zich al willen oriënteren op glasvezelpakketten, kunnen bij hen terecht met vragen,” vertelt Piet Grootenboer, directeur Glasvezel buitenaf. De informatieavonden starten om 19.30 uur en zullen tot ongeveer 21.30 uur duren.

Bijeenkomsten
11 Dec Doetinchem - Het Onland - Rekhemseweg 175
12 Dec Heelweg - De Radstake - Twente Route 8
13 Dec Netterden - Partycentrum Terhorst - Emmerikseweg 2
14 Dec Kilder - Cafe zaal Teunissen- Hoofdstraat 2

Vraag glasvezel buitengebied groot
Dat de vraag naar een goede breedbandverbinding in het buitengebied groot is, blijkt uit de reeds afgeronde campagnes van CIF. Eerder werden glasvezelcampagnes in de Achterhoekse gemeenten Berkelland, Winterswijk, Aalten en Oost Gelre al succesvol afgreond.
Meer informatie over de campagne is beschikbaar op de website glasvezelbuitenaf.nl.

Artikel

geplaatst: 30-11-2017

Nederland op plek 1 voor klimaat voor investeringen

Nederland is de meest aantrekkelijke locatie ter wereld voor investeringen in infrastructuur, zo blijkt uit de CMS Infrastructure Index: A New Direction. Hierin zijn 40 jurisdicties gerangschikt op grond van aantrekkelijkheid voor investeringen in infrastructuur op basis van zes hoofdcriteria.

Nederland behaalde over de gehele linie de hoogste positie, ondanks een lange periode zonder regering, met de hoogste groei van het bbp sinds 2007, een groei die in 2017 waarschijnlijk 3,3% bereikt. Het succes is deels toe te schrijven aan de transparante en efficiënte aanbestedingsprocedures en een gezonde investering van miljarden euro’s in publiek-private samenwerkingen (PPS) op het gebied van weg- en waterbouw. De andere landen in de top vijf zijn Canada, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Australië.

Partner van CMS en hoofd van het Nederlandse Energy-team, Cecilia van der Weijden, licht toe, "De Nederlandse infrastructuurmarkt is altijd al actief geweest, met havens, luchthavens en wegen van het hoogste niveau en daarnaast zien we nu een sterke toename van grote projecten op het gebied van duurzame energie, in het bijzonder jaarlijkse aanbestedingen voor de ontwikkeling van offshore windparken. En met een regeerakkoord dat een ambitieus energiebeleid laat zien en een verdere toename van de offshore windcapaciteit voor de periode tot 2030, lijkt het erop dat dit pas het begin is."

Partner van CMS en Co-head van Infrastructure & Project Finance in het Verenigd Koninkrijk, Kirsty Duane, zegt, “Van China’s ‘Belt and Road’ tot de kink in de kabel die de Brexit bracht, behouden politiek en beleid een centrale plek bij de vorming van de investeringsstromen met betrekking tot infrastructuur wereldwijd. Als regeringen de duidelijk zichtbare golf aan beschikbaar privaat kapitaal aan willen trekken, zullen ze naar landen als Nederland en Canada moeten kijken om inspiratie op te doen. Landen waar transparantie en een duidelijke strategische visie voor wat betreft infrastructuur de agenda bepalen.”

“De CMS Infrastructure Index laat interessante verschuivingen zien in de aantrekkelijkheid van 40 landen wereldwijd en accentueert daarnaast veranderingen in de beleggingscategorieën die er binnen infrastructuur zijn. Deze veranderingen zorgen voor een nieuwe innovatiegolf in een markt die voor haar investeringsstromen lang afhankelijk is geweest van gestandaardiseerde PPS’en. De zoektocht naar deals heeft de markt er nu al toe aangezet om minder volgroeide sectoren te onderzoeken: sectoren als energieopslag, breedband, slimme meters, en ook studentenhuisvesting en rollend materieel. Het is fascinerend om te zien welke landen vooroplopen.”

Europa veert op
Europese landen veren op na een periode van stagnatie. Kwantitatieve geldverruiming, het Plan Juncker en steun van de EIB hebben alle in de afgelopen jaren bijgedragen aan gestegen niveaus van investeringen in EU-infrastructuur. Daarnaast is er met economieën als Tsjechië en Roemenië die een duidelijke groei doormaken ruimte voor optimisme over toekomstige investeringen.

Europa als geheel heeft een opleving gehad voor wat betreft investeringen in infrastructuur, omdat veel politici bereid waren investeringen in infrastructuur te gebruiken als economische stimulans. Net als Nederland en het Verenigd Koninkrijk scoorden Duitsland, Noorwegen en Frankrijk hoog in het onderzoek, met name op het gebied van innovatie. In Duitsland steunen alle grote partijen PPS’en en de verwachting is dat ‘deal flow’, in het bijzonder bij PPS’en op het gebied van grootschalig transport, op koers zal blijven.

Verenigd Koninkrijk benut potentieel niet
Het komt misschien niet als een verrassing dat het Verenigd Koninkrijk moeite had om de toppositie vast te houden die het had in een onderzoek dat in 2015 is uitgevoerd door advocatenkantoor Nabarro. De impact van de Brexit en politieke instabiliteit in het algemeen hebben nu al hun weerslag op investeringen in infrastructuur, omdat investeerders worstelen met het gebrek aan zekerheid in het land. De spelers in de sector zoeken duidelijk naar commitment en naar langetermijnbeleid van de regering om angst weg te nemen. Het onderzoek toont met name het gebrek aan consensus over megaprojecten op het gebied van infrastructuur, zoals een derde landingsbaan op Heathrow en HS2 (een hogesnelheidsspoorlijn).

Canada voert de boventoon in Noord- en Zuid-Amerika
Binnen Noord- en Zuid-Amerika loopt Canada voorop, terwijl het gebrek aan duidelijkheid over het door Trump voorgestelde Amerikaanse infrastructuur-project met een omvang van USD 1 biljoen ervoor zorgt dat de Verenigde Staten achterop raken met een zevende plek. Opvallend is bijvoorbeeld De Canadese overheid is in het bijzonder bezig met de lancering van de Canadian Infrastructure Bank in 2017, wat een impuls zal geven aan de toch al betrouwbare infrastructuur-markt.

Van olie naar duurzame energie
In andere regio’s, de MENA-landen, is men erin geslaagd alternatieven te vinden om ten strijde te trekken tegen de lage olieprijzen. De Verenigde Arabische Emiraten en Saudi-Arabië laten veel interesse in duurzame energie zien. De Verenigde Arabische Emiraten hebben al een pioniersrol gespeeld door de exploitatie van de hoge niveaus aan beschikbare zonnestraling, terwijl Saudi-Arabië’s recente toezegging op het gebied van schone energie wordt bejubeld als een game changer voor de locale pijpleiding.

Schuivende heerschappij
Elders zorgt het ‘China Belt and Road initiative’ uit 2013 voor een investeringsgolf in Azië. Gezien de levensduur van dit project zullen de veranderingen in de balans van infrastructuurinvesteringen diepgaand zijn.

Traditionele versus alternatieve investeringen
Het rapport laat ook duidelijk een aantal potentiële nieuwe investeringscategorieën zien, zoals 4G, oplaadstations, parkeerfaciliteiten en ‘impact technology’, die infrastructuur nu al enorm verandert. Een voorbeeld is de toename van slimme wegen en slimme steden, met dank aan de interactie tussen sensoren in de weg, glasvezelnetwerken, onderling verbonden zelfrijdende voertuigen en wegen. Zaken die het fundament vormen voor een nieuwe generatie van zelfladende en zelfrijdende elektrische voertuigen. Steden als Dubai en Singapore zetten al stappen om de volgende golf aan digitale innovatie te gaan leiden.

CMS heeft opdracht gegeven tot de Index, in samenwerking met Inspiratia, om daarmee trends uit het verleden te evalueren en om als indicator te dienen welke jurisdicties het meest aantrekkelijk zijn voor toekomstige investeringen en activiteiten.

De index is gebaseerd op zes hoofdindicatoren:
-Economische status, waarbij wordt gekeken naar handel (als een percentage van het bbp), kredietwaardigheid en rentepercentages, 30% van de totale score uitmakend.
-Duurzaamheid en innovatie, waarbij wordt gekeken naar milieuprestaties, innovatie en kwaliteit en consolidatie van infrastructuur, 12,5% van de totale score uitmakend.
-Belastingklimaat, waarbij wordt gekeken naar het tarief van de vennootschapsbelasting, ‘resource drain’ en ingewikkeldheid van het belastingstelsel, 5% van de score uitmakend.
-Politieke stabiliteit, waarbij wordt gekeken naar effectiviteit van bestuur en de rechtsorde en stabiliteit in regelgeving, 22,5% van de totale score uitmakend.
-Ondernemingsklimaat, waarbij wordt gekeken naar transparantie en het doen van zaken, 10% van de totale score uitmakend
-Particuliere participatie, waarbij wordt gekeken naar overheidssteun, bruto-investeringen in vaste activa en particuliere investeringen, 20% van de totale score uitmakend.

Nieuws

geplaatst: 30-11-2017

Intermeco BV realiseert 1000e traject van Nieuw Werk Sectorplan Achterhoek

Tijdens een bijeenkomst van Nieuw Werk Sectorplan Achterhoek was er dinsdag speciale aandacht voor de realisatie van het 1000e traject met de subsidiemogelijkheden vanuit het Sectorplan Achterhoek. Dit 1000e traject werd aangevraagd door Intermeco BV, een toeleveringsbedrijf uit Doetinchem voor Jeroen Steenhuis.

Nieuw Werk Sectorplan Achterhoek is erop gericht om moeilijk vervulbare vacatures bij werkgevers in de Achterhoek in te vullen. Het plan helpt werkzoekenden en carrièreswitchers zich verder te ontwikkelen om in aanmerking te komen voor kansrijke beroepen.
Intermeco had moeilijk vervulbare vacatures voor operators aan de kantbanken en voor puntlassers. “Het Sectorplan maakt het voor ons beter mogelijk om medewerkers met géén tot weinig relevante werkervaring in dienst te nemen en op te leiden”, zegt Jitske Stefas, HR Officer bij Intermeco.

Jeroen Steenhuis zocht werk en kwam via Meesterwerk (bemiddeling van bijstand naar werk) terecht bij Intermeco. Met o.a. de subsidiemogelijkheden van het Sectorplan volgde Jeroen de opleiding CNC kanten bij het Graafschap College en rondde die met succes af. Nu heeft hij een contract voor onbepaalde tijd als Operator B aan de kantbank. Jeroen over zijn aanstelling: “Dit werk geeft me heel veel voldoening, ik geniet er elke dag van”.

Het team van Nieuw Werk zette Intermeco en Jeroen in het zonnetje. Uit handen van Anne Wassink, bestuurder bij de Stichting Studie Impuls Regio Achterhoek, de aanvragende instantie van het Sectorplan, ontvingen Jeroen en Jitske een kleine attentie.
Toen men met het Sectorplan van start ging was 1000 trajecten het doel. “De projectperiode is nog niet ten einde en we naderen nu al de 1200 trajecten”, aldus Rigo van Raai procesmanager van het plan. “En er zijn nog steeds middelen beschikbaar, dus we hopen nog meer beweging richting de krapteberoepen te kunnen realiseren”.

Kijk voor meer informatie op www.sectorplanachterhoek.nl

Foto: v.l.n.r. Jeroen Steenhuis, Jitske Stefas en Anne Wassink

Nieuws

geplaatst: 29-11-2017

Nog geen BIZ voor Zevenaar-centrum

Voor het centrum van Zevenaar wordt voorlopig geen BedrijvenInvesteringsZone (BIZ) ingesteld. Dat blijkt uit de draagvlakmeting die onlangs is gehouden onder de Zevenaarse ondernemers en pandeigenaren in het centrum. Uit het onderzoek blijkt dat er geen tweederde meerderheid is voor de plannen.

De Stichting BedrijveninvesteringsZone Zevenaar die de stemming heeft aangevraagd, is teleurgesteld in de uitkomst. Voorzitter Bert Frölich: “Er zijn 221 stemmen uitgebracht waarbij de 74 ‘ja’ stemmen helaas onvoldoende zijn voor de verplichte tweederde meerderheid. Het bestuur evalueert begin 2018 het doorlopen traject. “We gaan het proces evalueren en ons bezinnen op toekomstige stappen om bij een tweede stemronde een positief resultaat te behalen. In de gesprekken en bijeenkomsten die in het afgelopen jaar hebben plaatsgevonden bleek telkens weer dat verdere samenwerking zeer gewenst is.”

Unieke kans verkeken
Ook wethouder Gerard Hendriksen reageert teleurgesteld: “Ik vind dit een jammerlijke uitkomst van het onderzoek. Zeker omdat de gemeenteraad op 25 oktober unaniem de BIZ-plannen omarmd had. Maar ook omdat we al in een eerder stadium voor 2017 en 2018 gelden ter beschikking hadden gesteld om het centrummanagement op te zetten. Ondernemers en pandeigenaren laten hiermee een geweldige kans liggen. Door samen te werken, hadden ze het centrum van Zevenaar een geweldige boost kunnen geven.”

Toch goede opbrengst
Namens de initiatiefgroep BIZ is centrummanager Ton van Lier toch positief gestemd voor de toekomst: “Er zijn veel en goede contacten gelegd. Deze zullen in de toekomst goed van pas komen om toch de samenwerking op te zoeken. En, zoals ook door de wethouder aangegeven, zijn er door de gemeente Zevenaar gelden beschikbaar gesteld voor het opzetten van het centrummanagement. Naast de reclamebelasting, die nu blijft bestaan, kunnen we in 2018 ook nog gebruikmaken van deze gemeentelijke gelden.”

Nieuws

geplaatst: 28-11-2017

Doetinchem krijgt Evenementen Serviceloket

Doetinchem wil uitgroeien tot een gastvrije stad waarin evenementen een prominente rol spelen. De gemeenteraad heeft 60.000,- euro vrijgemaakt voor het opzetten van een Evenementen Serviceloket.

Een gastvrije stad houdt o.a. in dat mensen elkaar kunnen ontmoeten. Daar zorgen evenementen en festivals ook voor. In Doetinchem worden circa 50 evenementen op jaarbasis georganiseerd. Zo worden diverse doelgroepen, van klassieke muziekliefhebbers tot feestgangers of cultuursnuivers in de stad en regio, bereikt en uitgenodigd in Doetinchem te verblijven. Op 9 november heeft de gemeenteraad de uitvoeringsagenda binnenstad 2018 vastgesteld en daarmee 100.000,- euro extra beschikbaar gesteld voor evenementen en festivals in 2018. Daarnaast is in 2018 60.000 euro beschikbaar voor het opzetten van het Evenementen Serviceloket.

Benutten van aanwezige kennis
Uit recent onderzoek is gebleken dat de samenwerking van organisatoren en het onderling uitwisselen van kennis beter kan. Zo hoeft het wiel niet steeds opnieuw uitgevonden te worden. Ook vanuit het oogpunt van openbare orde en veiligheid is verdergaande professionalisering wenselijk. Een Evenementen Serviceloket kan hier aan bijdragen. Deze is er niet alleen voor de binnenstad van Doetinchem, maar ook voor de dorpen Wehl en Gaanderen.

Gefaseerd opbouwen
Er wordt in stappen toegewerkt naar een loket, te beginnen met het opzetten van een digitaal loket. Hiervoor wordt een onafhankelijk en deskundige kwartiermaker aangesteld die met betrokken partijen aan de slag gaat. Het digitale loket is een opmaat naar de doorontwikkeling van evenementen en verdere ondersteuning van organisatoren.

Nieuws

geplaatst: 27-11-2017

Grensoverschrijdende busverbinding tussen Bocholt en Aalten

Op zaterdag 2 december start een proefproject met een grensoverschrijdende busverbinding tussen de treinstations in Aalten en Bocholt. Daarmee wordt de ontbrekende OV-schakel van 3 kilometer tussen de beide gemeentes in Duitsland en Nederland ingevuld. Kreis Borken nam het initiatief om dit te realiseren samen met de Provincie Gelderland, de gemeentes Bocholt en Aalten en andere partners zoals het stadsbusbedrijf StadtBus Bocholt GmbH. Met deze nieuwe busverbinding krijgen reizigers vanuit Duitsland via de lijn Arnhem – Winterswijk een aansluiting op het Nederlandse spoornet en de reizigers vanuit Nederland via de lijn Bocholt – Wesel – Düsseldorf een aansluiting op het Duitse spoornet. Het proefproject duurt 5 maanden en loopt van 2 december 2017 tot 1 mei 2018. In het kader van de start van het project is het reizen met deze bus op 2 en 3 december gratis.

De doelgroepen voor dit nieuwe mobiliteitsaanbod zijn behalve winkeltoeristen en de Nederlandse bezoekers van ‘Bahia’ – de buslijn stopt direct voor dit populaire belevenisbad – ook Duitse en Nederlandse dagtoeristen en studenten die voor school of stages de grens overgaan.

Retourtje voor slechts € 3,60
Vanwege technische beperkingen is het gebruik van de OV-chipkaart niet mogelijk, maar geldt het Westfalentarief dat het reizen in Duitsland eenvoudiger maakt. Een retourtje Aalten - Bocholt met de buslijn C11 kost slechts € 3,60 (geldig van maandag t/m vrijdag, vanaf 9.00 uur). Het initiatief wordt financieel ondersteund met een EU-subsidie in het kader van het INTERREG-programma van de Euregio.

Voorgeschiedenis
Tussen 1910 en 1916 was er een buurtspoorverbinding tussen Aalten en Bocholt waarmee Achterhoekse arbeiders naar de fabrieken in Bocholt gingen. Door de Eerste Wereldoorlog was er geen animo meer voor en werd de rails weggehaald. In 1933 startte er een buslijn tussen beide plaatsen, maar die werd gedurende de Tweede Wereldoorlog stilgelegd. In 1956 kwam er een nieuwe buslijn, maar door de sterke toename van het autoverkeer was hier onvoldoende belangstelling voor. De buslijn werd daarom na een paar jaar opgeheven.

Nieuws

geplaatst: 23-11-2017

Match van de maand bij Stichting Aktief: Nienke maakt rentree op de arbeidsmarkt

Een passende baan laat mensen groeien. Het leidt tot economische zelfstandigheid, tot integratie, brengt structuur in het leven, bevordert de gezondheid en welzijn en versterkt de persoonlijke ontwikkeling. Veel bedrijven in de Achterhoek maken inmiddels werk van hun sociale betrokkenheid. Ze geven werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans. Iedere maand zet Laborijn een geslaagde ‘match’ in de schijnwerpers. Deze maand is het de match tussen Nienke en Stichting Aktief.

In maart 2017 kwam Nienke zonder werk thuis te zitten. Inmiddels werkt ze bij Stichting Aktief en dat ervaart ze als de schouders eronder en aanpakken. Nienke is enorm blij dat zij haar rentree heeft gemaakt op de arbeidsmarkt: “Ik kwam regelmatig bij de winkels van Aktief, op zoek naar iets bijzonders. Dat ik hier nu een betaalde baan heb, vind ik écht heel erg fijn. Geen dag en geen mens is hetzelfde! Werken bij Aktief is voor mij een enorme leuke uitdaging.”

Succesvol proefdraaien
Gemiddeld werkt Nienke vier dagen per week. De begeleiding die ze vanuit Laborijn kreeg, vormde uiteindelijk de opmaat naar een hernieuwd werkzaam leven. Ze heeft bij Aktief eerst een maand proefgedraaid. Ze werkte op de verschillende locaties, zodat ze een duidelijk beeld kreeg van Aktief. Hierdoor kwam ze erachter dat het werk bij haar past en dat ze er zelfs in kan door groeien. “Iedere plek is anders, ik heb al veel geleerd. Het samenwerken met mijn collega's en zorgen voor een positieve plek, met een tevreden klant, dat is mijn drive!”, zegt ze.

Tevreden
Ook Aktief is zeer tevreden met de match. “Na één maand proefdraaien wisten wij het zeker, Nienke hoort bij Aktief. Zij ziet het werk liggen en werkt goed samen met alle teamleden”, aldus vestigingsmanager Gonny Pastoor.

Plezier in werk
Stichting Aktief stelt zich mede ten doel de maatschappelijke belangen te behartigen. Kringloopbedrijven zijn ideaal om mensen die op welke wijze dan ook tijdelijk buiten het arbeidsproces staan een zinvolle invulling van hun dag te geven en hiermee de afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen. Aktief biedt toekomstige werknemers structuur en zorgen ervoor dat mensen weer het plezier in werk terugvinden.

Interesse in werkzoekenden via Laborijn? Voor info en contact: www.laborijn.nl.

Foto: Nienke ontving uit handen van Laborijn-bestuurder en wethouder Peter van de Wardt de ‘Match-van-de-maand-taart’. Na een periode van werkloosheid werkt zij nu bij Stichting Aktief.

Nieuws

geplaatst: 23-11-2017

Via Laborijn het heftruckcertificaat én werk

Via de Werkacademie begeleidt Laborijn sinds afgelopen september werkzoekenden naar een nieuwe baan. Inmiddels hebben 35 kandidaten hun weg terug naar de arbeidsmarkt gevonden. Vijf kandidaten zijn via de Werkacademie al omgeschoold tot heftruckchauffeur. Zij behaalden deze week hun heftruckcertificaat.

De Werkacademie is de nieuwe, innovatieve werkwijze van Laborijn om inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt weer aan werk te helpen. Het ondersteuningsaanbod sluit aan op de mogelijkheden van de individuele deelnemer, maar ook op mogelijkheden van de deelnemer op de arbeidsmarkt. Omdat op dit moment de vraag naar heftruckchauffeurs erg groot is, schoolt Laborijn een aantal werkzoekenden om tot (gecertificeerd) heftruckchauffeur.

Investeren in vakmanschap
“Zodra deze deelnemers hun certificaat hebben behaald, ligt de arbeidsmarkt voor hen open”, aldus Anne Welling, re-integratieconsulent bij Laborijn. “Door te investeren in de werkzoekende en het vakmanschap te vergroten, wordt ook de kans op terugval in de bijstand sterk verminderd.” Met de omscholing tot heftruckchauffeur biedt Laborijn deelnemers de stap ‘van baan- naar werkzekerheid’. “Hiermee bedoelen we dat we investeren in de ontwikkeling van werkzoekenden door hen daadwerkelijk een vak(manschap) bij te brengen. En vakmensen hebben altijd werk, weliswaar niet altijd bij dezelfde werkgever, maar dat is ook niet meer van deze tijd.”

Intensieve begeleiding
Deelnemers aan de Werkacademie zijn werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt. In de Werkacademie worden zij uitgedaagd om (weer) de leiding te nemen in zijn/haar eigen leven met als einddoel: werk en economische zelfstandigheid. Gedurende het 12-weekse traject draait dan ook alles om het snel vinden van duurzaam regulier werk. De deelnemers werken maximaal 16 uur per week in het Werkleercentrum van Laborijn in Ulft. Daarnaast kunnen de deelnemers rekenen op gerichte ondersteuning. De deelnemers worden bij deze banenjacht intensief en groepsgewijs begeleid door medewerkers van Laborijn.

Foto: Femke Goossen is een van de kersverse heftruckchauffeurs die deze week het heftruckcertificaat in de wacht sleepte. Het examen bestond uit een theoretisch gedeelte en uit een praktijktest. Met dit certificaat heeft ze nu meer kansen op werk.

Nieuws

geplaatst: 22-11-2017

Nieuwe Subaru XV bij Subaru-dealer Th. Wenting in Doetinchem

Het zijn drukke tijden bij Subaru-dealer Th. Wenting in Doetinchem. Recent ontving het bedrijf de nieuwe Forester, nu is het tijd voor weer een belangrijke nieuwkomer: de Subaru XV. De nieuwe Subaru XV is wederom een ruime SUV, met standaard permanente vierwielaandrijving en Lineartronic automaat. Ook beschikt hij over EyeSight, Subaru’s hooggewaardeerde bestuurdershulpsysteem, dat helpt ongelukken voorkomen. Het goede nieuws is dat de nieuwe Subaru XV beduidend rijker is uitgerust dan zijn voorganger en toch nauwelijks duurder is. Hij is er al vanaf € 29.995,-.

De nieuwe Subaru XV is na zijn introductie in 2012 voor het eerst geheel vernieuwd. Hij staat op het Subaru Global Platform, dat bijdraagt aan een grotere stijfheid van chassis en carrosserie en een hoger trekgewicht. Daardoor mag de nieuwe Subaru XV nu 1.400 kilogram trekken, niet onbelangrijk gezien de enorme caravandichtheid onder Subaru-rijders.
Subaru wil in 2020 het veiligste merk ter wereld zijn, vandaar dat er fors wordt geïnvesteerd om elke Subaru nog veiliger te maken. Standaard is de nieuwe Subaru XV uitgerust met EyeSight, Subaru's innovatieve en prijswinnende bestuurdersassistentiesysteem. Het systeem kijkt met de bestuurder mee en verkleint de kans op menselijke fouten door systemen als Pre-Collission Braking Control, Adaptive Cruise Control en Lane Keep Assist aan te sturen.

Er is meer dat een enorme bijdrage aan de veiligheid biedt. Zo is er het nieuwe High Beam Assist dat bestaat uit een enkele camera die is geïntegreerd in de binnenspiegel en automatisch grootlicht in- of uitschakelt, afhankelijk van de omstandigheden voor de auto. Ook is de Subaru XV voorzien van met het stuur meedraaiende koplampen en zijn voor het eerst High Beam Assist en Steering Responsive Headlights gecombineerd, waardoor niet alleen de bestuurder maar ook EyeSight over een beter zicht in nachtelijke omstandigheden beschikt. Subaru Rear Vehicle Detection is nieuw en bestaat uit dodehoekwaarschuwing, rijbaanassistent en assistentie bij het achteruitrijden als onderdeel van allround safety.

Fraaie techniek in een fraai ontwerp. Dat geldt zeker voor de nieuwe Subaru XV. Het unieke design van de Subaru XV is stoer en sportief tegelijk. Dit is het gevolg van het doorvoeren van Subaru's nieuwe ontwerpfilosofie, DYNAMIC X SOLID. De koplampen benadrukken evenals de achterlichten het brede en lage silhouet van de auto. De krachtige schouderlijn zorgt ook aan de achterzijde voor een sportieve uitstraling.

Twee nieuwe en frisse lakkleuren 'Cool Gray Khaki' en 'Sunshine Orange' zijn nu leverbaar op de Subaru XV. Deze kleuren passen perfect bij de matzwarte beschermingspanelen op de bumpers en wielkastranden die het avontuurlijke en functionele aspect van de Subaru XV ondersteunen.

Niet alleen de buitenzijde is totaal anders. Ook het interieur werd volledig vernieuwd. De combinatie van een sportief, vernieuwend ontwerp en het gebruik van hoogwaardige materialen zorgt voor een interieur dat het gemiddelde in zijn klasse ver overstijgt. Het hart van het instrumentarium is een 8-inch aanraakscherm van het infotainmentsysteem. Het systeem is compatible met smartphones. DAB+ radio en Apple Carplay zijn standaard. Typische Subaru-kenmerken, zoals het goede uitzicht rondom, het ruime interieur en de grote kofferruimte, zijn uiteraard onderdeel van het nieuwe interieurdesign en verder verbeterd.

Subaru zou Subaru niet zijn als de techniek niet waarmaakt wat het uiterlijk belooft. De nieuwe Subaru XV onderging een aantal verbeteringen die zowel de dynamiek als het gevoel van veiligheid en comfort voor de bestuurder ten goede komen. Tegelijkertijd zijn de voor een SUV essentiële terreineigenschappen zoals het rijden op slechte wegen verder verbeterd en ook op dit vlak overstijgt de auto zijn concurrenten en maakt hij duidelijk dat de vaak conflicterende belangen van een crossover prima te combineren zijn.
Als aanvulling op Subaru's unieke Symmetrical AWD vierwielaandrijving is de nieuwe Subaru XV uitgerust met X-MODE. Dit systeem verbetert de rijeigenschappen op slecht wegdek door automatische afstemming van de motor, aandrijving, remmen en andere systemen op gladde ondergrond. De automatische afdaalassistent neemt de bestuurder alle zorg uit handen bij het afdalen van steile hellingen met lage snelheid.

Voor de aandrijving zorgt een viercilinder boxermotor met een inhoud van tweeliter en 156 pk of een 1.6 met 114 pk. Beide zijn gekoppeld aan een verbeterde Lineartronic CVT-automaat met een groter schakelbereik. Bovendien is de transmissie 7,8 kilogram lichter. De aanpassingen dragen bij aan een vlottere acceleratie en een lager brandstofverbruik. Naast volledig automatisch schakelen is het in de nieuwe Subaru XV mogelijk de Lineartronic handmatig te schakelen. In deze modus kiest de bestuurder zelf de schakelmomenten van zeven voorgeprogrammeerde versnellingen.

De reeks begint met de 1.6i Pure die voor € 29.995,- in de prijslijst staat. Deze versie beschikt al over ene zeer rijke standaarduitrusting met onder meer Apple Car Play, CVT Automaat, permanente vierwielaandrijving, EyeSight, adaptieve cruise control, DAB+ radio, lichtmetalen wielen, lichtsensor en automatische airconditioning. De volgende stap in het programma is de 1.6i Comfort. Deze uitvoering heeft alles wat de Pure heeft, aangevuld met dakrails, donkere achterramen, dodehoekwaarschuwing, LED-koplampen, infotainment met 8,0 inch informatiedisplay en keyless access.

De meest luxueuze Subaru XV heet Premium. Dit uitrustingsniveau is leverbaar in combinatie met de 114 pk sterke 1.6 benzinemotor, of de 156 sterke tweeliter benzinemotor. Welke motorisatie ook wordt gekozen, automaat, permanente vierwielaandrijving, navigatiesysteem, lederen bekleding, schuif/kanteldak en lichtmetalen wielen zijn standaard. De 1.6i Premium kost € 36.095,-. De Premium-versie met tweelitermotor is er vanaf € 38.895,-.

De nieuwe Subaru XV staat per direct bij Subaru-dealer Th. Wenting in Doetinchem. Belangstellenden kunnen zich via Subaru.nl aanmelden voor de feestelijke introductiedagen op 25 en 26 november en op 2 en 3 december.