Nieuws

geplaatst: 15-02-2018

InnovatieFestival 2018

Kansen liggen voor het oprapen in de Achterhoek

Het InnovatieFestival is een jaarlijks terugkerend, meerdaags event verspreid over de Achterhoek. Bedrijven, onderwijsinstellingen, studenten, scholieren en carrièreswitchers worden gedurende deze week met elkaar verbonden door een gemeenschappelijke interesse: Smart Industry. Van 13 tot en met 21 maart wordt binnen dit thema een divers programma aan activiteiten georganiseerd.
Als een van de meest innovatieve regio’s in Nederland op het gebied van Smart Industry biedt de Achterhoek fantastische carrièrekansen voor mensen met een sterke affiniteit voor techniek. De Achterhoekse maakindustrie investeert, maar heeft getalenteerde arbeidskrachten nodig om haar ambities waar te maken. Tijdens het InnovatieFestival worden vooruitstrevende bedrijven in contact gebracht met technische talenten.

Tijdens het InnovatieFestival werken overheid, ondernemers en onderwijs samen om de leefbaarheid in de Achterhoek te bevorderen. Leefbaarheid wordt verwezenlijkt door inwoners die het aantrekkelijke woon- en werkklimaat in de Achterhoek omarmen. De bedrijven scheppen dit werkklimaat en de onderwijsinstellingen zorgen voor kennis bij potentiële werknemers waarmee deze bedrijven gevoed worden.
Het InnovatieFestival biedt voor al deze doelgroepen een divers programma. Meer informatie over de programma’s per dag is te vinden op www.innovatiefestival2018.nl.

Programma
13 maart: Profijtdag
Vanuit een samenwerkingsverband van VO, VSO, Praktijkonderwijs, MBO en HBO in Oost-Gelderland komen docenten van scholen in de Achterhoek en Liemers bij elkaar. Binnen het thema “Zie elkaar werken” wordt informatie uitgewisseld en is er een breed programma aan workshops en presentaties, bijvoorbeeld over hybride leren en reflecteren. De Profijtdag vindt plaats bij Stadion De Vijverberg in Doetinchem, van 15.15 (inloop vanaf 14.45) tot 20.00 uur.

14 maart: Bètadag
Tijdens de Bètadag kunnen HAVO/VWO bovenbouw en MBO niveau 4 studenten zich oriënteren op hun toekomstige studierichting. Kennisinstellingen uit heel Nederland presenteren deze dag hun Bèta opleidingsaanbod. Achterhoekse bedrijven presenteren hun productinnovaties en geven studenten inzicht in het carrièreperspectief in de Achterhoek, wanneer zij voor een Bèta opleiding kiezen. De Bètadag vindt plaats bij het ICER in Ulft, van 09.30 tot 16.00.

15 maart: Achterhoekse Nieuw Werkdag
Tijdens de Achterhoekse Nieuw Werkdag komen mensen die op zoek zijn naar een nieuwe baan, bedrijven en arbeidsmarktprofessionals samen. Innovatieve bedrijven leggen hun vraagstukken voor, op zoek naar de juiste match om samen de uitdaging aan te gaan. Talentvolle medewerkers, al dan niet uit een andere sector, komen door maatwerk, scholing en begeleiding beschikbaar voor moeilijk vervulbare vacatures. De Achterhoekse Nieuw Werkdag is een initiatief van de regionale organisatie Nieuw Werk. Deze dag vindt plaats bij de SSP-HAL in Ulft, van 15.00 – 20.00 uur.

16 maart: Talentendag
Achterhoek Werkt organiseert de Talentendag, waarbij jonge, technische talenten in contact gebracht worden met innovatieve bedrijven uit de regio. Meerdere bedrijven leggen innovatievraagstukken voor in de denktanksessie. Jongeren van het MBO, HBO en WO gaan hiermee in teams aan het werk en presenteren hun innovatieve ideeën eind van de dag. De Talentendag vindt plaats bij verschillende bedrijven en eindigt bij het ICER in Ulft. De dag duurt van 9.00 tot 17.00 uur.

17 maart: Techniekdag
De Techniekdag richt zich op jongeren (t/m 14 jaar), om hen vroegtijdig in aanraking te laten komen met techniek. Verschillende bedrijven laten deze dag zien op welke manier zij innoveren en investeren in Smart Industry. Jongeren kunnen zelf aan de slag met bijvoorbeeld het programmeren van een robot, 3D printen en het doen van verschillende proeven. De Techniekdag vindt plaats bij Grijsen Park- & Straatdesign in Winterswijk, van 10.00 – 16.00 uur.

19 maart: Achterhoek 2020 Avond
De Achterhoek 2020 Avond is een initiatief van Achterhoek 2020, een samenwerking van ondernemers, maatschappelijke organisaties en overheden. Tijdens deze avond wordt de nieuwe toekomstagenda voor de Achterhoek gepresenteerd. Op basis van innovatieve projecten die nu spelen in de samenleving, het bedrijfsleven en onderwijs wordt richting gegeven aan toekomstplannen. Onder andere het Jongerenhotel in Doetinchem en het Gezondheidspark in Winterswijk komen deze avond aan bod. De avond vindt plaats bij Schouwburg Amphion in Doetinchem van 18.00 tot 22.00 uur.

20 maart: Opening Smart Business Centre
Het Smart Business Centre wordt hét icoon van Smart Industry Oost Nederland. Door de digitalisering veranderen industriële productie, diensten, onderwijs, wetenschap en zorg in snel tempo. Alleen met kennis, creativiteit, ondernemerschap en nieuwe verdienmodellen kunnen deze veranderingen in nieuwe banen en inkomsten worden omgezet. Via multidisciplinaire trajecten gaan studenten, bedrijven, kennisinstellingen en overheid samen aan de slag om oplossingen voor problemen of knelpunten te vinden. Hieruit komen start-ups voort die begeleiding krijgen van ondernemers en kennisinstellingen om de stap te maken naar scale-ups. Het evenement is op uitnodiging.

21 maart: Ondernemersavond
De Ondernemersavond staat in het teken van innovatieve projecten. Winnaars van prestigieuze prijzen het afgelopen jaar worden geïnterviewd en de Achterhoek Open Innovatieprijs 2018 wordt uitgereikt door avondvoorzitter Charles Groenhuijsen. Hieraan gaat een landelijke competitie vooraf, waarvoor bedrijven uit de Nederlandse maakindustrie hun baanbrekende innovaties inzenden. Uit de top drie wordt op de Ondernemersavond de winnaar gekozen. Dit gebeurt door een vakjury én de aanwezige ondernemers. De Achterhoek Open Innovatieprijs is in het leven geroepen om de Nederlandse maakindustrie in de schijnwerpers te zetten en in het bijzonder innovatie uit de Achterhoek zichtbaar te maken voor de rest van het land. De Ondernemersavond is op uitnodiging.

Nieuws

geplaatst: 14-02-2018

20 jaar DACHSER DIY-Logistics

DACHSER DIY-Logistics, de wereldwijde branche logistieke oplossing voor de bouw-, doe-het-zelf- en tuinsector, viert in 2018 zijn twintigste verjaardag.

"De markt voor de doe-het-zelf-branche (DIY) groeit gestaag. Hierdoor moet de sector zich voortdurend opnieuw uitvinden om concurrerend te blijven", zegt Ralf Meistes, afdelingshoofd van DACHSER DIY-Logistics. "Product- en service-innovaties zijn echter niet genoeg. De gehele logistieke keten, van productie tot levering in het schap en -indien nodig- weer terug, moet zich blijven ontwikkelen en op betrouwbare wijze de innovaties van de industrie ondersteunen. "Dit is waar DACHSER DIY-Logistics zich onderscheidt als logistieke partner voor deze sector. De perfect opgezette verkoopruimten met hun uitgebreide assortiment van gereedschappen, schroeven en spijkers, verf, behang, hout, meubels, tuingereedschap en bouwmaterialen roepen om een intelligente, branche specifieke logistiek."

Twintig jaar geleden bundelde DACHSER in Keulen zijn logistieke expertise voor de bouw-, doe-het-zelf- en tuinbranche binnen één centraal team onder leiding van Meistes. Met groot succes: jaarlijks transporteert DACHSER DIY-Logistics ruim 4,6 miljoen zendingen. Wereldwijd, over land, zee en door de lucht. De gedetailleerde processen die op maat zijn gemaakt voor de specifieke eisen van de branche en geconsolideerde afleveringen binnen vaste time slots bij 18.000 doe-het-zelfzaken in Europa, zorgen voor een uiterst efficiënte en intelligente logistiek.

Van kostenfactor naar succesfactor
"Door onze producten en diensten continu te blijven aanpassen aan de behoeftes van de sector, hebben we onze klanten zowel op het gebied van productie als detailhandel de afgelopen twintig jaar succesvol ondersteund", zegt Meistes. "Momenteel ligt de focus op verdere ontwikkelingen in merchandising, e-commerce, omnichannel-concepten, digitalisering en binnenstedelijke distributie. Een zichtbare trend is dat doe-het-zelfzaken steeds vaker hun producten tentoonstellen in showrooms. Duurzame elektrische vervoersoplossingen zorgen steeds meer voor de optimalisatie van het snel en milieuvriendelijk beleveren in stadscentra. We kunnen wel stellen dat in de afgelopen twee decennia logistiek voor de ondernemingen in de DIY branche zich ontwikkeld heeft van een kostenfactor naar een succesfactor."

Nieuws

geplaatst: 14-02-2018

Berkelland gaat aan de slag met oude N18 en onderliggend Wegennet

Huidige N18 bij De Kiefte ter hoogte van Verosol wordt 50 km/u

In mei 2018 wordt de nieuwe N18 in gebruik genomen. Dit betekent dat delen van de huidige N18 in eigendom komen van de gemeente Berkelland en een andere functie krijgen. Als gevolg hiervan zijn er aanpassingen nodig aan de oude N18 en het onderliggende wegennet. Het college stelt de raad voor om een bedrag van 2.300.000 euro beschikbaar te stellen voor het maken van plannen en het uitvoeren van de gewenste maatregelen en aanpassingen.

Verplaatsen bebouwde komgrens
Belangrijke maatregel is het verplaatsen van de zuidelijke bebouwde komgrens van Eibergen aan de huidige N18 (bij Motor Eibergen) naar de nieuwe rotonde bij de Ballastput. Dit heeft tot gevolg dat vanaf deze nieuwe rotonde tot aan de huidige bebouwde komgrens (bij Motor Eibergen) na opening van de N18 een maximale snelheid zal gelden van 50 km/u. Het college stelt de raad voor een bedrag van 750.000 euro beschikbaar te stellen om dit weggedeelte in te richten als 50 km/u zone.

Afwaardering en herinrichting huidige N18
Een bedrag van 675.000 euro is nodig voor de afwaardering en herinrichting van de huidige N18. Het gaat om het weggedeelte ten zuiden van Eibergen tussen de nieuwe verbindingsweg en De Laarberg. Daarnaast stelt het college voor om ook een bedrag van 675.000 euro beschikbaar te stellen voor de aanleg van een rotonde in de N315 bij Rietmolen. Het gaat hier om een bijdrage aan de provincie Gelderland. Volgens planning gaat de provincie in 2019 aan de slag met dit gedeelte van de N315.

Herinrichting N18 binnen de kom
Verder stelt het college aan de raad voor om een bedrag van 200.000 euro beschikbaar te stellen om te komen tot plannen voor de herinrichting van het deel van de huidige N18 binnen de huidige bebouwde kom van Eibergen. De ingebruikname van de nieuwe N18 zorgt voor minder verkeer door de bebouwde kom van Eibergen. De veranderende functie en verkeersintensiteit bieden mogelijkheden om plannen te maken voor een nieuwe inrichting. De bedoeling is om in 2018 en 2019 samen met inwoners en overige betrokken partijen en instanties plannen te maken en in 2020 te starten met de uitvoering. Door te starten met de voorbereiding na opening van de nieuwe N18 kunnen de plannen worden gebaseerd op de beleving van en ervaring met de nieuwe verkeersrealiteit, die ontstaat na de ingebruikname van de nieuwe N18 in mei 2018.

Nieuws

geplaatst: 14-02-2018

Nieuw platform Made in Gelderland voor

“Ik wil graag starten of verder groeien met mijn onderneming. Maar waar kan ik terecht voor advies en hulp bij het maken van mijn plannen. Waar kan ik rustig werken, overleggen en in contact komen gelijkgestemden. Waar kan ik me verder bekwamen in mijn ondernemerschap?”

Made in Gelderland is een onafhankelijke stichting in het leven geroepen door een drietal Arnhemse ondernemers om bovenstaande vragen samen met (startende) ondernemers te kunnen beantwoorden. Made in Gelderland biedt hiervoor een digitaal platform, www.madeingelderland.nl, en een fysieke community, erop gericht om de versnippering van alle informatie te stroomlijnen en (startende) ondernemers te ondersteunen en met elkaar te verbinden.

Kennis en verbinding
Made in Gelderland kent uit ervaring de behoefte en vragen van ondernemers. Ook kent zij alle initiatieven, organisaties en verenigingen die startende ondernemerschap kunnen ondersteunen en begeleiden in de regio groot Arnhem. Deze kennis draagt er toe bij dat de verbinding tussen alle stakeholders en (startende) ondernemers snel tot stand kan worden gebracht.

Made in Gelderland gaat in de eerste fase alle initiatieven en het bestaande ecosysteem, waaronder de zogenaamde broedplaatsen, in kaart brengen en zal gesprekken gaan voeren met alle partijen die belang hebben bij het goed ondersteunen van (startende) ondernemers, waarna al deze informatie middels het digitale platform www.madeingelderland.nl beschikbaar komt.

Made in Gelderland zal zich gaan verbinden met de initiatieven van de Gemeente Arnhem, Provincie Gelderland, kennisinstellingen, lokale en regionale -netwerken, economische instellingen, de media en events lokaal en regionaal.

Samenwerken
Wil je meer weten over hoe Made in Gelderland samen met je kan ondernemen en draag je als bedrijf of organisatie dit initiatief een warm hart toe en wil je het ondersteunen, neem dan contact op met Made in Gelderland.

Made in Gelderland gaat graag de verbinding met je aan, mail ons info@madeingelderland.nl.

Nieuws

geplaatst: 13-02-2018

Internationaal vrouwen-event op 8 maart 2018 in Bocholt

Programma

09.00 uur Tijd om elkaar te ontmoeten
10.00 uur Opening / inleiding door Ina Scharrenbach, minister van Noordrijn-Westfalen
10.40 uur Lezing Terre des Femmes
11.15 uur Inleiding door Tamara van Ark, Staatssecretaris Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Gelijk speelveld man/vrouw op de arbeidsmarkt
11.45 uur 5 voor 12-moment voor vrouwenrechten
12.00 uur- 14.00 uur: Inloop lunch (eigen kosten)

Vanaf 12.00 uurWorkshops / Lezingen / Ontmoetingen / Cultuur
Thema-workshops, o.a.:
-Culturele verschillen over de grens
-Regisseer je toekomst, life long learning
-Gelijkwaardig en krachtig verschillend
-Familierecht
-Gelijke beloning bij gelijk werk
-Line Dance

Lezingen van diverse interessante vrouwen
-Op weg naar een zelfstandig bestaan (bijzondere levensverhalen)

Informatiestands, o.a.:
-Onderwijs
-Vrouwenorganisaties

Optredens van o.a.:
-Culinair schrijver en tv-kok Nadia Zerouali, o.a. bekend van tv-programma BinnensteBuiten
-Pop up PEERtoftheater

17.00 uur Een gesprek met politiek actieve vrouwen
Overhandiging resolutie Vrouwenrechten, in aanwezigheid van een Europarlementariër
18.00 uur- 19.30 uur: Inloop warme maaltijd (eigen kosten)
19.00 uur Optreden culinair schrijver en tv-kok Nadia Zerouali, met presentatie van haar kookboek Souq
20.00 uur Netwerken
21.00 uur Informele afsluiting

Wanneer?
Donderdag 8 maart 2018, van 9.00 – 21.00 uur

Voor wie?
Actieve vrouwen uit Nederland, Duitsland en België. Het is interessant elkaar te ontmoeten, het is leerzaam en het brengt je vast en zeker op ideeën. Kortom, je beleeft een inspirerende dag!

Taal
Nederlands en Duits

Waar?
Industriemuseum TextilWerk, Industriestrasse 5 in Bocholt (D)
Je kunt deelnemen aan rondleidingen door dit inspirerende erfgoed. Alvast een kijkje nemen? Kijk op http://bit.ly/TextilWerk.
Let op: betaalmogelijkheden bij TextilWerk: alleen contant!

Koop nu je kaart online
De kaarten kosten € 10 per stuk + € 1 servicekosten, incl. snack. Bestel je kaart online via http://bit.ly/VrouwendagBocholt.
Je krijgt een bevestiging via de mail. Breng de print mee.

Meer informatie?
Stel je vraag aan Nicky Eppich, beleidsmedewerker grens-overschrijdende samenwerking gemeenten Oost Gelre
en Winterswijk, e-mail: n.eppich@oostgelre.nl.

Nieuws

geplaatst: 13-02-2018

Save the date: 9 april Smaakwerkplaats Charcuterie & Kaas

Maandag 9 april Smaakwerkplaats Charcuterie & Kaas. Een avond vol inspiratie voor vakmensen en foodliefhebbers in de Achterhoek en Liemers.

Kaas
Wat is er beschikbaar aan Achterhoekse kaas? We kunnen al verklappen dat het veel is en van verrassend goede kwaliteit van zeer ervaren kaasmakers. We tonen alle kazen en kaasmakers, demonstreren verschillende toepassingen voor de hedendaagse horeca en natuurlijk kan er geproefd worden.

Charcuterie
Ook wat charcuterie betreft blijkt dat er veel ambachtelijk vakmanschap bij slagers in Achterhoek en Liemers aanwezig is. Veel slagers maken nog zelf naegelholt, diverse soort schink en droge worst van het varken. Daarnaast zijn er in de Achterhoek en Liemers steeds meer veehouders en hobbyveehouders die varkens meer ruimte geven, anders voeren, gebruik maken van speciale rassen en de dieren regionaal laten slachten.

We tonen een overzicht van naegelholt, schink en de verschillende bereidingswijzen. We koppelen bijzondere veehouders aan vakkundige slagers en chef-koks en bereiden een workshop voor, samen met SVO, voor slagers en chef-koks. Centraal staat de verwaarding van het hele varken naar smakelijke toepassingen voor horeca en foodliefhebbers.
Aanmelding voor de smaakwerkplaats Charcuterie & Kaas

Het programma is nog volop in de voorbereiding, wij houden u op de hoogte.

Opgeven vooraf is verplicht.
Er zijn een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Aan de deelname zijn geen kosten verbonden. Voorrang hebben ondernemers zoals veehouders, slagers, horeca, groothandels en studenten. Je krijgt een bevestiging en daarmee het toegangsbewijs via e-mail eind maart.

Aanmelden kan hier!
 

Nieuws

geplaatst: 13-02-2018

Gerard Joling bij opening Special Olympics Achterhoek 2018

Gerard Joling wordt de muzikale hoofdgast tijdens de spectaculaire opening van de Special Olympics Nationale Spelen Achterhoek 2018. Het feestelijke startschot van het evenement wordt gehouden in stadion De Vijverberg. Voormalige topschaatsers Erben Wennemars en Erik Hulzebosch nemen de presentatie voor hun rekening.

Dit is donderdag 8 februari bekend gemaakt tijdens een Happy Hour van de businessclub van voetbalclub De Graafschap in de Spiegeltent op het Simonsplein in Doetinchem. Die bijeenkomst stond voor een belangrijk deel in het teken van de Special Olympics Achterhoek, die op 8, 9 en 10 juni worden gehouden.

Ruim tweeduizend sporters met een verstandelijke beperking en duizend begeleiders zijn dat weekeinde actief in meer dan twintig takken van sport in acht Achterhoekse gemeenten. Talloze vrijwilligers en meer dan 20 Achterhoekse verenigingen werken mee aan het grootste sportevenement in de geschiedenis van de regio.

Talloze Achterhoekse en nationale artiesten hebben hun medewerking toegezegd aan de openingsshow, die wordt geproduceerd door De Feestfabriek Alles Komt Goed BV. Onder hen DJ Jeroen Slütter, het populaire Achterhoekse duo Suzan en Freek en dweilorkest Dokters’ Swingende Infuustoeters uit Lichtenvoorde. Zoals vermeld is Gerard Joling de muzikale hoofdgast.

Gastheer voetbalclub De Graafschap is inmiddels maatschappelijk partner geworden van de Special Olympics Nationale Spelen 2018. Algemeen directeur Hans Martijn Ostendorp van de club tekende daarvoor een overeenkomst met stichtingsvoorzitter René van Gils. Het openingsfeest op 8 juni duurt van 18.30 tot 20.30 uur. Hoogtepunt wordt ongetwijfeld het defilé van alle deelnemers en begeleiders. Tickets (goud, zilver en brons) zijn te bestellen vanaf € 7,50 via www.specialolympics2018.nl.

Nieuws

geplaatst: 13-02-2018

Dit krijgen vrouwen het liefst voor Valentijnsdag

Nog heel even en de meest positieve dag staat weer voor de deur: Valentijnsdag. Heb jij je altijd al afgevraagd welk cadeau vrouwen het liefst krijgen op Valentijnsdag? Het is een stuk minder spannend dan je denkt. Uit een enquête van STYLETODAY in samenwerking met EasyToys blijkt dat vrouwen snel tevreden zijn en geen origineel cadeau verwachten: een bos bloemen (24 procent) is wat ze het liefst van hun partner krijgen. Op de tweede plek staat lingerie. De top vijf wordt aangevuld door een valentijnskaart, sieraden en chocolade. De vragenlijst is door ruim duizend vrouwen ingevuld.

Cliché
Dat niet iedereen 14 februari als de dag van de liefde ziet, blijkt uit de resultaten: het merendeel van de vrouwen (54 procent) noemt het cliché, maar daardoor ook extra leuk. Slechts 25 procent viert het omdat zij het daadwerkelijk romantisch vindt. Wél eet een derde tijdens Valentijnsdag buiten de deur.

Een tikkeltje spannender
De meeste vrouwen (79 procent) zijn nog nooit teleurgesteld geweest door het Valentijnsgeschenk van hun partner.
Toch staan de vrouwen wel open voor een iets spannender cadeau: ruim 73 procent geeft aan het leuk te vinden om een seksspeeltje van haar partner te krijgen.

Nieuws

geplaatst: 13-02-2018

Gemeenten zetten app in om burgerparticipatie te verhogen

"Democratie vereist burgerbetrokkenheid", zei prominent openbaar bestuurder Pieter Winsemius eens. Gemeenten worstelen echter met de vraag hoe ze die betrokkenheid kunnen verhogen. De gemeenten Duiven, Westervoort, Zevenaar en Weesp zoeken de oplossing in een bijzondere app, Fixi. Deze app stelt inwoners in staat om problemen in de openbare ruimte eenvoudig en snel bij de gemeente te melden.

Omgewaaide bomen, wateroverlast, overvolle prullenbakken... Als mensen overlast of ergernissen in hun buurt ervaren, doet lang niet iedereen daar een melding van bij de gemeente. Bellen of naar het gemeentehuis gaan, kost veel tijd. Bovendien wil men graag een melding door kunnen geven op een plaats en moment dat hen uitkomt. Als het melden makkelijker zou zijn, kunnen gemeenten de issues sneller naar tevredenheid verhelpen.

De gemeenten Duiven, Westervoort, Zevenaar en Weesp hebben besloten daar wat aan te doen. Met behulp van IT-specialist Decos uit Noordwijk hebben ze onlangs de app Fixi in hun gemeenten gelanceerd. Met Fixi kunnen inwoners snel, eenvoudig en nauwkeurig meldingen maken van gebreken in de openbare ruimte. Zij maken een foto van het probleem en dienen deze direct digitaal in bij de gemeente. De melding wordt meteen ontvangen door de gemeente én door de behandelaren, zoals groenvoorziening of gladheidsbestrijding, die er direct mee aan de slag kunnen. Daarmee worden meldingen sneller opgelost en is de tevredenheid van de inwoners hoger, zoals blijkt uit onderzoek van de gemeente Hollands Kroon, de eerste Fixi-gebruiker.

Populair
De digitale oplossing neemt toe in populariteit. Nu vier gemeenten gelijktijdig live zijn gegaan met de app, is het totaal aantal 'Fixi-gemeenten' opgelopen tot twintig. "Met Fixi kunnen we de dienstverlening aan onze inwoners echt verbeteren," licht Marlies Heutink, Teamregisseur KCC van de gemeente Duiven en Westervoort, hun keuze voor de oplossing toe. "Voorheen kregen wij vaak klachten dat inwoners niets van ons hoorden wanneer zij een melding hadden gedaan. Dat is nu gelukkig anders. Via het systeem ontvangen zij minstens drie berichten: bij ontvangst van de melding, wanneer de melding in behandeling is en zodra de melding is afgehandeld. Daardoor zien en ervaren zij veel beter dat de gemeente hun probleem echt oppakt."

Gemeente Haaren maakt ook gebruik van Fixi. Pascal van der Elst, E-adviseur aldaar, vult Heutink aan: "Fixi is ontworpen met de focus op de dienstverlening naar onze inwoners. Het is voor hen heel laagdrempelig om een melding te doen via de app of de site, en statusupdates te ontvangen. Bovendien zien wij de zelfredzaamheid van onze behandelaren groeien: via de app pakken zij zelfstandig meldingen op en koppelen direct terug aan de inwoner. Voor beiden is dit echt super: de inwoner is blij te zien wanneer zijn melding is opgelost en de behandelaar ontvangt het compliment rechtstreeks van de inwoner!"

Wendy van Duijvenvoorde, product owner van het team e-dienstverlening bij Decos, ziet de interesse vanuit de markt dan ook toenemen. "Een frisse blik op het meldingen proces is precies wat er nodig was in deze markt! De eenvoud en flexibiliteit van Fixi sluit dan ook naadloos aan op de wensen van de eindgebruikers. Doordat het een cloud oplossing is, is Fixi zeer eenvoudig en snel in gebruik te nemen. Als we vandaag een akkoord krijgen, kunnen we morgen starten."

Over Fixi
Met de interactieve (web)app Fixi verhogen gemeenten op laagdrempelige wijze de burgerparticipatie, waar het gaat om het onderhouden van hun buurt. Daarmee worden meldingen sneller opgelost en wordt de tevredenheid van inwoners verhoogd. Meer informatie of zelf een melding maken: www.fixi.nl.
 

Nieuws

geplaatst: 13-02-2018

Sterke stijging van het aantal mbo-vacatures

Werkgevers staan te springen om mbo'ers. Het aantal mbo-vacatures is fors aan het toenemen. In de periode maart tot en met augustus van 2017 ontstonden ruim 248.000 vacatures op mbo-niveau, 20% meer dan in dezelfde periode in 2016. De meeste mbo'ers zijn nodig in de sectoren Gastvrijheid, Retail en Zorg. Doordat het beter gaat op de arbeidsmarkt, neemt het aantal jongeren dat een nieuwe WW-uitkering aanvraagt bij UWV met bijna een kwart af. Met name vanuit de detailhandel, gezondheidszorg en bouwnijverheid doen minder jongeren een beroep op een uitkering. Dit blijkt uit onderzoek van SBB en UWV.

Ton Heerts, voorzitter SBB: 'We hebben vakmensen keihard nodig. Daarom moeten we jongeren blijven enthousiasmeren voor het mbo. Bedrijfsleven, scholen, maar ook bijvoorbeeld ouders hebben daar een rol in. En ook voor volwassenen die zich verder willen ontwikkelen, heeft het mbo veel te bieden.'

Rob Witjes, hoofd arbeidsmarktinformatie UWV: 'Doordat er veel vacatures zijn, slagen steeds meer jongeren er in hun baan te behouden of van baan te wisselen. De jeugdwerkloosheid is inmiddels weer terug op het lage niveau van voor de crisis'.
In alle regio's nam het aantal mbo-vacatures toe. De regio's Drechtsteden (+44%), Achterhoek (+43%) en Midden-Holland (+39%) kenden de grootste toename van het aantal mbo-vacatures, zo blijkt uit de cijfers van SBB. De regio's met de kleinste toename zijn Gorinchem (+4%) en Flevoland (+6%).

Per regio en opleiding is inzichtelijk gemaakt waar goede baan- en stagekansen liggen. Jongeren die nu starten met een mbo-opleiding hebben een goed baanperspectief als zij bijvoorbeeld kiezen voor de opleidingen servicemonteur, verkoper detailhandel en mbo-verpleegkundige.

Minder nieuwe WW-uitkeringen aan jongeren
In 2017 verstrekte UWV ruim 61.500 nieuwe WW-uitkeringen aan jongeren tot 27 jaar, een daling van 18.500 (-23%) ten opzichte van het jaar daarvoor. In de sectoren detailhandel, gezondheidszorg, welzijn & cultuur en bouwnijverheid is de afname het grootst. De instroom van jongeren in de WW daalt het minst in de sector industrie, nutsbedrijven & delfstoffen.
De regio met de grootste afname is Noord-Limburg (-34%). De regio met de kleinste afname is Amsterdam (-18%). De hoofdstad van Nederland had minder te lijden onder de economische crisis dan de rest van het land, waardoor het aantal nieuwe WW-uitkeringen minder sterk steeg.

De Basiscijfers Jeugd van SBB en UWV zijn verwerkt in een digitaal dashboard, waardoor eenvoudig ontwikkelingen per opleidingsniveau, per regio en per sector zichtbaar worden. Het dashboard is te vinden op de website van SBB www.s-bb.nl/basiscijfers