Nieuws

18-04-2018 09:46

Kansen voor startups en investeerders over de grens

Steeds vaker gaan startups de landsgrenzen overom een nieuwe markt aan te boren,om aansluiting te vinden bij specifieke kennis of om de mogelijkheden voor financiering te vergroten. Een lokale investeerder, ook wel business angel, kan veel toegevoegde waarde hebben voor een bedrijf dat zich op een nieuwe markt wil begeven. Ook investeerders zien steeds vaker kansen over de grens, veelbelovende startups binnen specifieke sectoren of een ander investeringsklimaat. Bedrijven en business angels zijn zich niet altijd bewust van de mogelijkhedendie er voor hen liggen, soms vlak over de grens. Bovendien weten ze niet altijd hoe kan worden ingespeeld op mogelijke belemmeringen op de weg naar cross-border investing.

Angel netwerken in de Euregio werken samen voor cross-border investing
Om startups en business angels uit de Euregio Rijn-Waal hierin te ondersteunen, werken drie angel netwerken uit Nederland en Duitsland samen binnen het Euregio Business Angels Forum gericht op cross-border investing. Dit zijn Business Angels ArgenturRuhr (BAAR) uit Essen, Angel Funding Germany uit Arnhem, en AngelEngine uit Düsseldorf. 

Vanaf mei dit jaar staan verschillende gezamenlijke activiteiten gepland waarbij ondernemers en business angels kennis kunnen maken met cross-border investing en hun internationale contacten op dit gebied kunnen uitbreiden. Bovendien zullen startups en business angels gericht met elkaar in contact worden gebracht tijdens investeerdersbijeenkomsten. 

Op woensdag middag 6 juni is de start bijeenkomst: “Business angel financiering over de grens” in Kleve. Hierbij zijn zowel business angels als startups en groeibedrijven van harte welkom. Meer informatie is te vinden via: www.euregiobusinessangels.eu

Euregio Business Angels Forum – “Angels without Borders”
Dit Euregio project wordt ondersteund door het Interreg programma van de Euregio Rijn-Waal en is erop gericht startups en business angels kennis te laten maken met de mogelijkheden van cross-border investing. Met de ervaringenen resultaten uit het project kan beter worden aangesloten bij de behoefte op dit gebied.