VNO-NCW Midden: Meer groei, minder afval, meer banen

Magazines | Oost-Gelderland Business nr 4 2017

Meer groei, minder afval, meer banen

VNO-NCW Midden doet er - samen met FME, onderwijs en andere partners - alles aan om Smart Industry op ieders agenda te krijgen. Smart Industry combineert technologie en internettoepassingen en biedt mogelijkheden voor toekomstige economische groei en werkgelegenheid. Om de kansen van Smart Industry optimaal te benutten, hebben we - samen met onder andere provincies Overijssel en Gelderland - een regionale actieagenda Boost opgesteld, met concrete acties om Smart Industry in Oost-Nederland te stimuleren.

Fotografie: Carlo Stevering

De doelstelling: in 2020 moet 40% van de industrie-bedrijven digitaal produceren en 10% minder grondstoffen verbruiken. Meer groei, minder afval, meer banen. Gelderland en Overijssel investeren samen ruim 20 miljoen euro vanuit eigen middelen. VNO-NCW Midden draagt bij in uren, verbindt netwerken en ondernemers en deelt kennis. Voor een overzicht van activiteiten vanuit Smart Industry Oost: www.smartindustryoost.nl.

Jaarlijks organiseert VNO-NCW Midden de IndustrieTop voor leden van de Industrietafels Midden-Nederland en Achterhoek en andere hightech maakindustrie. Bij de IndustrieTop en bij Industrietafels spelen we dikwijls in op de ontwikkelingen van Smart Industry. Tijdens de laatste IndustrieTop waren we te gast bij het lidbedrijf 247TailorSteel in Varsseveld. In diverse workshops werd gesproken over robotisering, interactieve ICT en open innovatie. Vanzelfsprekend was er ook aandacht voor de Smart Bending Factory, een toonaangevend voorbeeld van een Fieldlab Smart Industry.SmartHub Achterhoek

In de Achterhoek is VNO-NCW Achterhoek nauw betrokken bij de ontwikkeling van de Smart Industry en SmartHub Achterhoek, de regiobranding als dé stage- afstudeerregio. Tijdens bijeenkomsten en via nieuwsbrieven informeren we onze leden over de ontwikkelingen en laatste programma's. De VNO-NCW Achterhoek-bijeenkomst bij Ducona op 15 november zal aandacht besteden aan het Talentprogramma. SmartHub Achterhoek kent al meer dan vijftig actieve deelnemers. Wilma Elbertsen, regiomanager VNO-NCW Achterhoek, roept ondernemers op zich aan te sluiten bij dit initiatief, dat onder de paraplu van Achterhoek2020 tot stand is gekomen. (www.smarthub.nl).

Daarnaast is een aantal leden betrokken bij Innovatiehubs, een plek waar hoger opgeleide studenten vanuit verschillende disciplines samenwerken aan vraagstukken van één of meerdere bedrijven. Innovatiehubs spelen in op de behoefte aan innovatie en verjonging bij bedrijven. Het doel van Innovatiehub is om bedrijven, kennisinstellingen en studenten met elkaar te verbinden.

Goede toekomst

Elbertsen: "Samen met partners dragen we bij aan een goede toekomst voor onze industrie, onder andere met bovengenoemde initiatieven en het InnovatieFestival, de Talententuin, Smart Technical Education (STERA). Deze initiatieven passen uitstekend bij ons lobbyspeerpunt innovatie & duurzaamheid. Daarnaast blijven we ons natuurlijk, samen met en voor onze leden, inzetten voor onze speerpunten onderwijs & arbeidsmarkt, financiering, internationalisering en ruimtelijke ordening & infrastructuur. Bij dat laatste onderwerp zijn de tweede fase N18 en de regionale programmering bedrijventerreinen actuele lobbyonderwerpen."

Kijk voor het bijeenkomstenoverzicht en informatie op www.vno-ncwmidden.nl.


CONTACTPERSOON

Aanmelden of meer weten over onze bijeenkomsten of andere activiteiten van VNO-NCW Achterhoek? Neem contact op met Wilma Elbertsen, regiomanager VNO-NCW Achterhoek, elbertsen@vno-ncwmidden.nl.

Oost-Gelderland Business nr 4 2017

» Coverstory JAWS: Veel meer dan een uitzendbureau
» Collin Crowdfund: Financieren 2.0
» Column ETL Dales: Herzieningsregeling in de btw wordt uitgebreid
» Column cbt Voor Resultaten: ?In lean manufacturing staat de klantwaarde centraal?
» VOICT brengt haar klanten verder
» Koffie+: Bereid op uw bedrijfscultuur
» Jong Management Achterhoek: Een nieuwe fase breekt aan
» Business Flitsen
» Smart Industry: Klaar voor de vierde industriële revolutie?
» ARA: Een smart en sociaal maakbedrijf
» Toeristen slim laten genieten
» STERA: Bredere oriëntatie en kennismaken met de echte beroepspraktijk
» Een leven lang leren met cbt Voor Resultaten
» VNO-NCW Midden: Meer groei, minder afval, meer banen
» Casus: Intelligente luchthavens in de hedendaagse burgerluchtvaartmarkt
» VOAA: Niet ingehuurd maar ingeleefd
» Algemene impressie
» Testverslagen
Lees volledige uitgave online