Nieuws

15-07-2021

64 procent Nederlanders ergert zich aan digibeten op werk

Maar liefst twee derde van de werkende Nederlanders stoort zich weleens aan collega’s met beperkte computervaardigheden. Dit blijkt uit onderzoek van VPNdiensten.nl onder 1.098 Nederlanders in loondienst, uitgevoerd door Panelwizard. Deze ergernis lijkt effect te hebben op digibeten op de werkvloer. Zo schaamt achttien procent van de respondenten zich voor zijn of haar eigen digitale skills. Vooral Nederlanders tot dertig jaar zijn gevoelig voor digibetisme. Zo stoort driekwart van hen zich weleens aan de computervaardigheden van een collega en schaamt twintig procent zich voor zijn of haar eigen skills. Onder de werkende...

Lees meer...

Nieuws

14-07-2021

Connectr start met bouw Innovatielab

De bouw van het Connectr Innovatielab op Industriepark Kleefse Waard (IPKW) is begonnen. Gedeputeerde Staten van provincie Gelderland gaven vandaag groen licht voor een bijdrage van 5 miljoen euro. Eerder dit jaar droegen provincie Gelderland en de Gemeente Arnhem al bij aan de eerste activiteiten van het initiatief, dat is bedoeld om de energietransitie te versnellen. Het Innovatielab van Connectr – Energy innovation wordt een aantrekkelijke plek, waar alle spelers in het energiecluster fysiek bijeenkomen om samen te werken en elkaars groei te versnellen. Ook de Kernorganisatie, bestaande uit HAN, IPKW, Kiemt, Oost NL en...

Lees meer...

Nieuws

14-07-2021

Vakantie in coronatijd: hoe stuur je medewerkers veilig op reis?

Het zomerseizoen is weer aangebroken en daar trapt van origine ook het vakantieseizoen mee af. Hoewel het vaccinatieprogramma wereldwijd op stoom komt, verschijnen er dagelijks berichten in het nieuws over landen die van kleurcode veranderen. Waar een vakantieland vandaag nog geel kleurt, kan dit morgen veranderen naar oranje of zelfs rood. Het kan voor werkgevers en werknemers een flinke kluif zijn om zich een weg te banen door alle kleurcodes, adviezen en maatregelen. Daarom deelt Ralph Koks, Manager Tax & Legal bij SD Worx Nederland, een aantal praktische richtlijnen zodat werkgevers hun werknemers zonder zorgen op vakan...

Lees meer...

Nieuws

14-07-2021

Helft Nederlanders vindt vaste telefonie voor uitstervend ras

Nu de smartphone niet meer uit ons leven weg te denken is, neemt het aandeel en belang van vaste telefonie af. Bijna de helft van de Nederlanders (48%) ziet vaste telefonie als iets voor een ‘uitstervend ras’. 38% vindt een vaste telefoonverbinding niet belangrijk. Een bijna even groot deel, 37%, wil juist wel over vaste telefonie beschikken. Het overige deel staat hier neutraal in. Ondanks dat een groot deel van de Nederlanders vaste telefonie niet belangrijk vindt, beschikt maar liefst 69% van de Nederlands over een telecompakket waar wél vaste t...

Lees meer...

Nieuws

13-07-2021

Achterhoekse gemeenten gaan voor energietransitie met zonne- en windenergie

De acht gemeenten die samen de RES-regio Achterhoek vormen, de provincie Gelderland en waterschap Rijn en IJssel willen in 2030 in de Achterhoek 1,35 TWh* aan duurzame energie opwekken met zon en wind. Dat staat in het ontwerp van de Regionale Energiestrategie Achterhoek (RES) 1.0 dat recent door alle dagelijks besturen van de partners is geaccordeerd. Na het zomerreces gaat de ontwerp-RES 1.0 naar de volksvertegenwoordigers ter besluitvorming. De Achterhoek is één van de 30 regio’s in Nederland die met de RES haar verantwoordelijkheid neemt om bij te dragen aan de uitvoering van het landelijk Klimaatakkoord om de CO2-u...

Lees meer...

Nieuws

12-07-2021

Toekomstgerichte erven buitengebied Bronckhorst

Agrarische ondernemers, eigenaren van voormalige agrarische gebouwen en ondernemers in het buitengebied van Bronckhorst krijgen in de komende maanden een persoonlijke uitnodiging voor een gratis keukentafelgesprek over het verduurzamen van hun erf. Veel eigenaren van erven hebben vragen op diverse gebieden, vaak in combinatie met elkaar. Denk bijvoorbeeld aan de stikstofproblematiek, kringlooplandbouw, asbestdaken, energietransitie, hergebruik of slopen van vrijkomende agrarische bebouwing of andere functies of woonvormen op het erf. Maar ook het beëindigen van agrarische bedrijven met de financiële- en emotionele gevolgen van dien....

Lees meer...

Nieuws

08-07-2021

NUNNER Logistics en ForFarmers gaan langdurige samenwerking aan

ForFarmers, een internationale onderneming die complete en innovatieve voeroplossingen biedt voor de veehouderij, gaat de opslag van zakgoedvoeders in Nederland en België centraliseren en uitbesteden aan NUNNER Logistics. Hiervoor werd onlangs een 5-jarig contract ondertekend.  De reden om over te gaan tot uitbesteding van de opslag van zakgoedvoeders is dat de huidige magazijnlocaties van ForFarmers voor zakgoed in Nederland en België niet meer genoeg ruimte bieden voor groei. Met ingang van medio augustus zal NUNNER de magazijnactiviteiten centraliseren in haar nieuwe warehouse in ’s-Heerenberg. Deze loca...

Lees meer...

Nieuws

08-07-2021

Een op vijf organisaties gestopt met vaste reiskostenvergoeding

Maar liefst 19 procent van de Nederlandse ondernemers met personeel is per 1 januari 2021 gestopt met een vaste reiskostenvergoeding. Dit blijkt uit onderzoek van HR-dienstverlener Visma | Raet onder 570 Nederlandse ondernemers met personeel. Veertig procent van de organisaties heeft momenteel zowel de mogelijkheid tot een vaste reiskostenvergoeding als een vergoeding op basis van reisdagen. Voor 22 procent van de organisaties geldt dat alle medewerkers die voor 13 maart 2020 al bij het bedrijf in dienst waren nog een vaste reiskostenvergoeding krijgen. Thuiswerkdagen en onbelaste reiskostenvergoeding He...

Lees meer...

Nieuws

07-07-2021

Varkenshouderij Zelhem sloopt bedrijfsgebouwen voor zon-op-erf

De eigenaar van de varkenshouderij met 400 varkens aan de Akkerweg 3 in Zelhem stopt met het bedrijf. De varkenshouder wil de bedrijfsgebouwen slopen en hiervoor in de plaats een kleinschalig zonneveld op eigen erf aanleggen. B en w verlenen hun medewerking aan de functiewijziging van agrarisch naar wonen en de realisatie van het zonneveld, omdat met het initiatief de ruimtelijke kwaliteit wordt verbeterd. De initiatiefnemer maakt gebruik van de saneringsregeling varkenshouderij. Om de subsidie van de saneringsregeling te ontvangen moeten alle bedrijfsgebouwen (waar dieren worden gehouden) worden gesloopt en de bestemming worde...

Lees meer...

Nieuws

07-07-2021

Doetinchem biedt ruimte voor waterstof

Het huidige tankstation aan de Braamtseweg in Doetinchem mag onder voorwaarden uitbreiden met een waterstofinstallatie. Dat heeft het college van b&w besloten met een principemedewerking. Het stimuleren van het gebruik van zuinige en duurzame vervoermiddelen staat hoog op de agenda bij de gemeente. “Ruimtelijk gezien is deze locatie uitstekend: het huidige tankstation is goed bereikbaar en ligt op een bedrijventerrein”, legt wethouder ruimtelijke ordening Ingrid Lambregts uit. “Er zullen ongetwijfeld meer waterstofvoertuigen gaan rijden. Voor ons is deze ontwikkeling weer een mooi voorbeeld van de centrumf...

Lees meer...
Algemene voorwaarden | privacy statement