Artikel

08-07-2020

Van Munster Media Factory: one-stop contentfabriek

De Van Munster Media Groep houdt zich al jarenlang bezig met het vervaardigen en uitgeven van consumenten- en vakbladen, het bouwen van websites en –shops en eigenlijk alles wat met tekst en beeld te maken heeft. Omdat de vraag vanuit externe bedrijven op dat gebied maar blééf groeien, is nu de Van Munster Media Factory (VMMF) opgericht. Een bedrijf met alle disciplines onder één dak, dat is gespecialiseerd in het creëren en beheren van media in de breedste zin van het woord. “We zijn veel meer dan een standaard reclamebureau”, aldus directeur Michael van Munster. Waar het voor...

Lees meer...

Nieuws

07-07-2020

Bedrijfseigen Stikstofnorm katalysator voor kringlooplandbouw

De Bedrijfseigen Stikstofnorm (BES) biedt voor de verdere ontwikkeling van kringlooplandbouw veel perspectief. Namens de Vereniging Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Liemers doen er dit jaar 20 bedrijven mee aan de BES-pilot van het ministerie van LNV. Met een Bedrijfseigen Stikstofnorm (BES) zijn in Nederland 50 boeren in staat fosfaatevenwichtsbemesting toe te passen en kunstmest te vervangen door dierlijke mest. De bemesting is afgestemd op het opbrengend vermogen van de grond en de kwaliteit van de bedrijfsvoering. Een van de deelnemers aan de pilot is de familie Dinkelman uit Barchem. Volgens de BES norm mag er meer stiks...

Lees meer...

Artikel

03-07-2020

Van Munster Media Factory: one-stop contentfabriek

De Van Munster Media Groep houdt zich al jarenlang bezig met het vervaardigen en uitgeven van consumenten- en vakbladen, het bouwen van websites en –shops en eigenlijk alles wat met tekst en beeld te maken heeft. Omdat de vraag vanuit externe bedrijven op dat gebied maar blééf groeien, is nu de Van Munster Media Factory (VMMF) opgericht. Een bedrijf met alle disciplines onder één dak, dat is gespecialiseerd in het creëren en beheren van media in de breedste zin van het woord. “We zijn veel meer dan een standaard reclamebureau”, aldus directeur Michael van Munster. Waar het voor...

Lees meer...

Nieuws

03-07-2020

Ondersteuning Thuis officieel erkend als opleiding met mbo-certificaat

Afgelopen donderdagavond hadden 10 huishoudelijke medewerkers de primeur. Zij kregen als allereerste ‘lichting studenten’ het landelijk erkende mbo-certificaat voor Ondersteuning Thuis uitgereikt. Een uniek moment voor hen, het Graafschap College én de gemeente Berkelland.  In de gemeente Berkelland bieden we huishoudelijke verzorging en licht persoonlijke verzorging aan volgens Ondersteuning Thuis. De werkwijze van Ondersteuning Thuis is erop gericht dat we de inwoner die dat (even) nodig heeft, ondersteunen zonder teveel gedoe en zonder teveel verschillende professionals die bij hen thuis komen. ...

Lees meer...

Nieuws

03-07-2020

Regionale visie zorg en gezondheid Achterhoek

Een groot aantal partijen, verenigd in Thematafel Gezondste Regio van 8RHK ambassadeurs, heeft een gezamenlijke visie op de toekomst van de zorg in de Achterhoek opgesteld. De visie laat zien hoe we de gezondheidszorg ook in 2030 op een goed niveau én betaalbaar kunnen houden. Met als doel: alle inwoners van de Achterhoek leven zo gezond en gelukkig mogelijk en hebben daarbij zoveel mogelijk zelf de regie. Daarvoor moet er wel wat veranderen. Zorgbehoefte rijst straks de pan uit Met steeds meer 70-plussers, inwoners met een chronische aandoening (vaak veroorzaakt door leefstijl) en de afname van h...

Lees meer...

Nieuws

03-07-2020

Inschrijving MKB-deal voor Achterhoekse ondernemers geopend

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft de MKB-deal officieel geopend voor de Achterhoek. MKB’ers met 10-100 medewerkers kunnen vanaf nu zich inschrijven voor de MKB-deal op www.8rhk.nl/mkbdeal. In twee jaar tijd is plek voor 100 Achterhoekse ondernemers om met elkaar te komen tot een verbeterplan voor het eigen bedrijf en zich zo samen in te zetten voor versterking van de regio. Vanaf half september start de eerste groep. De MKB-deal richt zich op het verhogen van de arbeidsproductiviteit van minimaal 5% (binnen twee jaar) bij de deelnemende bedrijven. Door (samen) te werken ‘aan’ in plaats van alleen &ls...

Lees meer...

Nieuws

02-07-2020

Huurauto nu ook bereikbaar voor Gelderse startende ondernemers

Er is best wat moed voor nodig om in deze tijd een onderneming te beginnen. Autoverhuurder Europcar geeft alle starters graag een steuntje in de rug. Als je net met je eigen zaak bent begonnen is een personenauto of bestelauto huren kostbaar en soms zelfs onmogelijk. Europcar StartUp maakt het voor nieuwe ondernemers makkelijk én betaalbaar. “Het beginnen van je eigen onderneming kost veel energie, tijd en geld. We merkten elke keer uit gesprekken met nieuwe ondernemers dat ze tegen bepaalde zaken aanliepen”, zegt Juska van Roon, die het StartUp programma bij Europcar leidt. “We begrepen bijvoorbeeld da...

Lees meer...

Nieuws

02-07-2020

50 jaar samenwerking voor Wsw in de Achterhoek

Op 1 juli bestond het samenwerkingsverband dat voor een aantal Achterhoekse gemeenten de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) uitvoert 50 jaar. Vanaf 1970 zijn Laborijn en haar rechtsvoorgangers Werkvoorzieningsschap De Oude IJsselstreek en Wedeo in de regio actief. Wsw De Wsw is er voor mensen die een beperking hebben en willen werken, maar die door hun beperking niet zelfstandig in een gewoon bedrijf kunnen functioneren. Door de Wsw kunnen mensen met een arbeidshandicap werk doen dat past bij hun capaciteiten en mogelijkheden. Dit onder zo normaal mogelijke omstandigheden en als het kan bij een gewone wer...

Lees meer...

Nieuws

02-07-2020

Welke HR-banen verschijnen de komende tien jaar?

De manier waarop we werken verandert. De economie verschuift en samenstellingen binnen bedrijven schuiven mee. Sceptische managers lieten hun twijfels over thuiswerken al snel varen. Videobellen, virtual reality en andere technologieën maken zakenreisjes zeldzamer (en minder noodzakelijk) dan ooit. De COVID-19-crisis dwingt mensen hun leven op een nieuwe manier in te richten, op een andere manier te werken en nieuwe manieren te vinden om relaties te vormen. Hoewel we de gevolgen op lange termijn nog niet kennen, is al wel duidelijk dat de werkvloer snel verandert, dat de situatie méér digitale eisen stelt aan...

Lees meer...

Nieuws

02-07-2020

63% thuiswerkers meer bewust geworden van cybersecurity

Trend Micro, wereldwijd leider in cybersecurity-oplossingen, presenteert vandaag zijn onderzoeksrapport dat laat zien hoe thuiswerkers in 27 landen omgaan met cybersecurity. Meer dan de helft (63%) van de Nederlandse thuiswerkers zegt zich meer bewust te zijn van het cybersecurity-beleid van hun organisatie sinds het begin van de lockdown, maar velen lappen deze regels toch aan hun laars door beperkte kennis of middelen. Het Trend Micro Head in the Clouds-rapport is gebaseerd op interviews met 13.200 thuiswerkers in 27 landen, waaronder Nederland. De vragen gingen over hun houding ten opzichte van corporate cybersecurity- en IT...

Lees meer...
Algemene voorwaarden | privacy statement