Artikel

13-01-2021 17:49

WSP Achterhoek blijft ook tijdens corona op koers


Ook Werkgeversservicepunt (WSP) Achterhoek kampt met de gevolgen van corona, maar die gevolgen blijven volgens teamleider Leon ten Have en de Winterswijkse wethouder Henk Jan Tannemaat beperkt. "Daar zijn verschillende redenen voor te bedenken. De belangrijkste is dat we samen met overheden onze inspanningen vergroten. We doen meer voor ondernemers, ook buiten ons reguliere dienstenpakket, en dat levert resultaten op. Ook in tijden van corona zitten we nu op 96% van ons target over dit jaar."

Tekst: Hans Eberson, Fotografie: Joost Franken


De gedachte achter WSP is eenvoudig: "Wij hebben alle werkgeversdienstverlening in een loket ondergebracht. Wij zijn voor werkgevers het centrale aanspreekpunt als het gaat om aannemen van personeel met een afstand tot de arbeidsmarkt, advies over subsidies en informatie over de regionale arbeidsmarkt. Die bijzondere aanpak werkt." WSP is een initiatief van UWV, Laborijn, Sociale Dienst Oost Achterhoek en de gemeenten Bronckhorst en Montferland. "Dat is best uniek, maar eigenlijk ligt die centralisatie van kennis ook erg voor de hand. Werkgevers vinden hier antwoord op alle vragen, bij een loket, via een aanspreekpunt. Wij hebben zelf (bijna) alle expertise in huis en weten we iets niet, dan beschikken we over een groot netwerk waar we werkgevers naar kunnen doorverwijzen."

Corona

Ook de mensen achter WSP hebben te maken met de gevolgen van corona. Leon ten Have: "Ondernemers zijn afwachtend, ze weten niet wat de economie hen gaat brengen. De berichten wijzigen soms met de dag. Het is duidelijk dat 2020 geen goed jaar was, maar onlangs werd bekend dat voor 2021 een behoorlijk snel economisch herstel wordt verwacht. Maar klopt dat wel? En welke koers moeten ze dan varen? Toch maar afwachten of nu ingrijpen? Dat brengt onzekerheid met zich mee en dus is het vizier van ondernemers eerder gericht op ontslaan dan op aannemen. Van de andere kant realiseren ze zich dat ze misschien binnenkort in een fors aantrekkende economie behoefte zullen hebben aan mensen. Dus helpen we ze om die mensen te behouden, natuurlijk ook om te voorkomen dat medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt hun baan verliezen. En besluiten ze toch dat ze het met minder medewerkers moeten doen, dan stellen we alles in het werk om onze doelgroep te helpen van werk naar werk. Dan kom je meteen bij de kern van ons succes: je moet ondernemers en hun bedrijven kennen. Weten wat er nodig of overbodig is. Alleen dan kun je effectief opereren. En we hebben onze dienstverlening uitgebreid. Toen we bijvoorbeeld merkten dat ondernemers moeite hadden met het aanvragen van TOZO of NOW zijn we daarop ingesprongen. Dat is misschien niet helemaal in lijn met onze opdracht, maar het versterkt onze relatie met de ondernemers. En dat is cruciaal."

Geen dogma

Henk Jan Tannemaat trad eind februari na veertien jaar raadslidmaatschap aan als wethouder. Tannemaat heeft naast economie, ook ruimtelijke ordening, werk & inkomen en cultuur in zijn portefeuille. "Ik was net gestart toen de coronacrisis uitbrak. Ik heb eigenlijk nog geen reguliere raadsvergadering meegemaakt, maar we redden ons met onder andere Zoom of Teams. WSP is naar mijn idee een geweldige manier om werkgevers en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt met elkaar te ver-binden. Ik vind namelijk dat in Nederland iedereen mee moet kunnen doen, we laten niemand aan de kant staan. Dat is in mijn ogen geen dogma, maar een onderdeel van de Nederlandse beschaving. Dat daar soms extra inspanningen voor nodig zijn zie ik niet als een probleem, dat lossen we samen op. Bovendien zet je mensen in hun kracht door ze aan een baan te helpen. Dat wil namelijk iedereen, een zinvolle invulling van je bestaan, meedoen in de samenleving en een onderdeel zijn van die samenleving. Bovendien sta ik voor het standpunt dat iedereen wel een of andere beperking heeft, ze zijn alleen soms niet zo zichtbaar of ingrijpend. De mensen van WSP zetten hun expertise in om zich niet te focussen op die eventuele beperking, maar om te zoeken naar de kracht. Het gaat er niet om wat je beperkt, het gaat er om wat je wel kunt en daar zoeken we dan een passende werkomgeving voor."

Hoe het werkt

De veertig medewerkers van WSP zijn zichtbaar in alle regionale B2B-netwerken. Leon ten Have: "Omdat we zichtbaar moeten zijn, maar we merken ook steeds vaker dat werkgevers zich met een vraag zelf bij ons melden. Ze kunnen bijvoorbeeld een vacature plaatsen. Dan nemen we het bedrijf onder de loep, niet alleen om te beoordelen welke kwalificaties worden gevraagd, maar ook om te zien of het bedrijf misschien kansen laat liggen. We kijken bijvoorbeeld naar bedrijfsprocessen. Wie doet er wat op welk moment en is dat de beste manier? Misschien is een vakkracht veel tijd kwijt met het uitvoeren van allerlei elementaire taken. Kun je die dan niet beter bij hem weghalen en die taken door een ander laten doen? Iemand die minder hoog of specifiek is opgeleid? Je geeft je processen dus anders vorm en daar heeft elke ondernemer in tijden van schaarste aan vakkrachten oren naar. Daar zou misschien een van onze mensen op zijn plaats zijn. Functiecreatie noemen we dat." Als helder is om welke functie en kwalificaties het gaat, stellen de medewerkers van WSP een profiel samen. "We bekijken waaraan een kandidaat moet voldoen. Vervolgens starten we met een wervings- en selectietraject uit de databases van onze collega's van het UWV, de Sociale Dienst Oost Achterhoek en Laborijn. Als we een geschikte kandidaat in die bestanden vinden, kan hij of zij aan de slag. Indien gewenst starten we dan ook met jobcoaching op de werkvloer."

Ambassadeurs

Er zit volgens Leon ten Have vaak een behoorlijke discrepantie tussen wat de werkgever vraagt en wat een kandidaat kan bieden. "Dan is het aan ons een traject te bedenken waardoor we dat gat kunnen dichten. Er is ook een categorie waarvoor de stap naar een betaalde baan te groot lijkt. Dan kan het toch zinvol zijn om te zoeken naar een antwoord op de vraag hoe het wel kan. Wat hebben we daarvoor nodig? We hebben al tientallen keren gezien dat kandidaten na die eerste stap bijvoorbeeld aan zelfvertrouwen winnen en langzaam maar zeker toch op de plek komen die we voor hen in gedachte hebben. Overigens gebeurt het omgekeerde ook; we steken steeds meer tijd in het goed leren kennen van een werkzoekende. Wie ben je, wat kun je, wat wil je en bij welke werkgever kom je tot het beste resultaat? Dan benaderen we bedrijven proactief door een vrijblijvend aanbod te doen. Ik kan je garanderen dat zoiets veel voldoening geeft, voor de kandidaat, voor ons, maar zeker ook voor de werkgever en zijn bedrijf. Je geeft als ondernemer dan echt inhoud aan de term Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Dan snijdt het mes aan drie kanten, dan is de kandidaat blij, de werkgever tevreden en wij ook. Dan hebben we wellicht niet alleen een kandidaat geholpen, maar ook een ondernemer als ambassadeur voor ons gewonnen. En ook op die manier werken we aan onze naamsbekendheid."

Politiek draagvlak

Nederland telt zo'n 35 werkgeversservicepunten. WSP Achterhoek behoort tot de top drie. Dat heeft volgens Henk Jan Tannemaat meerdere redenen: "Hier zit veel maakindustrie en dat helpt. Dan denk ik dat 'naoberschap' ook een rol speelt. Mensen voelen zich in deze regio verantwoordelijk voor elkaar en zijn dus eerder bereid een extra stap te zetten om anderen te helpen. Bovendien hebben we in de Achterhoek te maken met een structureel tekort aan arbeidskrachten, zeker als straks corona achter ons ligt en de markt weer aantrekt. Daarnaast bestaat er een sterke tendens om samen te werken. Niet alleen met werkgevers, ook de politiek staat zeer positief tegenover onze inspannin-gen."

Tannemaat geeft een voorbeeld. "Werkbaan Oost (Lichtenvoorde) en de Sociale Dienst Oost-Achterhoek bevinden zich in de laatste fase van een transformatie naar een betere dienstverlening. Daardoor wordt maatwerk voor cliënten veel eenvoudiger. De intake kan in de eigen woonplaats gebeuren. De klantmanager kan goed inschatten wat de mogelijkheden zijn en hij of zij blijft verantwoordelijk voor de begeleiding tijdens het gehele traject. De klant staat centraal en daarmee maken we een enorme kwaliteitsslag. We voorkomen dat een klant van het kastje naar de muur wordt gestuurd. Omdat cli?nt dezelfde contactpersoon houdt verliezen we hem ook niet meer uit het oog, bijvoorbeeld wanneer hij switcht naar een andere positie of een nieuwe werkgever. Werkbaan Oost en de Sociale Dienst Oost-Achterhoek verhuizen daarvoor naar een nieuwe locatie in Groenlo. Dat is een prachtige ontwikkeling en een grote stap voorwaarts. Het gaat om complexe processen, die we vanaf de start goed moeten insteken, want dan is de kans op langdurig succes het grootst. We hebben daarvoor niet alleen politiek draagvlak, er is ook echte bereidheid om het samen te doen. Want dat is het kernwoord, samen, in heldere trajecten waarin je gezamenlijk met klant en werkgever naar de beste oplossing zoekt. Dat doet WSP Achterhoek uitstekend, daar zijn we trots op!"

 

 

delen:
Algemene voorwaarden | privacy statement