Nieuws

20-05-2019 15:20

Aantal WW-uitkeringen in Gelderland sterk gedaald

In april is het aantal WW-uitkeringen in Gelderland opnieuw gedaald. Eind april waren er minder uitkeringen dan eind maart en ook minder dan een jaar geleden. In bijna alle sectoren is sprake van een daling, vooral in de landbouw, de bouw en bij uitzendbedrijven.

Aantal WW-uitkeringen in april ook in Gelderland sterk gedaald

In een maand tijd is het aantal WW-uitkeringen in de provincie Gelderland met meer dan duizend uitkeringen afgenomen tot 28.029 eind april. Dat is een daling van 3,7%. Daarmee daalde het aantal WW-uitkeringen in Gelderland in april ongeveer even sterk als landelijk. Vergeleken met een jaar geleden zijn er nu ruim 7.100 WW-uitkeringen minder in deze provincie. Dit betekent een daling van 20,3% en dat is meer dan de landelijke daling van 18,1%.

In alle Gelderse arbeidsmarktregio’s is het aantal WW-uitkeringen in april gedaald. Op jaarbasis, dus ten opzichte van april 2018, is de daling het sterkst in de regio Stedendriehoek en Noordwest Veluwe (-22,8%) en in de Achterhoek (-22,2%). Het minst sterk is de daling in Rivierenland (-17,8%). In vijf van de zes Gelderse arbeidsmarktregio’s is de daling sterker dan het landelijk gemiddelde (-18,1%).

Daling aantal WW-uitkeringen nu vooral in landbouw, bouw en uitzendwerk

In bijna alle sectoren waren er in april minder WW-uitkeringen dan in de maand ervoor. Sterker dan gemiddeld is de daling vooral in de sector landbouw, in de sector bouw en in de uitzendsector. Ten opzichte van een jaar geleden is in alle sectoren sprake van een daling.

Ook op jaarbasis is de daling in de bouw duidelijk sterker dan gemiddeld, net als in de detailhandel, de schoonmaak en zorg & welzijn.


Aantal WW-uitkeringen in de Achterhoek sterk gedaald

In april is het aantal WW-uitkeringen in de Achterhoek opnieuw gedaald. Eind april waren er minder uitkeringen dan eind maart en ook minder dan een jaar geleden. In bijna alle sectoren is sprake van een daling, vooral in de sectoren detailhandel, overige commerciële dienstverlening en bij uitzendbedrijven.

Aantal WW-uitkeringen in april sterk gedaald in de Achterhoek

In een maand tijd is het aantal WW-uitkeringen in de Achterhoek met bijna 150 afgenomen tot 3.756 eind april. Dat is een daling van 3,7%. Daarmee daalde het aantal WW-uitkeringen in deze regio in april ongeveer even sterk als landelijk. Vergeleken met een jaar geleden zijn er nu ruim duizend WW-uitkeringen minder in de Achterhoek. Dit betekent een daling van 22,2%. Dat is een van de sterkste dalingen in de Gelderse arbeidsmarktregio’s en is ook sterker dan de landelijke daling van 18,1%.

Aantal WW-uitkeringen daalt in de meeste sectoren

In bijna alle sectoren waren er in april minder WW-uitkeringen dan in de maand ervoor. In de Achterhoek zijn de sterkste dalingen te vinden in de sectoren landbouw(-11%), overige commerciële dienstverlening (-7%), detailhandel (-6%) en bij uitzendbedrijven (-8%). In sommige sectoren is de daling in procenten wel sterk, maar gaat het om kleine aantallen. Dat geldt bijvoorbeeld voor de landbouw, maar inmiddels ook in de bouw.

Ten opzichte van een jaar geleden is zelfs in alle sectoren sprake van een daling in de Achterhoek. Veel sterker dan gemiddeld zijn de dalingen vooral in de bouw, detail- en groothandel, schoonmaak en zorg & welzijn.