Nieuws

25-11-2019 14:51

Personeelstekorten houden aan in Gelderland

Aantal WW-uitkeringen Gelderland daalt sterker dan landelijk. Personeelstekorten houden aan.

Het aantal WW-uitkeringen in Gelderland is in oktober met 0,8% licht gedaald, terwijl dat aantal landelijk vrijwel gelijk bleef. Ten opzichte van een jaar geleden is de daling in Gelderland sterker dan het landelijk gemiddelde. De werkloosheid is al laag, terwijl het aantal banen en vacatures nog toeneemt. Bovendien sluiten functie-eisen en arbeidsvoorwaarden niet altijd aan op de kwalificaties en mogelijkheden van werkzoekenden. Daardoor houden de personeelstekorten in 2020 nog aan. Gerichte acties kunnen tekorten wel verkleinen.

WW-uitkeringen in Gelderland verder gedaald

Eind oktober verstrekte UWV in Gelderland 25.466 WW-uitkeringen. Dit zijn 211 uitkeringen minder dan eind september en betekent een lichte daling van 0,8%. Landelijk veranderde het aantal WW-uitkeringen nauwelijks (+0,1%). Vergeleken met een jaar geleden zijn er in Gelderland nu bijna 4.700 WW-uitkeringen minder. Dat komt neer op een daling van 15,6%. Deze afname is sterker dan de landelijke daling over de afgelopen twaalf maanden (-13,2%).

Aanhoudende personeelstekorten in Gelderse arbeidsmarktregio’s

In het recente rapport Regio in Beeld 2019 geeft UWV inzicht in de arbeidsmarkt-ontwikkelingen per arbeidsmarktregio. Dit jaar is het centrale thema daarbij ‘Inspelen op de kansen en knelpunten van de huidige krappe arbeidsmarkt. En daarbij tegelijk zorgen dat mensen ook op de langere termijn aan het werk blijven.’

Ook in 2020 neemt het aantal banen en vacatures in de Gelderse arbeidsmarktregio’s verder toe, terwijl de werkloosheid al laag is. Dat biedt natuurlijk kansen voor mensen die werk zoeken. Maar functies kunnen veranderen, waardoor de eisen die in vacatures gesteld worden niet altijd goed aansluiten op de kwalificaties, competenties en mogelijkheden van mensen die werk zoeken. Hierdoor houden de personeelstekorten aan. Voor Regio in Beeld is per regio een overzicht gemaakt met beroepsgroepen waarvoor vacatures moeilijk vervulbaar zijn. Dat geeft aan waar kansen liggen voor mensen die (meer) willen werken. Het vraagt inspanningen van beide kanten, dus zowel van werkgevers als van werkzoekenden, om uiteindelijk de tekorten te verkleinen.

Alle volledige rapporten van Regio in Beeld en de samenvattingen vindt u op deze interactieve website.

Regionale overzichten van beroepen waarvoor vacatures moeilijk vervulbaar zijn, vindt u hier: Moeilijk vervulbare vacatures regionaal overzicht


Personeelstekorten Achterhoek houden aan

In de maand oktober is het aantal WW-uitkeringen in de Achterhoek licht gedaald, terwijl het aantal landelijk vrijwel gelijk bleef. De personeelstekorten houden voorlopig aan, maar daarmee komt nog niet iedereen vanzelf aan het werk. Meer vacatures vervullen en meer mensen duurzaam aan het werk helpen, vraagt inzet van werkgevers en werkzoekenden.

Minder WW-uitkeringen in oktober

Eind oktober verstrekte UWV in de Achterhoek 3.241 WW-uitkeringen. Dit zijn er 36 minder dan een maand eerder en betekent een lichte daling van 1,1%. Landelijk maakte het aantal WW-uitkeringen vrijwel pas op de plaats (+0,1%). Vergeleken met een jaar geleden zijn er nu bijna 800 WW-uitkeringen minder in de Achterhoek. Dat komt neer op een daling van 19,7%. Deze afname is sterker dan de landelijke daling over de afgelopen twaalf maanden  (-13,2%).

Aanhoudende personeelstekorten in de Achterhoek

In de jaarlijkse arbeidsmarktanalyse Regio in Beeld verwacht UWV voor de Achterhoek in 2020 een bescheiden groei van 700 werknemersbanen. Die banengroei zorgt voor meer vacatures. Maar de meeste vacatures ontstaan door verloop van personeel, bijvoorbeeld doordat mensen van baan veranderen of met pensioen gaan. In de eerste helft van 2019 ontstonden er in de Achterhoek 7.900 vacatures. Dat waren er beduidend meer dan in de eerste helft van 2018. Al die vacatures betekenen kansen voor mensen die (ander) werk zoeken.

Tegelijkertijd zijn er in de Achterhoek nog 16.000 mensen die (meer) willen werken. Soms sluiten de functie-eisen van werkgevers en de kwalificaties van werkzoekenden niet goed op elkaar aan. Dat vraagt om extra inspanningen van beide kanten. Ook veel werkenden hebben te maken met veranderende eisen in hun werk. Om duurzaam inzetbaar te blijven is het belangrijk dat werkenden en werkzoekenden hun vaardigheden en kennis op peil houden en zich blijven ontwikkelen.

Voorlopig blijft in veel sectoren sprake van tekorten voor bepaalde beroepen. In de Achterhoek geldt dit onder meer in de techniek, ICT, zorg en in de bouw. Hierbij geldt vooral voor de bouw dat onzeker is welke gevolgen nieuwe milieumaatregelen op de werkgelegenheid hebben.
delen:
Algemene voorwaarden | privacy statement