Nieuws

18-06-2020 09:14

WW in Gelderland neemt toe, maar verschilt per sector

In mei, de tweede volle maand van de coronacrisis,  is in Gelderland een toename van de WW-uitkeringen te zien in bijna alle sectoren. De toename was wel minder sterk dan vorige maand. Vorige maand vielen in alle regio’s de grootste klappen binnen de uitzendsector en de horeca. Nu zijn er per regio duidelijk meer verschillen tussen sectoren te zien.

Minder sterke toename WW-uitkeringen in Gelderland
Het aantal nieuwe WW-uitkeringen is in mei in vrijwel alle sectoren in Gelderland toegenomen. Dit komt overeen met het landelijke beeld. Met 3% ligt de toename in deze provincie vrijwel gelijk aan het landelijk gemiddelde van 3,1%. Het aantal WW-uitkeringen is minder sterk gestegen dan de maand ervoor, toen het aantal nog met ruim 13% toenam. Gelderland telt nu 12,5% meer uitkeringen dan eind mei 2019. Dat is een flinke toename, maar minder sterk dan de landelijke toename met 20,1%.

Tussen de Gelderse arbeidsmarktregio’s loopt de stijging van het aantal WW-uitkeringen in de maand mei uiteen van 1,4% in FoodValley tot 4,5% in Rivierenland.

Toename aantal WW-uitkeringen in Gelderse regio’s verschilt per sector
Nadat in april met name de horeca en de uitzendsector in Gelderland het hardst getroffen werden, laat de WW-ontwikkeling nu per regio een meer verschillend beeld in de sectoren zien. Dat een sector in de ene regio harder getroffen wordt dan in de andere komt voort uit de verschillen in de regionale werkgelegenheidsstructuur. Daarnaast is er in een aantal sectoren, zoals de bouw en het onderwijs, een afname in het aantal WW-uitkeringen te zien. Dat geldt echter niet voor alle regio’s. Zo bleef het aantal WW-uitkeringen uit de bouw in Midden-Gelderland en Rijk van Nijmegen bijvoorbeeld stabiel.
delen:
Algemene voorwaarden | privacy statement