Nieuws

06-02-2024 08:27

Column Pension@Work: Hoe regelt een ondernemer zijn pensioen?

Fotografie: Natasja Wolf, Wolf Creatives

Een verplicht pensioen voor ondernemers is nog steeds niet aan de orde, een enkele beroepsgroep zoals bijvoorbeeld fysiotherapeuten en huisartsen daarge-laten. Een ondernemer moet het pensioen dus zelf regelen.


Is dat erg? Nee, naar mijn mening is het zelfs fijn. Doordat de ondernemer niet gebonden is aan een verplicht gestelde pensioenregeling, kan hij zijn pensioen volledig naar zijn eigen wensen inrichten.

Voor het bouwen van de pensioenvoorziening heeft een ondernemer een aantal 'bouwstenen' tot zijn beschikking. De bouwstenen die het meest worden gebruikt zijn:

-De lijfrente;

-de box 3 spaar- of beleggingsrekening;

-verhuurd onroerend goed;

-het eigen bedrijf.

Een lijfrente is in feite een privé-pensioenvoorziening en daarmee voor een ondernemer erg geschikt om de basis voor een pensioenvoorziening te leggen. Een lijfrente kent twee fases, de opbouwfase en de uitkeringsfase. In de opbouwfase wordt kapitaal opgebouwd door geld in te leggen. Deze inleg is, binnen fiscale grenzen, fiscaal aftrekbaar. De uitkeringsfase is de periode waarin de lijfrente tot uitkering komt. De uitkeringen zijn fiscaal belast. Een voordeel van de lijfrente is de fiscale behandeling ervan. Een nadeel is, volgens sommigen, dat het kapitaal tijdens de opbouwfase vast zit. Volgens mij is dit echter een voordeel want het geld is bedoeld voor het pensioen en het is juist niet de bedoeling dat het opgaat aan andere zaken!

De box 3 spaar- of beleggingsrekening is ook een goede (aanvullende) oplossing voor pensioenopbouw. Deze rekeningen hebben weliswaar niet de fiscale voordelen van een lijfrente maar zijn wel zeer flexibel. Je kunt er namelijk volledig vrij uit opnemen of in bijstorten. Hierdoor zijn deze rekeningen uitermate geschikt voor het doen van incidentele (grotere) uitgaven, voor het verschaffen van extra inkomen bovenop het basis pensioen of om eerder stoppen met werken te bekostigen.

Naast de hierboven genoemde oplossingen was de verhuur van onroerend goed de afgelopen jaren een populaire manier om in (toekomstig) levensonderhoud te voorzien. Door de wijziging van de fiscale behandeling van verhuurde wonin-gen en door de reguleringen van de huurprijzen, is deze manier van pensioenopbouw een stuk minder aantrekkelijk geworden.

De vierde vorm van pensioenopbouw die ik hier bespreek, is de waarde van de onderneming. Veel bedrijven vertegenwoordigen een waarde die te gelde wordt gemaakt op het moment dat de ondernemer uit het bedrijf stapt. De opbrengst van de verkoop kan (fiscaal gunstig) worden ingezet voor het pensioen. Als de waarde van een bedrijf wordt verwerkt in een pensioenplan, is het raadzaam om deze waarde behoudend in te schatten. De waarde van een bedrijf is immers sterk afhankelijk is van economische ontwikkelingen.

Het is duidelijk dat een ondernemer veel mogelijkheden heeft om een goede pensioenvoorziening te treffen. Wat de beste oplossing is, hangt af van de persoonlijke situatie van de ondernemer, zijn wensen en het type bedrijf. Een goed PensioenPlan bestaat vaak uit twee of drie van de hiervoor genoemde oplossingen, de AOW en premievrij ouderdomspensioen wat in loondienst is opgebouwd.

Voor de uitvoerbaarheid van een PensioenPlan is het belangrijk om op tijd te starten, het liefste voor de 40-jarige leeftijd. Dan is er voldoende tijd is om kapitaal op te bouwen en rendement te maken. Het plan wordt daarmee realiteit!


Remco Havekes, Pensioenadviseur & Financieel Planner. Eigenaar Pension@Work

www.pensionatwork.nl
 

 

delen:
Algemene voorwaarden | privacy statement Hosted by