Nieuws

10-07-2024 08:25

Verborgen opleidingsbudget is gemiste kans voor werknemer én organisatie

Tweederde (67%) van de Nederlandse HR-professionals geeft aan dat niet investeren in leren en ontwikkelen bijdraagt aan het vertrek van de medewerkers. In de huidige krappe arbeidsmarkt is dit uiteraard niet gewenst. Hoewel in 70% van de organisaties wel een strategie is voor leren en ontwikkelen en het onderdeel uitmaakt van de beoordelingscyclus, weet een op de vijf medewerkers bovendien niet dat er een opleidingsbudget voor hun ontwikkeling bestaat. Bij 95% van de organisaties is dit budget wel degelijk aanwezig. Dit blijkt uit de Learning & Development Monitor 2024, een jaarlijks onderzoek van Studytube, uitgevoerd door Motivaction/Sparkey.

Medewerkers vinden leren en ontwikkelen belangrijk, blijkt uit het onderzoek onder 894 respondenten in totaal, waarvan 640 Nederlandse werknemers. Meer dan de helft (56%) van de werknemers geeft aan dat het beter uitoefenen van hun huidige functie de belangrijkste reden is om te leren. 43% vindt het leuk om bij te leren en ruim een derde (33%) vindt het volgen van een opleiding zinvol als voorbereiding op de toekomst. Slechts 8% vindt leren en ontwikkelen niet belangrijk.

Studeren onder werktijd is populair (48%) maar veruit de meerderheid (76%) wil dit wel op flexibele tijden doen. Het overgrote deel van de ondervraagde medewerkers (80%) verwacht daarbij dat de opleiding geheel door de werkgever wordt vergoed. Als de kosten van een opleiding heel erg hoog zijn, vindt overigens 21% het wel gepast om zelf een bijdrage te leveren. Wat betreft de opleiding zelf wenst 26% van de leergierigen een duidelijke structuur en regelmaat in het opleidingsaanbod, dat bovendien goed moet aansluiten bij de persoon (25%) en actueel is (24%).

Onbenut opleidingsbudget is gemiste kans
“De wil om te leren is overduidelijk aanwezig. Daarom is het goed om te weten dat 95% van de HR-professionals uit het onderzoek aangeeft dat er opleidingsbudget beschikbaar is. Toch blijkt dat 72% van de medewerkers niet weet hoeveel budget er voor hen beschikbaar is.Hierdoor blijft veel potentieel onbenut. Een gemiste kans voor alle partijen”, zegt Homam Karimi, CEO van Studytube. “Om hun concurrentiepositie niet te verliezen, is het essentieel dat organisaties hun medewerkers ondersteunen in hun groei en hen beter informeren over opleidingsbudgetten. Meer dan de helft van de ondervraagden geeft namelijk aan dat zij een opleiding willen volgen om hun functie naar behoren te vervullen. Een op maat gemaakt leeraanbod is essentieel om juist die skills te ontwikkelen die een medewerker nodig heeft om hun werk goed uit te voeren. Met skill-based learning zorg je voor een persoonlijk leeraanbod door benodigde skills voor een functie in kaart te brengen, individuele skill gaps te identificeren en daar vervolgens een passend leeraanbod voor aan te bieden. Zo kunnen werknemers in een continu veranderend werkveld nieuwe vaardigheden ontwikkelen die ze ook snel kunnen inzetten en zijn organisaties beter voorbereid op de toekomst. Nu de zomerperiode eraan komt en er veelal iets meer rust is, is dit een uitgelezen moment voor leidinggevenden en werknemers om te reflecteren en te bedenken waar ze zich in willen ontwikkelen en welke skills ze willen leren.”
 
delen:
Algemene voorwaarden | privacy statement Hosted by