Werkgevers en de Banenafspraak: Hoe staat het ermee?

Magazines | Oost-Gelderland Business nr 4 2016

Werkgevers en de Banenafspraak:

Hoe staat het ermee?

In 2015 is de Wet Banenafspraak ingegaan. Deze kwam tot stand als onderdeel van het Sociaal Akkoord en ondersteunt de Participatiewet. De banenafspraak houdt in dat er tot 2025 125.000 extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking worden gerealiseerd; in totaal 100.000 banen in de marktsector en 25.000 bij de overheid. Maar hoe staan we er nu een jaar later voor? Oost-Gelderland Business sprak Reggy Broekhuijse, adviseur en projectmanager Maatschappelijk Betrokken Ondernemen bij Good Connection.

"Alle werkgevers, grote en kleine, kunnen voor deze extra banen zorgen", ligt Broekhuijse toe. "Als deze vrijwillige afspraak tussen kabinet en werkgever te weinig banen oplevert, kan de Quotumwet in werking treden. Deze wet verplicht werkgevers met 25 werknemers of meer om een aantal mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen of anders een boete te betalen."

Rivierenland

Uit een eerste meting eind 2015 blijkt dat bij werkgevers in de markt- en overheidssector vanaf 1 januari 2013 21.057 banen zijn ingericht voor mensen met een arbeidsbeperking. "Met name de werkgevers in de marktsector liggen voor op schema", vertelt Broekhuijse. "Daar zijn vanaf het moment van de nulmeting op 1 januari 2013 in totaal 15.604 banen gerealiseerd. De regio Rivierenland doet het zelfs bovengemiddeld goed. De doelstelling voor eind 2016 was om 250 mensen uit de doelgroep naar een reguliere baan te begeleiden Dit is eind 2015 al ruim gehaald met meer dan 500 succesvolle bemiddelingen door Werkzaak Rivierenland en UWV. Er is geen aanleiding om de quotumregeling nu te activeren."

Op de vraag of dit betekent dat werkgevers 'om' zijn en open staan om werknemers met een beperking te ontvangen, antwoordt ze:

"In een toelichting op de meting schrijft staatssecretaris Jetta Klijnsma dat de uitdaging voor de komende jaren nog groot is. Het moet veel gewoner worden dat iedereen in ons land met of zonder arbeidsbeperking, de kans krijgt om mee te doen op de inclusieve arbeidsmarkt, maar zo gewoon is dat nog niet. Bij grotere bedrijven is het werk bieden aan mensen met een beperking doorgaans inmiddels wel onderdeel van het beleid. Voor kleinere bedrijven is dat veel minder het geval."

Achter de voordeur

Dorathé van Doorn is ondernemer in Nieuwegein. Haar bedrijf PrintRun, een grafisch en multimediaal projectmanagementbureau, heeft ze al ruim twintig jaar. "Er zitten heel veel mensen thuis op de bank. Ik vind het heel belangrijk dat mensen maatschappelijk gewoon mee kunnen doen. Toen ik eens met de gemeente in gesprek was, kwam bij toeval ook dit onderwerp ter sprake. Er werd een oplossing gezocht voor mensen die zelf niet kunnen zorgen voor hun was- en strijkgoed. Toen ik mijn moeder vertelde dat ik ging wassen en strijken lachte ze zich rot. Maar het raakte me en daarom ben ik samen met Dorothy ten Wolde met een ondernemersblik gaan kijken hoe we dit zouden kunnen aanpakken. Dat bleek niet ingewikkeld en we hadden snel een was- en strijkservice op poten. Daardoor kwamen we bij mensen achter de voordeur. Daar heb ik gezien wat het is als je bijvoorbeeld vanwege een beperking niet mee kan doen of geen werk hebt. Ik ben er enorm van geschrokken."

Hybride ondernemen

Inmiddels heeft Dorathé naast het commerciële bedrijf samen met Dorothy ten Wolde ook enkele sociale ondernemingen waaronder de was- en strijkservice, een fietstaxi en een printbedrijf. Zo biedt ze mensen met afstand tot de arbeidsmarkt de kans in een commerciële omgeving werknemersvaardigheden op te doen. "We moeten tegenwoordig allemaal hybride ondernemen. Ik kies ervoor dat op een sociale manier te doen. Omdat het nodig is, en ik ben nou eenmaal zo gek als een deur. Maar vergis je niet! Het begeleiden van deze mensen kost veel tijd. Sommige elastiekjes knappen nu eenmaal heel snel. Ik ken veel werkgevers die best iets zouden willen doen. Maar door de veelheid van organisaties waar je mee te maken krijgt en de wirwar van regels, bijvoorbeeld de loonkostensubsidie, hebben de meeste ondernemers er eigenlijk al geen zin meer in."

De ervaring van veel ondernemers is dat de mensen bij gemeenten denken in regels. Als ondernemer zoek je de grens op van wat wel kan. Dus je oogst veel tegengas, want veel kan er op voorhand niet. Dat werkt demotiverend. Dorathé: "Eigenlijk zouden er mensen vanuit het bedrijfsleven hierop gezet moeten worden bij de gemeenten. Die snappen het beter."

Het moet van ondernemers zelf komen

Een voorbeeld van waar ondernemers zich hebben verenigd en zelf het heft in handen hebben genomen, is te vinden in Veenendaal. Ruim een jaar geleden gingen enkele ondernemers die al mensen uit deze doelgroep in dienst hadden met elkaar in gesprek. Zij nodigden daar ook collega-ondernemers bij uit die nog geen ervaring hadden op dit gebied. Gezamenlijk stelden ze vast wat er moest gebeuren om de drempelvrees weg te nemen en vooral; om het makkelijker te maken invulling te geven aan de banenafspraak. De coöperatieve vereniging 'Het Werkt Samen' is het resultaat. "De bij de vereniging aangesloten leden verbinden zich om samen een arbeidspool vorm te geven en er gebruik van te maken", licht Broekhuijse toe. "Onderling uitlenen en doorplaatsen, bijvoorbeeld bij seizoensarbeid, wordt daardoor makkelijker."

Jasperine van Wakeren, kartrekker van de vereniging: "Mensen die eerder steeds korte contracten kregen, kunnen we op deze manier duurzaam werk bieden. Het werkt doordat we een heel goed matchsysteem hebben weten te maken. Nu ze zien dat het succesvol is, zijn partijen als het WerkgeversServicepunt en UWV ook bereid mee te doen. En het zou nog veel beter werken als we regionaal over een groter gebied zouden samenwerken. Door meer volume kunnen we nog beter voorzien in duurzaam werk."

Eén aanspreekpunt

De uitvoering van de arbeidspool is neergelegd bij HetWerktNu, een initiatief van sociaal werkbedrijf IW4. HetWerktNu ondersteunt werkgevers bij het invulling geven aan MVO People, de Participatiewet, de inclusieve arbeidsmarkt en de banenafspraak. Voor de leden van de coöperatieve vereniging verzorgen zij onder andere het opleiden en ontwikkelen van de kandidaten, de matching, de contracten en nemen de werkgeverrisico's en de administratieve lasten op zich. Laura van Verseveld van HetWerktNu: "Ondernemers zien op tegen de enorme berg aan regels en administratie. Het is ook best ingewikkeld, voor mensen uit verschillende gemeenten, met verschillende leeftijden en verschillende geschiedenis, gelden allemaal weer andere regelingen. Belangrijk is dat je dat uit handen kunt nemen. Een ondernemer wil gewoon één aanspreekpunt en dat kan ik ze bieden." Over de samenwerking met HetWerktNu: "De meerwaarde van de vereniging is dat het van ondernemers zelf komt. Zij kunnen elkaar inspireren en hun ervaringen onderling uitwisselen. De drempelvrees die er is doordat ze niet weten wat er op hun af komt wordt daardoor minder. Je ziet dat daardoor langzaam aan méér bedrijven de stap wagen."

De cijfers laten zien dat werkgevers, zeker in de marktsector, op de goede weg zijn, meent Broekhuijse. "De weg is nog lang, maar langzaam lijkt het steeds meer gewoon dat ondernemers zich inspannen voor een inclusieve arbeidsmarkt." n

Prokkelstagedag

Ook last van drempelvrees?

Misschien is een prokkelstage een goed begin. Dat is een stage voor één dag voor iemand met een beperking bij een bedrijf. Dat kan overal zijn: bij de plaatselijke bakker, een basisschool of bij de gemeente. Donderdag 15 juni 2017 is Nationale Prokkelstagedag. www.prokkel.nl/

prokkelstages

Reggy Broekhuijse

Reggy Broekhuijse is adviseur en projectmanager Maatschappelijk Betrokken Ondernemen bij: Good Connection; Business for Good = Good for Business

www.goodconnection.nl

Reggy Broekhuijse organiseert regelmatig bijeenkomsten in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Aantal banen per jaar te realiseren door de marktsector volgens de Banenafspraak:

?  6.000 banen in 2015

?  8.000 banen in 2016

?  9.000 banen per jaar vanaf 2017

? 100.000 banen in totaal in 2026

delen:

Oost-Gelderland Business nr 4 2016

» Coverstory WSP Achterhoek: Ieders capaciteiten worden maximaal benut
» VNO-NCW: Meer positieve effecten dan gedacht
» at.groep: Geen last, maar een meerwaarde
» Lijstenmakerij Martin: Bedrijven die talenten omlijsten, creëren meer mogelijkheden
» Krachtwerk: Baanbehoud bepalend voor uiteindelijk succes Participatiewet
» Laborijn: Zelfde doel, andere insteek
» Participatiewet en de WWB maatregelen: Een overzicht
» Werkgevers en de Banenafspraak: Hoe staat het ermee?
» Werk aan de winkel
» Bach Vitaliteitscoach over vitaliteit: Een vertrouwde steun in de rug
» EP-Nuffic: Klaar voor de arbeidsmarkt van de toekomst
» Business Flitsen
» Achterhoek Agenda 2020: Achterhoekse ondernemers laten zich inspireren in Silicon Valley
» Column Lodder-Dales: Hoe zit het ook al weer met het urencriterium?
» VNO-NCW Achterhoek: Inspiratie, informatie en invloed op lobby
» Online reviews: “Humor doet vaak al heel erg veel”
» Forum: Het gaat om het effect
» Wat maakt ondernemers zo aantrekkelijk?
Lees volledige uitgave online
Algemene voorwaarden | privacy statement Hosted by