Communicatieve beveiliger creëert veilige omgeving

Magazines | Oost-Gelderland Business nr 5 2016

Kees Blokland, voorzitter Code Verantwoordelijk Marktgedrag:

Communicatieve beveiliger creëert veilige omgeving

Veiligheid, daar heeft Kees Blokland wel wat mee. Als directeur personeelszaken bij NS en Hoogovens heeft de voorzitter van de Code Verantwoordelijk Marktgedrag de nodige lessen kunnen trekken uit menselijk gedrag als veiligheid in het geding is. Zoals: veiligheid moet je altijd op het hoogste niveau aan de orde stellen. "Begin elke vergadering van de raad van bestuur of het managementteam ermee; veiligheid heeft de hoogste prioriteit."

TEKST MARTIN VERSPEEK

Topmanagers doen er volgens Kees Blokland goed aan zelf hun rondjes te lopen om meer gevoel te krijgen met de omgeving. "Ik pleit er ook voor om veiligheid meetbaar te maken. Houd statistieken bij van incidenten, van ziekteverzuim. Door het te normeren, krijgen percepties een betere grondslag." Maar het is geen topdownkwestie, benadrukt Blokland. "Juist vertegenwoordigende organen zoals vakbonden en ondernemingsraden raad ik aan samen op te trekken. Veiligheid is geen feestje voor bobo's."

Zweepje en klontjes

Naast onder meer schoonmaak en catering heeft ook de beveiligingsbranche haar handtekening gezet onder de Brede Code Verantwoordelijk Marktgedrag (zie kader). Doel is de doorgeschoten marktwerking in de branche tegen te gaan. De Code spreekt het verantwoordelijkheidsgevoel van opdrachtgevers en opdrachtnemers aan. "We hebben een zweepje en een zak met klontjes," zo verwoordt voorzitter Blokland de good practices die worden beloond en de gele kaarten die aan partijen kunnen worden uitgedeeld.

Schiphol daagt uit

Als voorman van de Code Verantwoordelijk Marktgedrag pleit Blokland ervoor om extra aandacht te besteden aan de bejegening op de werkvloer. "De opdrachtgever die de beveiliging uitbesteedt, moet sociale aandacht toevoegen aan het contract. Wij complimenteren opdrachtgevers die zich verantwoordelijk voelen voor de omstandigheden waaronder het werk gedaan moet worden. Schiphol is daar een goed voorbeeld van. In het inkoopproces bouwt de luchthaven ruimte in voor kwaliteitverbetering, naast het principe van de economisch meest voordelige inschrijving. In de aanbesteding worden opdrachtnemers uitgedaagd om op kwalitatieve gronden hun inschrijving kleur te geven. Hoe beter je dat doet, hoe groter de kans dat je de aanbesteding gegund wordt. Daar willen we naartoe met de Code."

Kwaliteit komt tot uitdrukking in opleidingen en de ambities die je daarin legt, aldus Blokland. "Hoe je toezicht houdt en de aansturing aanpakt. De mate van professionaliteit die je aan de dag legt, de vaak technische hulpmiddelen die de uitvoering van het werk verbeteren. Hoe je voortgang in processen vastlegt en documenteert. Wie deze prestaties formuleert en differentieert, maakt een betere kans om als winnaar uit de bus te komen."

Hulpbron effectiever aanwenden

Wat is de status quo van de Code-beginselen in de beveiligingsbranche? "Allereerst pleit ik ervoor om meer gebruik te maken van de know-how van medewerkers. Hier en daar bespeur ik nog hiërarchische resten van aansturing die uit de tijd is. Beveiliging hangt tegen defensie en politie aan en dat zie je daarin terug. Werknemersinitiatief is een hulpbron die veel effectiever kan worden aangewend. Dat zouden opdrachtgevers ook moeten toejuichen, zolang de discipline niet in het geding is natuurlijk. Ten tweede zie ik een gespannen verhouding tussen sociale partners. Investeer liever in een gezamenlijke aanpak van veiligheid, daar kom je verder mee. Ik vind het vakmanschap en de professionaliteit in de beveiligingsbranche best goed ontwikkeld ? zeker in vergelijking met andere branches. Het sociale aspect vind ik wat verkrampt. Pak daar de ruimte voor verbetering. Definieer gezamenlijke doelen in plaats van je te richten op datgene wat de geesten scheidt."

Multitasker

Gevraagd naar zijn eigen ervaringen, "ik spreek een beveiliger altijd even aan", ziet Blokland grote verschillen: "De ene beveiliger pakt de representatieve functie heel goed op, de andere houdt juist afstand. In wezen is de beveiliger een multitasker; zijn taak reikt verder dan de wacht houden en het veiligheidsregime intact houden. Zonder een compromis te sluiten met de beveiligingstaken functioneren beveiligers beter zodra zij actief deelnemen aan het sociale verkeer. Terwijl zij wellicht van nature gewend zijn om neutraal of op de achtergrond te blijven. Ik ga nog een stap verder; een actieve, communicatieve instelling heeft een positieve impact op de veiligheid en daarmee indirect op de omgeving. Wil je als beveiliger meer toegevoegde waarde leveren, laat je dan communicatief zien!"

Blokland gelooft niet in beveiligers "die worden gedresseerd als apen". Met klem: "Functiereductie is een serieus risico voor de branche." Hij pleit voor een beter besef van de rolopvatting. "Wie acteert vanuit een machtsituatie, kan soms gekke dingen doen. De kunst van het omgaan met macht is: ongewenst gedrag beëindigen en gewenst gedrag uitlokken. Als je mensen moet checken, doe dat dan met respect, plezier en gevoel voor interactie. Een praatje of een grapje doet wonderen."


CODE VERANTWOORDELIJK MARKTGEDRAG

Met als aanleiding de schoonmaakstakingen van 2010 is de Code Verantwoordelijk Marktgedrag opgesteld. Gedragen door een breed samengestelde commissie moet deze Code leiden tot verantwoordelijk marktgedrag op basis van duurzame verhoudingen. Kees Blokland is voorzitter van de Code. Meerdere branches hebben hun handtekening onder de afspraken geplaatst: de schoonmaak- en glazenwassersbranche, contractcatering, beveiliging en verhuisbranche. De Code wil de sociale toets zijn bij uitbesteding van opdrachten. Blokland en de zijnen spreken het verantwoordelijkheidsgevoel aan van opdrachtgevers, opdrachtnemers, inleners, vakbonden en tussenpersonen.

www.codeverantwoordelijkmarktgedrag.nl

delen:

Oost-Gelderland Business nr 5 2016

» Coverstory Wopereis Solar & Installatietechniek: Investeren in duurzaamheid
» Acht trends in facility management
» Communicatieve beveiliger creëert veilige omgeving
» Profi Dak Beveiliging: Dakbeveiliging gaat over mensenlevens
» Direct aanspreekpunt voor alle ondernemers in Oost Gelre
» NED Fire & Security: Beveiliging met een professionele aanpak
» IJzersterk Ondernemen: Flexibele kantoorruimte met maatschappelijke meerwaarde
» Kent u de (veiligheids)risico?s van leegstand?
» Opslag: De ideale indeling
» Business Flitsen
» VNO-NCW: “Meer geld voor technisch onderwijs”
» Achterhoek Agenda 2020: “Prikkel hun technisch ego!”
» ETL Dales Accountants en Adviseurs: Einde voor het pensioen in eigen beheer
» Algemene impressie
» Testverslagen
Lees volledige uitgave online
Algemene voorwaarden | privacy statement Hosted by