Column

geplaatst: 13-06-2016

Wij groeien en vernieuwen voor u

Uw dromen en ambities uit laten komen. Dat is ons doel. Bij ING Private Banking werken we hier met een team van specialisten hard aan. De private banker en de accountmanager, maar bijvoorbeeld ook de econoom en de app-ontwikkelaar; elke dag opnieuw halen we het beste in elkaar naar boven. Want de wereld verandert, en als u het mij vraagt draait het nu om samenwerking.
 
We hebben onze private banking dienstverlening ingrijpend vernieuwd. Onze organisatie hebben we ingericht als een netwerk waarin verschillende disciplines nauw samenwerken. De samenstelling van de teams wisselt per project, en er is veel eigen verantwoordelijkheid. Ik merk dat we elkaar op deze manier enorm inspireren. We dagen elkaar uit om steeds net iets verder te gaan, om zo de beste oplossingen voor u te bedenken. We groeien hard. De komende tijd gaan er veel nieuwe relatiebankiers aan de slag.
 
Blijven vernieuwen
Onze drang om te blijven vernieuwen heeft al geleid tot vernieuwende technologieën als stemherkenning en beveiliging via vingerafdruk in de Mobiel Bankieren App. Het zijn innovaties waarmee we de dagelijkse bankzaken voor klanten makkelijker en veiliger maken.
 
Vernieuwen betekent ook vooruitkijken. We merken dat persoonlijke, zakelijke en maatschappelijke ambities steeds meer verweven raken. Goede doelen steunen, schenken binnen de familie, uw kennis en een deel van uw kapitaal inzetten als informal investor – het zijn een paar voorbeelden van vraagstukken die ik geregeld met relaties bespreek.
 
Vaak hoor ik in die gesprekken terug dat zij de toekomst onzeker vinden. Ze vragen zich af hoe het straks loopt, als ze besluiten om bijvoorbeeld hun onderneming van de hand te doen. Hoe staan de persoonlijke financiën er dan voor? Kunnen ze net zo comfortabel blijven leven als ze gewend zijn? Kunnen ze een deel van het vermogen overdragen aan de volgende generatie?
 
Ik begrijp heel goed dat het niet eenvoudig is om de toekomst te voorspellen. Maar met onze nieuwe dienstverlening komen we daarbij wel dicht in de buurt. Samen met u kunnen we uw toekomst plannen. Bij ING Private Banking noemen we dit Forward planning. We helpen u om uw financiële doelen te bereiken. Dat is geen eenmalig plan voor later; we bieden u continu inzicht in uw vermogensopbouw en we kijken regelmatig samen met u naar uw doelen en wensen. Zijn ze nog hetzelfde? Loopt uw vermogensopbouw hiermee in de pas?
 
Méér dan een bank
De combinatie van persoonlijke aandacht, innovatie en de samenwerking met een team van deskundigen heeft er mede voor gezorgd dat we in 2015 zijn uitgeroepen tot Beste Private Bank van Nederland. Steeds meer klanten waarderen onze aanpak; we zijn de snelst groeiende Private Bank. Daar ben ik trots op. We doen het samen. En we doen het voor u.
 
Wilt u ook samen met ons een blik op uw toekomst werpen? Bent u nieuwsgierig naar wat de vernieuwingen binnen ING Private Banking voor u kunnen betekenen? Neemt u gerust contact met mij op. U kunt me bereiken op telefoonnummer 026 – 354 50 52, of per e-mail: rob3.jansen@ing.nl
 
Rob Jansen, Rayon Directeur Private Banking Arnhem Nijmegen

 
 
 

Column

geplaatst: 09-05-2016

Kosten besparen door automatiseren

Vaak leidt automatiseren van de administratie niet tot de gewenste en beoogde besparing. Dit kan meerdere oorzaken hebben. De eerste reden kan zijn dat de ondernemer het verkeerde programma heeft aangeschaft. Dan moeten telkens weer dezelfde gegevens worden ingegeven en zijn de integraties met andere delen van de administratie niet aanwezig of niet optimaal. De computer is dan een geavanceerde boekhoudmachine die alleen registreert, rubriceert en telt.

Een tweede, maar niet minder belangrijke, reden kan zijn dat het gebruik van het programma niet optimaal is. Vaak zoekt de ondernemer een deeloplossing die dan ook door de leverancier wordt geleverd. Dat deel is dan opgelost en er wordt vervolgens vaak bij een andere leverancier een andere deeloplossing gezocht en gevonden. 

Moderne programmatuur is in staat om een totaaloplossing te bieden omdat nagenoeg alle functionaliteit daarin wordt geboden. Doch deze is duur en een ondernemer schrikt vaak van de prijs. Ook denkt hij dan vaak aan de automatiseringsprojecten die negatief in de krant komen. Toch zou hij er goed aan doen alle deeloplossingen zoveel mogelijk in dezelfde programmatuur te doen en later de integraties te optimaliseren. Het doel is uiteindelijk dat alle gegevens uit diverse administraties (orders, lonen, voorraad, projecten, productie, etc.) zonder dubbel werk rechtstreeks in de jaarrekeningen worden verwerkt.

Duidelijk is dat hierdoor de administratiekosten minder worden - ook de accountantskosten. Misschien is dat wel de reden dat een
accountant, tot welk vakgebied ook de administratieve organisatie (AO) behoort, hieraan vaak geen aandacht schenkt.

Op internet zijn de mooiste programma's in onderdelen beschikbaar. Het is alleen de kunst om op het juiste moment, met de juiste mensen, de juiste functies te gaan gebruiken tegen betaalbare tarieven.

Door Michel de Wolf BEc, Controller en vennoot MuldersGroep 

www.muldersgroep.nl

Column

geplaatst: 08-04-2016

Bespaar op rente- en bankkosten

Ondernemingen die extern gefinancierd zijn, hebben in de meeste situaties te maken met een bank. Banken hebben, mede door de crisis en reorganisaties, te kampen met toenemende werkdruk en verwachten tegenwoordig meer van de ondernemer. Er is een cultuuromslag binnen de banken gaande. Zorg dat u daar niet de dupe van wordt! 

Door Michel de Wolf BEc, Controller en vennoot MuldersGroep 

Kostenverhogende maatregelen ontstaan vaak doordat de ondernemer niet dezelfde taal als een bankmedewerker spreekt. Dit kan leiden tot miscommunicatie en onzekerheden. Verstandig in zo'n situatie is om een specialist de communicatie en gesprekken te laten voeren en met hem te sparren zodat u ook zelf een betere gesprekspartner wordt. Deze specialist hoort de kernpunten van uw onderneming en het gesprek te kennen. Een controller is zo’n specialist. Hij is opgeleid voor bedrijfseconomische zaken, waaronder financieringstechnische. Hij communiceert in vaktermen richting de bank. Denk hierbij aan rentabiliteit, solvabiliteit, rating, branches per bank, et cetera. Daarnaast behoort de controller te weten op welke manieren hij kan sturen om rente- en bankkosten te verminderen voor de ondernemer. Indien nodig kan hij daarvoor aanvullende overzichten en specificaties samenstellen waarvan hij weet dat ze voor de bank van belang zijn. 

Met andere woorden: Uw controller kost u geen geld, maar levert u geld op. Als u in zo’n situatie zit, is het raadzaam dat u zich goed voor laat lichten en uzelf niet onder laat sneeuwen. Vaak zijn er meer mogelijkheden dan u zelf denkt.

www.muldersgroep.nl

Column

geplaatst: 04-04-2016

Weten wat we niet weten

“Ik word later Nijntje. Of ridder.” Mijn zoon van vier is vastbesloten. Mijn dochter van zeven weet inmiddels dat ze nooit een prinses zal worden. Wat ze wel graag wilde toen ze vier was. Haar toekomstbeelden worden wat ‘aardser’. Misschien juf. Of ballerina. Want je moet natuurlijk blijven dromen. Kinderen proberen zich van jongs af aan een voorstelling te maken van hun toekomst. Moeilijk, maar wel nodig. Voor kinderen, volwassenen, beleidsmakers en ondernemers. Een beeld hebben bij de toekomst schept een kader waarbinnen je de dromen probeert waar te maken. Volwassen economen proberen dat niet alleen voor zichzelf, maar voor de hele wereld. Een wereld waarin ook mijn kinderen volwassen worden. Voorspellen. Heel moeilijk, maar toch nuttig en nodig.

De fouten die economen maken met voorspellingen van economische ontwikkelingen zijn vaak hilarisch. Hoe hebben we de effecten van de val van Lehman-brothers op de economie toch níet kunnen zien aankomen als economen? Waarom zijn de effecten van de eurocrisis toch zó onderschat? Waarom heeft niemand voorspeld dat die olieprijs zo kon dalen? Wat een prutsers die economen! Volgens sommigen moeten economen zich daar maar helemaal niet mee bezig houden. Immers, als je zo vaak zo de fout in gaat, kan je er beter mee stoppen. Onder deze critici ook genoeg economen.  Maar achteraf verklaren en kritiek hebben is relatief makkelijk. Vooraf zeggen waar het naartoe gaat is een stuk lastiger. Toch is voorspellen een onderdeel van het werk van economen dat toegevoegde waarde heeft.

Speciaal voor de sceptici/cynici brengen we een aantal studies uit waarin we kijken naar de wereld van overmorgen. Niet omdat we de pretentie hebben te weten hoe die wereld er exact uitziet. Wél om de belangrijkste zekerheden en onzekerheden van de trends die samen de toekomst vormen op een rijtje te zetten. We onderscheiden daarbij vijf terreinen die de wereld van overmorgen beïnvloeden:
demografie, duurzaamheid, geopolitiek, innovatie en economie. En natuurlijk kunnen die nooit enkel in isolatie bekeken worden: demografische ontwikkelingen hebben effecten op bijvoorbeeld duurzaamheid en geopolitiek, maar ook op economie. En zo zijn er meer onderlinge verbanden.

Een analyse van deze trends maakt de mogelijke ontwikkelingen in de wereld wat inzichtelijker. Dat is iets anders dan overzichtelijker, want één van onze conclusies is dat de wereld niet voorspelbaarder aan het worden is. Neem nu bijvoorbeeld demografie, van oudsher toch een van de meest voorspelbare relevante grootheden voor de economische groei. Door de migratiestromen als gevolg van geopolitieke onrust wijkt het huidige beeld daarvan aanzienlijk af van vroegere verwachtingen. En geopolitiek is ook behoorlijk minder overzichtelijk: geen stabiele koude oorlog, ook geen dominantie van de VS meer.

En wat is dan onze conclusie voor bijvoorbeeld de economische groei in Nederland? Ons antwoord daarop is nu: we weten dat we dat niet weten. Het CPB publiceerde onlangs nieuwe scenario’s tot en met 2050: eentje met gemiddeld 1% groei per jaar, de andere met gemiddeld 2% groei per jaar. En dat zegt genoeg: meer dan in de periode van na 2008, wellicht iets minder dan in de decennia ervoor.

Eén voorspelling durf ik met zekerheid te doen. Als mijn zoontje zeven is, wil hij geen Nijntje meer worden. En als ik hem een advies mag geven: word dan maar data scientist of iets anders waarmee je in de toekomst je brood kan verdienen. En geen econoom, zoals zijn vader. Dat is zo 2016.

Hans Stegeman
Hoofd Speciale Projecten Rabobank

Hans Stegeman werkt sinds 2007 bij Kennis en Economisch Onderzoek (KEO) van Rabobank, eerst als senior econoom, later als hoofd van het team Nationaal Onderzoek en daarna als hoofd Internationaal Onderzoek. Sinds 1 januari is hij hoofd Speciale projecten.
De belangrijkste werkzaamheden liggen op het terrein van lange termijn trends en scenario’s, de maatschappelijke agenda van de Rabobank en duurzame economie. Zijn werkterrein is al jaren zeer breed. Naast korte termijn (inter-) nationale conjuncturele vraagstukken, overheidsfinanciën heeft hij zich de afgelopen jaren ook bezig gehouden met duurzame economie, stress tests en scenario-analyses. Zo is hij een van de auteurs van het boek IN2030: Vier vergezichten. Lezingen, publicaties, columns en perscontacten zijn de manieren waarmee hij zijn analyses deelt. Daarnaast is hij lid van het bestuur van de Koninklijke Vereniging voor Staatshuishoudkunde (KVS).
Hans studeerde Algemene Economie aan de Universiteit Maastricht en werkte hiervoor onder andere als onderzoeker bij het Centraal Planbureau.

Column

geplaatst: 16-03-2016

Het nieuwe werken

Wie kent niet de kreet clean desk. Een aantal jaren terug was dit de formule in, meestal de grotere bedrijven en instellingen, om je focus op het werk te kunnen houden. Weg met de stapels documenten, de werkmaterialen en zelfs de fotolijstjes van partner en eventuele kinderen verdwenen van het bureau. Nu is er het nieuwe werken. Geen eigen werkplek, geen eigen bureau maar je schuift aan en logt in daar waar je die dag moet wezen en waar er plek voor je is. De beste plekken zijn het eerst bezet maar meestal kun je je werk tijden daar ook flexibel op aanpassen. Geheel en al je focus op je to do list van die dag.

Inmiddels zijn er resultaten van diverse onderzoeken waarin de werkplek en omgeving uitgebreid tegen het licht zijn gehouden. Kleur, beleving, het juiste (dag)licht en de akoestiek van de werkomgeving is essentieel voor een optimaal resultaat in je funcioneren. Gelukkig zijn er steeds meer producten die daarin kunnen bijdragen. Denk aan fotowanden, decoaraties, daglichtplafonds en akoestische oplossingen. Maak een blijvende indruk op je bezoekers en medewerkers en onderscheid je ook visueel van je concurent. Een juiste uitstraling en beleving zorgt tevens voor indirecte mond-tot-mondreclame. Belangrijk is om die inrichting te kiezen die past bij je bedrijf en de uitstraling. Durf eens out of the box te denken en kies voor wat gedurfter kleur gebruik of pakkende visuals. Ook kunst op maat kan een geheel eigen karakter aan het interieur geven. Laat eens een specialist op dit gebied rond lopen in je bedrijf. Een goed advies van hem of haar kan zeker tot een verrassend resultaat leiden.    

                

Column

geplaatst: 18-11-2015

Vaarwel blauwe enveloppe

Een blauwe enveloppe heeft meestal dezelfde afzender: de Belastingdienst. Tijdens de eerste wereldoorlog vielen op 1 mei 1916 de eerste blauwe enveloppen in Nederland op de deurmat. Blauw gekleurd om ze te laten opvallen tussen het normale briefverkeer. Als het aan staatssecretaris Wiebes ligt, dan kan binnenkort het 100-jarige fenomeen bij het oud papier worden gezet. De Belastingdienst moet namelijk digitaal koploper worden.
 
Onlangs heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel Elektronisch Berichtenverkeer. Dat vergemakkelijk voor overheidsbedrijven de transitie naar volledig digitale communicatie met burgers en bedrijven. De komende twee jaar hoopt Wiebes door deze operatie 60 miljoen euro aan verzendkosten te besparen.
 
In het nieuwe systeem krijgt elke inwoner van Nederland een Berichtenbox; een persoonlijk, digitaal (beveiligde) brievenbus bij de overheid. Activeert u uw account op mijn.overheid.nl, dan ontvangt u automatisch digitale berichten van overheidsorganen. Per nieuw bericht ontvangt u een melding in uw eigen e-mailaccount.
 
In de Berichtenbox kunt u digitale berichten ontvangen, bewaren en beheren van onder meer de belastingdienst, SVB, UWV, RDW en steeds meer gemeenten. Dus niet alleen fiscaal gerelateerde zaken komen binnen in uw Berichtenbox, maar ook berichten over de kinderbijslag en verleng- of vervaldata van rijbewijs of periodieke keuring van uw auto.
 
De Belastingdienst switcht geleidelijk naar volledig digitale communicatie met belastingplichtigen en bouwt een overgangsperiode van twee jaar in. Tijdens de periode van gewenning zullen berichten zowel digitaal als per post worden verzonden. Dus de aangifte inkomstenbelasting, de uitnodiging daartoe en voorlopige en definitieve aanslagen inkomstenbelasting worden vanaf 2017 alleen nog digitaal verstuurd. De gewenningsperiode voor de toeslagen is al voorbij. Ontvangt u bijvoorbeeld kindgebonden budget of kinderopvangtoeslag, dan krijgt u de toekenningsbeschikking nog uitsluitend digitaal. U ontvangt uw beschikking in mijn.toeslagen.nl en in de Berichtenbox.
 
Activeer dus uw Berichtenbox, dan hoeft u geen bericht te missen !

Column

geplaatst: 11-11-2015

Je merk versterken, hoe doe je dat?

Je hebt merken en merken. Wereldberoemde merken en merken van wereldfaam bij jou in de buurt. Grote merken, kleine merken. Wij houden van merken! En vooral om ze sterker te maken. Daar leven we zelfs voor. Want van een merk wat niet lekker in elkaar steekt krijgen we de kriebels. En van een sterk merk wat nóg sterker kan, gaan onze handen jeuken.

Daarom: een sterk merk
Waarom zou je eigenlijk een sterk merk willen?  Omdat een sterk merk minder hoeft uit te leggen. Een sterk merk roept een positief gevoel op, een gevoel van vertrouwen. Een sterk merk verbindt en wordt herkend. Zelfs zonder naam of logo. Een sterk merk weet wat ze doet. Bij een sterk merk ben je in goede handen. Het kan tegen een stootje en onderscheidt je van de concurrent. En, ook niet onbelangrijk, een sterk merk maakt trotse medewerkers. Wij zouden de vraag dus liever omdraaien: waarom zou je géén sterk merk willen?
 

Hoe versterk je je merk?
Daar is geen éénduidig antwoord op te geven. Het hangt af van de staat van je merk. Merkwerk is dus maatwerk. Maar consistentie en relevantie zijn wel altijd een belangrijke basis. En dus is het belangrijk heel nauwkeurig te weten voor wie je er bent en wat je hen te bieden hebt. Wie je concurrenten zijn, wat zij te bieden hebben. Hoe je gezien wordt en hoe je gezien zou willen worden. Waar men je wérkelijk om waardeert en hoe je dat beter zou kunnen benutten.
Vaak is dat best lastig zelf te benoemen, omdat je eigenlijk te diep in de materie zit. Je maakt er teveel onderdeel van uit om het objectief te kunnen bekijken. Bij Frappant gebruiken we daar het Frappant Merkmodel voor, waarmee we in 8 stappen op alle mogelijke manieren naar een merk kijken. Om zo kraakhelder de elementen van het merk uiteen te kunnen rafelen. Dat geeft inzicht en maakt het vervolgens veel eenvoudiger om keuzes te maken om zo je focus en je belofte aan te schepen.
 

Van de basis naar de uitvoering
Als je de basis van je merk in beeld hebt, wordt alles daarna makkelijker. Het wordt eenvoudiger te bepalen waar je het wel of niet over gaat hebben. De inzet van communicatiemiddelen is beter te bepalen en zelfs strategische beslissingen zijn objectiever te nemen. Het is dé basis om alles consistenter en effectiever te doen. Van het nemen van beslissingen tot en met de uitvoering van communicatie. Die consistentie zorgt alleen al voor een sterker merk.
 

Het oog wil ook wat
Ook een goed communicatie concept, creatief concept of campagne concept versterkt je merk. Een goed concept versterkt je boodschap, sluit aan bij je merk en wordt zelfs herkend zonder dat je de boodschap al laat zien. De vorm versterkt dus de inhoud, en de inhoud maakt de vorm. Ook hier komt het weer aan op consistentie: bewaak je huisstijl en de uitvoering van je concept. Hoe consistenter het is, des te meer het bijdraagt aan merkherkenning en een professionele indruk achterlaat.
 

Merkbeleving
Merkbeleving is belangrijk. Het is het gevoel wat ontstaat wanneer men met jouw merk in aanraking komt. Een positieve merkbeleving zorgt voor een hoge gunfactor en voor meer merkherkenning. Ze onthouden je merk dus beter en gunnen je meer. Heel belangrijk voor een sterk merk.
Realiseer je dat alles wat je als merk doet, zegt of uitstraalt, bijdraagt aan je merk. Dus als jouw bedrijfsauto’s zich misdragen op de weg, of wanneer jouw medewerkers juist altijd vriendelijk en geïnteresseerd vragen hoe het met mevrouw Jansen gaat, zorgt dat voor beeldvorming. Die klantervaring wanneer men met jouw merk in contact is, bepaalt de merkbeleving. Daarmee gelden alle omgangsregels die wij als persoon belangrijk vinden eigenlijk ook voor een merk. Want het is niet alleen het merk maar juist de klantervaring daarbij die samen voor merkbeleving zorgen.
 

Morgen al een sterker merk
Bij een merk versterken komt dus best wat kijken. Het is niet iets wat je ieder jaar opnieuw doet, het is een proces wat je doorlopend bijhoudt. Het levert je veel op, lees de voordelen uit de eerste alinea nog maar eens. Al die voordelen zorgen er simpel gezegd voor dat je later minder budget, tijd en moeite nodig hebt om de buitenwereld iets uit te leggen. Want ze snappen je al.
Het goede nieuws is dat ieder merk hier morgen zelf al mee kan starten. Door keuzes te maken en die vast te leggen. Door scherper te benoemen voor wie je er bent en wat je hen biedt. Door alles wat je communiceert daar tegen af te zetten: Sluit het erbij aan? Is het concreet? Is het duidelijk voor wie de boodschap bedoeld is? Door thema’s in communicatie te kiezen. En door de kanalen die je als merk gebruikt qua inhoud, uitstraling en benaming op elkaar af te stemmen.

Column

geplaatst: 13-10-2015

Waar héb je het over?

Het is een klassieke regel in advertising: gebruik maar één boodschap per keer. De regel die - ondanks alle ontwikkelingen in kanalen en toepassingen - nog steeds van kracht is. Maar wel eentje die dagelijks met voeten getreden wordt. Kijk maar naar een willekeurige banner. Een advertentie. Een landingspagina. Je wordt letterlijk vanuit alle hoeken bestookt met boodschappen, waarbij je zelf mag ontdekken wat de hoofdboodschap is. “We hebben een nieuwe naam! En we zitten in een nieuw pand! En we hebben ook een nieuw product trouwens!”

Oké, de nieuwe generatie digital natives is beter ontwikkeld om de grote hoeveelheid prikkels die je dagelijks op je krijgt afgevuurd te filteren en te sorteren. Maar dat ontslaat je er niet van om helder te communiceren. Juist in die brij van informatie is het zaak dat je eenduidig en scherp precies dát communiceert wat je wilt overbrengen. Dat is niet moeilijk, maar het vergt voorbereiding en discipline.

Ad hoc

Communicatie is voor veel organisaties de afgelopen jaren bijzonder ad hoc geworden. Meer ad hoc dan de marketeer lief is, maar goed, sales wil NU aan de slag om nieuwe markten te veroveren. Directie wil NU wel eens resultaten zien met het nieuwe product. Dus wordt er deze week wat opgetuigd en de wereld in gestuurd, maar dat kan volgende maand weer iets compleet anders zijn, nét waar op dat moment de prioriteit ligt.

Thema’s en onderwerpen

Hoe krijg je daar grip op, zonder die starre collega te worden en alles in lange-termijn plannen te gieten? Voorbereiding is het codewoord. Natuurlijk weet je niet precies hoe de komende maanden eruitzien. Wanneer het nieuwe product ready-to-market is. Maar als het goed is weet je wél waar de focus het komende jaar op zal liggen. Kies op basis hiervan twee hoofdthema’s. Meer niet. Kies deze thema’s zorgvuldig; ze moeten niet zó specifiek zijn dat je er geen onderwerpen onder kwijt kunt, maar maak ze ook weer niet zó generiek dat het eigenlijk geen thema mag heten.

Onder de twee hoofdthema’s voor dat communicatiejaar schrijf je vervolgens alle onderwerpen die je graag aan bod wilt laten komen. Kijk goed of de onderwerpen écht passen bij één van je thema’s.


Duidelijk kiezen, scherper profileren

Door over langere tijd al je artikelen te koppelen aan hoofdthema’s, profileer je je scherper en begrijpt de ontvanger beter wat je doet. En je weet: positioneren betekent keuzes maken. Dat kan dus ook betekenen dat een leuk nieuwtje wellicht niet past bij de gekozen thema’s. Laat het dan achterwege. Alleen zo houd je lijn en structuur in je content. En begrijpt het publiek steeds beter waar jij het over hebt.

Column

geplaatst: 24-09-2015

Afscheid VAR komt dichterbij

Ons land kent steeds meer zelfstandigen zonder personeel, ofwel zzp-ers. Als een zzp-er aantoont  voor meerdere opdrachtgevers te werken, dan hoeven opdrachtgevers voor hem of (steeds meer) haar geen loonheffing en werkgeverspremies af te dragen. Momenteel demonstreert de zzp’er zijn zelfstandigheid door op de site van de belastingdienst een Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) in te vullen. Als dan achteraf blijkt dat slechts één opdrachtgever werd bediend, dan kan die arbeidsrelatie als een verkapt (loon)dienstverband worden aangemerkt. Vervelend voor de opdrachtgever omdat werknemerspremies, anders dan de verschuldigde loonheffing, niet op de afgewezen zzp’er verhaald kunnen worden.

In zijn strijd tegen schijnconstructies heeft de staatssecretaris van financiën eerst het plan opgevat om de VAR-verklaring te vervangen door de Beschikking Geen Loonheffingen (BGL). Een initiatief dat met forse kritiek werd overladen. Nu zoekt hij de oplossing in de publicatie van modelovereenkomsten. Een idee dat lijkt aan te slaan, want de Tweede Kamer heeft onlangs met het nieuwe wetsvoorstel ingestemd.

In dit nieuwe voorstel gaat de belastingdienst werken met modelovereenkomsten die duidelijkheid geven over de fiscale kwalificatie van de arbeidsrelatie. De modellen worden op de site van de belastingdienst gepubliceerd. Een opdrachtgever of opdrachtnemer kan zelf ook een overeenkomst opstellen (maatwerk). Na goedkeuring door de belastingdienst is de overeenkomst vervolgens te gebruiken als standaard. Wordt er vervolgens daadwerkelijk volgens een (goedgekeurde) modelovereenkomst gewerkt, dan hebben zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer de zekerheid dat er geen sprake is van een dienstbetrekking en er geen loonheffing en werkgeverspremies hoeven te worden betaald. Waarschijnlijk zal aan deze vrijwaring een bepaalde termijn (wellicht 5 jaar) worden gekoppeld.

De verantwoordelijkheid zal voortaan worden gedeeld. Ligt bij de VAR-verklaring het initiatief met name bij de zzp’er die de aanvraag indient, in het nieuwe systeem zijn beide partijen verantwoordelijk voor alle onderdelen van de te gebruiken modelovereenkomst. Wijkt de contractuele ‘werkelijkheid’ teveel af van de werkwijze in de praktijk, dan kan de fiscus hieraan consequenties verbinden.
De beoogde ingangsdatum voor de vervanging van de ‘VAR’ door modelovereenkomsten is 1 januari 2016, mits ook de Eerste Kamer met het voorstel instemt. 

Column

geplaatst: 22-09-2015

Content en content marketing, wat kun je ermee?

Content marketing is al een aantal jaren stevig in opkomst. Er wordt veel over gesproken en veel bedrijven passen het toe. Soms heel succesvol, soms nog wat onwennig. Toch weet lang niet iedereen wat content en content marketing nu eigenlijk inhouden. Daarom een korte introductie zodat ook jij ermee van start kunt gaan.

Content is gewoon tekst, toch?
Content is informatie die gemaakt is voor een bepaalde doelgroep om (een deel van) je verhaal te vertellen of te ondersteunen. Content kan mensen iets leren, inspireren, motiveren of vermaken. Content zouden we kunnen definiëren als alle inhoud die over jouw organisatie te vinden is. Meestal is dat meer dan tekst. Denk ook aan foto’s, filmpjes en animaties. Content draagt bij aan je merkbeleving. Al je content samen vormt je identiteit, je verhaal en het gevoel wat dat bij mensen oproept. Als je losse stukken content maakt zonder een duidelijke lijn vertroebelt het beeld en werkt het averechts. Als er over je content nagedacht is en het is consistent, dan versterkt het elkaar.

Boeien en raken
Content marketing is in een notendop: Je doelgroep bereiken, boeien en overtuigen door je verhaal. Dat kan met kennis, met een goed kloppend en aansprekend verhaal. De meerwaarde zit voor de doelgroep bijvoorbeeld in het feit dat ze er iets van leren, dat het nieuwswaarde heeft of dat ze ermee vermaakt worden. Die meerwaarde zorgt voor een groeiende groep publiek, voor herkenning en voor de gunfactor.

Geen geschreeuw
Van belang is wel dat je het zuiver doet. Dus geen schreeuwerige kijk-ons-eens-goed-zijn-en-koop-nu verhalen, maar écht iets vertellen omdat je er wat van vindt. Omdat je weet wat je doelgroep bezig houdt en je daar wat over te vertellen hebt. Door de bereidheid om je eigen kennis en interesse te delen met anderen bereik je het meest. Wie je nodig heeft weet je dan zelf te vinden.

Niks nieuws
Content marketing is minder nieuw dan het lijkt. Het wordt al jaren toegepast in de vorm van bijvoorbeeld relatiemagazines. Het meest bekende voorbeeld dat we allemaal kennen is de Allerhande van Albert Heijn. De Allerhande ligt al jaren in de winkels en heeft een publiek van 4,5 miljoen lezers opgebouwd. Albert Heijn inspireert en vermaakt de doelgroep met lekkere recepten en inspirerende verhalen. Zonder dat ze daar iets voor terug vragen.

Marketing anno nu
Ondanks dat het niet nieuw is zien we content marketing wel een vlucht nemen. Naast content marketing zien we ook de begrippen Storytelling en Inbound Marketing vaker voorbij komen. Beiden zijn variaties op het thema. Bij Storytelling ligt de nadruk meer op het verhaal en de beleving. Bij Inbound Marketing ligt juist een sterkere nadruk op de conversie; gevonden worden, zo goed mogelijk aansluiten bij de customer journey van de klant en uiteindelijk conversie naar sales.

Moeilijk? Eigenlijk niet.
Er zijn wat spelregels waar je rekening mee moet houden maar daarnaast is vooral doorzettingsvermogen van belang. Pas als je het langere tijd doorzet ga je een publiek opbouwen en word je herkend. Een goede voorbereiding, enthousiasme en planning zijn daarmee de belangrijkste ingrediënten voor succes.