Nieuws

08-10-2019 10:49

Gemeente Bronckhorst gecertificeerd op niveau 3 van de CO2-prestatieladder

Gemeente Bronckhorst wordt op 10 oktober, op de landelijke Dag van de Duurzaamheid, gecertificeerd op niveau 3 van de CO2 prestatieladder. Bronckhorst geeft daarmee het duurzame voorbeeld, door zelf stappen te zetten naar een energieneutraal Bronckhorst. De CO2-prestatieladder is een hulpmiddel dat de gemeente helpt bij verkleinen van haar eigen CO2-voetafdruk. 

Wethouder Paul Hofman van duurzaamheid: “We dragen als gemeentelijke organisatie natuurlijk ook ons steentje bij aan de grote energie-opgave waar we met elkaar voor staan. Deze certificering is een mooie stap naar een energieneutrale gemeente in 2030. Samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties gaan we voor een duurzame en leefbare woon- en werkomgeving, waar iedereen zich thuis voelt en aan mee kan doen.”

Verkleinen van de voetafdruk
De CO2-prestatieladder geeft inzicht in de CO2-uitstoot van de gemeente. De ladder die ontwikkeld is door Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO), brengt het energieverbruik, het brandstofverbruik en de zakelijke kilometers in kaart. De CO2-prestatieladder draagt zo bij aan meer bewustwording en helpt Bronckhorst bij het al op korte termijn verkleinen van de CO2-voetafdruk. 

Audit
Op 26 september bezocht een auditor van Normec Certificatioen het gemeentehuis en de gemeentewerf en hield korte interviews met medewerkers. Er werd getoetst of de uitgevoerde inspanningen van de gemeente voldoen aan de gestelde eisen van het handboek CO2-prestatieladder. De bevindingen van de auditoren waren positief. Daaarom krijgt de gemeente Bronckhorst het certificaat voor niveau 3 overhandigd. Naast Bronckhorst behaalden drie andere gemeenten in Gelderland en de provincie Gelderland een certificaat. In Nederland zijn nu totaal vijf gemeenten met een certifcaat.
 
Algemene voorwaarden | privacy statement