Nieuws

23-12-2019 13:47

In Gelderland daalt de WW en stijgt de spanning op de arbeidsmarkt

Vergeleken met een jaar geleden is het aantal WW-uitkeringen in Gelderland in november verder gedaald, tot iets meer dan 24,5 duizend uitkeringen. Tegenover deze daling van werkzoekenden staat een stijging van het aantal vacatures, waardoor de spanning op de arbeidsmarkt verder is opgelopen. In alle Gelderse regio’s is de arbeidsmarkt krap. Dat is gunstig voor wie werk zoekt, maar werkgevers hebben moeite om personeel te vinden.

Aantal WW-uitkeringen daalt in Gelderland sterker dan landelijk

Eind november waren er in Gelderland 24.553 WW-uitkeringen. Dat zijn er 913 minder dan eind oktober en betekent een daling van 3,6%. Vergeleken met een jaar geleden is het aantal WW-uitkeringen in Gelderland met 16,4% gedaald. Daarmee daalt de WW in Gelderland zowel over afgelopen maand als over afgelopen jaar sterker dan landelijk. Voor heel Nederland bedraagt de daling van de WW over november namelijk 2,5% en over de afgelopen 12 maanden 14,6%.

Spanning stijgt: tegenover elke vacature staan steeds minder werkzoekenden

De verhouding tussen het aantal vacatures en het aantal werkzoekenden geeft de spanning aan op de arbeidsmarkt. Hoe minder werkzoekenden er per vacature zijn, hoe hoger de spanning is. Of zoals ook wel wordt gezegd, hoe krapper de arbeidsmarkt is.

Het lagere aantal WW-uitkeringen past in het beeld dat ook in Gelderland de arbeidsmarkt steeds krapper wordt. Tegenover meer vacatures staan steeds minder mensen die werk zoeken. Gemiddeld neemt de kans op werk daardoor toe. Voor werkgevers is het steeds moeilijker om geschikt personeel te vinden.

In de bijlage zijn landkaartjes opgenomen waarin de spanning van alle regionale arbeidsmarkten in het derde kwartaal van 2017, 2018 en 2019 wordt getoond. Het aantal regio’s met een krappe arbeidsmarkt is in twee jaar tijd sterk toegenomen. Een jaar geleden was in Rijk van Nijmegen nog sprake van een gemiddelde spanning. Halverwege dit jaar is ook in deze regio de arbeidsmarkt krap geworden. Hoewel alle Gelderse regio’s dus een krappe arbeidsmarkt hebben, zijn er wel verschillen tussen de regio’s in de hoogte en de ontwikkeling van de spanning op de arbeidsmarkt. Bij de tekst van de regio’s op de volgende pagina’s staat van elke regio een grafiek met het verloop van de spanning over de afgelopen jaren.

Spanning blijft hoog op Achterhoekse arbeidsmarkt

In november is het aantal WW-uitkeringen in de Achterhoek gedaald tot 3.095. Daarmee zet de dalende trend door. Tegelijkertijd daalde in het derde kwartaal ook het aantal vacatures. Daardoor liep de spanning op de arbeidsmarkt in het derde kwartaal niet verder op, maar er is nog steeds sprake van krapte. Er zijn dus weinig werkzoekenden ten opzichte van het aantal vacatures. Dat is gunstig voor wie werk zoekt, maar werkgevers hebben moeite om personeel te vinden.

Aantal WW-uitkeringen daalt in de Achterhoek sterker dan landelijk

Eind november waren er in de Achterhoek 3.095 WW-uitkeringen. Dat zijn er 146 minder dan eind oktober en betekent een daling met 4,5%. In vergelijking met november vorig jaar is de daling 16,4%, een verschil van 835 uitkeringen. Daarmee daalt het aantal WW-uitkeringen in de Achterhoek nog steeds sterker dan gemiddeld in Nederland. Landelijk was de daling 2,5% over de afgelopen maand en 14,6% ten opzichte van een jaar eerder.

Krapte op de arbeidsmarkt houdt aan

De verhouding tussen het aantal vacatures en het aantal werkzoekenden geeft de spanning aan op de arbeidsmarkt. Hoe minder werkzoekenden er per vacature zijn, hoe hoger de spanning is. Of zoals ook wel wordt gezegd, hoe krapper de arbeidsmarkt is.

In het derde kwartaal van 2019 is de arbeidsmarkt in de Achterhoek al zes kwartalen op rij krap, maar de spanning is niet verder opgelopen. Die pas op de plaats komt doordat niet alleen het aantal werkzoekenden afnam, maar ook het aantal vacatures. De verhouding tussen die twee veranderde hierdoor maar weinig. De spanning op de arbeidsmarkt in de Achterhoek is ongeveer gelijk aan het landelijk gemiddelde.

 
Algemene voorwaarden | privacy statement