Nieuws

22-01-2020 14:21

Actieplan Achterhoekse Jongeren start online platform ZEG

In oktober startte het Actieplan Achterhoekse Jongeren. Het helpt jongeren die niet zo makkelijk de weg naar werk of school vinden. Ondanks dat de economie groeit, is dit ook in de Achterhoek het geval. Achter het actieplan staan onderwijsinstellingen, het WerkgeversServicepunt Achterhoek, het UWV, bedrijfspartners en gemeenten in de Achterhoek. De volgende stap is de lancering van het online platform ZEG. Hier komen jongeren in contact met verschillende organisaties die hen kunnen helpen aan werk, een opleiding of een andere vorm van ondersteuning.

De feiten op een rij
In de Achterhoek zijn 38.000 jongeren in de leeftijdscategorie 16 tot 27 jaar. Hiervan heeft 4% een uitkering. En 3% volgt geen opleiding, heeft geen werk en ontvangt ook geen uitkering. In de Achterhoek wordt al jaren geïnvesteerd in deze groep. Het uitgangspunt is: school gaat voor werk en werk gaat voor een uitkering. Alleen is dit voor sommige jongeren niet haalbaar, bijvoorbeeld door het niveau of persoonlijke omstandigheden. 

Actieplan Achterhoekse Jongeren
Daarom werkt Actieplan Achterhoekse Jongeren naar een gezamenlijke en structurele aanpak voor deze jongeren. Organisaties en gemeenten doen al veel om jongeren in beeld te krijgen en te ondersteunen. Dit kan nog worden verbeterd. Ook is het niet altijd duidelijk waar de ander mee bezig is en kunnen jongeren het ondersteuningsaanbod niet goed vinden wanneer ze een hulpvraag hebben. “De focus van dit plan ligt op de begeleiding van jongeren naar werk of terug naar school. Als deze stap niet mogelijk is, kan dagbesteding een geschikt alternatief zijn“, aldus wethouder Jorik Huizinga van gemeente Doetinchem.

Gezamenlijk platform ZEG
Om de gezamenlijke en structurele aanpak vorm te geven, wordt 13 januari het online platform ZEG gelanceerd. Op www.zegachterhoek.nl tonen partijen die meedoen hun ondersteuningsmogelijkheden. Jongeren kunnen er zoeken op doen, leren, werken of hulp in hun gemeente. Ze vinden de initiatieven die daarop aansluiten en kunnen zo in contact komen met de juiste partij. Het uitgangspunt hierbij is de informatie en het aanbod zo laagdrempelig mogelijk te maken. 

Aanmelden organisaties
Bij de start staan al diverse ondersteuningsmogelijkheden voor jongeren op het platform. Maar er is ruimte voor meer. Daarom is er een pagina ingericht waar partijen zich kunnen aanmelden. Daarnaast is er ook een speciale pagina voor werkgevers die zo een goede match kunnen maken met deze doelgroep. Doel is om een zo breed mogelijk aanbod te creëren van initiatieven die zich echt op de hulp van vastgelopen jongeren richten tot organisaties die dagbesteding of leer-werktrajecten aanbieden.

Kijk op www.zegachterhoek.nl.
Algemene voorwaarden | privacy statement