Nieuws

11-03-2020 12:01

Unieke sporters, Oldstars en Open Clubs in de schijnwerpers

Nieuwe sporten voor senioren, een sportloket voor mensen met een beperking en ‘Open Clubs’ die inspelen op de behoeften in kernen en buurten. Dat zijn enkele van de vele actiepunten in de komende vier jaar om Achterhoekers in beweging te brengen. 

De actiepunten staan in de zogeheten Uitvoeringsagenda 2020 - 2024 van het regionaal Beweeg- en Sportakkoord Achterhoek 2020-2030. Acht Achterhoekse gemeenten en 11 strategische partners streven naar een vitale en gezonde Achterhoek. Een groot deel van de verschillende thema’s is uitgewerkt in doelen, andere staan in de steigers. 

Zo is met ‘Uniek Sporten’ de inzet om meer mensen met een beperking de mogelijkheid te bieden om dicht bij huis te sporten/bewegen. ‘Vitaal Ouder Worden’ heeft als doel meer senioren een passend beweegaanbod te laten vinden, waardoor ze zich langer fit van lichaam en geest voelen en minder eenzaam zijn. Met ‘Open Clubs’ wordt gewerkt aan een bestendig en duurzaam sportlandschap: iedere Achterhoeker moet een passende sportaanbieder of sport kunnen vinden.

Uniek Sporten
Voor mensen met een beperking is het niet altijd eenvoudig om voldoende te sporten. Ze kunnen geen passende sport vinden of het lukt niet op de verschillende sportlocaties te komen. Landelijk ligt het percentage unieke sporters nu op slechts 33,7 procent. De Achterhoek streeft naar een deelname van 40 procent. 
Voor de unieke sporters is er een sportloket waar inwoners terecht kunnen met hun vragen en waar vraag en sportaanbod bij elkaar komen. Aanbieders van beweeg- en sportactiviteiten krijgen ondersteuning bij bijvoorbeeld het werven van nieuwe leden en trainers, een nieuw sportaanbod en fondsenwerving. 
Om Uniek Sporten goed onder de aandacht te brengen en te houden, wordt er allerlei pr- en voorlichtingsmateriaal ontwikkeld en diverse evenementen georganiseerd waaronder de Achterhoekse Unieke Spelen. Advisering van gemeenten over beleid staat eveneens hoog op de agenda. 

Vitaal Ouder Worden
Senioren vormen ook een belangrijke doelgroep voor Achterhoek in Beweging. Het aantal Achterhoekse senioren gaat in de komende jaren alleen maar toenemen. Met Vitaal Ouder Worden wordt er naar gestreefd meer senioren een sportieve activiteit te laten vinden die bij hen past. Volgend jaar wordt in elke gemeente het beweeg- en sportaanbod voor senioren in kaart gebracht. Er komen aanvullende activiteiten, bij voorkeur bij bestaande sportaanbieders. Ook komen er nieuwe sportvarianten voor senioren, waarbij gedacht wordt aan o.a. handbal, hockey, rugby en tafeltennis. Daarnaast biedt Achterhoek in Beweging ondersteuning bij het opzetten van nog eens vijf tot acht walking football-teams. 
Uitwisseling van kennis tussen bijvoorbeeld gemeenten of tussen opleidingen is ook een van de actiepunten. De week van de eenzaamheid, de nationale sportweek en regionale evenementen zijn voor Achterhoek in Beweging aansprekende momenten om thema’s rond senioren onder de aandacht te brengen. 

Open Clubs
In de Achterhoek zijn meer dan 500 sportverenigingen. Achterhoek in Beweging streeft naar sterke verenigingen en zogeheten Open Clubs. Dat zijn verenigingen die extra’s doen naast het gewone sportaanbod. 
Iedere Achterhoeker moet een sportclub of sport kunnen vinden die bij hem of haar past. Om dat te bereiken wil Achterhoek in Beweging in elke gemeente ‘sterke verenigingen’. Deze sportaanbieders hebben een aantrekkelijk sportaanbod, zijn financieel gezond, hebben voldoende vrijwilligers en een duurzaam beleid op het gebied van een gezonde kantine, roken en alcohol. Daarnaast zijn er in elke gemeente minimaal twee Open Clubs die zich op de lange termijn richten, buurt- en wijkgericht werken en inspelen op behoeften in de omgeving. 
Achterhoek in Beweging brengt de verenigingen met elkaar in contact door bijeenkomsten rond deze thema’s te houden. Sportclubs kunnen zo bij elkaar in de keuken kijken en ervaringen delen. Sportclubs die zich willen ontwikkelen tot ‘sterke vereniging’ of ‘Open Club’ kunnen begeleiding op maat krijgen.

Resultaten
Met de Achterhoekse Sportmonitor brengt Achterhoek in Beweging de impact van al deze gezamenlijke inspanningen in kaart. Zo wordt duidelijk wat werkt en niet werkt, wat de trends zijn en hoe bekend het regionale Beweeg en Sportakkoord is. 

Door met diverse communicatiemiddelen regelmatig te laten zien wat er in de Achterhoek gebeurt op het gebied van sport, bewegen en gezonde leefstijl, creëert Achterhoek in Beweging een sneeuwbaleffect. Het inspireert anderen tot het nemen van initiatieven. En alle initiatieven dragen bij aan een groter geheel. 

De uitgebreide uitvoeringsagenda is te vinden op www.achterhoekinbeweging.nl
delen:
Algemene voorwaarden | privacy statement