Nieuws

18-03-2020 14:20

OP ONBEKEND TERREIN: GEVOLGEN CORONAVIRUS RAKEN ALLE BEDRIJVEN

Het coronavirus zorgt voor een uitdaging van ongekende omvang: medisch, economisch, maatschappelijk en psychologisch. Ook voor ondernemers betekent het onbekend terrein. Hoe groot de gevolgen uiteindelijk zullen zijn, is niet te voorzien.

Dat een pandemie als gevolg van een virus als reële mogelijkheid wordt gezien, blijkt uit de vele studies die ernaar gedaan zijn. Draaiboeken liggen klaar. Maar op basis van de voor ons relatief beperkte impact van eerdere gebeurtenissen – SARS, ebola, Mexicaanse griep – was het aanvankelijk verleidelijk om de gevolgen van corona als vergelijkbaar in te schatten.

Oog van de storm
Niets blijkt minder waar. Wat begon als een berichtje over een onbekend virus in China groeide in no time uit tot wereldwijd voorpaginanieuws. Na de uitbraak in Azië kwam het virus snel dichterbij met Noord-Italië als eerste Europese epicentrum. Amper twee weken later nadert het oog van de storm Nederland met rasse schreden. Als we er al niet middenin zitten.

Stap te laat
De situatie als gevolg van het virus verandert met het uur. Om de gevolgen te beperken, is krachtig optreden vereist. China reageerde laat maar pakte toen wel door. Dat lijkt ervoor gezorgd te hebben dat de toestand daar enigszins onder controle is.
De verantwoordelijkheid van de overheid is enorm. Daarom is bij kritiek terughoudendheid geboden. Wel heeft het er de schijn van dat Nederland met maatregelen telkens net een stap te laat was. Ook de communicatie liet regelmatig te wensen over, zowel qua toon als wat betreft de inhoud. Met zijn speech van 16 maart maakte Rutte in dit verband enig terrein goed. Maar de scenariokeuze van Nederland is gewaagd.

Stuitend
Los van overheidsmaatregelen weegt de eigen verantwoordelijkheid van mensen en bedrijven zwaar. Dat bijeenkomsten van meer dan 100 personen niet meer toegestaan zijn, betekent niet dat een evenement met 90 mensen geen risico’s oplevert. De achteloosheid waarmee in sommige gevallen aan dit feit voorbijgegaan wordt, is ronduit stuitend.

Alles op alles
Een wereldwijde recessie als gevolg van het coronavirus lijkt onvermijdelijk. De zwaarte ervan hangt in sterke mate af van de periode dat het virus woedt. Als veel bedrijven door de gevolgen failliet gaan dan zal dat van invloed zijn op het herstellend vermogen van de economie. Met het statement “whatever it takes” hield Draghi in 2012 de eurocrisis binnen de perken. Het is cruciaal dat overheden diezelfde boodschap nu niet alleen uitdragen maar ook waarmaken. Zij moeten alles op alles zetten.

Meer informatie is bijvoorbeeld te vinden op:

www.rijksoverheid.nl/coronavirus
kvk.nl/coronaloket

Ondernemers met vragen over werktijdverkorting kunnen ook bellen met 0800-2117.
delen:
Algemene voorwaarden | privacy statement