Nieuws

15-07-2020 15:51

Locaties De Bongerd en oude Gemeentewerf Hoog-Keppel in de verkoop

De gemeente Bronckhorst zet per 15 juli de locaties De Bongerd (oude dorpsschool) en oude Gemeentwerf in Hoog-Keppel in de verkoop. De Dorpsraad Keppel en Eldrik trok samen met de gemeente op om de verkoopvoorwaarden te bepalen. Vandaag stemden b en w in met de voorgestelde randvoorwaarden die, conform de wens van Hoog-Keppel, initiatieven voor woningbouw, woon/zorg- of woon/werkcombinaties mogelijk maken. Wethouder Willem Buunk van Vastgoedzaken: “Locaties die de gemeente niet meer nodig heeft moeten goede nieuwe invulling krijgen die goed past bij het dorp. We hebben met de omwonenden zorgvuldig de randvoorwaarden opgesteld voor de verkoop. En we betrekken de dorpsraad bij het selecteren van het beste bod. Het zijn mooie locaties, dus ik vertrouw er op dat initiatiefnemers met goede plannen en biedingen komen. Ik heb als kind een hele leuk tijd gehad op De Bongerd en ik gun het dorp een mooie nieuwe invulling van die prachtige plek!”

Digitaal meedenken
Naast het algemeen belang van leefbaarheid voor Hoog-Keppel en het gemeentelijk woon- en vastgoedbeleid, zijn de wensen en belangen van de directe buren ook belangrijk. De gemeente wilde deze aanvankelijk via een gesprek met de buurt ophalen. Door de coronamaatregelen was een informatiebijeenkomst uitgesloten. Via een videopresentatie en een digitaal formulier konden direct omwonenden hun reactie geven. 19 buren van De Bongerd reageerden met aanvullingen en opmerkingen. Voor de locatie Oude gemeentewerf ontving de gemeente 16 reacties. De binnengekomen reacties heeft de gemeente samen met de Dorpsraad besproken en beoordeeld. Het leidde tot een paar aanpassingen in de voorwaarden, zoals het behoud van een aantal bestaande bomen en een duidelijke afbakening waar wel en waar niet gebouwd mag worden op locaties.

Beoordeling plannen
Bedrijfsmakelaar REBO in Doetinchem (www.rebobedrijfsmakelaars.nl) zet de locaties in de markt. Initiatiefnemers kunnen tot 22 september 2020 plannen indienen. Werkgroep Keppel, bestaande uit leden van de Dorpsraad en medewerkers van de gemeente en de betrokken makelaar, beoordelen de binnengekomen plannen en brengen een advies uit aan wethouder Vastgoed over de best passende initiatieven. 

Voetbalvelden
De Dorpsraad heeft eerder plan Hessendaal gepresenteerd om een aantal woningen te realiseren op de voormalige voetbalvelden aan de rand van Hoog-Keppel. In overleg met de Dorpsraad is besloten om eerst de locaties De Bongerd en Oude gemeentewerf in het dorp te ontwikkelen. Uit de verkoop van deze locaties zal blijken met welke invullingen de markt komt en wat het effect hiervan is op de concrete woonbehoefte van en woning-doorstroom in Keppel. In het najaar bespreken gemeente en Dorpsraad welke stappen worden gezet om tot een invulling te komen voor de voormalige voetbalvelden die het beste past bij Hoog-Keppel. 
delen:
Algemene voorwaarden | privacy statement