Nieuws

16-09-2020 09:04

Duurzaam investeren vraagt om duurzaam zakelijk lenen

Een duurzamere manier van investeren, vraagt om een duurzame manier van zakelijk lenen. In 2020 blijkt dat vraagstukken rondom duurzaamheid vaak een basisonderdeel van de bedrijfsvoering zijn geworden. Waar enkele ondernemers dat als last vanuit de overheid ervaart, zien andere ondernemers hun kansen middels leningen en subsidies, zodat het project ook financieel interessant wordt.

Een groenlening afsluiten
Wie van plan is duurzaam te investeren, kan wellicht een groenlening verkrijgen. Dat is een zakelijke lening die de bank verstrekt met een groenfonds. Op die manier kunnen ondernemers een duurzaam project financieren tegen een gunstigere rente.

Ondernemers kunnen niet zomaar in aanmerking komen voor een groenlening. Ondernemers die gebruik willen maken van een dergelijke zakelijke lening, hebben een groenverklaring nodig van de overheid (RVO).

Wie komt in aanmerking voor een groenlening?
De meest voorkomende investeringen die in aanmerking komen voor een groenverklaring zijn bijvoorbeeld biologische landbouwprojecten, de duurzame melkveehouderij, grondstofbesparing door terugwinning en hergebruik, duurzame energie en duurzaam bouwen.

Bij het doen van duurzame investeringen zijn zeker de twee laatste categorieën interessant, omdat in principe ieder bedrijf daarvoor in aanmerking kan komen.

Duurzaamheid moet een belangrijkere rol spelen bij een lening
Bij het verstrekken van leningen moet duurzaamheid een belangrijkere rol krijgen, vinden MKB-ondernemers. Bedrijven willen wel verduurzamen, maar hebben nu nog vaak te weinig handreikingen gekregen om aan de slag te gaan. Daardoor blijft duurzaamheid vaak liggen.

Daar is een paradox, want de regels veranderen in de toekomst. Zo geldt bijvoorbeeld dat vanaf 1 januari 2023 kantoorgebouwen met meer dan 100 vierkante meter minimaal aan de eisen voor energielabel C moeten voldoen. Daarvoor moeten kosten gemaakt worden, die gefinancierd en terugverdiend moeten worden. 

Daarvoor zijn leningen nodig. Het zou goed zijn als banken ook kijken naar het besparingspotentieel kijken. De verwachting is dat in sommige gebouwen een besparing  van 30% mogelijk is. Dan wordt er serieus geld verdiend.

Leningen voor vergroenen
Naast de conventionele banken zijn er ook alternatieve aanbieders die zich vergroening steeds meer aantrekken. Zij bieden speciale leningen aan om bijvoorbeeld het pand te kunnen verduurzamen. Daarbij valt te denken aan bijvoorbeeld greenloans, duurzaamheidsfondsen en aanbieders die zich alleen op het besparen van energie richten.

Tot dusver wordt er voor duurzame leningen vooral aangeklopt bij alternatieve financiers en worden er bijvoorbeeld crowdfundingacties opgezet. In de toekomst zullen banken ook zonder RVO-status zich moeten beraden over het verstrekken van duurzame leningen.

Subsidies mogelijk
Voor het duurzaam investeren kunnen ondernemers gebruik maken van allerhande subsidieregelingen. Daarbij zijn onder meer de EIA en de MIA/Vamil te noemen. Met EIA kunnen ondernemers 45 procent van de investeringskosten van energiebesparende bedrijfsmiddelen aftrekken van de fiscale winst.

De ISDE is bijvoorbeeld een investeringssubsidie die ondernemers een tegemoetkoming geeft bij aankoop van zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en pelletkachels. Wat veel ondernemers niet weten, is dat deze subsidie niet alleen voor particulieren toegankelijk is, maar ook voor bedrijven.

Door te kiezen voor duurzame leningen en deze te combineren met duurzame subsidies, kan duurzaam investeren een financieel interessante lading krijgen. Zo wordt er verdiend en werken we aan een betere wereld.

 
delen:
Algemene voorwaarden | privacy statement