Nieuws

19-11-2020 08:59

Meer WW-uitkeringen dan vorig jaar in Gelderland, vooral bij jongeren

Het aantal WW-uitkeringen in Gelderland ligt eind oktober met 28.585 uitkeringen lager dan vorige maand, maar nog altijd 12% hoger dan een jaar eerder. Sinds het begin van de coronacrisis zijn er veel nieuwe WW-uitkeringen bijgekomen, met een duidelijke piek in maart en april van dit jaar. De stijging onder jongeren was sterker dan bij andere leeftijdsgroepen. Een groot deel van die nieuwe WW-uitkeringen was voor uitzendkrachten, van alle leeftijden. Daarnaast kwamen jonge WW’ers vooral uit de horeca en de detailhandel, terwijl andere leeftijdsgroepen meer vanuit zorg & welzijn en overige commerciële dienstverlening in de WW kwamen.

Aantal WW-uitkeringen in Gelderland hoger dan een jaar geleden
Eind oktober verstrekte UWV 28.585 WW-uitkeringen in Gelderland. Dat zijn er 3.119 meer dan een jaar geleden en betekent een toename van 12,2%. Dat is een flinke stijging, ook al is die minder sterk dan de landelijke toename van 19,2%. Ten opzichte van vorige maand is sprake van een lichte daling in Gelderland van 1,9%, terwijl het aantal WW-uitkeringen landelijk vrijwel gelijk bleef.

Veel nieuwe WW-uitkeringen voor jongeren
De toename van de WW komt doordat er meer nieuwe WW-uitkeringen bijkomen dan dat er beeindigd worden. Meteen vanaf het begin van de coronacrisis, halverwege maart, nam het aantal nieuwe WW-uitkeringen snel toe. Vooral in de maanden maart en april. In de periode van maart tot nu werden er in Gelderland 30.654 nieuwe WW-uitkeringen verstrekt. Dat zijn er 10 duizend meer dan in dezelfde periode in 2019, een toename van bijna 50%. Daarbij zijn er grote verschillen naar leeftijd. Onder jongeren is de toename in die periode het sterkst met 140%. In de leeftijdsgroep 27-50 jaar ligt het aantal nieuwe WW-uitkeringen 37% hoger en bij 50-plussers 30%.

Veel nieuwe WW-uitkeringen: voor uitzendwerk, horeca en detailhandel en zorg & welzijn
De verschillen naar leeftijd in de toename van het aantal nieuwe WW-uitkeringen hangen samen met verschillen tussen sectoren in de leeftijdsopbouw van de werknemers. In onderstaand overzicht staan de sectoren met grote(re) aantallen nieuwe WW-uitkeringen en hoe die verdeeld zijn naar leeftijd. Veel nieuwe WW-uitkeringen zijn ontstaan onder uitzendkrachten. Alle leeftijdsgroepen hebben hier een flink aandeel in. Daarnaast zijn er veel nieuwe WW-uitkeringen voor jongeren uit de horeca en de detailhandel. Andere leeftijdsgroepen komen meer vanuit de overige commerciële dienstverlening en zorg & welzijn in de WW. In al deze sectoren gaat het behalve om sectorspecifieke beroepen zoals winkelmedewerkers, bedienend personeel en koks, in belangrijke mate om administratief personeel, zoals boekhouders, receptionisten en administratief medewerkers in de financiële- of personeelsadministratie. Ook het aantal nieuwe WW-uitkeringen vanuit zorg & welzijn betreft vaak administratief personeel. Verder gaat het bij zorg & welzijn om sectorspecifieke beroepen zoals activiteitenbegeleider, woonbegeleider, sociaal werker, maatschappelijk werker, helpende en verzorgende.

 
delen:
Algemene voorwaarden | privacy statement