Nieuws

23-04-2021 14:39

Ook zonder startkwalificatie nog kansen op werk in Gelderland

In maart liet de WW in de Gelderse regio’s een wisselend beeld zien van lichte stijging of daling. Op jaarbasis stegen de WW-uitkeringen in alle regio’s. Die stijging op jaarbasis was in Gelderland in de meeste regio’s lager dan het landelijk gemiddelde.

Ook op de huidige arbeidsmarkt zijn er nog kansrijke beroepen waarvoor geen middelbaar of hoger diploma wordt gevraagd. Dat biedt kansen voor mensen die een dergelijk diploma niet hebben. In Gelderland gaat het daarbij om bijna drie op de tien personen met een WW-uitkering.
Drie op tien WW-uitkeringen voor werkzoekenden zonder startkwalificatie

UWV verstrekte eind maart 2021 in Gelderland 6.551 WW-uitkeringen aan werkzoekenden zonder startkwalificatie. Dit zijn mensen van wie het hoogst behaalde diploma mbo-1 niveau is. Dat is bijna drie op de tien WW-uitkeringen in Gelderland waarvan het opleidingsniveau bekend is. Dit aandeel is vergelijkbaar met het gemiddelde voor heel Nederland.

Kansrijke beroepen tot mbo-2 vragen sterke gezondheid en flexibele inzetbaarheid
De huidige arbeidsmarkt biedt kansen voor werkzoekenden zonder startkwalificatie. De aanduiding ‘startkwalificatie’ geeft al aan dat mensen zonder minimaal opleidingsniveau mbo-2 moeilijk een duurzame positie op de arbeidsmarkt kunnen verwerven. Toch wordt ook op de huidige arbeidsmarkt nog personeel gevraagd voor beroepen waarvoor geen middelbaar of hoger diploma is vereist. UWV bracht die beroepen in beeld.

Voorbeelden van dergelijke kansrijke beroepen in Gelderland zijn fiets- & brommerkoeriers, huishoudelijk medewerkers thuiszorg en gespecialiseerde schoonmakers. Hoewel aan deze beroepen dus nauwelijks tot geen opleidingseisen zijn verbonden, vragen ze meestal wel flinke fysieke fitheid. Ook de tijdstippen en locaties waar het werk in sommige van deze beroepen wordt verricht, vragen vaak een flexibele opstelling.

Lichte stijging aantal WW-uitkeringen in de Achterhoek in maart
Eind maart 2021 verstrekte UWV 3.610 WW-uitkeringen in de Achterhoek. Ten opzichte van de maand daarvoor is dit een lichte stijging van 0,4% (+13 uitkeringen). Landelijk daalde de WW met 1,4%. Ten opzichte van een jaar geleden is het aantal WW-uitkeringen hoger. De regionale stijging is 4,2%, oftewel 144 uitkeringen. Deze toename is aanzienlijk kleiner dan de landelijke stijging over het afgelopen jaar (+12,7%).
 
delen:
Algemene voorwaarden | privacy statement