Nieuws

22-11-2022 08:28

Bijna kwart kenniswerkers vindt werkomgeving kantoor verslechterd sinds corona

Ruim een derde (36%) van de kenniswerkers* in Nederland geeft aan dat de huidige werkomgeving op kantoor veranderd is in vergelijking met die van voor de coronamaatregelen. Bijna een kwart (22%) van deze groep vindt dat deze verslechterd is. 39% van de groep waarvan de werkomgeving is veranderd, mocht (zeer) weinig meepraten of meedenken over deze veranderingen van de werkomgeving op kantoor. Tegelijkertijd vindt 43% van de kenniswerkers die wel eens thuis werken dat die thuiswerkomgeving juist verbeterd is vergeleken met de periode voor de coronamaatregelen. Dit blijkt uit onderzoek* van onderzoekbureau Ruigrok dat is uitgevoerd in opdracht van Sodexo.

Verslechteringen op kantoor sinds corona (meest genoemd, meer antwoorden kiezen was mogelijk)

1. De kantoorinrichting is niet aantrekkelijker (sfeer, indeling, kleur, inrichting van de werkplekken) (43%)
2. Te weinig beschikbare werkplekken (39%)
3. Slechte klimaatbeheersing (26%)
4. Te weinig bel- en vergaderruimtes (24%)
5. Te weinig parkeervoorzieningen (15%)
6. Slechte eetfaciliteiten (zoals een bedrijfsrestaurant) (14%)

Verbeteringen thuis sinds corona door werkgever (meest genoemd, meer antwoorden kiezen was mogelijk)

1. Betere ergonomische zaken (stoelen, beeldschermen, etc.) (47%)
2. Betere online werkfaciliteiten ((webcams, headsets, etc.) (32%)
3. Betere ICT-zaken (internetverbinding, laptop, etc.) (28%)
4. Meer (beweeg)ruimte (ruim bureau, inrichting van kantoor of werkplek) (19%)
5. Meer aandacht voor fysiek welzijn (bijv. lunchwandeling, sportfaciliteiten) (12%)
6. Meer aandacht voor mentale welzijn (bijv. psychologische hulp of coaching) (11%)

Inspraak werknemers betaalt zich stevig uit
Het onderzoek laat flinke verschillen zien tussen kenniswerkers die wel en zij die niet mochten meepraten en -denken over de veranderingen van hun werkomgeving op kantoor. Meepraten leidt tot aanzienlijk meer tevredenheid over de werkgever en de werkplek. Werknemers die (zeer) veel mogelijkheden hebben gehad om mee te praten of -denken versus die die mogelijkheid niet hadden:

-Bevelen hun werkgever vaker aan vanwege de faciliteiten op kantoor (70% versus 45% (zeer) waarschijnlijk)
-Voelen vaker meer verbinding met werkgever dan voor de coronamaatregelen (27% versus 4%)
-Zijn vaker (veel) positiever naar hun werkgever gaan kijken (68% versus 18%)

Thomas Jespers, Hoofd productontwikkeling & innovatie bij Sodexo:“Kenniswerkers hechten groot belang aan zowel de kantoor- als thuiswerkomgeving. In dit onderzoek zien we bij die keuze voor een volgende werkgever dat 71% van de kenniswerkers de kantoorfaciliteiten (zeer) belangrijk vindt en 68% vindt de thuiswerkfaciliteiten (zeer) belangrijk. Als werkgever moet je dat dus goed op orde hebben om aantrekkelijk te zijn. Zeker in deze krappe arbeidsmarkt die samen met corona de aanjagers zijn voor werkplektransformaties. Dit onderzoek leert ook dat het mee laten praten en mee laten denken van werknemers over veranderingen van de werkomgeving op kantoor zich stevig uitbetaald. Dat bijna veertig procent van de werknemers waarvan de werkomgeving is veranderd, aangeeft dat het helemaal niet mocht meepraten is met deze kennis nog schokkender. In onze mensgerichte aanpak, we noemen dat Vital Spaces, organiseren we daarom onder andere workshops bij opdrachtgevers om te horen van werknemers wat zij te vertellen hebben over hun werkplek en wat de wensen zijn bij verandering van die werkplek.”

Andere opvallende resultaten:
-59% van alle kenniswerkers is ontevreden over de kantooromgeving omdat ze het te druk en luidruchtig vinden en zich daardoor niet kunnen concentreren, 46% omdat ze de kantoorinrichting niet aantrekkelijk vinden, 40% vanwege de slechte klimaatbeheersing, 19% omdat de ergonomische zaken niet goed geregeld zijn.
-Sinds de hoge energieprijzen was links en rechts de verwachting te lezen dat daardoor werknemers meer op kantoor zouden gaan werken in de winter. Toch geeft maar 15% van de kenniswerkers aan ‘om thuis energiekosten te besparen’ aan als reden om op kantoor te gaan werken. De meest genoemde redenen zijn ‘face-to-face overleg of samenwerking met collega’s’ (50%) en (spontaan) contact met collega’s (48%)..
-De meest genoemde reden (57%) om thuis te werken is het ‘geen reistijd meer hebben’.
-De helft van de kenniswerkers zou hun werkgever (zeer) waarschijnlijk aanbevelen bij anderen vanwege kantoor- (50%) en thuiswerkfaciliteiten (47%).
-Thuiswerken doet 22% aan de keukentafel of eettafel. 37% werkt thuis in de woonkamer.
 
delen:
Algemene voorwaarden | privacy statement Hosted by