Nieuws

24-11-2022 16:26

Bestemmingsplan Varssevelds Industrie Park in stand

De Raad van State heeft op 16 november 2022 uitspraak gedaan over het bestemmingsplan aangaande het VIP. Er moeten een aantal zaken worden aangepast, voor de rest blijft het plan in stand. De gemeente heeft vier weken om deze aanpassingen te doen. De aanpassingen betreffen een aantal planregels met betrekking tot de bouwhoogte van zendmasten en de afwijkmogelijkheden voor detailhandel en stikstofemissie.

De ontwikkeling van het VIP startte in 2018 als uitbreidingslocatie van het bestaande terrein Hofkamp Oost. In de structuurvisie uit 2011 werden al de eerste plannen voor uitbreiding van het terrein genoemd. Dat is in 2019 met de vaststelling van het Regionaal Programma Werklocaties door alle Achterhoekse gemeenten en de provincie Gelderland onderstreept. Het plan is nu in werking getreden en de planologische kaders voor de verdere ontwikkeling van het bedrijventerrein zijn bekend.

Voorafgaand aan het bestemmingsplan zijn diverse onderzoeken en analyses uitgevoerd op het gebied van flora, fauna en landschap. Ook hebben we uitvoerig aandacht besteed aan thema’s rondom toekomstbestendigheid. Denk hierbij aan duurzaamheid en samenwerking op het bedrijventerrein. De input van ondernemers heeft hierin een belangrijke rol gespeeld.

Jan-Willem Boezel is niet alleen als ondernemer vanuit Van Raam, maar ook als voorzitter van de Varsseveldse Industriële Vereniging (VIV) nauw betrokken bij de ontwikkelingen. “Als Varssevelds industriële vereniging zijn we erg blij met deze uitbreidingsplannen die er voor kunnen zorgen dat onze Varsseveldse industrie de leidende rol in de smart industrie kan blijven uitbouwen. Door huidige en nieuwe bedrijven de mogelijkheid te geven om in Varsseveld uit te breiden of te vestigen.”
 
De uitspraak van de Raad van State liet na publicatie van de herziene versie van het bestemmingsplan op zich wachten maar is nu dan een feit. De gemeente is blij dat de ontwikkeling van bedrijventerrein VIP in Varsseveld hiermee verder kan. Wethouder Ben Hiddinga: “Het is mooi dat we door kunnen en hiermee een boost kunnen geven aan de bloeiende (smart) industry in Varsseveld. Er is daar behoefte aan ontwikkelingsruimte. Daar biedt dit bedrijventerrein de ruimte voor. We werken aan een mooi bedrijventerrein dat past bij de bestaande bedrijfsinfrastructuur en opleidingsmogelijkheden als AT Techniekopleidingen, SHII en Civon in de gemeente, waarbij alle ruimte is voor economische groei en werkgelegenheid in een ‘groene’ omgeving."
 
delen:
Algemene voorwaarden | privacy statement Hosted by