Nieuws

19-01-2023 08:27

Ondanks onzekerheden daalde WW in Gelderland in 2022 naar nieuw laagtepunt

In Gelderland steeg het aantal WW-uitkeringen in december licht door seizoensinvloeden. Over het hele jaar 2022 daalde de WW echter fors. De economische onzekerheden zijn daarmee nog niet terug te zien in de WW-ontwikkeling. Dit hangt samen met de personeelstekorten. Naar verwachting houden deze tekorten aan in 2023. Een belangrijke oorzaak is de vergrijzing: één op de tien werknemers is 60 jaar of ouder en gaat binnen 7 jaar met pensioen.

WW-uitkeringen in de Achterhoek in december gestegen
In de Achterhoek verstrekte UWV eind december 2022 nog 1.947 WW-uitkeringen. Dat zijn 41 WW-uitkeringen meer dan een maand eerder en 449 minder dan een jaar eerder. Daarmee is het aantal WW-uitkeringen in de Achterhoek 2,2% hoger dan een maand geleden en 18,7% lager dan een jaar geleden. Landelijk is het aantal WW-uitkeringen eind december 3,0% hoger dan de maand daarvoor en 22,2% lager dan een jaar geleden. Een stijging doet zich vaker voor in de wintermaanden, omdat er dan bijvoorbeeld minder werk is in de bouw en horeca.

Na twee jaar corona kwamen er in 2022 nieuwe onzekerheden bij met de oorlog in Oekraïne en de snel stijgende prijzen van grondstoffen, energie en boodschappen. Deze onzekerheden zijn niet terug te zien in de ontwikkeling van het aantal WW-uitkeringen. Sterker nog: Eind 2022 telde Gelderland 20,5% WW-uitkeringen minder dan eind 2021.

Een belangrijke oorzaak van de dalende WW-uitkeringen zijn de enorme personeelstekorten. Die tekorten hebben verschillende oorzaken. Zo gaven veel mensen hun uitgestelde uitgaven door corona alsnog uit. Deze toegenomen consumptie zorgde voor meer werk in allerlei sectoren. Daarnaast zijn er structurele oorzaken. Een belangrijke oorzaak is de vergrijzing van de Gelderse bevolking. Maar liefst één op de tien werknemers in de provincie is 60 jaar of ouder. Een groot deel van deze werknemers gaat binnen nu en zeven jaar met pensioen. Er zijn dus minder mensen beschikbaar om te werken, terwijl de vraag naar medewerkers juist toeneemt door de ambities van onze maatschappij. We willen bijvoorbeeld meer woningen bouwen, klimaatdoelen halen, en voldoende medewerkers hebben voor de zorg, onderwijs, kinderopvang en defensie. Daarnaast zijn we gewend geraakt aan de ‘24 uurs gemakseconomie’. We kunnen tot ’s avonds laat boodschappen doen, online een televisie kopen die de volgende dag wordt bezorgd, een maaltijd bestellen die we binnen een half uur aan de deur ontvangen. Ook hier zijn veel mensen voor nodig.

Ontwikkeling WW-uitkeringen provincie Gelderland
Laura Boers, arbeidsmarktadviseur bij UWV: “Omdat de personeelstekorten structureel van aard zijn, verwachten we dat de tekorten blijven bestaan. Met name in sectoren waar de mismatch tussen vraag en aanbod het grootste is, bijvoorbeeld in de ICT en zorg sector. Echter kunnen de stijgende prijzen en kleinere economische groei er wel voor zorgen dat de krapte minder nijpend wordt. Een groot deel van de werkgevers heeft niet in beeld wat de impact gaat zijn van pensionering in het personeelsbestand. Momenteel worden veel werkgevers in beslag genomen door de acute personeelstekorten en stijgende prijzen van energie en grondstoffen. Daardoor krijgt de uitstroom door pensionering minder aandacht.”
 
delen:
Algemene voorwaarden | privacy statement Hosted by