Nieuws

19-01-2023 17:09

200 openbare laadpunten nodig in gemeente Oude IJsselstreek

Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met de laadvisie 2023-2025. In de Laadvisie zijn de uitgangspunten geformuleerd voor de laadinfrastructuur van Oude IJsselstreek en de rol van de gemeente daarbij. De laadvisie wordt ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad en deze wordt behandeld in februari.

De gezamenlijke overheden hebben in de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL), onderdeel van het Regeer- en Klimaatakkoord, afspraken gemaakt om samen te werken aan voldoende laadinfrastructuur in de openbare ruimte.?Momenteel zijn er ongeveer 37 openbare laadpalen (74 laadpunten) en ca. 400 elektrische voertuigen in Oude IJsselstreek. Dit zal in de komende jaren sterk stijgen. Om in 2025 in de laadbehoefte te voorzien, zijn ongeveer 200 laadpunten (100 laadpalen) nodig, in 2030 ongeveer 460 laadpunten. 

Laadvisie en plankaart
In de laadvisie staat hoe de gemeente de plaatsing van laadinfrastructuur gaan uitvoeren, welke strategie de gemeente gebruikt voor het uitrollen en wat de plaatsingsprocedure zal zijn. Gekoppeld aan de laadvisie, is een plankaart gemaakt, waarop locaties zijn aangegeven waar mogelijk een laadpaal komt. De plankaart is tot stand gekomen met participatie door inwoners. In Oude IJsselstreek worden de meeste elektrische voertuigen opgeladen op een eigen oprit. Dat heeft ook de voorkeur van de meeste inwoners. De visie richt zich met name op de mensen zonder eigen parkeerplaats of bezoekers.

Inloop en terugkoppeling
Op de concept laadvisie en de plankaart is terugkoppeling gevraagd aan de inwoners van Oude IJsselstreek. Dit heeft de gemeente gedaan door twee inloopmomenten te organiseren waarbij men input kon geven voor de visie en een reactie kon geven op de voorgestelde locaties. Ook zijn de voorgenomen locaties van het komende jaar ter plekke gemarkeerd met krijtverf waarbij om reactie is gevraagd via de website.

Input
De inloopmomenten zijn bezocht door ongeveer vijftig mensen. De input die is opgehaald, wordt gebruikt om de definitieve laadvisie op te stellen. 

De gemeente plaatst dertien palen per jaar pro-actief, maar inwoners kunnen ook locaties aanvragen. Meer informatie over hoe dat werkt is te vinden op de website van de gemeente en het online platform.  
 
delen:
Algemene voorwaarden | privacy statement Hosted by