Nieuws

09-02-2024 11:05

Resultaten Nationaal Beloningsonderzoek directeuren en commissarissen

De Nederlandse Vereniging van Commissarissen en Directeuren (NCD) en Human Capital Group hebben weer het Nationale Beloningsonderzoek verricht onder ruim 250 directeuren en commissarissen in Nederland. Het geeft onder andere de volgende inzichten:

Gender en leeftijd zijn geen bepalende factoren voor salaris directeur
Het onderzoek levert een aantal verrassende inzichten. Opmerkelijk is dat er, op directie-niveau, geen significant verschil meer is tussen de beloning van mannen en vrouwen.  

Ook is er geen direct verband te zien tussen de hoogte van de beloning en de leeftijd van de directeur. Naarmate de leeftijd stijgt, stijgt ook de beloning licht lineair maar dat komt door andere factoren. De grootte en het internationale karakter van de onderneming zijn hiervoor meer bepalend. In de uitkomsten van het beloningsonderzoek wordt hier nader op ingegaan en op de mogelijke invloed.

Salaris directeuren significant deel prestatie-gerelateerd
In 2023 bedraagt het gemiddelde salaris van directeuren die participeerden aan het onderzoek € 158.052, -. Ten opzichte van het gemiddelde salaris uit 2019 is dit een verhoging van 13.6%. De beloning van directeuren in een publiek- of privaatrechtelijke organisatie blijft achter bij de private sector. Het variabel deel van de salarissen van directeuren blijft aanzienlijk, variërend van 19% in het lagere segment tot gemiddeld 35% bij de hogere salarissen.

Vergoeding commissaris stijgt zeer beperkt terwijl complexiteit toeneemt
Verder laat het onderzoek zien dat de gemiddelde vergoeding voor toezichthoudende functies € 17.153, - op jaarbasis bedraagt, met een grote variatie van 0 tot € 75.000. Dit is een stijging van ruim 10% ten opzichte van de vergoeding in 2019, dus slechts 2,5% per jaar. Deze verhogingen blijven dus onder het inflatieniveau over deze periode van 18% (CPI Bron: CBS) over deze periode, terwijl de complexiteit en aansprakelijkheid aanzienlijk toeneemt.

Een andere interessante bevinding is dat ondanks er veel gepubliceerd wordt over de One-Tier Board structuur, het traditionele Rijnlandse model in de Two-Tier constructie nog steeds de norm blijft en geen verschuiving te zien is. Verder krijgen we inzichten over de eigen waardering van leiders over hun beloningsniveau.
 
delen:
Algemene voorwaarden | privacy statement Hosted by