Nieuws

19-02-2024 09:04

Enorme verschillen belastingdruk spaargeld en beleggingen t/m 2026

Een analyse van spaarplatform Raisin legt bloot hoe groot de verschillen in de belastingdruk tussen spaargeld aan de ene kant en beleggingen en overig vermogen aan de andere kant uit gaat vallen in de komende jaren. Zo gaat een alleenstaande belegger met twee ton in de komende drie jaar met de huidige en reeds bekende rendementstarieven maar liefst € 9153 betalen. Dat is 5,75 keer meer dan wanneer uitsluitend spaargeld aangehouden wordt (€ 1591).

Afwijkende rendementstarieven zorgen voor grote verschillen
Sinds het afschaffen van de fictieve verdeling van vermogen gelden er andere belastingtarieven voor daadwerkelijk aangehouden spaargeld dan voor geld dat in beleggingen en overig vermogen, zoals een tweede woning, staat. Zo gaat de Belastingdienst in 2024 uit van een aangenomen rendement op beleggingen van 6,04%, tegenover slechts 1,03% op spaargeld.

Beleggingen leveren gemiddeld een hoger rendement op, maar beleggers moeten hiervoor wel een zeker risico op de koop toenemen. Om schommelingen op te vangen hanteren beleggers vaak een beleggingshorizon van minstens 10 jaar. Spaarrekeningen bieden gemiddeld een lager rendement, maar zonder de schommelingen van beleggingen. Het hoogste rendement dat Nederlanders op een driejaardeposito kunnen ontvangen ligt momenteel op 3,75% p.j. (in Italië, bij Banca Progetto), of binnen Nederland op 3,15% p.j. (Yapi Kredi).

Een box 3-belastingdruk van 36% op het aangenomen voordeel uit vermogen betekent in de komende drie jaar naar verwachting een totaal van 6,4% aan belasting op belegd vermogen boven de vrijstellingsgrens (tegenover 1,1% op spaargeld). Als de spaarrentes gelijkblijven en we aannemen dat het rendement op beleggingen in 2026 ook onveranderd blijft, gaan beleggers duizenden euro’s meer betalen.

Fictief rendement legt druk bij beleggers, biedt kansen voor spaarders
Eelco Habets, algemeen directeur van spaarplatform Raisin.nl, ziet in het fictief rendement kansen voor spaarders. “De spaartaks zoals we die in de afgelopen jaren kende, pakte vooral voor (vermogende) spaarders bijzonder ongunstig uit. De afschaffing van de fictieve verdeling van vermogen zorgt nu juist voor kansen.”

“Uiteindelijk maakt het voor de Belastingdienst nog altijd niets uit hoeveel rente je daadwerkelijk ontvangt. De spaarrentes die op de markt te krijgen zijn, liggen al jaren een stuk hoger dan de gemiddelde spaarrente die Nederlanders op hun geld krijgen. Zo profiteer je als het ware van de lage rentes die veel andere spaarders nog ontvangen, zonder het risico van beleggen.” 
 
delen:
Algemene voorwaarden | privacy statement Hosted by