Nieuws

09-07-2024 09:09

35 sollicitanten voor burgemeestersvacature in Bronckhorst

Provincie Gelderland heeft bekendgemaakt dat zich voor de burgemeestersvacature van Bronckhorst 35 sollicitanten hebben gemeld bij Henri Lenferink, de commissaris van de Koning van Gelderland. Onder de sollicitanten zijn: 4 (oud-)burgemeesters, 19 (oud-)wethouders, 1 (oud-)heemraad en 4 (oud-)volksvertegenwoordigers (rijk, provincie, gemeente). De overige 7 kandidaten komen uit diverse disciplines, zoals de overheid of dienstverlening. De leeftijd van de kandidaten varieert van 41 tot 66 jaar. Er zijn 11 vrouwelijke kandidaten.

Marcel Westerink, voorzitter van de Bronckhorster Vertrouwenscommissie: ”Ik ben ontzettend tevreden dat er zoveel mensen hebben gereageerd op onze mooie burgemeestersvacature. Het is voor mij ook een bevestiging dat Bronckhorst een hele aantrekkelijke en interessante gemeente is. Er valt voor de vertrouwenscommissie echt iets te kiezen.”

Procedure
De profielschets voor de nieuwe burgemeester is tijdens de profielschetsvergadering op 3 juni jl. vastgesteld door de gemeenteraad. De profielschets is de basis voor de kroonbenoemingsprocedure. In augustus 2024 voert de commissaris van de Koning gesprekken met een aantal sollicitanten. Daarna bespreekt hij alle sollicitanten met de Vertrouwenscommissie van de gemeenteraad. Gezamenlijk stellen zij de selectie van sollicitanten samen waarmee de Vertrouwenscommissie de procedure vervolgt. 

De Vertrouwenscommissie geeft een advies aan de gemeenteraad. De gemeenteraad stelt vervolgens de aanbeveling voor een nieuwe burgemeester vast. Dit gebeurt naar verwachting eind oktober 2024. De aanbeveling wordt, met een advies van de commissaris van de Koning, aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aangeboden. Als de Koning en de minister het Koninklijk Besluit hebben ondertekend is de kandidaat officieel benoemd tot burgemeester. De commissaris van de Koning beëdigt de nieuwe burgemeester, waarna de burgemeester officieel in functie is. De planning is dat dit in januari 2025 gebeurt. 
 
delen:
Algemene voorwaarden | privacy statement Hosted by